36854

Объединение (консолидация) данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Проведите консолидацию данных показателей выпуска молочной продукции за несколько лет в одной таблице. На листе 1 создайте таблицу Выпуск молочной продукции за 2006 год в литрах рис. Выпуск молочной продукции за 2006 год На листе 2 создайте Выпуск молочной продукции за 2007 год рис. Выпуск молочной продукции за 2007 год На листе 3 создайте Прайслист продукции молочного комбината рис.

Русский

2013-09-23

85 KB

10 чел.

S   Excel                                                                                             Лабораторная работа № 5

Лабораторная работа № 5

Объединение (консолидация) данных

При объединении (консолидации) данных содержимое ячеек нескольких листов объединяется в одном месте. Объединение данных используется, например, когда какие-либо показатели за несколько лет нужно свести в одной таблице.

Задание 1. Проведите консолидацию данных показателей выпуска молочной продукции за несколько лет в одной таблице.

 1.  Создайте новый документ Excel Молочный комбинат. На листе 1 создайте таблицу Выпуск молочной продукции за 2006 год (в литрах) (рис. 1).

Рис. 1. Выпуск молочной продукции за 2006 год

 1.  На листе 2 создайте Выпуск молочной продукции за 2007 год (рис. 2.). Так как заголовки столбцов и строк объединяемых таблиц должны полностью совпадать, то лучше скопировать структуру таблицы с первого листа на второй лист и заполнить эту структуру новыми данными.

Рис. 2. Выпуск молочной продукции за 2007 год

 1.  На листе 3 создайте «Прайс-лист продукции молочного комбината» (рис. 3.).

Рис. 3. Прайс-лист продукции молочного комбината

 1.  При помощи функции SUM посчитайте строки Итого за год для каждого вида продукции на 1 и 2 листах.
 2.  Используя данные прайс-листа подсчитайте  столбец На сумму в обеих таблицах. Для этого установите курсов в пустую ячейку столбца На сумму, создайте формулу = Итого за год * Цена за 1 литр. Например, для ячейки G3 первой таблицы нужно ввести формулу = F3*Лист3.B3. (формула вводится при помощи мыши) Готовую формулу можно скопировать для оставшихся строк таблицы.
 3.  На листе 4 посчитайте Средние показатели выпуска продукции за 2006-2007 годы. Для чего:
  •  Перейдите на лист 4. (Создайте лист, если он отсутствует в документе).
  •  Установите маркер мыши в левый верхний угол будущей таблицы. Из меню Данные выберите Консолидация.
  •  В диалоговом окне Консолидация в строке Функция выберите Среднее значение.
  •  В строке Ссылка выберите исходный диапазон ячеек, которые нужно объединить с данными других областей. Для этого щелкните по кнопке напротив строки Ссылка. Прейдите на первый лист документа и выделите всю область таблицы, включая заголовки строк и столбцов (но не название таблицы). Вернитесь в диалоговое окно Консолидация, при помощи кнопки. Нажмите Добавить. Подобным образом добавьте ссылку на таблицу с Листа 2.
  •  Включите флажки напротив полей Подписи верхней строки, Значения левого столбца, Создать связи с исходными данными. Флажок в поле Создать связи с исходными данными позволит учитывать любые изменения в исходных таблицах на листах 1 и 2 и автоматически проводить пересчёт в консолидированной таблице на листе4.
  •  В результате диалоговое окно Консолидация примет вид как на рис. 4.

Рис. 4. Диалоговое окно Консолидация

 •  Нажмите ОК. В результате на листе 4 вы получите объединенную таблицу за два года (рис. 5)

Рис. 5. Результат объединения таблиц за два года

 1.  Измените количество выпуска молока в 1 квартале 2006 года на 0. Проверьте, как изменились расчёты в итоговой таблице.
 2.  На листе 5 создайте таблицу выпуска продукции за 2008 год. Заполните данные только за первый квартал, оставив 2, 3, 4 кварталы незаполненными. Вычислите значения столбцов Итого за год и На сумму.
 3.  На листе 6 объедините 3 таблицы за 2006, 2007 и 2008 годы. Подсчитайте итоговые значения по выпуску молочной продукции за три года (функцияСумма).

Задание 2. Постройте гистограмму и круговую диаграммы по итоговым таблицам на листах 4 и 6. Вставьте название в область диаграммы, легенду. В гистограмме подпишите оси координат.

2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31664. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА 35 KB
  Загальна характеристика підліткового віку Підлітковий вік це один з найважливіших етапів життя людини. Вік цей нестабільний ранимий важкий і виявляється що він більше ніж інші періоди життя залежить від реальностей довкілля. Загальна характеристика підліткового віку варіює в різних теоріях залежно від їх основної ідеї. Однак всі ці і багато інших підходів об'єднує те що в них існують загальні показники які характеризують даний вік.
31665. ПСИХОЛОГІЯ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА (ЗРІЛОГО ДИТИНСТВА) 100.5 KB
  Опановуючи новий для себе вид діяльності навчання молодші школярі ще багато часу й енергії віддають грі. У цих видах діяльності розгортаються їх стосунки з ровесниками і дорослими особистісне психічне життя і психічний розвиток формуються психічні новоутворення завдяки чому діти виходять на новий рівень пізнання світу і самопізнання відкривають нові власні можливості і перспективи. Нижня межа цього вікового періоду 6 7 років пов'язана з переходом до навчання як систематичної та цілеспрямованої діяльності. Цей симптом виявляється...
31666. Характеристика осн. теорій розвитку особистості 47 KB
  теорій розвитку особистості Фізичний розвиток підлітка та набуті у попередні роки властивості психічного розвитку створюють внутрішні передумови для зміни його становища в школі в сім'ї в суспільстві. Всі теорії розвитку особистості можна поділити на три групи згідно поєднання факторів розвитку: Представники біологічного напрямку рахують що людина народжується з набором відповідних моральних та етичних якостей таких як:доброта злість чесність брехливість порядність агресивність жорстокість та інші. Чічерліх; Представники...
31667. Проблеми сімейного виховання. Типові помилки батьків 72.5 KB
  Може случитися так що ціль виховання дитини виявляється саме в задоволенні потреб емоційного контакту. Батьки несвідомо ведуть боротьбу за збереження об'єкта своєї потреби перешкоджаючи виходу емоцій і прихильностей дитини за межі сімейного кола. Мати чи батько бабуся можуть вважати що зміст їхнього існування є відхід за фізичним станом і вихованням дитини. Шкода такої самопожертви для дитини очевидний.
31668. Проблема важких підлітків 36.5 KB
  Девіантна поведінка це система вчинків чи окремі вчинки що протирічать прийнятим в суспільстві правовим чи моральним нормам. Девіантна поведінка ділиться на дві великі категорії. Поперше це поведінка відхилена від норм психічного здоровя при наявності вираженої чи невираженої психопатології. Подруге це антисоціальна поведінка що порушує якісь соціальні і культурні норми особливо правові.
31669. Психологічні аспекти та барєри професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці 45 KB
  У вітчизняній науці прийнято розглядати юність як самостійний період розвитку людини його особистості та індивідуальності. Юнацький вік дуже відповідальний етап розвитку у житті школяра коли завершується морфофункціональне дозрівання організму відбуваються суттєві зміни його особистості психологічне та соціальне дорослішання. Багато дослідників вважають основним новоутворенням у старшому шкільному віці особистісне та професійне самовизначення оскільки саме у самовизначенні в обставинах життя у вимогах до школяра у період раннього...
31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 âмерехтінняâ форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...