36888

Ознайомитись з основними командами програмного симулятора dScope-51

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

1 При введенні команд перед командою ставиться SM без нього введення команди не відбудеться. Всі команди проводяться через акумулятор А Основні команди симулятора: DD додавання; SUBB віднімання; CPL інверсія; RL зсув вліво на один; RR зсув в право на один; XCH обмін; CJNE порівняння; CLR встановлення нулів; DEC віднімання від регістра одиниці; INC додавання до регістру одиниці; h ставиться в кінці вводу команди для того щоб показати що число вводиться в шістнадцятирічній СЧ; означає що ми вводимо до...

Украинкский

2013-09-23

56.5 KB

2 чел.

Лабораторна робота №3

«Ознайомитись з основними командами програмного симулятора dScope-51»

 1.  Мета роботи:
  1.  Ознайомитись з основними командами симулятора;
  2.  Види системи числення(СЧ);
  3.  Запис програми.

 1.  Короткі відомості з теорії:

2.1 При введенні команд перед командою ставиться «ASM», без нього введення команди не відбудеться. Всі команди проводяться через акумулятор - «А»

Основні команди симулятора:

ADD – додавання;

SUBB – віднімання;

CPL – інверсія;

RL – зсув  вліво на один;

RR – зсув в право на один;

XCH – обмін;

CJNE – порівняння;

CLR – встановлення нулів;

DECвіднімання від регістра одиниці;

INC – додавання до регістру одиниці;

«h»- ставиться в кінці вводу команди для того, щоб показати що число вводиться в шістнадцятирічній СЧ;

«#»- означає що ми вводимо до акумулятора цифри;

2.1 Види СЧ:

10 СЧ

2 СЧ

16 СЧ

0

0000

0

1

0001

1

2

0010

2

3

0011

3

4

0100

4

5

0101

5

6

0110

6

7

0111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

A

11

1011

B

12

1100

C

13

1101

D

14

1110

E

15

1111

F

 1.  Порядок виконання роботи:
  1.      Запустити програмний симулятор d-Scope51;
  2.  Активізувати лінійку кнопкових перемикачів прискореного доступу;
  3.  Викликати вікно виконання програм;
  4.  Викликати вікно вводу команд;
  5.  Викликати вікно, яке показує стан регістрів;
  6.  Викликати вікно аналізу виконання;
  7.  Викликати вікно стану памяті;
  8.  Викликати інструментальне вікно;
  9.  Ввести команди

Пояснення

Команди

Додати «16» до акумулятора;

ASM add a,#16h

Відняти «13» від акумулятора;

ASM subb a,#13h

Обмін між «А» та «R5»;

ASM xch a,R5

Відняти 1 від R5;

ASM dec R5

Перехід до 5h строки команди доки R5 не буде дорівнювати 0;

ASM cjne R5,#0h,5h

Додавання 1 до регістру R5;

ASM inc R5

Перехід до 9h строки команди доки R5 не буде дорівнювати 59;

ASM cjne R5,#59h,9h

Обмін між «А» та «R5»;

ASM xch a,R5

Інвертування акумулятора

ASM cpl a

Зсув акумулятора

по 1 біту вліво;

ASM rl a

Зсув акумулятора по 1 біту вправо;

ASm rr a

Встановлення нулів в акумуляторі;

ASM clr a

           3.10   Виконавши лабораторну роботу подати її на перевірку викладачу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.
73976. ВЕЛИКОМОРАВСЬКА ДЕРЖАВА 1.87 MB
  У процесі переселення племен родоплемінні звязки порушувались, і на нових місцях виникали територіальні обєднання, а не родові общини.
73977. НФЧС та визначення шляхів розвитку ЧСР (1945-1948) 224 KB
  При цьому КПЧ мала такий сильний додатковий аргумент як активна підтримка її з боку СРСР який багато зробив для відновлення ЧСР в довоєнних кордонах. Це викликало в керівництві КПЧ побоювання саботажу з його боку та спричиняло дії з реорганізації Міністерства внутрішніх справ держбезпеки та інших. Проте ступінь впливу КПЧ в армії не був однозначним.
73978. Югославія в роки Другої світової війни 117 KB
  У Югославії пожвавилася діяльність різних націоналістичних угруповань: сербського Збору хорватських усташів македонського ВМРО німецького культурбунду та ін. ускладнила становище Югославії що спонукало врештірешт уряд Д. Гітлер віддав командуванню німецької армії наказ підготувати й завдати удару по Югославії. в Белграді був підписаний акт про капітуляцію Югославії.
73979. МУРАВЬЁВА Т.В. МИФЫ СЛАВЯН И НАРОДОВ СЕВЕРА 471.5 KB
  Король желая еще хоть раз увидеть незабвенную супругу послал за паном Твардовским и повелел ему силою своего волшебства вызвать тень покойной королевы. Король простер к ней руки и рванулся из магического крута. Однако чешские короли правившие в IX XIV веках называли себя Пржемысловичами и возводили свой род к легендарному Пржемыслу В XI веке король Вратислав П в зале своего дворца в Вышеграде выставил для всеобщего обозрения лапти Пржемысла. Король Ячменек Правил некогда в Чехии король Святопулк человек жестокий и нечестивый.