36887

Дослідження простої випадкової вибірки за допомогою функції «Выборка» Microsoft Excel

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Загальні відомості Процедура отримання простої випадкової вибірки проілюстрована на наступному прикладі. Побудова простої випадкової вибірки здійснюється у такій послідовності: Генеральна сукупність – дані таблиці 1. Основа вибірки – нумерація елементів таблиці.

Украинкский

2013-09-23

16.4 KB

8 чел.

Лабораторна робота №2

Дослідження простої випадкової вибірки за допомогою функції «Выборка» Microsoft Excel

Мета роботи: отримати практичні навички для визначення простої випадкової вибірки.

Загальні відомості

Процедура отримання простої випадкової вибірки проілюстрована на наступному прикладі. У таблиці 1 наведено результати тестування 100 співробітників фірми по певній методиці з метою прийняття рішення про чергове підвищення зарплати. У ній перераховані 100 двозначних цифр – число балів, що дістав кожен, хто проходив тестування. Необхідно виробити просту випадкову вибірку про таблиці 1.

Побудова простої випадкової вибірки здійснюється у такій послідовності:

  1.  Генеральна сукупність – дані таблиці 1. Основа вибірки – нумерація елементів таблиці. Об’єм генеральної сукупності N=100.
  2.  Задаємо число n елементів простої випадкової вибірки, наприклад n=10.
  3.  Обираємо 10 випадкових чисел, що входять у нашу основу вибірки, т.б. усі числа більше 100 ігноруються. Відібравши таким чином 10 випадкових чисел, ми здійснимо просту випадкову вибірку, наведену у таблиці 2. У цій таблиці кожному випадковому числу (перший стовпець) ставиться у відповідність число балів (третій стовпець) згідно таблиці 1. Для зручності користування всі елементи простої випадкової вибірки пронумеровано (другий стовпець).

Таблиця 1 – Вхідні дані

1

56

2

87

3

23

4

56

5

67

6

89

7

53

8

73

9

49

10

23

11

45

12

63

13

78

14

95

15

74

16

28

17

17

18

29

19

37

20

42

21

78

22

84

23

34

24

12

25

34

26

53

27

69

28

76

29

35

30

52

31

72

32

12

33

67

34

83

35

46

36

68

37

38

38

18

39

67

40

89

41

57

42

46

43

32

44

67

45

23

46

86

47

56

48

23

49

63

50

86

51

27

52

29

53

25

54

34

55

28

56

67

57

65

58

62

59

17

60

75

61

45

62

83

63

56

64

37

65

45

66

78

67

92

68

10

69

34

70

37

71

54

72

51

73

40

74

39

75

74

76

91

77

30

78

23

79

16

80

45

81

67

82

84

83

92

84

36

85

43

86

78

87

33

88

54

89

19

90

76

91

12

92

20

93

57

94

93

95

47

96

46

97

36

98

31

99

54

100

55

Таблиця 2 – Проста випадкова вибірка об’єму
n=10, що отримана з таблиці1
результатів тестування

Випадкове

число

№ числа

Число балів

25

1

34

18

2

29

98

3

31

100

4

55

33

5

67

29

6

35

12

7

63

46

8

86

99

9

54

26

10

53

Завдання: Створити таблицю 1 результатів тестування співробітників фірми N за допомогою інструментів Microsoft Excel, побудувати просту випадкову вибірку об’єму n=50 за допомогою меню «Анализ данных» - «Выборка», відсортувати результати у порядку зростання вибірки. Усі дії проілюструвати скріншотами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

43971. Розробка сайту Web бібліотеки 1.4 MB
  Web бібліотека сьогодні представляють собою навіть не напрямок, це - ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будь-якій області; з необхідністю мати, розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. Як раніше всі прагнули отримати компютери, так зараз, коли вже відбулося певне насичення компютерами, говорять в основному про дві речі - Інтернеті і Web бібліотека.
43972. Створення сайту Web-бібліотека 1.28 MB
  В Японії ведуться роботи з реалізації проекту Web бібліотеки 21 століття. Історія виникнення web бібліотеки Web бібліотеки сьогодні представляють собою навіть не напрямок це ідеологія. Web бібліотеки стають невідємною частиною діяльності практично в будьякій області; з необхідністю мати розвивати і використовувати електронну бібліотеку сьогодні стикаються практично всі. У цьому сенсі найбільше не пощастило звичайним бібліотекам: з одного боку саме бібліотеки є однією з головних рушійних сил розвитку...
43973. Психологическое желание материнства 209 KB
  Материнство изучается в русле различных наук: истории, культурологи, медицины, физиологии, биологии поведения, социологии, психологии. Каждая наука изучает и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Интерес к комплексному изучению материнства появился сравнительно недавно.
43974. Проблеми функціонування промислового підприємства в умовах ринкових відносин 121.5 KB
  Собівартість продукції. Рентабельність продукції. Конкурентоспроможність продукції в ринкових умовах. В умовах ринкової економіки виживає лише той хто найбільше грамотно визначить вимоги ринку і організує виробництво продукції яка користується попитом і забезпечить високий рівень заробітної плати працівників підприємства.
43975. Зелена музика твоїх думок 30.51 MB
  Приступаючи до вибору моєї дипломної роботи я думала над тим яку роль будуть відігравати мої вироби в інтер’єрі, як вони будуть використовуватись. Мені захотілось, щоб ці керамічні твори мали як декоративне так і утилітарне призначення. Тому я вирішила обрати темою своєї дипломної роботи декоративні кашпо на тему: «Зелена музика твоїх думок».
43976. ДРАМАТУРГІЯ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА У КОНТЕКСТІ ЙОГО ДОБИ 345 KB
  У вирі такої провокативної і суперечливої дійсності з’явилися драматичні шедеври Євгена Павловича Плужника. Таємницю творчого феномену Євгена Плужника розгадувало чимало науковців. Жулинського дружини найближчого друга Євгена Плужника Григорія Косинки Т.
43977. Телекомунікації. Методичні вказівки 286 KB
  Дипломна робота на здобуття ступеня бакалавра по напряму 6.0924 «Телекомунікації» ставить за мету систематизацію, закріплення і розширення отриманих в процесі навчання теоретичних і практичних знань, а також оцінку підготовленості студентів до самостійної і ефективної роботи в умовах науково-технічного прогресу, економічного і культурного розвитку суспільства.
43978. Способи обробки субпродуктів. Особливості зберігання продуктів 1.35 MB
  Загальна характеристика субпродуктів 3. Способи обробки субпродуктів 5. Удосконалено технологічні процеси приготування напівфабрикатів з субпродуктів у процесі правильної технології їх виробництва первинної і теплової обробки відповідних субпродуктів. Розробляються і використовуються нові електрофізичні біотехнічні і ферментативні методи обробки субпродуктів.
43979. ОДЕРЖАННЯ ГАЛОГЕНІЗОТІОЦІАНАТІВ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З ГІДРОКСИБЕНЗАЛЬДЕГІДАМИ 2.41 MB
  Дотримання правил техніки безпеки є обов’язковим для кожного працівника під час роботи в хімічній лабораторії. Більш досвідчені працівники мають створювати такі умови праці в лабораторії при яких було б неможливе недбале ставлення до вимог техніки безпеки. До роботи в хімічній лабораторії допускаються особи які пройшли медичне обстеження та інструктаж з техніки безпеки.