36802

Структура и принцип работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Русский

2013-09-23

189.18 KB

14 чел.

Цель работы: изучение структуры и принципа работы полевых транзисторов, их статических характеристик и дифференциальных параметров,

Исследуемые схемы

Расчетное задание

КП 304 Д:  КП 303 Г: Ic = Pс.доп./Uси

Расчетная часть:

Таблица №5.1.

Ucи, В

25

23

20

17

15

12

10

7

5

3

Ic, мА

8

8.7

10

11.8

13.3

16.7

20

28.6

40

66.7

См. график №1

Экспериментальная часть

Таблица №5.2.КП303Г

Uзи,В

Ic,мА

Uси=Uси.доп/3=8,33В

Uси=2/3*Uси.доп=16,6В

0

1.95

2.05

0.36

1.79

1.85

0.42

1.75

1.77

0.77

1.35

1.37

1.24

0.83

0.85

1.45

0.67

0.63

1.74

0.55

0.41

2.02

0.28

0.23

2.83

0

0

Характеристики передачи транзистора КП 303 Г

См. график №2

Таблица 5.3. КП303Г

Uси,В

Iс,мА

Uзи=0

Uзи=0,25Uотс=0,7В

Uзи=0,5Uотс=1,9

23

2.2

1.39

0.67

20

2.1

1.37

0.63

17

2.0

1.33

0.62

15

1.98

1.30

0.62

12

1.96

1.29

0.6

10

1.95

1.20

0.59

7

1.94

1.14

0.56

5

1.93

1.09

0.52

3

1.91

0.9

0.5

0

0

0

0

Выходные характеристики для КП 303 Г

См. график №3.


Таблица №5.4.КП304А

Uзи,В

Ic,мА

Uси=0.3*Uси.доп=7,5В

Uси=0.6*Uси.доп=15В

0

0

0

2.5

0.1

0.2

2.9

0.074

0.12

3.7

0.86

1

4.3

1.8

2

4.9

2.05

2.36

5.09

2.77

3.27

5.32

3.39

3.75

5.59

3.88

4.46

6.10

4.47

5.01

6.71

5.66

6.45

7.20

7.01

8.11

7.54

8.16

9.49

7.97

9.2

9.7

8.28

10.1

10.38

Сток-затворные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №4

Таблица №5.5.КП304А

Uси, В

Ic,мА

Uзи1,В

Uзи2,В

Uзи3,В

1.5

2.85

4.05

5.5

3

3

4.84

5.7

4.5

3.2

4.9

5.9

6

3.7

5.01

6.1

7.5

3.8

5.2

6.18

9

4.02

5.9

6.24

10.5

3

6.0

6.30

12

4.55

6.91

6.38

13.5

4.8

7

6.5

15

5.05

7.92

6.58

Выходные характеристики транзистора КП 304 А

См. график №5.

Таблица №5.6.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

10.6

16.6

Uзи = 0.25  Uотс

19.2

2

Uзи = 0.5  Uотс

41.6

3.3

Таблица №5.7.

Uзи, В

R, кОм

Uзи = 0

5

83.3

Uзи = 0.25  Uотс

6.6

29.4

Uзи = 0.5  Uотс

20

22.7

ВЫВОД

В данной лабораторной работе были изучены структура и принцип работы полевых транзисторов, их статические характеристики и дифференциальные параметры. Были определены пороговое напряжение, крутизна сток-затворных характеристик, внутреннее сопротивление транзисторов в режиме насыщения и в линейном режиме, вычислена удельная крутизна МОП-транзистора КП304А.

Расчеты показали, что крутизна характеристики ПТУП тем больше, чем больше сток-затворное напряжение. Это также справедливо для МДП транзисторов. Крутизну, которую мы нашли, отличается от табличной из-за погрешности приборов  и неточности измерений.

