36910

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ АВТОМАТИЧЕКСКИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

1 Безынерционное звено Рис. 2 Интегрирующее звено Рис. 3 Апериодическое звено 1 порядка Рис. 4 Колебательное звено Переходные ht и передаточные Wp характеристики звеньев имеют вид: Безынерционное звено Wp=k Интегрирующее звено Wp=k p Апериодическое звено Wp=k Tp1 Колебательное звено Wp=k1 T2p22k2Tp1...

Русский

2013-09-23

346.5 KB

33 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗВЕНЬЕВ АВТОМАТИЧЕКСКИХ СИСТЕМ

1. Цель работы

Изучение свойств типовых динамических звеньев автоматических систем и исследование их переходных характеристик методом моделирования.

2. Основные теоретические положения

Звенья систем радиоавтоматики на базе операционного усилителя и подключенных к нему элементов, определяющих тип звена, приведены ниже.

                               

Рис. 1 Безынерционное звено                        Рис. 2 Интегрирующее звено

                        

Рис. 3 Апериодическое звено 1 порядка          Рис. 4 Колебательное звено

Переходные h(t) и передаточные W(p) характеристики звеньев имеют вид:

Безынерционное звено

W(p)=k

      

Интегрирующее звено

W(p)=k/p

        Апериодическое звено    

 W(p)=k/(Tp+1)    

                 

       Колебательное звено

W(p)=k1/(T2p2+2k2Tp+1)

              

Частотные и переходные характеристики звеньев, определяемые по передаточным функциям, имеют вид:

1. Безынерционное звено

; ; ; .

2. Интегрирующее звено (при Т=1)

; ; ; .

3. Апериодическое звено 1 порядка (при Т=1)

; ; ; .  

4.Колебательное звено (при k1=k; k2=ξ=0.05; T=0.1)

; ; ;

Частота затухающих колебаний , , .

3. Порядок выполнения работы

3.1. Используя общие сведения о системе Matlab (см. методические указания к лабораторной работе №1):

3.1.1. - написать программу расчета;

3.1.2. - произвести расчет;

3.1.3. - вывести графики следующих функций (для всех перечисленных во втором пункте звеньев): переходной характеристики; амплитудно-частотной характеристики; фазо-частотной характеристики; логарифмической амплитудно-частотной характеристики.

3.2. Используя пакет Simulink Library системы Matlab выполнить моделирование воздействия ступенчатого входного сигнала на перечисленные во втором пункте звенья.  Результаты моделирования вывести на графопостроитель Simulink Library.

3.3. Изменить (по указанию руководителя лабораторной работой) исходные данные программы расчета по п. 3.1.1 и параметры моделирования по п.3.2. Выполнить пункты 3.1 и 3.2. с измененными исходными данными. Сравнить полученные результаты.

3.4. Сделать выводы относительно зависимости характеристик звеньев от их параметров.

