36851

Использование программных средств контроля и анализа выполнения политики безопасности на примере операционной системы Windows XP

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Командная строка Стандартные типы доступа к объектам в операционной системе WindowsXP SINCHRONIZE использовать объект для синхронизации; WRITE_OWNER изменить владельца объекта; WRITE_DC изменить дискреционный список контроля доступа к объекту; RED_CONTROL прочитать данные из дискреционного списка контроля доступа; DELETE удалить объект. Специальные права доступа к объектам RED_DT прочитать данные из объекта; WRITE_DT записать данные в объект; PPEND_DT добавить данные в объект; RED_TTRIBUTES прочитать атрибуты объекта;...

Русский

2013-09-23

91.04 KB

26 чел.

Лабораторная работа №4

Использование программных средств контроля и анализа выполнения политики безопасности на примере операционной системы Windows XP

Цель работы: освоение системных программ Windows XP, программ из комплекта Windows NT Resource Kit и других программных средств, предназначенных для:

 1. просмотра и управления разрешениями на доступ к конфиденциальным объектам компьютерной системы;
 2. просмотра и анализа записей аудита;
 3. анализа соответствия реализуемой в компьютерной системе политики безопасности требованиям стандартов безопасности;
 4. дополнительной защиты базы учетных записей пользователей компьютерной системы и используемых ими рабочих станций.

Начать сеанс работы в режиме командной строки Windows XP (Пуск | Программы | Стандартные | Командная строка);

Рис 1. Командная строка

Стандартные типы доступа к объектам в операционной системе WindowsXP

 1. SINCHRONIZE – использовать объект для синхронизации;
 2. WRITE_OWNER – изменить владельца объекта;
 3. WRITE_DAC – изменить дискреционный список контроля доступа к объекту;
 4. READ_CONTROL – прочитать данные из дискреционного списка контроля доступа;
 5. DELETE – удалить объект.

Специальные права доступа к объектам

 1. READ_DATA – прочитать данные из объекта;
 2. WRITE_DATA – записать данные в объект;
 3. APPEND_DATA – добавить данные в объект;
 4. READ_ATTRIBUTES – прочитать атрибуты объекта;
 5. WRITE_ATTRIBUTES – записать атрибуты объекта;
 6. READ_EA – прочитать расширенные атрибуты объекта;
 7. WRITE_EA – записать расширенные атрибуты объекта;
 8. EXECUTE – выполнить программный файл.

Родовые права доступа к объектам

 1.  GENERIC_READ - READ_CONTROL, READ_DATA, READ_ATTRIBUTES, READ_EA, SINCHRONIZE;
 2.  GENERIC_WRITE - READ_CONTROL, WRITE_DATA, WRITE_ATTRIBUTES, WRITE_EA, APPEND_DATA, SINCHRONIZE;
 3.  GENERIC_EXECUTE - READ_CONTROL, READ_ATTRIBUTES, EXECUTE, SINCHRONIZE.

Рис 2.Распределенная файловая система DFS


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей обєктів...
65503. Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини 128 KB
  Мета дослідження систематизувати і дати комплексну оцінку музикознавчої фольклористичної і композиторської спадщини Зиновія Лиська його музичногромадської діяльності в контексті процесів професіоналізації української музичної культури Галичини...
65504. Медико-психологічні реабілітація жінок, які перенесли оперативні втручання на внутрішніх статевих органах 1.53 MB
  За даними літератури міома матки зустрічається у 15-17 жінок старше 30 років при цьому 75 хворих піддаються оперативному лікуванню В. Фактично в даний час гістеректомія найбільш часта операція у жінок репродуктивного віку.
65505. Вдосконалення інтегрованої схеми ресурсозберігаючих технологій для виробництва і розливання міді вогневого рафінування 3.88 MB
  При цьому важливу роль відіграють властивості розплаву міді вогневого рафінування які до цього часу недостатньо вивчені. Вирішення важливого науковотехнічного завдання щодо теоретичного обґрунтування вибору раціональних параметрів і вдосконалення технології процесу...
65506. СТИЛІ ЖИТТЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ВЕЛИКОГО МІСТА) 167.5 KB
  Дослідження ролі та місця середнього класу в соціальній структурі суспільства здійснено в наукових роботах зарубіжних вчених Н. Суттєво менш вивченим є становлення середнього класу в процесі трансформації суспільних відносин в пострадянських суспільствах.
65507. КУЛЬТУРНА ЕЛІТА ДОНБАСУ В 1953-1964 РОКАХ 197 KB
  Предметом дослідження є культурна еліта Донбасу конкретно літератори і митці музичнотеатральної та образотворчої сфери її творча діяльність участь у культурному і громадському житті регіону функціонування творчих спілок зусилля держави спрямовані на формування...
65508. ЗВ’ЯЗАНІ ТЕРМОМЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ В АПАРАТАХ ХІМІЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 1.89 MB
  В багатьох конструкціях сучасного хімічного машинобудування застосовуються елементи у вигляді скінченних циліндричних тіл або масивних плит, які за конструктивними або технологічними міркуваннями можуть бути ослаблені отворами.
65509. РОЗВИТОК МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ МАЛОЦИКЛІЧНИХ РЕЖИМІВ ХОЛОДНОЇ ВАЛКОВОЇ ПРОКАТКИ І ПРАВКИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ТЕПЛООБМІННИХ ТРУБ З РЕГЛАМЕНТОВАНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ 254 KB
  До безшовних теплообмінних труб які отримують на станах типу ХПТ, ставляться підвищені вимоги щодо точності розмірів, якості поверхні, механічних і структурних властивостей металу. Зазвичай, вони виготовляються у багатоциклічних технологічних процесах, які включають прокатку, термічну обробку та правку.