36778

Виртуальный хостинг на основе IP-адресов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

2 и необходимо создать виртуальные хосты с именами ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2. Для этого откройте файл etc hosts и допишите в него строки: ваша_фамилия1.com ваша_фамилия2.

Русский

2013-09-23

45 KB

2 чел.

Лабораторная работа № 7

Администрирование Web-сервера Apache.

Виртуальный хостинг на основе IP-адресов

Результат выполнения лабораторной работы необходимо продемонстрировать преподавателю.

  1.  Пусть имеются IP-адреса 192.168.1.1 и 192.168.1.2 и необходимо создать виртуальные хосты с именами ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2.com. Для этого сначала необходимо создать на локальном сервере DNS записи, указывающие для имен 192.168.1.1 и 192.168.1.2 на соответствующие IP-адреса. Для этого откройте файл /etc/hosts и допишите в него строки:

  1.  ваша_фамилия1.com
    1.  ваша_фамилия2.com

Сохраните изменения.

  1.  Далее необходимо каждый из имеющихся IP-адресов привязать к некоторому сетевому интерфейсу на сервере. Для этого выполните следующие команды (введя их в командной строке):

ifconfig eth0:0 192.168.1.1

ifconfig eth0:1 192.168.1.2

  1.  Откройте в текстовом редакторе nano конфигурационный файл web-сервера Apache /etc/apache2/httpd.conf. Создадим 2 виртуальных хоста на основе IP-адресов. Этот метод требует указания IP-адресов в конфигурации сервера Apache.

  1.  Пропишите в конфигурационном файле Apache /etc/apache2/httpd.conf следующую контейнерную директиву:

<VirtualHost 192.168.1.1:80>

   DocumentRoot "/var/www/html/ваша_фамилия1"

   ServerName ваша_фамилия1.com

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия1.err   # журнал ошибок

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия1.acc common # журнал доступа

</VirtualHost>

Это будут настройки для первого виртуального хоста с именем  ваша_фамилия1.com.

Добавим еще один виртуальный хост с именем ваша_фамилия2.com:

<VirtualHost 192.168.1.2:80>

   DocumentRoot "/var/www/html/ваша_фамилия2"

   ServerName ваша_фамилия2.com

   ErrorLog /var/log/apache2/ваша_фамилия2.err

   CustomLog /var/log/apache2/ваша_фамилия2.acc common

</VirtualHost>

Сохраните изменения и перезапустите web-сервер Apache.

  1.  В каталоге /var/www/html создайте каталоги с именами ваша_фамилия1 и ваша_фамилия2.  Это будут каталоги, где соответственно будут храниться web-страницы серверов ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2.com.

  1.  Создайте в каталоге  ваша_фамилия1 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 1</title>

</head>

<body bgcolor=yellow>

<font color=red>

<h1>Virtual host based on IP addresses 1</h1>

</font>

</body>

</html>

Создайте в каталоге  ваша_фамилия2 HTML-файл с именем index.html такого содержания:

<html>

<head>

<title>Virtual host 2</title>

</head>

<body bgcolor=blue>

<font color=white>

<h1>Virtual host based on IP addresses 2</h1>

</font>

</body>

</html>

  1.  Запустите браузер. В адресной строке наберите

http:// ваша_фамилия1.com

В результате вы должны увидеть страницу желтого цвета с текстом Virtual host based on IP addresses 1 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия1).

А если вы в адресной строке браузера наберете

http:// ваша_фамилия2.com

то в результате должны увидеть страницу черного цвета с текстом Virtual host based on IP addresses 2 (это файл index.html из каталога ваша_фамилия2).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15454. Соціально-економічний ї політичний устрій Київської Русі 29.5 KB
  Соціально-економічний ї політичний устрій Київської Русі Київська Русь започаткувала феодальний період в історії народів Східної Європи які не знали рабовласницької формації. Феодалізм зароджувався у них на основі первіснообщинного ладу. Головною особливістю ран...
15455. Причини та наслідки занепаду Київської Руcі 32 KB
  Причини та наслідки занепаду Київської Руcі. XIIXIII століття на Русі увійшли в історію як період феодальної роздробленості. По смерті великого князя київського Мстислава сина Володимира Мономаха Київська Русь розпадається на багато князівств і земель. Поза сум...
15456. Формування Галицько-Волинського князівства. Суспільні відносини в державі 39.5 KB
  Формування ГалицькоВолинського князівства. Суспільні відносини в державі. Серед руських князівств найбільшими були РостовоСуздальське ПолоцькоМінське і ГалицькоВолинське князівство. Київ став стольним містом Київської землі яка займала територію Середнього...
15457. Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт Галицько-Волинського князівства 31.5 KB
  Діяльність князів Романа і Данила. Розквіт ГалицькоВолинського князівства. Обєднання Галичини й Волині Правління Романа Мстиславича Скориставшись смертю у 1199 р. останнього представника династії Ростиславичів Володимира Ярославича Роман Мстиславич спи...
15458. Зовнішня політика та значення Галицько-Волинської держави 40.5 KB
  Зовнішня політика та значення ГалицькоВолинської держави. По смерті Ярослава Мудрого з початком феодальної роздробленості Галицьке князівство відокремилося від Києва. Першими галицькими князями були нащадки онуків Ярослава Мудрого Ростиславичі а на Волині Мстисла...
15459. Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського, мовний та культурно-релігійний склад держави 40.5 KB
  Шляхи та причини входження українських земель до Великого князівства Литовського мовний та культурнорелігійний склад держави. В 40х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 13511352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі а Бе...
15460. Кревська унія 37.5 KB
  Кревська унія. У XIV ст. українські землі роздроблені на окремі князівства й ослаблені зопотоординським ігом підпали під владу кількох феодальних держав. Після смерті 1340 р. галицьковолинського князя Юрія II Польща й Угорщина напали на Галичину яка внаслідок довгої та
15461. Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії 35 KB
  Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та стан справ в українських землях після унії. Польські феодали почали наступ на українські землі відразу після монголотатарської навали. Особливо активізувався цей процес у другій половині XVI першій чверт...
15462. Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі (друга половина 15 ст.) 27 KB
  Загарбання турками і татарами Південної України і їх наслідки на інші українські землі друга половина 15 ст. Середина XIV ст. стала початком розпаду Золотої Орди. Нескінченні чвари та суперечки суттєво ослабили центральну владу посилили відценіроеі тенденції в Орді що ...