Также установлено, что внутреннее сопротивление с увеличением затворного напряжения уменьшается, а в режиме насыщения имеет максимальные значения.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25140. Головні риси філософії доби Відродження 23.5 KB
  Головні риси філософії доби Відродження. Епоха відродження характеризується розвитком промисловості торгівлі військової справи. Саме тому антропоцентризм головна ідея світогляду епохи Відродження. Відродження це цілісна культура що увібрала в себе все життя людини а не окремі його характеристики.
25141. Фіхте: філософія як науковчення 23.5 KB
  Фіхте: філософія як науковчення Фіхте послідовник Канта. Фіхте: Моя система є ніщо інше як система Канта тобто вона містить той же погляд на предмет але у своєму способі викладення вона жодним чином не залежить від викладення Канта. Фіхте намагався покращити зміни світ. Фіхте ідеаліст.
25142. Поняття практичного розуму у І.Канта 30 KB
  Свобода альфа і омега всієї практичної філософії Канта саме в свободі Кант вбачав високе призначння людини. Найглибший вимір людини який відрізняє її від усього створного світу моральність. Основний закон моральности категоричний імператив дотримання якого моральний обовязок людини.Формула персоналізації вчиняй так щоб ти завжди ставився до людства і в своїй особі і в особі будьякої іншої людини також як до засобу і ніколи тільки як до мети.
25143. Проблема буття у філософії 39.5 KB
  Проблема буття у філософії Онтологія вчення про буття. Вперше проблема сформульована Парменідом з якого і починається аналіз проблеми буття у європейській традиції.Що розуміється під буттям І є має нічого що не належало б до буття Парменід.Категорія буття Онтологічне значення методу Сократ Буття як ейдос ПлатонДіалектика буття і небуття як умова розрі нення істини і заблудження.
25144. Філософія Просвітництва: основні засади 23 KB
  Філософія Просвітництва: основні засади Взагалі у широкому сенсі Просвітництво є епохою в історії людства що збігається утвердженням капіталізму і відповідно руйнуванням феодалізму. Цікавими є погляди різних мислителів на епоху просвітництва. Вихідні ідеї епохи Просвітництва: культ науки відповідно Розуму прогрес людства. Усі праці діячів Просвітництва мають у собі ідею апології Розуму його світлої сили.
25145. Mожливості та межі наукового пізнання 32 KB
  Різні види пізнання порізному виконують цю роль. Тому основна задача наукового пізнання вияснити закони у відповідності з якими змінюються та розвиваються обєкти. Орієнтація науки на вивчення обєктів котрі можуть бути включені в діяльність чи актуально чи потенційно як можливі обєкти її майбутнього перетворення і їх дослідження як таких що підкоряються загальним законам розвитку та функціонування складає головну особливість наукового пізнання.
25146. Р. Дж. Колінгвуд Ідея історії 29 KB
  Колінгвуд Ідея історії Ідея Історії безперечно найвідоміша книга Колінгвуда. Колінгвуд вважає що 4 тисячі років тому попередники нашої цивілізації не володіли тим що ми називаємо ідеєю історії. Можна виокремити 4 основні характеристики історії критерії історичної свідомості історичності як такої за Колінгвудом: 1. науковий характер історії.
25147. Поняття та ідеї як форми мислення 27.5 KB
  Копніна при визначенні логіки наукового дослідження проведено визначення поняття та ідей як форм наукового дослідження. Поняття характеризується як структурно складене утворення основу якого складають предмет думки та ознаки що його приписуються. Складеність поняття виявляє можливість відокремлення ознак від одного предмету та встановлення їх відношення до іншого предмету. Оперування поняттями дозволяє через визначення ознак формувати уявлення про ідеальний предмет як носій даних ознак.
25148. Лінійні і циклічні моделі історії 27.5 KB
  Лінійні і циклічні моделі історії Будьяке дослідження історії передбачає вирішення проблем природи історичного процесу його структури рушійних сил напрямку розвитку. Спроби осмислення послідовності наступності конкретних історичних періодів дозволили створити деякі узагальнені структуровані цілісні образи історії. Лінійні моделі це образ історії як незворотньої послідовності подій; геометричним аналогом цієї моделі спрямованості історії є пряма. Найчастіше зустрічається прогресивна лінійна модель історії згідно з якою поступ прогрес...