36851

Использование программных средств контроля и анализа выполнения политики безопасности на примере операционной системы Windows XP

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Командная строка Стандартные типы доступа к объектам в операционной системе WindowsXP SINCHRONIZE – использовать объект для синхронизации; WRITE_OWNER – изменить владельца объекта; WRITE_DC – изменить дискреционный список контроля доступа к объекту; RED_CONTROL – прочитать данные из дискреционного списка контроля доступа; DELETE – удалить объект. Специальные права доступа к объектам RED_DT – прочитать данные из объекта; WRITE_DT – записать данные в объект; PPEND_DT – добавить данные в объект; RED_TTRIBUTES – прочитать атрибуты объекта;...

Русский

2013-09-23

91.04 KB

24 чел.

Лабораторная работа №4

Использование программных средств контроля и анализа выполнения политики безопасности на примере операционной системы Windows XP

Цель работы: освоение системных программ Windows XP, программ из комплекта Windows NT Resource Kit и других программных средств, предназначенных для:

 1. просмотра и управления разрешениями на доступ к конфиденциальным объектам компьютерной системы;
 2. просмотра и анализа записей аудита;
 3. анализа соответствия реализуемой в компьютерной системе политики безопасности требованиям стандартов безопасности;
 4. дополнительной защиты базы учетных записей пользователей компьютерной системы и используемых ими рабочих станций.

Начать сеанс работы в режиме командной строки Windows XP (Пуск | Программы | Стандартные | Командная строка);

Рис 1. Командная строка

Стандартные типы доступа к объектам в операционной системе WindowsXP

 1. SINCHRONIZE – использовать объект для синхронизации;
 2. WRITE_OWNER – изменить владельца объекта;
 3. WRITE_DAC – изменить дискреционный список контроля доступа к объекту;
 4. READ_CONTROL – прочитать данные из дискреционного списка контроля доступа;
 5. DELETE – удалить объект.

Специальные права доступа к объектам

 1. READ_DATA – прочитать данные из объекта;
 2. WRITE_DATA – записать данные в объект;
 3. APPEND_DATA – добавить данные в объект;
 4. READ_ATTRIBUTES – прочитать атрибуты объекта;
 5. WRITE_ATTRIBUTES – записать атрибуты объекта;
 6. READ_EA – прочитать расширенные атрибуты объекта;
 7. WRITE_EA – записать расширенные атрибуты объекта;
 8. EXECUTE – выполнить программный файл.

Родовые права доступа к объектам

 1.  GENERIC_READ - READ_CONTROL, READ_DATA, READ_ATTRIBUTES, READ_EA, SINCHRONIZE;
 2.  GENERIC_WRITE - READ_CONTROL, WRITE_DATA, WRITE_ATTRIBUTES, WRITE_EA, APPEND_DATA, SINCHRONIZE;
 3.  GENERIC_EXECUTE - READ_CONTROL, READ_ATTRIBUTES, EXECUTE, SINCHRONIZE.

Рис 2.Распределенная файловая система DFS


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69000. ПОЛЬОВІ ТРАНЗИСТОРИ В РЕЖИМІ ПЕРЕМИКАННЯ 89 KB
  Режим перемикання транзисторного ключа (рис.14.1) залежить від значень напруг на вході UЗВ, живлення ЕС і опору RН, які забезпечують два статичних стану транзистора: вмикнуто (режим насичення) і вимкнуто (режим відсічки). Розглянемо фізичні процеси в транзисторі в стані вимкнуто.
69001. ІНДИКАТОРНІ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІ ПРИЛАДИ 93 KB
  Конструкція та принцип роботи В електронно-променевій трубці ЕПТ електричний сигнал перетворює ться в світловий. Конструкція ЕПТ Під час попадання електричного променю на люмінофор з останнього вибиваються вторинні електрони. ЕПТ поділяються на три групи: осцилографічні індикаторні кінескопи.
69002. Шуми електронних приладів. Фізична природа шумів 186.5 KB
  Шуми або флюктуації є випадковими процесами. Виникають з подачею напруги живлення на електроди елементу. Їх можна прослуховувати через динамік на вході радіоприймача і підсилювача або побачити на екрані осцилог-рафа. Шуми накладаються на корисні сигнали та рівні постійних напруг і струмів живлення...
69003. P-n перехід у стані рівноваги. Утворення електронно-діркового переходу 342.5 KB
  Розглянемо напівпровідник н п який має дві прилеглих області: одна з провідністю nтипу друга – pтипу. Оскільки концентрація дірок у дірковій області pp напівпровідника вище ніж в електронній pn а концентрація електронів у електронній області nn вище ніж у дірковій np між областями буде існувати...
69004. ФІЗИЧНІ ПРОЦЕСИ В р-n ПЕРЕХОДІ ПРИ ДІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ НАПРУГИ 105.5 KB
  Оскільки концентрація рухомих носіїв заряду в рп переході менша ніж в областях п та р напівпровідника опір рп переходу буде більший ніж опір області п та р тому можна вважати що вся напруга прикладається до рп переходу При дії зовнішньої напруги порушується рівновага між дифузійним і дрейфовим струмами в рп переході...
69005. Фізичні процеси в біполярних транзисторах з декількома p-n переходами 308 KB
  Для забезпечення інжекції вприскування дірок з емітера в базу необхідна пряма емітерна напруга. Це відбувається тому що товщина бази W значно менше дифузійної довжини вільного пробігу дірок LP. Колекторна напруга вибирається зворотною UК тому виникає екстракція втягування дірок із бази...
69006. БУДОВА, ПРИНЦИП РОБОТИ ТА СТАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛЬОВОГО ТРАНЗИСТОРА З ІНДУКОВАНИМ КАНАЛОМ 141.5 KB
  При відсутності напруги UЗВ і за наявності напруги UСВ опір між стоком і витоком що визначається двома підключеними назустріч рn переходами великий а струм ІС дуже малий 109. З подачею напруги UЗВ 0 в напівпровіднику виникає електричне поле яке вилучає електрони поверхневого шару підложки...
69007. Параметри біполярного транзистора 364.5 KB
  Для оцінки можливостей застосування транзисторів використовують їх параметри. Параметри транзисторів це числа. Числені значення параметри можуть бути виміряні знайдені за статичними характеристиками або розраховані.
69008. Електронні структури з p-n одним переходом 297 KB
  Для отримання великої площі р n переходу використовують сплавну дифузійну і планарну технологію для малої площі точкову. Ємності р n переходу. Варікапи Поняття ємності переходу пов’язане з нагромадженням об’ємних зарядів. S площа переходу Рис.