36899

Ознакомление с работой на учебной микро-ЭВМ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задание 1 Краткое назначение блоков структурной схемы микроЭВМ БП – блок микропроцессора и схем обрамления обеспечивающих его работу формирующий МД МА и сигналы управления микроЭВМ. БУ – блок управления режимами работы МП. БИСМ – блок индикации состояния магистралей. БУКП – блок управления картой памяти.

Русский

2013-09-23

171.73 KB

27 чел.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Л.Р. 04.00.01

1. Ознакомление с работой на учебной микро-ЭВМ

Цель работы: ознакомление со структурной учебной микро-ЭВМ, картой памяти, органами управления и режимами работы.

Оборудование: стенд УМПК-80/ВМ.

Задание 1 Краткое назначение блоков структурной схемы микро-ЭВМ

  1.  БП – блок микропроцессора и схем обрамления, обеспечивающих его работу, формирующий МД, МА и сигналы управления микро-ЭВМ.
  2.  БУ – блок управления режимами работы МП.
  3.  БИСМ – блок индикации состояния магистралей. Позволяет наблюдать состояние МА, МД, МУ.
  4.  БУКП – блок управления картой памяти.
  5.  БДА – блок дешифрации адресов УВВ. Формирует сигналы выборки регистров ввода-вывода и отключения УВВ.
  6.  БИМ – блок интерфейса магнитофона. Позволяет организовывать на основе любого магнитофона накопитель информации.
  7.  БКД – блок клавиатуры и дисплея. Системное УВВ.
  8.  БИПУ – блок имитации периферийных устройств.

Задание 2 Функции клавиш управления клавиатуры стенда

УМПК-80/ВМ

Назначение клавиш управления приведено в таблице 1

Таблица 1

Клавиша

Назначение

R

Возвращает ЭВМ к начальному состоянию

ОТА

Позволяет вводить адрес ЯП

ЗПУВ

Позволяет записывать число, увеличивать на единицу адрес ЯП

Продолжение таблицы 1

Клавиша

Назначение

УМ

Уменьшает адрес ЯП на единицу и выводит содержимое ЯП на дисплей

ОТРГ

Выводит на дисплей содержимое программно-доступных регистров МП

СТ

Останов выполнения программы

ПРСЧ

Выводит на дисплей адрес ЯП, на котором было прервано выполнение программы

П

Позволяет запускать программу после останова

ШК

Шаг команды

ШЦ

Шаг цикла

Задание 3 Содержание внутренних программно-доступных регистров МП после выполнения программы начальной установки микро-ЭВМ, назначение регистров

Содержимое внутренних программно-доступных регистров и их назначение приведено в таблице 2

Таблица 2

Регистр

Содержимое

Назначение

А

00

Аккумулятор. Служит для временного хранения операндов, используемых в процессе вычислений, и хранит результаты выполненной операции.

В

00

Регистры общего назначения. Служат для хранения поступающих данных и обработки их в АЛУ, а также хранят промежуточные результаты вычислений.

С

00

D

00

E

00

H

00

Регистровая пара. Служит для размещения данных и адреса ЯП, где эти данные находятся.

L

00

Продолжение таблицы 2

Регистр

Содержимое

Назначение

FL

00

Регистр флагов. Служит для хранения признаков.

SP

0ВВ0

Указатель стека. Служит для указания адреса ЯП, в которой записано последнее по времени поступления слово.

PC

0800

Счетчик команд. Служит для хранения адреса следующей выполняемой команды.

Задание 4 Изучение карты памяти учебной микро-ЭВМ

УМПК-80/ВМ

Схема карты памяти в соответствии с рисунком 1

Рисунок 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

61096. Внутрішня політика Володимира Великого. Прийняття християнства 31.5 KB
  Володимир проводив широкомаштабну і далекоглядну внутрішню політику спрямовану на зміцнення могутності Київської Русі через концентрацію державної влади у руках князя. Адміністративна: всю країну було поділено на вісім округів округи на волості на чолі яких стояли довірені особи...
61097. Київська Русь за часів князя Володимира Великого 98 KB
  Київська Русь за часів князя Володимира Великого. Проаналізувати основні напрямки політики князя Володимира визначити роль його діяльності для зміцнення держави на Русі.
61098. ПИСЬМОВИЙ ТВІР-ОПИС МІСЦЕВОСТІ (ВУЛИЦІ, СЕЛА, МІСТА) НА ОСНОВІ ОСОБИСТИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ І ВРАЖЕНЬ У ХУДОЖНЬОМУ СТИЛІ 44.5 KB
  З якою метою їх можна використовувати Яку структуру має текстопис місцевості У яких стилях мовлення використовується опис місцевості Навести приклади. З’ясувати які з них належать текстамописам місцевості.
61099. Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого 115 KB
  Київська Русь за часів правління князя Ярослава Мудрого. У цікавій формі уявної подорожі ознайомити учнів з життям та діяльністю великого князя Ярослава Мудрого визначити його роль і місце в історії України.
61100. РЕЧЕННЯ ДВОСКЛАДНІ Й ОДНОСКЛАДНІ, ПРОСТІ І СКЛАДНІ 1.82 MB
  Правопис: розділові знаки в кінці речення повторення. Використовуючи подане висловлювання і власні знання розгорнути зміст останнього речення. Усно схарактеризувати речення в тексті за наявністю головних і другорядних членів.
61101. Політичний, соціальний устрій та господарське життя Київської Русі 17.65 MB
  Мета: формувати в учнів знання про політичний та соціальний устрій, господарське життя Київської, Русі; удосконалювати навички роботи з історичними джерелами та на їх основі аналізувати історичні факти...
61102. Культурне життя Київської Русі доби розквіту 66.5 KB
  Мета: ознайомити учнів з основними досягненнями культури періоду Київської Русі; дати уявлення про досягнення в літературі, літописанні, іконописі, архітектурі; вчити учнів працювати з текстом підручників, ілюстраціями, розвивати в учнів уяву...
61103. ПОРЯДОК СЛІВ У РЕЧЕННІ. ЛОГІЧНИЙ НАГОЛОС 27.66 KB
  Мета: дати восьмикласникам поняття про прямий і зворотний порядок слів у реченні, навчати дотримуватися логічного наголосу при інтонуванні речень; розвивати організаційно-контрольні вміння виконувати спеціальні спостереження над мовним матеріалом; формувати загально-пізнавальні вміння правильно інтонувати різні за метою висловлювання речення...
61104. Утворення Єгипетської держави 59 KB
  Мета: на конкретному історичному матеріалі показати процес утворення Давньоєгипетської держави; розкрити суть понять: ном номарх держава фараон. Основні поняття: Єгипет Африка Ніл дельта Середземне море...