36802

Структура и принцип работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Русский

2013-09-23

189.18 KB

13 чел.

Цель работы: изучение структуры и принципа работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров,

Исследуемые схемы

Расчетное задание

КП 304 Д:  КП 303 Г: Ic = Pс.доп./Uси

Расчетная часть:

Таблица №5.1.

Ucи, В

25

23

20

17

15

12

10

7

5

3

Ic, мА

8

8.7

10

11.8

13.3

16.7

20

28.6

40

66.7

См. график №1

Экспериментальная часть

Таблица №5.2.КП303Г

Uзи,В

Ic,мА

Uси=Uси.доп/3=8,33В

Uси=2/3*Uси.доп=16,6В

0

1.95

2.05

0.36

1.79

1.85

0.42

1.75

1.77

0.77

1.35

1.37

1.24

0.83

0.85

1.45

0.67

0.63

1.74

0.55

0.41

2.02

0.28

0.23

2.83

0

0

Характеристики передачи транзистора КП 303 Г

См. график №2

Таблица 5.3. КП303Г

Uси,В

Iс,мА

Uзи=0

Uзи=0,25Uотс=0,7В

Uзи=0,5Uотс=1,9

23

2.2

1.39

0.67

20

2.1

1.37

0.63

17

2.0

1.33

0.62

15

1.98

1.30

0.62

12

1.96

1.29

0.6

10

1.95

1.20

0.59

7

1.94

1.14

0.56

5

1.93

1.09

0.52

3

1.91

0.9

0.5

0

0

0

0

Выходные характеристики для КП 303 Г

См. график №3.


Таблица №5.4.КП304А

Uзи,В

Ic,мА

Uси=0.3*Uси.доп=7,5В

Uси=0.6*Uси.доп=15В

0

0

0

2.5

0.1

0.2

2.9

0.074

0.12

3.7

0.86

1

4.3

1.8

2

4.9

2.05

2.36

5.09

2.77

3.27

5.32

3.39

3.75

5.59

3.88

4.46

6.10

4.47

5.01

6.71

5.66

6.45

7.20

7.01

8.11

7.54

8.16

9.49

7.97

9.2

9.7

8.28

10.1

10.38

Сток-затворные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №4

Таблица №5.5.КП304А

Uси, В

Ic,мА

Uзи1,В

Uзи2,В

Uзи3,В

1.5

2.85

4.05

5.5

3

3

4.84

5.7

4.5

3.2

4.9

5.9

6

3.7

5.01

6.1

7.5

3.8

5.2

6.18

9

4.02

5.9

6.24

10.5

3

6.0

6.30

12

4.55

6.91

6.38

13.5

4.8

7

6.5

15

5.05

7.92

6.58

Выходные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №5.

Таблица №5.6.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

10.6

16.6

Uзи = 0.25  Uотс

19.2

2

Uзи = 0.5  Uотс

41.6

3.3

Таблица №5.7.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

5

83.3

Uзи = 0.25  Uотс

6.6

29.4

Uзи = 0.5  Uотс

20

22.7

ВЫВОД

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Расчеты показали, что крутизна характеристики ПТУП тем больше, чем больше сток-затворное напряжение. Это также справедливо для МДП транзисторов. Крутизну, которую мы нашли, отличается от табличной из-за погрешности приборов  и неточности измерений.

Также установлено, что внутреннее сопротивление с увеличением затворного напряжения уменьшается, а в режиме насыщения имеет максимальные значения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42640. Аналітичні обчислення у середовищі MathCad 45.5 KB
  Мета: Ознайомитися з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd. Обладнання: ПК ПЗ MthCd Хід роботи Індивідуальне завдання. Варіант 10 Висновок: Ознайомилася з аналітичним обчисленням у середовищі MthCd.
42641. Хлебопекарное предприятие малой мощности 761.5 KB
  Малое и среднее хлебопечение – динамично развивающийся сектор экономики. Возросшая конкуренция на рынке хлебобулочных изделий заставляет предпринимателей интенсивно заниматься улучшением качества продукции, что невозможно без внедрения новых видов оборудования и технологий.
42642. ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОГРАМ, СТРАТЕГІЙ РОЗПОДІЛУ ПАМ'ЯТІ 71 KB
  Статичні програмні об’єкти існують весь час життя програми та доступні в тій частині програми, в якій вони описані. Статичними програмними об’єктами у мові Pascal є всі об’єкти, які об’являються у секції Var головної програми (зовнішній блок) або як типізовані константи. У мові С статичні об’єкти об’являються з позначенням „static”.
42643. Операції С, їхні пріоритети і використання. Перетворення типів 47.5 KB
  Перетворення типів Ціль роботи: Вивчити основні логічні арифметичні й інші операції С навчитися правильно складати вираження С вивчити пріоритети операцій С навчитися використовувати перетворення типів. варіант арифметична операція арифметична операція логічна операція бітова операція перетворення: явне 20 2b3c 4b1 3c2 =b =10 b^c intchr Программа: Результат: Висновок: я вивчив основні логічні арифметичні й інші операції С навчився правильно складати вираження С вивчив пріоритети операцій С навчися використовувати...
42644. Циклічні алгоритми 26 KB
  Контрольні питання 1 Накреслити схему простого циклу. 2 Що таке тіло циклу Многократно повторяющийся процесс. 3 Для чого потрібна змінна циклу Для того чтобы выполнялся цикл.
42645. Вкладені цикли 42.5 KB
  Визначити які блоки складають тіло циклу що є зміною циклу зовнішнього та внутрішнього. Накреслити схему вкладеного циклу.
42646. Виконання розрахунків у MatСad 113 KB
  Виконання розрахунків у MtСd Мета: набуття навиків вводу і редагування формул використання стандартних функцій засвоєння особливостей застосування локального і глобального операторів присвоювання використання змінних що можуть приймати значення з заданого інтервалу. Обчислити значення виразу з графи 2. Значення змінної обчислити за виразом з графи 2. Обчислити значення функції для двох значень аргументу п і к графи 5 і 6.
42647. Робота з векторами і матрицями в системі MathCad 49.5 KB
  Розв’язати систему рівнянь методом зворотної матриці виконати перевірку. Розв’язати систему рівнянь за правилами Крамера й з допомогою вирішувального блоку.Розвязати систему рівнянь методом Гауса. Розв’язати систему рівнянь методом зворотної матриці виконати перевірку.
42648. Операційна система Windows 3.31 MB
  Закріпити та систематизувати набуті знання, уміння та навички з теми «Операційна система Windows», розвивати логічне мислення, наполегливість, акуратність, виховувати культуру письма, мови, поведінки.