36778

Виртуальный хостинг на основе IP-адресов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

2 и необходимо создать виртуальные хосты с именами ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2. Для этого откройте файл etc hosts и допишите в него строки: ваша_фамилия1.com ваша_фамилия2.

Русский

2013-09-23

45 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 7

Администрирование Web-сервера Apache.

Виртуальный хостинг на основе IP-адресов

Результат выполнения лабораторной работы необходимо продемонстрировать преподавателю.

  1.  Пусть имеются IP-адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2 и необходимо создать виртуальные хосты с именами ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2.com. Для этого сначала необходимо создать на локальном сервере DNS записи, указывающие для имен 192.168.1.1 и 192.168.1.2 на соответствующие IP-адреса. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в него строки:

  1.  ваша_фамилия1.com
    1.  ваша_фамилия2.com

Сохраните изменения.

  1.  Далее необходимо каждый из имеющихся IP-адресов привязать к некоторому сетевому интерфейсу на сервере. Для этого выполните следующие команды (введя их в командной строке):

ifconfig eth0:0 192.168.1.1

ifconfig eth0:1 192.168.1.2

  1.  Откройте в текстовом редакторе nano конфигурационный файл web-сервера Apache /etc/apache2/httpd.conf. Создадим 2 виртуальных хоста на основе IP-адресов. Этот метод требует указания IP-адресов в конфигурации сервера Apache.

  1.  Пропишите в конфигурационном файле Apache /etc/apache2/httpd.conf следующую контейнерную директиву:

<VirtualHost 192.168.1.1:80>

   DocumentRoot "/var/www/html/ваша_фамилия1"

   ServerName ваша_фамилия1.com

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия1.err   # журнал ошибок

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия1.acc common # журнал доступа

</VirtualHost>

Это будут настройки для первого виртуального хоста с именем  ваша_фамилия1.com.

Добавим еще один виртуальный хост с именем ваша_фамилия2.com:

<VirtualHost 192.168.1.2:80>

   DocumentRoot "/var/www/html/ваша_фамилия2"

   ServerName ваша_фамилия2.com

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия2.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия2.acc common

</VirtualHost>

Сохраните изменения и перезапустите web-сервер Apache.

  1.  В каталоге /var/www/html создайте каталоги с именами ваша_фамилия1 и ваша_фамилия2.  Это будут каталоги, где соответственно будут храниться web-страницы серверов ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2.com.

  1.  Создайте в каталоге  ваша_фамилия1 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 1</title>

</head>

<body bgcolor=yellow>

<font color=red>

<h1>Virtual host based on IP addresses 1</h1>

</font>

</body>

</html>

Создайте в каталоге  ваша_фамилия2 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 2</title>

</head>

<body bgcolor=blue>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on IP addresses 2</h1>

</font>

</body>

</html>

  1.  Запустите браузер. В адресной строке наберите

http:// ваша_фамилия1.com

В результате вы должны увидеть страницу желтого цвета с текстом Virtual host based on IP addresses 1 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия1).

А если вы в адресной строке браузера наберете

http:// ваша_фамилия2.com

то в результате должны увидеть страницу черного цвета с текстом Virtual host based on IP addresses 2 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17710. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 466 KB
  ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та методи правового регулювання господарського права Господарське право це сукупність правових норм що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між ...
17711. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 485.5 KB
  ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет принципи та функції трудового права Протягом усього життя людина не може обійтися без використання результатів праці. Отже процес праці існує майже стільки скільки існує людство. Тількино дитина народилася
17712. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 276 KB
  ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 1. Поняття предмет і джерела права соціального забезпечення Право на соціальне забезпечення одне з природжених прав людини яке визнане світовим співтовариством і одержало закріплення в міжнародноправових актах
17713. ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 197.5 KB
  ОСНОВИ АГРАРНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет і система правового регулювання аграрного права України. Джерела аграрного права Аграрне право України це сукупність правових норм які на засадах юридичної рівності різних форм власності і функціонування
17714. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 265 KB
  ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття предмет та система правового регулювання земельного права України Земельне право України являє собою самостійну галузь права національного права України якій притаманні власний предмет методи і система правов...
17715. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 293.5 KB
  ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття і предмет правового регулювання екологічного права України Екологічне право України це сукупність правових норм які регулюють суспільні відносини що складаються з приводу використання відтворення природних...
17716. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 360.5 KB
  ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 1. Поняття кримінального права його принципи джерела та система За останні кілька років злочинність в Україні стала явищем загальнонаціонального значення. Якщо раніше боротьба зі злочинністю розглядалась як важлива пр
17717. СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 367 KB
  СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ 1. Правосуддя в Україні: поняття завдання ознаки та принципи здійснення Правосуддя особлива функція державної влади що здійснюється через розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ зі спорів що стосу...
17718. ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 291.5 KB
  ОСНОВИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ 1. Поняття процесуального права Правові норми які складають правову систему держави регулюють суспільні відносини відповідно до завдань держави на сучасному етапі його розвитку. Систему права держави складають певні г