36887

Дослідження простої випадкової вибірки за допомогою функції «Выборка» Microsoft Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Загальні відомості Процедура отримання простої випадкової вибірки проілюстрована на наступному прикладі. Побудова простої випадкової вибірки здійснюється у такій послідовності: Генеральна сукупність дані таблиці 1. Основа вибірки нумерація елементів таблиці.

Украинкский

2013-09-23

16.4 KB

8 чел.

Лабораторна робота №2

Дослідження простої випадкової вибірки за допомогою функції «Выборка» Microsoft Excel

Мета роботи: отримати практичні навички для визначення простої випадкової вибірки.

Загальні відомості

Процедура отримання простої випадкової вибірки проілюстрована на наступному прикладі. У таблиці 1 наведено результати тестування 100 співробітників фірми по певній методиці з метою прийняття рішення про чергове підвищення зарплати. У ній перераховані 100 двозначних цифр – число балів, що дістав кожен, хто проходив тестування. Необхідно виробити просту випадкову вибірку про таблиці 1.

Побудова простої випадкової вибірки здійснюється у такій послідовності:

  1.  Генеральна сукупність – дані таблиці 1. Основа вибірки – нумерація елементів таблиці. Об’єм генеральної сукупності N=100.
  2.  Задаємо число n елементів простої випадкової вибірки, наприклад n=10.
  3.  Обираємо 10 випадкових чисел, що входять у нашу основу вибірки, т.б. усі числа більше 100 ігноруються. Відібравши таким чином 10 випадкових чисел, ми здійснимо просту випадкову вибірку, наведену у таблиці 2. У цій таблиці кожному випадковому числу (перший стовпець) ставиться у відповідність число балів (третій стовпець) згідно таблиці 1. Для зручності користування всі елементи простої випадкової вибірки пронумеровано (другий стовпець).

Таблиця 1 – Вхідні дані

1

56

2

87

3

23

4

56

5

67

6

89

7

53

8

73

9

49

10

23

11

45

12

63

13

78

14

95

15

74

16

28

17

17

18

29

19

37

20

42

21

78

22

84

23

34

24

12

25

34

26

53

27

69

28

76

29

35

30

52

31

72

32

12

33

67

34

83

35

46

36

68

37

38

38

18

39

67

40

89

41

57

42

46

43

32

44

67

45

23

46

86

47

56

48

23

49

63

50

86

51

27

52

29

53

25

54

34

55

28

56

67

57

65

58

62

59

17

60

75

61

45

62

83

63

56

64

37

65

45

66

78

67

92

68

10

69

34

70

37

71

54

72

51

73

40

74

39

75

74

76

91

77

30

78

23

79

16

80

45

81

67

82

84

83

92

84

36

85

43

86

78

87

33

88

54

89

19

90

76

91

12

92

20

93

57

94

93

95

47

96

46

97

36

98

31

99

54

100

55

Таблиця 2 – Проста випадкова вибірка об’єму
n=10, що отримана з таблиці1
результатів тестування

Випадкове

число

№ числа

Число балів

25

1

34

18

2

29

98

3

31

100

4

55

33

5

67

29

6

35

12

7

63

46

8

86

99

9

54

26

10

53

Завдання: Створити таблицю 1 результатів тестування співробітників фірми N за допомогою інструментів Microsoft Excel, побудувати просту випадкову вибірку об’єму n=50 за допомогою меню «Анализ данных» - «Выборка», відсортувати результати у порядку зростання вибірки. Усі дії проілюструвати скріншотами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69080. Технологія EJB для побудови розподілених систем 66.54 KB
  JavaBeans забезпечують основу для багаторазово використовуваних і модульних компонентів ПЗ. Компоненти JavaBeans можуть приймати різні форми, але найбільш широко вони використовуються в елементах графічного інтерфейсу користувача (на стороні клієнта).
69081. КОМПОНЕНТНА ІДЕОЛОГІЯ 207.5 KB
  Крос-платформними можна назвати більшість сучасних мов програмування високого рівня. Наприклад, C, С++ і Object Pascal — крос-платформні мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Java і C# — крос-платформні мови на рівні виконання, тобто їх виконувані файли...
69082. СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 174.41 KB
  Модульність — принцип організації великих систем у вигляді наборів підсистем, модулів або компонентів. Цей принцип наказує організовувати складну систему у вигляді набору простіших систем — модулів, що взаємодіють один з одним через чітко визначені інтерфейси.
69083. Розробка та збирання компонентів типу Windows Forms 148.18 KB
  Для компілятора – це збірка (Assembly). Рішення може складатися з одного або кількох проектів. Кожний проект може складатися з кількох форм і інших файлів, рисунків, ресурсів, маніфесту (опису збірки). Відкомпільована збірка є готовим до використання компонентом.
69084. Клас BUTTONBASE і його нащадки: Кнопки, прапорці та перемикачі 45.41 KB
  Клас ButtonBase в ієрархії класів .NET забезпечує загальні можливості для групи похідних від нього класів: Button, CheckBox і RadioButton. Деякі властивості класу ButtonBase описані в табл.4.1. Крім спільних властивостей кожний з класів має власні властивості.
69085. Списки. Види списків. Загальні властивості і методи роботи зі списками 100.93 KB
  Списки є похідними класами від абстрактного класу FormatControl. До членів сімейства списків відносяться ListBox (список), ComboBox (випадаючий список), CheckedListBox (список з прапорцями) i ListView (відображає елементи в одному з 5 режимів).
69086. СТВОРЕННЯ МЕНЮ І ПАНЕЛЕЙ ІНСТРУМЕНТІВ 896.3 KB
  Простір імен System.Windows.Forms містить класи для організації спадаючих головних меню (розташованих у верхній частині форми) і контекстних меню, що відкриваються по клацанню правої кнопки миші. Клас ToolStrip є контейнером для створення структур меню, панелей інструментів і рядків станів.
69087. ВИКОРИСТАННЯ СТАНДАРТНИХ КОМПОНЕНТІВ В ПРОЕКТІ 74.2 KB
  В цій лекції ми розглянемо як реалізувати обробку функцій текстового редактора з використанням стандартних компонентів .Net Framework, які називають вікнами діалогу. Вікно діалогу - це модальна форма, її розміри не можна змінювати.
69088. ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТУПУ ДО ДАНИХ ADO. NET. ОСНОВИ 934.86 KB
  Доступ до даних, що зберігаються в зовнішніх джерелах, з програмного коду здійснюється за компонентною технологією ADO (ActiveX Data Objects). Ця технологія призначена для спрощення доступу до даних з програм. Вона є розширенням технології зв’язування об’єктів OLE...