36932

Амплітудний модулятор

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета: Дослідження методики настроювання амплітудного модулятора Дослідження модуляційної характеристики амплітудного модулятора Дослідження режимів роботи амплітудного модулятора 1. Методика настроювання амплітудного модулятора на біполярному транзисторі: Для цього складемо схему: Після чого настроїмо резонансний контур на частоту несучого коливання. Закріпимо здобуті навички і налагодимо амплітудний модулятор на частоту модулю чого коливання 150кГц розрахуємо необхідні дані: Статична модуляційна характеристика: E Uвих 02...

Украинкский

2013-09-23

211.5 KB

12 чел.

Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №22

з курсу «Теорія коливань та хвиль»

Тема роботи: " Амплітудний модулятор".

     Виконав ст.гр.ДЕ-81 :

Соверченко Д.В.

Київ 2011


Мет
а:

  •  Дослідження методики настроювання амплітудного модулятора
  •  Дослідження модуляційної характеристики амплітудного модулятора
  •  Дослідження режимів роботи амплітудного модулятора

1. Методика настроювання амплітудного модулятора на біполярному транзисторі:

Для цього складемо схему:

Після чого настроїмо резонансний контур на частоту несучого коливання. Задавшись значеннями номіналів, доб’ємось більш точного резонансу за допомогою зміни ємності С3, оптимальним значенням є:

2. Знімемо статичні і динамічні модуляційні характеристики:

Статична модуляційна характеристика:

E

Uвих

0,2

0,033

0,4

0,415

0,6

1,075

0,8

1,832

1

2,55

1,2

3,017

1,4

3,135

1,6

3,177

1,8

3,2

2

3,215


Динамічна модуляційна характеристика:

а

b

m

1

1,6368

1,3148

0,109093

2

1,8375

1,167

0,223165

3

2,0126

1,0143

0,329809

4

2,1916

0,872

0,430735

5

2,3675

0,741

0,523243

3. Закріпимо здобуті навички і налагодимо амплітудний модулятор на частоту модулю чого коливання 150кГц, розрахуємо необхідні дані:

Статична модуляційна характеристика:

E

Uвих

0,2

0,276

0,4

3,43

0,6

6,206

0,8

8,132

1

8,592

1,2

9,097

1,4

8,987

1,6

8,832

1,8

8,672

2

8,516

Динамічна модуляційна характеристика:

а

b

m

1

11,4027

0,975

0,842459

2

11,4656

0,713

0,882909

3

12,1361

0,5

0,920862

4

12,45

0,343

0,946377

5

13,2971

0,278

0,959043

Висновки:

Виконавши дану лабораторну роботи за допомогою  засобів комп’ютерного моделювання, ми дослідили наступне: Дослідження методики настроювання амплітудного модулятора, дослідження модуляційної характеристики амплітудного модулятора,дослідження режимів роботи амплітудного модулятора

Комп’ютерне моделювання було зроблено за допомогою ПО Electronics Workbench.

PAGE   \* MERGEFORMAT 5


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41249. Учет запасов за МСФО 212 KB
  Признание и первоначальная оценка запасов. Общий подход к учету запасов и требования по раскрытию информации о них в финансовой отчетности приведены в МСБУ 2 Запасы. МСБУ 2 также не применяется к оценке запасов удерживаемых: а производителями продукции сельского хозяйства и лесничества сельскохозяйственной продукции после сбора урожая полезных ископаемых и минеральных продуктов в случае когда они оцениваются по чистой стоимости реализации согласно практике существующей в определенных отраслях; б продавцамипосредниками товаров...
41250. Технология литья по выплавляемым моделям. Составляющие литейного модельного комплекта 203 KB
  Литейное производство – отрасль машиностроения, занимающаяся изготовлением фасонных заготовок или деталей путем заливки расплавленного металла в специальную форму, полость которой имеет конфигурацию заготовки (детали).
41251. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 71 KB
  Процедура проведення екологічної експертизи передбачає: перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів іреквізитів на об'єкти екологічної експертизи та створення екологоекспертних комісій груп відповідно до вимог законодавствапідготовча стадія; аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи вразі необхідності натурні обстеження і проведення на їх основіпорівняльного аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки достатності та ефективності екологічних...
41253. Формне обладнання для виготовлення форм спеціальних видів друку 66.5 KB
  Пневматична установка для натягування трафаретної тканини. Механічні установки для натягування трафаретної тканини. На поверхню ситової тканини наносять фотополімерний прошарок який є основою пробільних елементів. Таким чином для виготовлення трафаретної форми необхідно виконати такі технологічні операції: натягування ситової тканини на трафаретну раму; нанесення емульсійного прошарку на поверхню ситової тканини; експонування ситової трафаретної рами; проявлення промивання і сушка ситової тканини трафаретної рами.
41254. Загальні положення об’ємного (титриметричного) аналізу 70.5 KB
  Класифікація методів обємного аналізу за способом титрування Точність титрування Визначення нормальності робочих титрованих розчинів Обчислення в обємному методі аналізу Сутність і особливості обємного аналізу. Цей процес називають титруванням. Проте необхідно мати на увазі деякі обмеження можливості застосування обємного аналізу: 1 взаємодія повинна іти в певних стехіометричних співвідношеннях; 2 реакції повинні іти швидко інакше титрування здійснювати важко а іноді неможливо. На цій основі обємні методи поділяються на...
41255. Визначення концентрації іонів водню в розчинах кислот, основ і солей. Буферні розчини 95.5 KB
  Так для 003н розчинуHCl знаходимо pН= . Слабкі кислоти Для кислоти складу НА константа дисоціації дорівнює але Cкисл =[HА] і [H]= [А] тому Зручно користовуватися величиною рКкисл= lg Ккисл Приклад: Багатоосновні кислоти Розглядаємо константи ступінчатої дисоціації наприклад вугільної карбонатної кислоти: Н2СО3 Н НСО3 НСО3 Н СО32 рК1=65 рК2=102 Отже друга константа дисоціації в 5000 раз менша першої тому друга ступінь дисоціації не має практичного впливу на величину...
41256. Загальні положення обємного титриметричного аналізу. Сутність методу нейтралізації 121.5 KB
  Криві титрування кислот і основ. Вибір індикаторів кислотноосновного титрування. В останньому випадку титрування можливе тому що в результаті гідролізу у розчині є вільна кислота або основа. 2 наведенні інтервали переходу та відповідні кольори для деяких найбільш вживаних в аналізі індикаторів Таблиця 2 індикатор Інтервал переходу рТ Кольори Тимолсиній 13 2 червонийжовтий Метилоранжевий 35 4 червонийжовтий Метилчервоний 46 5 червонийжовтий Лакмус 68 7 червоний синій Фенолфталеїн 810 9 безбарвнийчервоний Тимолфталеїн 911 10...
41257. Приклади практичних визначень методом нейтралізації 331 KB
  Визначення кальцинованої харчової та каустичної соди та їх сумішей. Визначення карбонатної твердості води. Титриметричне визначення кислотності рідких вуглеводневих палив. Це пов'язано з тим що така кислота летка і визначення її концентрації за густиною є неточним.