36870

ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМУЛ. СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

На первом листе повторитеОбразец 1 Образец 2 Образец 3 и Образец 4 используя команды форматирования ячеек Таблица 1 и средства автозаполнения команда меню Правка Заполнить Прогрессия. Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Таблица 1 Команда меню вкладка Опции Действие Формат Ячейкивкладка Граница области Все Отдельные и Линии Создание границ таблицы или обрамление таблицы Формат Ячейкивкладка Число список Числовые форматы Изменениечислового формата Формат Ячейкивкладка Выравнивание раскрывающиеся списки по...

Русский

2013-09-23

312 KB

1 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8.

«ВВОД И РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОРМУЛ. СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ EXCEL».

В табличном процессоре MS Excel создайте документ и сохраните его в личной папке под именем ФИО_лабExcel1_группа.xls. В созданном документе выполните задания 1, 2 и 3.

ЗАДАНИЕ 1.

Переименуйте Лист 1 на Задание 1. Для этого выполните двойной щелчок мышью по ярлыку Лист 1 и введите новый заголовок Задание 1. На первом листе повторите
Образец 1, Образец 2, Образец 3 и Образец 4, используя команды форматирования  ячеек (Таблица 1) и средства автозаполнения (команда меню Правка\ Заполнить\ Прогрессия).

Образец 1

Образец 2

Образец 3

Образец 4

Таблица 1

Команда меню,

вкладка

Опции

Действие

Формат\ Ячейки,
вкладка «Граница»

области «Все», «Отдельные» и «Линии»

Создание границ таблицы (или обрамление таблицы)

Формат\ Ячейки,
вкладка «Число»

список «Числовые форматы»

Изменение
числового формата

Формат\ Ячейки,
вкладка «Выравнивание»

раскрывающиеся списки

«по горизонтали» и «по вертикали»

Выравнивание
содержимого ячейки

флажок «объединение ячеек»

Объединение ячеек

флажок «переносить по словам»

Перенос по словам

область «Ориентация»

Изменение ориентации
содержимого ячейки


ЗАДАНИЕ 2.

 1.  Переименуйте Лист 2 на Задание 2 и на этом листе создайте таблицу по Образцу 5 (значения в ячейках, к которым применена заливка серым цветом, подсчитать с помощью формул).

Образец 5

 1.  Вставьте новую строку после 3-й строки таблицы (команда меню Вставка\ Строки) и введите следующую информацию: 7 карандашей стоимостью 15 руб. за штуку. Значения столбцов «Стоимость» и «Доля затрат, %» получите копированием формул с помощью маркера автозаполнения.
 2.  Добавьте пустую строку перед первой строкой таблицы (команда меню Вставка\ Строки) и выполните объединение первых пяти ячеек добавленной строки (для создания заголовка таблицы).
 3.  Объединенные ячейки закрасьте голубым цветом и введите текст Затраты на канцтовары. Выполните горизонтальное и вертикальное центрирование текста. Отформатируйте текст заголовка: размер символов 14; начертание полужирный; тип шрифта Arial Black.

ЗАДАНИЕ 3.

 1.  Переименуйте Лист 3 на Задание 3 и на этом листе создайте таблицу по Образцу 6 (значения в ячейках, к которым применена заливка серым цветом, подсчитать с помощью математической функции СУММ, статистических функций СРЗНАЧ, МИН и МАКС).

Образец 6

 1.  Удалите 2-ю строку таблицы (команда меню Правка\ Удалить). 
 2.  Отформатируйте таблицу следующим образом:
  •  заголовок таблицы: размер символов 14; начертание полужирный, курсив; тип шрифта Аrial;
  •  данные в таблице: размер символов 12, тип шрифта Courier New.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5670. Будівельні матеріали. Загальні технічні властивості будівельних матеріалів 164.85 KB
  Вступ Ця дисципліна вивчає будівельні матеріали і вироби, їх значення для розвитку будівництва та підвищення ефективності капіталовкладень. Приділяється увага питанням класифікації будівельних матеріалів, їх складу і структури, корозії матеріалів, е...
5671. В поисках мелодии. Конспект урока 20.31 KB
  В поисках мелодии Цель. Развитие творческих способностей детей посредством элементарного музицирования с использованием ИКТ. Задачи. Воспитывать интерес и любовь к музыке и музицированию. Развивать эмоциональность детей как важнейшую основу их внутр...
5672. Правознавство. Галузі права. Конспект лекцій 1.38 MB
  Посібник містить конспект лекцій для студентів усіх напрямів денної та заочної форми навчання, короткий словник юридичних термінів. Видання також містить питання до екзамену та список рекомендованої літератури. ЗМІСТ ЛЕКЦІЯ 1. Основи державного (кон...
5674. Логістична підтримка інноваційної діяльності 472.79 KB
  Перехід до інноваційної моделі розвитку економіки - найхарактерніша прикмета сучасного етапу в розвинутих країнах. Реалізація економічних цілей пов'язана з інноваційним типом розвитку, в основі якого закладений безперервний і цілеспрямований процес пошуку
5675. Теорія алгоритмів і основи представлення знань 339 KB
  Вступ. Інтуїтивне поняття алгоритму. Поняття алгоритму інтуїтивно зрозуміло і часто використовується в математиці. Додавання і множення чисел стовпчиком, що відомо ще зі школи, формула обчислення коренів квадратного рівняння,...
5676. Економіка підприємств. Курс лекцій 1.59 MB
  Підприємство як суб'єкт господарювання Введення, предмет та завдання дисципліни. Галузева структура народного господарства України. Загальна характеристика підприємств. Структура управління підприємством. Зовнішнє середовищ...
5677. Економічна теорія (Економіка). Конспект лекцій 1.06 MB
  Загальні основи економічної теорії Тема 1.1 Економічна теорія: предмет і методи пізнання 1. Поняття економіки як системи економічних знань. Обмеженість ресурсів та безмежність потреб. Предмет курсу економічної теорії. Мета і функції економі...
5678. Історія економіки та економічної думки. Предмет і метод історії економіки та економічної думки 1.3 MB
  Предмет і метод історії економіки та економічної думки Поява історії економіки та економічної думки як самостійної учбової дисципліни в учбових планах і програмах провідних вузів України та країн Західної Європи було обумовлено необхідністю...