4. Ориентировочный вид основных характеристик звеньев

1. Безынерционное звено

1.1. Переходная характеристика

1.2. АЧХ

1.3. ФЧХ

1.4. ЛАЧХ

2. Интегрирующее звено

2.1. Переходная характеристика

2.2. АЧХ

2.3. ФЧХ

2.4. ЛАЧХ

3. Апериодическое звено 1 порядка

3.1. Переходная характеристика

3.2. АЧХ

3.3. ФЧХ

3.4. ЛАЧХ

4. Колебательное звено

4.1. Переходная характеристика

4.2. АЧХ

4.3. ФЧХ

4.4. ЛАЧХ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

21087. Экологизация научно-технического прогресса 82 KB
  Общественные и государственные интересы Интересы потребителей Интересы производителей Рынок экологических инноваций Вторичный рынок экологических товаров Первичный рынок экологических разработок Спрос Предложение Спрос Предложение Мотивационный механизм потребления экологических товаров 1 Мотивационный механизм производства экологических товаров 2 Мотивационный механизм внедрения инновационных разработок 3 Мотивационный механизм разработки инновационных проектов 4 Тема 8: Экологизация научнотехнического прогресса...
21088. Розвиток освіти у XIX - на початку XX ст 22.7 KB
  Було затверджено чотири типи шкіл: парафіяльні повітові губернські гімназії університети. Проміжне становище між гімназіями та університетами займали ліцеї яких на Україні було три: Рішельєвський в Одесі з 1817 p. стало заснування на східноукраїнських землях університетів які завдяки загальноєвропейській реформі університетської освіти швидко почали відігравати велику роль у культурному житті в розвитку науки. Перший університет на українських землях у складі Російської імперії засновано 1805 р.
21089. Розвиток науки у XIX - на початку XX ст 20.63 KB
  Всебічно обдарованим і феноменально працездатним був перший ректор Київського університету М. У розвиток філософської та філологічної наук суттєвий внесок зробив перший ректор Харківського університету І. Засновником вітчизняного слов’янознавства був професор Харківського університету І. ректором Харківського університету був Т.
21090. Розвиток літератури у XIX - на початку XX ст 27.79 KB
  Цей бурлескнотравестійний твір є однією з найбільш талановитих переробок поеми римського поета Вергілія в якій автор подав панорамну картину українського народного життя. Обидва письменники були визначними організаторами театрального життя першої половини XIX ст. Поетизація Гоголем українського життя і національного характеру романтичне зображення минулого українського народу сприяли широкому зацікавленню історією та етнографією України збуджували патріотичні почуття і стверджували гуманістичні цінності в українській культурі. Величні...
21091. Архітектура XIX - початку XX ст 15.03 KB
  У класицистичній манері будуються численні споруди в західноукраїнських містах. Романтичний настрій створювався не так самою архітектурою скільки природним оточенням споруд. На формі споруд позначилося впровадження нових будівельних матеріалів і технологій. До української культури на віки увійшли такі архітектурні споруди як Одеський та Львівський оперні театри Г.
21092. Образотворче мистецтво XIX–початку XX ст 24.18 KB
  Художники ніби намагаються стерти межі між класицизмом і романтизмом досягаючи при цьому значних успіхів у торуванні шляхів до цілком реалістичного живопису. Розширення меж тематичного арсеналу портретного живопису вже у другій половині XIX ст. Розвиткові живопису в Україні XIX ст. Соколов справжнім шедевром пізньоромантичного живопису є його картина Дівчата ворожать уночі проти Івана Купала з двома центрами освітлення маленьким каганцем і яскравим повним місяцем які надзвичайно виразно окреслюють постаті групи дівчат у човні.
21093. Музика і театральне мистецтво XIX - початку XX ст 18.06 KB
  Опинившись у залежності від російського субкультурного середовища народна українська музична культура дещо законсервувалася у своєму розвитку більше того у вжитку з’являються непритаманні українській музичній культурі містечкові романси казармені пісні тощо. у професійній музиці з’являються перші симфонічні твори Українська симфонія і симфонія сольмінор з Козачком невідомих авторів. Невід’ємною складовою національного театру була українська музика. Українська професійна музична школа спиралася на здобутки як української так і...
21094. Розвиток культури у добу Національно-демократичної революції (1917 - 1920 рр.) 18.88 KB
  Політика Тимчасового уряду в галузі народної освіти була демократичнішою ніж царського уряду і тому вже в березні 1917 р. Справжнім виразником інтересів українського громадянства і учительства у справі освіти стала Центральна Рада – представницький політичний орган українського народу утворений 7 березня 1917 р. Велику підтримку і допомогу надавали їй українські громадянські організації: товариство шкільної освіти учительські організації товариство Просвіта. було створено Генеральний секретаріат міністерство народної освіти який...
21095. Національне відродження 20-х рр. XX ст 24.41 KB
  громадянська війна в Україні закінчилася. Відомо що в період громадянської війни етнічні українці у більшовицькій партії в Україні складали тільки близько 1 . Тому політика коренізації здійснювалась у двох напрямах: українізації та створення необхідних політичних соціальних і економічних умов для культурного розвитку національних меншин. У цей час в Україні працював видатний педагог і письменник Антон Семенович Макаренко 18881939.