36888

Ознайомитись з основними командами програмного симулятора dScope-51

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

1 При введенні команд перед командою ставиться SM без нього введення команди не відбудеться. Всі команди проводяться через акумулятор А Основні команди симулятора: DD додавання; SUBB віднімання; CPL інверсія; RL зсув вліво на один; RR зсув в право на один; XCH обмін; CJNE порівняння; CLR встановлення нулів; DEC віднімання від регістра одиниці; INC додавання до регістру одиниці; h ставиться в кінці вводу команди для того щоб показати що число вводиться в шістнадцятирічній СЧ; означає що ми вводимо до...

Украинкский

2013-09-23

56.5 KB

2 чел.

Лабораторна робота №3

«Ознайомитись з основними командами програмного симулятора dScope-51»

 1.  Мета роботи:
  1.  Ознайомитись з основними командами симулятора;
  2.  Види системи числення(СЧ);
  3.  Запис програми.

 1.  Короткі відомості з теорії:

2.1 При введенні команд перед командою ставиться «ASM», без нього введення команди не відбудеться. Всі команди проводяться через акумулятор - «А»

Основні команди симулятора:

ADD – додавання;

SUBB – віднімання;

CPL – інверсія;

RL – зсув  вліво на один;

RR – зсув в право на один;

XCH – обмін;

CJNE – порівняння;

CLR – встановлення нулів;

DECвіднімання від регістра одиниці;

INC – додавання до регістру одиниці;

«h»- ставиться в кінці вводу команди для того, щоб показати що число вводиться в шістнадцятирічній СЧ;

«#»- означає що ми вводимо до акумулятора цифри;

2.1 Види СЧ:

10 СЧ

2 СЧ

16 СЧ

0

0000

0

1

0001

1

2

0010

2

3

0011

3

4

0100

4

5

0101

5

6

0110

6

7

0111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

A

11

1011

B

12

1100

C

13

1101

D

14

1110

E

15

1111

F

 1.  Порядок виконання роботи:
  1.      Запустити програмний симулятор d-Scope51;
  2.  Активізувати лінійку кнопкових перемикачів прискореного доступу;
  3.  Викликати вікно виконання програм;
  4.  Викликати вікно вводу команд;
  5.  Викликати вікно, яке показує стан регістрів;
  6.  Викликати вікно аналізу виконання;
  7.  Викликати вікно стану памяті;
  8.  Викликати інструментальне вікно;
  9.  Ввести команди

Пояснення

Команди

Додати «16» до акумулятора;

ASM add a,#16h

Відняти «13» від акумулятора;

ASM subb a,#13h

Обмін між «А» та «R5»;

ASM xch a,R5

Відняти 1 від R5;

ASM dec R5

Перехід до 5h строки команди доки R5 не буде дорівнювати 0;

ASM cjne R5,#0h,5h

Додавання 1 до регістру R5;

ASM inc R5

Перехід до 9h строки команди доки R5 не буде дорівнювати 59;

ASM cjne R5,#59h,9h

Обмін між «А» та «R5»;

ASM xch a,R5

Інвертування акумулятора

ASM cpl a

Зсув акумулятора

по 1 біту вліво;

ASM rl a

Зсув акумулятора по 1 біту вправо;

ASm rr a

Встановлення нулів в акумуляторі;

ASM clr a

           3.10   Виконавши лабораторну роботу подати її на перевірку викладачу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66196. Визначення несправностей трансформаторів і складання дефектної відомості на ремонт 137.5 KB
  Оглядаючи обмотки трансформатора звертають увагу на стан виткової ізоляції деформацію і зміщення обмоток в радіальному напрямку що може бути наслідком переміщень і ослаблень прокладок планок розпірок; стан місця паяння на обмотках та охолодних...
66197. Лабораторная диагностика арбовирусных инфекций 109.5 KB
  Наибольшее значение в патологии человека имеют вирусы клещевого энцефалита японского энцефалита омской геморрагической лихорадки крымской геморрагической лихорадки желтой лихорадки лихорадки денге москитной флеботомной лихорадки.
66198. Перерахунок обмоткових даних електродвигунів під час ремонту 114 KB
  В ремонтній практиці досить часто замовник прохає перевести електричну машину на іншу напругу частоту обертання і т. Перехід двигуна на іншу швидкість обертання вимагає зміни числа витків в котушках зміни числа полюсів машини що в свою чергу приходять до зміни магнітної індукції...
66199. Лабораторная диагностика заболеваний, вызванных вирусами геморрагических лихорадок 173 KB
  В группу геморрагических лихорадок были включены некоторые болезни которые были описаны раньше денге желтая лихорадка. Классификация геморрагических лихорадок Группа геморрагических лихорадок Семейство Нозологическая форма Клещевые...
66200. Вивчення методики розрахунку і вибору компенсуючих пристроїв 87.5 KB
  Поняття про коефіцієнт потужності соsφ повязано з застосуванням змінного електричного струму. Відповідно до цих складових у змінному струмі розрізняють повну S активну Р та реактивну Q потужності. Технічні дані косинусних конденсаторів на напругу...
66201. Парамиксовирусы (морбилливирусы). Лабораторная диагностика кори. Вирус краснухи 104 KB
  Корь острая вирусная болезнь характеризующаяся лихорадкой общей интоксикацией энантемой макулопапулезной сыпью поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта.
66202. Питание бактерий. Простые питательные среды. Посев на МПА и МПБ. Методы стерилизации 102.5 KB
  Цель: Изучение принципов культивирования бактерий особенностей транспортирования инфицированного материала методов стерилизации и дезинфекции. Питание бактерий. Автотрофы многочисленная группа свободно существующих микроорганизмов бактерий грибов водорослей...
66204. Парамиксовирусы. Вирусы парагриппа человека и эпидемического паротита 94.5 KB
  Морфология, антигенная структура. Вирусы парагриппа относятся к группе РНК-содержащих парамиксовирусов. Морфология вирусов отличается полиморфизмом, чаще встречаются вирионы округлой формы диаметром 100-300 нм. Вирусы имеют сложноорганизованную структуру, состоят из сердцевины...