36872

Исследование дешифраторов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель лабораторной работы: исследовать основные способы построения и работу дешифраторов. Задание: снять временные диаграммы определить таблицы состояний и особенности работы дешифраторов. Порядок выполнения: включить персональную ЭВМ запустить на выполнение программный пакет EWB и далее следовать порядку работы в пакете. В отчете приводится наименование и номер лабораторной работы цель работы программа работы с указанием всех необходимых экспериментов полученных результатов их объяснения и выводов.

Русский

2013-09-23

42 KB

10 чел.

Лабораторная работа №8

Исследование дешифраторов.

Цель лабораторной работы: исследовать основные способы построения  и работу дешифраторов..

Необходимое оборудование: персональная ЭВМ с установленным программным пакетом EWB.

Задание: снять временные диаграммы, определить таблицы состояний и особенности работы дешифраторов.

Порядок выполнения: включить персональную ЭВМ, запустить на выполнение программный пакет EWB и далее следовать порядку работы в пакете.

Оформление отчета. По каждой лабораторной работе каждым студентом должен быть представлен отчет в виде печатного или рукописного документа. В отчете приводится наименование и номер лабораторной работы, цель работы, программа работы с указанием всех необходимых экспериментов, полученных результатов их объяснения и выводов.

Программа работы.

  1.  На рабочем столе собрать логическую схему исследуемого устройства.
  2.  Выполнить настройку измерительной аппаратуры.
  3.  Провести эксперименты и описать их.
  4.  Используя возможности пакета получить твердые копии графиков экспериментов, сделать выводы.
  5.  Оформить отчет.

Для выполнения работы необходимо собрать сзему эксперимента используя одну из имеющихся микросхем дешифраторов. Пример показан на рис. 1.

Рис. 1. Вариант схемы эксперимента исследования дешифратора.

В приведенной схеме используется дешифратор 74138 на восемь выходов и соответственно имеющий трехразрядное управляющее слово. Для формирования управляющего слова использована микросхема двоичного четырехразрядного счетчика 7493. На счетный вход счетчика СКА подается последовательность от генера

тора слов. Сигналы с выходов счетчика QA, QB, QC используются как разряды управляющего слова для дешифратора. Для организации нормальной работы дешифратора его стробирующие входы должны быть соответственно подключены.

  1.  

В результате работы схемы была получена временная диаграмма показанная на рис. 2. По диаграмме видно, что при каждом изменении кода управляющего слова активный нулевой уровень перемещается по выходам дешифратора.

Так как счетчик имеет четыре выхода а у дешифратора только три разряда входного слова, то выход QD счетчика не использован и цикл работы дешифратора укладывается в восемь счетных сигналов.

Теоретические пояснения.

Дешифраторы являются комбинационными устройствами, и состояние их выходов в любой момент времени однозначно определяются состояниями входов. количество входов и выходов полного дешифратора жестко связаны между собой К = 2n, здесь К ─ количество выходов, n ─ количество входов (разрядность входного слова).

Работа дешифратора состоит в том, что у него всегда активен только один выход, номер которого определяется состоянием входного слова.

Контрольные вопросы.

  1.  Что такое дешифрация?
  2.  Какие виды дешифраторов вам известны?
  3.  Что такое многоступенчатые дешифраторы?
  4.  Чем определяется быстродействие дешифраторов?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68220. Конституційні гарантії особистої безпеки в Україні 153.5 KB
  На її основі ООН було підготовлено і 1966 року відкрито для підписання та ратифікації Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні права а також Міжнародний пакт про громадянські та політичні права які Україна ратифікувала 1973 року.
68221. ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 278 KB
  Насамперед це підвищення ефективності функціонування на основі зниження собівартості продукції. Важливого значення набуває проведення функціонального аналізу тенденцій розвитку птахівництва за допомогою якого можна було б виявити резерви збільшення обсягів виробництва продукції й отримання...
68222. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ (ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) 179.5 KB
  Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена значимістю соціальної політики для повноцінного функціонування суспільства загалом його політичної економічної гуманітарної складових для розвитку громадянського суспільства й політичної системи.
68223. ОСОБЛИВОСТІ Я-КОНЦЕПЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З ВИСОКИМ РІВНЕМ НЕВРОТИЧНОСТІ 430 KB
  Соціально-психологічні умови в Україні та й в багатьох інших державах світу в останні роки стають все більш нестабільними, кризовими, породжують довготривалі внутрішні конфлікти, емоційну напругу, тривогу, що сприяє наростанню невротизації населення.
68224. Технології білково-вуглеводного концентрату і соусів з чорноморських мідій 685.5 KB
  Однією з найважливіших проблем суспільства є мінімізація негативного впливу довкілля на людину, що супроводжується зниженням резистентності до інфекції, виснаженням стрес-лімітованої антиоксидантної системи організму, збільшенням частки захворювань щитовидної залози...
68225. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЧАСОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВИХ ПОЖЕЖНИХ СПОВІЩУВАЧІВ ПРИ АВТОНОМНИХ ВИПРОБУВАННЯХ 415.5 KB
  Технічні характеристики теплових пожежних сповіщувачів а також методи й алгоритми їх визначення регламентуються євростандартом EN54. Цей стандарт передбачає нормування лише однієї часової характеристики пожежного сповіщувача – часу його спрацювання хоча для цієї мети використовується...
68226. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ РОЗВИТКУ ТЕРМІНАЛЬНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ 1.55 MB
  Умовами підвищення результативності роботи організацій різної галузевої приналежності передбачається широке застосування методів стратегічного управління. В процесах стратегічного управління, розглядуваних за такі, що складаються з послідовності стадій формування...
68227. ВИХОВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАТЕРІ У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 147 KB
  Незважаючи на численність наукових напрацювань із проблеми морального виховання дитини залишаються недостатньо вивченими особливості й основні напрями діяльності дошкільних навчальних закладів щодо виховання в дітей старшого дошкільного віку шанобливого ставлення до матері як важливого складника...
68228. Діагностична значимість показників окисного стресу та нітроксидергічного дисбалансу в легеневих експіратах у новонароджених з дихальною недостатністю 356 KB
  Дихальні розлади в новонароджених є досить поширеними в практиці відділень інтенсивної терапії будьякого профілю представляють серйозну проблему та часто є причиною смерті хворих Шунько Є. Актуальність діагностики причин респіраторних розладів у новонароджених...