36802

Структура и принцип работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Русский

2013-09-23

189.18 KB

13 чел.

Цель работы: изучение структуры и принципа работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров,

Исследуемые схемы

Расчетное задание

КП 304 Д:  КП 303 Г: Ic = Pс.доп./Uси

Расчетная часть:

Таблица №5.1.

Ucи, В

25

23

20

17

15

12

10

7

5

3

Ic, мА

8

8.7

10

11.8

13.3

16.7

20

28.6

40

66.7

См. график №1

Экспериментальная часть

Таблица №5.2.КП303Г

Uзи,В

Ic,мА

Uси=Uси.доп/3=8,33В

Uси=2/3*Uси.доп=16,6В

0

1.95

2.05

0.36

1.79

1.85

0.42

1.75

1.77

0.77

1.35

1.37

1.24

0.83

0.85

1.45

0.67

0.63

1.74

0.55

0.41

2.02

0.28

0.23

2.83

0

0

Характеристики передачи транзистора КП 303 Г

См. график №2

Таблица 5.3. КП303Г

Uси,В

Iс,мА

Uзи=0

Uзи=0,25Uотс=0,7В

Uзи=0,5Uотс=1,9

23

2.2

1.39

0.67

20

2.1

1.37

0.63

17

2.0

1.33

0.62

15

1.98

1.30

0.62

12

1.96

1.29

0.6

10

1.95

1.20

0.59

7

1.94

1.14

0.56

5

1.93

1.09

0.52

3

1.91

0.9

0.5

0

0

0

0

Выходные характеристики для КП 303 Г

См. график №3.


Таблица №5.4.КП304А

Uзи,В

Ic,мА

Uси=0.3*Uси.доп=7,5В

Uси=0.6*Uси.доп=15В

0

0

0

2.5

0.1

0.2

2.9

0.074

0.12

3.7

0.86

1

4.3

1.8

2

4.9

2.05

2.36

5.09

2.77

3.27

5.32

3.39

3.75

5.59

3.88

4.46

6.10

4.47

5.01

6.71

5.66

6.45

7.20

7.01

8.11

7.54

8.16

9.49

7.97

9.2

9.7

8.28

10.1

10.38

Сток-затворные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №4

Таблица №5.5.КП304А

Uси, В

Ic,мА

Uзи1,В

Uзи2,В

Uзи3,В

1.5

2.85

4.05

5.5

3

3

4.84

5.7

4.5

3.2

4.9

5.9

6

3.7

5.01

6.1

7.5

3.8

5.2

6.18

9

4.02

5.9

6.24

10.5

3

6.0

6.30

12

4.55

6.91

6.38

13.5

4.8

7

6.5

15

5.05

7.92

6.58

Выходные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №5.

Таблица №5.6.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

10.6

16.6

Uзи = 0.25  Uотс

19.2

2

Uзи = 0.5  Uотс

41.6

3.3

Таблица №5.7.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

5

83.3

Uзи = 0.25  Uотс

6.6

29.4

Uзи = 0.5  Uотс

20

22.7

ВЫВОД

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Расчеты показали, что крутизна характеристики ПТУП тем больше, чем больше сток-затворное напряжение. Это также справедливо для МДП транзисторов. Крутизну, которую мы нашли, отличается от табличной из-за погрешности приборов  и неточности измерений.

Также установлено, что внутреннее сопротивление с увеличением затворного напряжения уменьшается, а в режиме насыщения имеет максимальные значения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34868. Характеристика розрахунку ВНП 34.5 KB
  Валові приватні внутрішні інвестиції І включають н інвестиційні видатки: ■ видатки на відновлення заміщення і використання верстатії машин устаткування; ■ видатки на нове будівництво; ■ видатки на зміни запасів. Розрізняють валові й чисті інвестиції. Валові приватні внутрішні інвестиції включають видатки ні придбання всіх інвестиційних товарів призначених як для заміщення машин устаткування та споруд що вже використовуються в ході виробництва і поточному році а також будьякі чисті додавання до...
34869. Номінальний і реальний ВНП 24 KB
  Номінальний і реальний ВНП ВНП і НД грошові показники. Щоб аналізувати динаміку ВНП НД потрібно щоб ці показники були іміішіі по роках тобто необхідно привести їх до одного рівня цін. індекс цін у даному році = ■ н х 100 ціна ринкового кошика в базовому році Індекс цін ВНП називається дефлятором ВНП. Дефлятор ВНП використовується для коригування номінального ВНП і'ЛИНЯМ ЗМІНИ ЦІН.
34870. Економічне зростання – мета макроекономічного розвитку країни 22 KB
  Економічне зростання – мета макроекономічного розвитку країни Економічне зростання – це найважливіша макроекономічна категорія яка є показником не лише абсолютного збільшення обсягів суспільного виробництва а й здатності економічної системи задовольняти зростаючі потреби підвищувати якість життя. Саме тому економічне зростання включається до числа основних цілей суспільства поряд з економічною свободою економічною ефективністю тощо. Економічне зростання створює можливості забезпечувати постійно зростаючі потреби людей в товарах і послугах...
34871. Фази економічного циклу 23.5 KB
  Фази економічного циклу Циклічність – це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до другої. Криза – головна фаза циклу вона завершує попердній цикл і є початком наступного. Депресія – фаза циклу яка проявляється у застої виробництва. Піднесення – фаза циклу коли виробництво перевищує рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.
34872. Поняття і види безробіття 23 KB
  Безробіття - це відсутність можливості для працівників, здатних і бажаючих трудитися, мати робоче місце, що дає право на одержання прибутку.
34873. Класифікація населення україни.Рівень безробіття 24.5 KB
  Рівень безробіття 1. Рівень безробіття безробіття робоча сила. У звязку з тим що добровільне безробіття є і Д нормальним явищем то повна зайнятість припускає що економіка ніколи не V функціонує при 100 зайнятості робочої сили. Повна зайнятість це зайнятість яка складає менше 100 наявної робочої сили що припускає фрикційну та структурну форми безробіття.
34874. Сутність і показники інфляції 23 KB
  сутність і показники інфляції Інфляція це підвищення загального рівня цін. Дефляція зворотне явище тобто зниження загального рівня цін. В економічній літературі дискусійним є питання про те чи всяке підвищення цін є інфляційним. Більшість економістів вважають що будьяке підвищення цін означає інфляцію.
34875. Види інфляції 23.5 KB
  По причині виникнення :1) Інфляція попиту –виникає в результаті перевищення спроса попиту над пропозицією 2)Інфляція іздержок -виникає в результаті збільшення іздержок виробництва і зменшення пропозиції в результаті збільшення заробітної плати і збільшенням уін на ресурси (крива пропозиції буде відхилятися вліво).
34876. Сутність і функції грошей 24.5 KB
  Сутність і функції грошей Гроші це загальний еквівалент що виконує основні функції: міра ітості засіб обігу і засіб заощадження. Гроші як загальний еквівалент виникли ще в VII 111 і до нашої ери і виступали у вигляді товару що виражає вартість всіх і ч товарів що дозволяло легко порівнювати товари між собою. Цю функцію гроші виконують безпосередньо і виступають у якості посередника в товарному обігу. У 1690 року в Північній Америці з'явилися замінники золота у вигляді паперових грошей коли гроші вільно...