36900

Изучение принципа работы ОЗУ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение принципа работы ОЗУ Цель работы: исследование принципа работы ОЗУ и мультиплексного способа организации общей шины. Задание 1 УГО ОЗУ в соответствии с рисунком 1 А0А3 – адресные входы; CS – выбор микросхемы; W R – запись считывание; DIO1DIO8 – совмещенные информационные вводывыводы Рисунок 1 Задание 2 Провести очистку ячеек памяти ОЗУ по адресам 0 1 2 3 4 D E F Задание 3 Записать 10 8 по адресам 6 11 считать записанную информацию Задание 4 Составить алгоритм работы ОЗУ Алгоритм работы ОЗУ в соответствии с рисунком 2...

Русский

2013-09-23

356.65 KB

35 чел.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Л.Р. 04.00.01

1. Изучение принципа работы ОЗУ

Цель работы: исследование принципа работы ОЗУ и мультиплексного способа организации общей шины.

Оборудование: стенд ОАВТ, плата П6, карта VI-3.

Задание 1 УГО ОЗУ в соответствии с рисунком 1

А03 – адресные входы;

CS – выбор микросхемы;

W/R – запись / считывание;

DIO1-DIO8 – совмещенные информационные вводы-выводы

Рисунок 1

Задание 2 Провести очистку ячеек памяти ОЗУ по адресам 0, 1, 2, 3, 4, D, E, F

Задание 3 Записать 10, 8 по адресам 6, 11, считать записанную информацию

Задание 4 Составить алгоритм работы ОЗУ

Алгоритм работы ОЗУ в соответствии с рисунком 2

Рисунок 2


Задание 5 Начертить структурную схему карты VI-3. Указать назначение и состав блоков, входящих в структурную схему

Структурная схема карты VI-3 в соответствии с рисунком 3

Рисунок 3

Назначение и состав блоков, входящих в структурную схему.

 1.  ОШ – общая шина, предназначенная для передачи информации от одного устройства к другому, состоит из:
 2.  ШУ – шина управления;
 3.  ШД – шина данных;
 4.  ША – шина адреса.
 5.  БВУ – блок ввода данных и управляющих сигналов состоит из:
 6.  кнопки SB1, SB2, SB3;
 7.  дешифратор;
 8.  тумблеры SA1, SA2, SA3.
 9.  БР – блок регистров, предназначенный для хранения адреса ЯП и данных, состоит из:
 10.  Рг-А – регистр адреса;
 11.  Рг-Д – регистр данных.
 12.  ОЗУ – блок оперативного запоминающего устройства, предназначенный для хранения переменой информации.

 1.  БИ – блок индикации, предназначенный для вывода информации, состоит из:
 2.  семисегментного индикатора;
 3.  светодиодов HL1, HL2, HL3;
 4.  мультиплексора.


Контрольные вопросы

 1.  К устройствам с каким типом памяти относится данное ОЗУ и почему?

ОЗУ относится к устройствам памяти с произвольным доступом, так как такая организация позволяет одновременно получать доступ к ЯП, что делает работу ОЗУ быстрее.

 1.  Режимы работы ОЗУ.

Запись, хранение, считывание.

 1.  В виде чего представлен ЭП ОЗУ?

В статических ОЗУ ЭП выполнен на основе статических триггеров, построенных на МДП и биполярных транзисторах.

В динамических ОЗУ ЭП выполнен на основе электрических конденсаторов, которые сформированы внутри полупроводникового кристалла.

 1.  Типы модулей ОП.

DIMM, DDR.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17688. Розсіяння Мендельштама-Брілюена 25.17 KB
  Розсіяння МендельштамаБрілюена Розсіюванням Мандельштама Брілюена називають розсіювання оптичного випромінювання конденсованими середовищами твердими тілами і рідинами в результаті його взаємодії з власними пружними коливаннями цих середовищ. Воно супроводжує...
17689. Самофокусування світла 33.92 KB
  Самофокусування світла Самофокусування світла – це ефект самовпливу що виникає при розповсюдженні в нелінійному середовищі інтенсивного світлового пучка що має обмежений поперечний переріз. Розглянемо феноменологічне матеріальне рівняння де – поляризованість...
17690. Скін-ефект. Аномальний скін-ефект 18.65 KB
  Скінефект. Аномальний скінефект Проникнення єлектронномагнітної хвилі в тонкий поверхневий шар металу є частковим випадком скінефекту. Сам шар у який проникає електромагнітне поле називається скіншаром. Напруженість поля в скіншар зменшується експоненційно таки
17691. Теорія випромінювання Ейнштейна 19.17 KB
  Теорія випромінювання Ейнштейна Це по суті новий теоретичний вивід формули Планка. Нехай значення енергії які може набувати атом чи будьяка атомна система. Розглянемо багато однакових атомів у світловому полі яке є ізотропним і неполяризованим. Нехай і – кіль...
17692. Товсті та тонкі голограми 96.74 KB
  Товсті та тонкі голограми. Голографія набір технологій для точного запису відтворення і переформатування хвильових полів. Це спосіб одержання обємних зображень предметів на фотопластинці голограми за допомогою когерентного випромінювання лазера. Голограма фік
17693. Умови інтерференції двох хвиль 17.49 KB
  Умови інтерференції двох хвиль. Інтерференція – зміна середньої інтенсивності що обумовлена принципом суперпозиції. Для інтерференції хвиль необхідною умовою є їх когерентність: однакові частоти однаково поляризованілінійно стала в часі різниця фаз. ...
17694. Фазовий синхронізм у параметричних явищах 36.72 KB
  Фазовий синхронізм у параметричних явищах. Нелінійний доданок до поляризації середовища в нульовому наближені:перший доданок не залежить від часу так зване оптичне детектування. Другий доданок гармонічно змінюється з часом. З ним пов’язана генерація в нелінійному сер...
17695. Фізіологічні властивості ока 20.29 KB
  Фізичні та фізіологічні властивості зору. Гострота зору. Навпроти зіниці в сітківці знаходиться так звана жовта пляма в середині якої центральна ямка. Щільність зорових клітин паличок і колбочок в цьому місці найбільшатому тут найвища гострота зору. Акомодація
17696. Формула Планка 22.79 KB
  Формула Планка. Виводячи формулу для спектральної густини енергії рівноважного випромінювання Планк висунув гіпотезу про те що випромінення й поглинання світла речовиною відбувається не неперевно а кінцевими порціями які називаються квантами світла або енергії. ...