36872

Исследование дешифраторов

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Цель лабораторной работы: исследовать основные способы построения и работу дешифраторов. Задание: снять временные диаграммы определить таблицы состояний и особенности работы дешифраторов. Порядок выполнения: включить персональную ЭВМ запустить на выполнение программный пакет EWB и далее следовать порядку работы в пакете. В отчете приводится наименование и номер лабораторной работы цель работы программа работы с указанием всех необходимых экспериментов полученных результатов их объяснения и выводов.

Русский

2013-09-23

42 KB

9 чел.

Лабораторная работа №8

Исследование дешифраторов.

Цель лабораторной работы: исследовать основные способы построения  и работу дешифраторов..

Необходимое оборудование: персональная ЭВМ с установленным программным пакетом EWB.

Задание: снять временные диаграммы, определить таблицы состояний и особенности работы дешифраторов.

Порядок выполнения: включить персональную ЭВМ, запустить на выполнение программный пакет EWB и далее следовать порядку работы в пакете.

Оформление отчета. По каждой лабораторной работе каждым студентом должен быть представлен отчет в виде печатного или рукописного документа. В отчете приводится наименование и номер лабораторной работы, цель работы, программа работы с указанием всех необходимых экспериментов, полученных результатов их объяснения и выводов.

Программа работы.

  1.  На рабочем столе собрать логическую схему исследуемого устройства.
  2.  Выполнить настройку измерительной аппаратуры.
  3.  Провести эксперименты и описать их.
  4.  Используя возможности пакета получить твердые копии графиков экспериментов, сделать выводы.
  5.  Оформить отчет.

Для выполнения работы необходимо собрать сзему эксперимента используя одну из имеющихся микросхем дешифраторов. Пример показан на рис. 1.

Рис. 1. Вариант схемы эксперимента исследования дешифратора.

В приведенной схеме используется дешифратор 74138 на восемь выходов и соответственно имеющий трехразрядное управляющее слово. Для формирования управляющего слова использована микросхема двоичного четырехразрядного счетчика 7493. На счетный вход счетчика СКА подается последовательность от генера

тора слов. Сигналы с выходов счетчика QA, QB, QC используются как разряды управляющего слова для дешифратора. Для организации нормальной работы дешифратора его стробирующие входы должны быть соответственно подключены.

  1.  

В результате работы схемы была получена временная диаграмма показанная на рис. 2. По диаграмме видно, что при каждом изменении кода управляющего слова активный нулевой уровень перемещается по выходам дешифратора.

Так как счетчик имеет четыре выхода а у дешифратора только три разряда входного слова, то выход QD счетчика не использован и цикл работы дешифратора укладывается в восемь счетных сигналов.

Теоретические пояснения.

Дешифраторы являются комбинационными устройствами, и состояние их выходов в любой момент времени однозначно определяются состояниями входов. количество входов и выходов полного дешифратора жестко связаны между собой К = 2n, здесь К ─ количество выходов, n ─ количество входов (разрядность входного слова).

Работа дешифратора состоит в том, что у него всегда активен только один выход, номер которого определяется состоянием входного слова.

Контрольные вопросы.

  1.  Что такое дешифрация?
  2.  Какие виды дешифраторов вам известны?
  3.  Что такое многоступенчатые дешифраторы?
  4.  Чем определяется быстродействие дешифраторов?

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55369. У душах людських хай палає тепло, людське милосердя хай творить добро 138.5 KB
  Мета: розвивати в учнів доброзичливість вміння співчувати милосердя; виховувати дітей у дусі відродження українських традицій благодійності; залучати школярів до практичної благодійності. Бесіда на тему Що таке милосердя?
55370. ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ «ШКІЛЬНОГО МІСТЕЧКА» 169 KB
  Принцип самоврядування є основним в діяльності будь якої дитячої громадської організації яка призвана захищати права та інтереси дітей і підлітків; розвивати їх здібності.
55371. Добро починається з тебе, волонтерський проект 338.5 KB
  Мета проекту: Освітня Поглибити знання учнів про волонтерський рух в Україні та світі. Дізнатися про діючі волонтерські фонди на території України. Поглибити знання учнів про добро і зло, розвивати вміння визначати прояви добра і зла
55372. ВЕЛИКІ КНЯЗІ КИЇВСЬКІ. ПРОЕКТ 216.5 KB
  ТИП ПРОЕКТУ: інформаційний ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ ПРОЕКТУ: листопадгрудень УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ: учні 7х класів МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ: опрацювання історичних та літературних джерел довідників ілюстрацій. АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ З ДЖЕРЕЛАМИ ІНФОРМАЦІЇ Метою викладання історії є не передавати загальноприйняті істини про минуле а залу чати учнів до процесу реконструкції та пояс нення цього минулого. Тому використання джерел інформації на уроках історії є зараз надзвичайно актуальним. Робота з джерелами інформації на уроках сприятиме набуттю...
55373. Проектна діяльність молодших школярів як засіб формування особистості 52 KB
  Мета проектної роботи – навчити дитину діяти самостійно, ініціативно в будь-яких умовах сьогодні і в майбутньому; формувати комунікативну компетентність в процесі спільної роботи;...
55374. Проектний метод як засіб розвитку творчих здібностей учнів 35 KB
  В даний час метод проектів широко застосовується в сучасній світовій методики викладання англійської мови так як він дозволяє органічно інтегрувати знання учнів з різних областей для вирішення окремо взятої практичної проблеми стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості учня.
55375. Проектна методика на уроках англійської мови 36 KB
  Виконання проектних завдань дозволяє школярам бачити практичну користь від вивчення іноземної мови слідством чого є підвищення інтересу до цього предмету. Ставилися наступні навчальні завдання: вчитися читати тексти вибирати з них потрібну інформацію використовувати отримані відомості в роботі; вчитися обмінюватися інформацією з...
55377. ПОРТФОЛИО УЧИТЕЛЯ КАК СПОСОБ ИУЧЕНИЯ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 58.5 KB
  Философия портфолио заключается в том что предполагается смещение акцента с оценки на самооценку с того чего учитель или учащийся не знает и не умеет на то что он знает и умеет достаточно хорошо.