36931

Дослідження нормального розподілу

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

Створюємо таблицю зі стовпчиками задача а задача б задача в та рядками вага пакунку та ймовірність. Задача а Задача б Задача в Вага пакунку Менше 48 Більше 51 У межах від 48 до 51 кг. Ймовірність Задача а Для підрахунку ймовірності РХ 48 події що навмання взятий пакет важить менше 48 кг. Задача б Для підрахуваня ймовірності РХ 51 події що навмання взятий пакет важить більше 51 кг використаємо співвідношення РХ 51=1РХ 51.

Украинкский

2013-09-23

16.96 KB

1 чел.

Лабораторна робота №5

Дослідження нормального розподілу

Мета роботи: Ознайомитися з функцією для нормального розподілу в Excel.

Загальні відомості

Нижче використаємо функцію НОРМРАСПР (х; среднее; стандартное_откл; интергральная), де х – значення, для якого будується розподіл; среднее – середнє арифметичне розподілу (математичне сподівання); стандартное_откл – стандартне відхилення розподілу; інтегральная – логічне значення, що визначає форму функції. Якщо «интегральная»=ложь, то функція НОРМРАСПР використовує інтегральну функцію розподілу:.

Якщо «интегральная»=истина, то функція НОРМРАСПР використовує інтегральну функцію розподілу: , і значення функції дає площу криволінійної фігури, обмеженої кривою у= і вертикальною лінією, що проходить через точку х.

Зауваження: Якщо приймемо «среднее»=0, «стандартное_откл»=1, то отримаємо стандартний нормальний розподіл.

Приклад. Картопля розфасована в пакети по 5 кг. Вага пакетів підпорядкована нормальному закону із середнім значенням 5 кг і стандартним відхиленням 0,1. Знайти ймовірність, що навмання взятий пакет:

А) важить менше 4,8 кг;

Б) важить більше 5,1 кг;

В) вага пакета лежить у межах від 4,8 кг до 5,1 кг.

Розв’язання

За умовами нашої задачі маємо:

Среднее=5 кг, стандартное_откл=0,1.

Створюємо таблицю зі стовпчиками (задача а, задача б, задача в) та рядками (вага пакунку та ймовірність).

Задача а)

Задача б)

Задача в)

Вага пакунку

Менше 4,8

Більше 5,1

У межах від 4,8 до 5,1 кг.

Ймовірність

Задача а)

Для підрахунку ймовірності Р(Х<4,8) події, що навмання взятий пакет важить менше 4,8 кг. використовуємо формулу: . Активізуємо елемент таблиці, що визначатиме ймовірність умови відповідної задачі та вставляємо статистичну функцію НОРМРАСПР. У вікні меню функції НОРМРАСПР, що з’явилось, набираємо параметри задачі та натискаємо OK. Результат Р(Х<4,8)=0,0228 можна прочитати в меню функції та занести у відповідну стрічку таблиці.

Задача б)

Для підрахуваня ймовірності Р(Х>5,1) події, що навмання взятий пакет важить більше 5,1 кг використаємо співвідношення Р(Х>5,1)=1-Р(Х<5,1). У відповідній стрічці таблиці вводимо функцію: =1- НОРМРАСПР(5.1;5;0.1;ИСТИНА) та натискаємо ENTER. Результат Р(Х>5,1)=1-Р(Х<5,1)=1-0.8413=0.1587 заносимо у відповідну стрічку таблиці.

Задача в)

Для підрахування ймовірності Р(4,8<Х<5,1) події, що вага навмання взятого пакету лежить у межах від 4,8 кг до 5,1 кг, використаємо співвідношення Р(4,8<Х<5,1)=Р(Х<5,1)-Р(Х<4,8). Набираємо функцію =НОРМРАСПР(5.1;5;0.1;ИСТИНА)-НОРМРАСПР(4.8;5;0.1;ИСТИНА) та натискаємо ENTER. Результат Р(4.8<Х<5.1)=Р(Х<5.1)-Р(Х<4.8)=0.8414-0.0228=0.8186 заносимо у відповідну стрічку таблиці.

Завдання: на основі розглянутого прикладу скласти задачу та розв’язати її за допомогою функції для нормального розподілу в Excel.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44995. Методы математического моделирования в статистике 193.5 KB
  Математической статистикой называют раздел математики, посвященный математическим методам систематизации, обработки и использования статистических данных для научных и практических выводов. Статистические данные здесь понимаются как сведения о числе объектов в какой-либо более или менее обширной совокупности, обладающих теми или иными признаками.
44996. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУЧАСНИХ ПК 58 KB
  Програмне забезпечення ПК – це сукупність системних, прикладних та програм технічного обслуговування ПК. Вони дають змогу найбільш ефективно використовувати ресурси ПК при розв’язанні практичних задач. Основними вимогами до програмного забезпечення ПК...
44997. Финансовые службы, их задачи и функции 48 KB
  Финансовые службы их задачи и функции План Финансовые службы предприятия Финансовые службы предприятия Деятельность финансовых служб подчинена главной цели обеспечению финансовой стабильности созданию устойчивых предпосылок для экономического роста и получения прибыли Задачи финансовых служб: организация взаимоотношений предприятия с другими субъектами хозяйствования поиск внутренних и внешних краткосрочных и долгосрочных источников финансирования выбор наиболее оптимального их сочетания своевременное обеспечение финансовыми...
44998. Разработка программы маркетинговых коммуникаций для ООО «Тойота Центр Кунцево»нсовое 2.1 MB
  Исследованы теоретические основы разработки программ маркетинговых коммуникаций для автодилеров; проанализирована внешняя маркетинговая среда автомобильного салона «Тойота» (Москва); оценено положение на рынке автомобильного салона «Тойота» (Москва) и проанализирована его маркетинговая деятельность...
44999. МЕТОДИКА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ДИСЛАЛИИ 106 KB
  Развитие фонематического восприятия детей в ходе подготовительного этапа логопедического воздействия. Формирование артикуляторных, дыхательных и голосовых умений и навыков в ходе подготовительного этапа логопедического воздействия. Развитие мелкой моторики рук в ходе подготовительного этапа логопедического воздействия.
45000. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 98.5 KB
  Створення обєкта інтелектуальної власності розпочинається з ідеї. Наприклад, це може бути ідея винаходу або художнього твору. У підприємницькій діяльності ідеї, як правило, направлені на підвищення конкурентоспроможності технологій або виробів
45001. Расходы и доходы организаций 195.5 KB
  Расходы и доходы организаций План Классификация затрат 2. Классификация затрат В процессе осуществления производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия несут определенные расходы. расходы связанные с извлечением прибыли 2. расходы не связанные с извлечением прибыли 3.
45002. Прибыль организации 776 KB
  Экономическое содержание функции и виды прибыли Методы планирования прибыли. Факторы роста прибыли Распределение использование прибыли на предприятии
45003. СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 296.5 KB
  Сущность и физические основы метода Спектральный анализ это способ определения химического состава и концентрации отдельных элементов в веществе по его спектру излучения или поглощения. Спектры излучения или поглощения представляют собой распределения интенсивности испускаемого или поглощаемого веществом излучения по длинам волн или частотам. При исследовании спектров понятие интенсивности употребляют чаще как величину пропорциональную мощности излучения приходящейся на рассматриваемую спектральную линию и выражают ее в относительных...