36831

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГРАММ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

В табличном процессоре MS Excel создать документ и сохранить его в личной папке под именем ФИО_лабExcel4_группа.xls. В созданном документе выполнить все задания.

Русский

2013-09-23

67 KB

2 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА №11

«СОЗДАНИЕ  И  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ДИАГРАММ»

В табличном процессоре MS Excel создать документ и сохранить его в личной папке под именем ФИО_лабExcel4_группа.xls. В созданном документе выполнить все задания.

  1.  Построение диаграмм

  1.  С помощью справки найдите и получите информацию о создании диаграмм.
  2.  Решите задачи 1 - 4, следуя указаниям к решению.

Задача № 1

Постройте график квадратичной функции с помощью построения диаграммы (Образец 1).

Указания к решению. При составлении формулы
для
Y используйте абсолютную и относительную адресацию. Тип диаграммы – точечная.

Задача № 2

Постройте диаграмму, отражающую поступление моркови и свеклы на базу в течение года по кварталам (Образец 2). Данные для построения взять из Образца 2. Рисунки в столбцах диаграммы подготовить с помощью  графического редактора.

Указания к решению. Тип диаграммы – гистограмма.

Задача № 3

Постройте диаграмму по Образцу 3,
используя
 данные Таблицы 1.

Указания к решению. Тип диаграммы – точечная.


Задача № 4

Постройте диаграмму по Образцу 4, используя данные Таблицы 2.

Указания к решению. Тип диаграммы – с областями.

  1.  Статистические расчеты
  2.  С помощью справки найдите и получите информацию о построении линий тренда, расчете коэффициентов линейной регрессии и использовании функции ТЕНДЕНЦИЯ для линейного анализа.
  3.  Решите задачи 5 и 6, следуя указаниям к решению.

Задача № 5

Проведя эксперимент, исследователь получил данные, приведенные в Таблице 3. Постройте точечную диаграмму по этим данным, выведите линию тренда и ее уравнение на диаграмме (Образец 5). Используйте полиномиальную линию тренда; степень многочлена подберите исходя из информации на Образце 5. С помощью функции ЛИНЕЙН получите коэффициенты этой же линии тренда на рабочем листе.

Указания к решению. Для построения линии тренда воспользуйтесь командой меню Диаграмма\
Добавить линию тренда
.

Таблица 3

Задача № 6

Предположим, что небольшая фирма имела продажи на сумму 3100 руб., 4500 руб., 4400 руб., 5400 руб., 7500 руб. и 8100 руб. за первые шесть месяцев отчетного года. Оценить объем про-даж в девятом месяце используя различные типы линий тренда (линейную и полиномиальную (степень 2 и 3)).

Указания к решению. Используйте функцию ТЕНДЕНЦИЯ и построение линии тренда.

Образец 1

Образец 2

Образец 3

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Lena\\Рабочий стол\\Excel__\\Лабораторная работа №11\\lab-5.xls" Sheet2!R2C11:R8C16 \a \p Ошибка! Ошибка связи.

Таблица 1

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Lena\\Рабочий стол\\Excel__\\Лабораторная работа №11\\lab-5.xls" "Sheet3![lab-5.xls]Sheet3 Диагр. 1" \a \p Ошибка! Ошибка связи.

Образец 4

LINK Excel.Sheet.8 "C:\\Documents and Settings\\Lena\\Рабочий стол\\Excel__\\Лабораторная работа №11\\lab-5.xls" Sheet3!R1C1:R6C3 \a \p Ошибка! Ошибка связи.

Таблица 2

LINK Excel.Sheet.8 "\\\\imec-serv\\Хранилище\\Учебные материалы\\ИМЭК\\Информатика\\Когут С.А\\Excel\\lab-6.xls!Задача 1![lab-6.xls]Задача 1 Диагр. 1" "" \a \p

Образец 5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

56316. ТАБЛИЦІ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ 209.5 KB
  Принцип використання таблиць полягає в тому, що вони спонукають учнів згадати орфографічне правило на основі зіставлення поданих у таблиці прикладів. Порівнюючи праву і ліву колонки, учень пояснює суперечливі на перший погляд приклади, аргументуючи їх відповідними правилами, винятками.
56317. Періодичний закон Д.І. Менделєєва 121 KB
  Мета: ознайомити учнів з періодичним законом хімічних елементів; формувати уявлення про періодичну зміну властивостей хімічних елементів; показати загальну залежність і розвиток неорганічної природи...
56318. Програми роботи з таблицями 78.5 KB
  Ми завершуємо ознайомлення з табличними величинами та програмами роботи з таблицями. Ви вмієте описувати масиви, вводити і виводити елементи масивів, складати програми опрацювання табличних величин. Але треба бути уважним і добре розуміти, що робиш і для чого.
56319. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАПИСАННЯ ТЕКСТУ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 24.36 KB
  Які існують прийоми осмислення тексту (і виділення інформаційно-смислових блоків)? Психологи називають три такі прийоми: виділення смислових опорних пунктів (або ключових слів), антиципація та реціпація
56320. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ УЧБОВОГО РЕФЕРАТУ, КОНТРОЛЬНОЇ Й КУРСОВОЇ РОБОТИ 18.36 KB
  Реферат (від латинського refezo – доповідаю, повідомляю) – це короткий виклад змісту документа або його частини, що включає основні фактичні відомості та висновки, необхідні для початкового ознайомлення з документом і доцільності звернення до нього.
56321. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧБОВИХ ТА УЧБОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ НА ПРИКЛАДІ ДИПЛОМНОЇ (ВИПУСКНОЇ) РОБОТИ 17.12 KB
  Дипломна робота – це вид навчально-дослідницької діяльності, орієнтованої на розвиток вміння самостійно виконувати науковий аналіз питань, пов'язаних із специфікою освоюваної професії. Дипломна робота є заключним періодом навчання у вищій школі, так як вона виконується на випускному курсі під керівництвом наукового керівника.
56322. Нацистский «новый порядок» в Европе 110 KB
  Движение Сопротивления в Европе Цели движения Сопротивления: Движение Сопротивления - это освободительное движение в оккупированных странах Формы движения Сопротивления против внешнего и внутреннего фашизма и установленного фашистами порядка.
56323. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЛОГІЧНИХ ДОВОДІВ (АРГУМЕНТАЦІЙ) 20.3 KB
  Наукове знання, як уже відомо, це результат наукового дослідження, перевірений суспільно-історичною практикою і не суперечить логіці. Значить, в будь-якому дослідженні, крім чуттєвого пізнання, використовується абстрактне мислення чи логічне пізнання.