36948

Мова програмування Matlab / Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову

Украинкский

2013-09-23

20.48 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №3.

Варіант – 5.

Виконав:

Студент гр. КН-ІІ-2

Дворник Олександр Олегович

Викладач: Сокульський Олег Євгенович

Київ – 2010

Лабораторна робота №3

Мова програмування Matlab / Simulink

Мета роботи: набуття практичних навичок створення програм-функцій.

Завдання 1.1.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову 

-6 Vk<10 і не кратні чотирьом, і впорядкувати його на спадання елементів.

V=[11 -3 8 -8 -4 -5 -2 -7 -12 9 4 6 -8 2 0]

Текст функції:

function W= vector(X)

%Масив W з елементів масиву Х, що задовольняють умову:-6<=Х(i)<10

%і не кратні чотирьом

% Масив W відсортований за спаданням

k=1;

n=length(X);

for i=1:n

if (X(i)<10&&X(i)>=-6&&(mod(X(i),4)~=0))

W(k)=X(i);

k=k+1;

end

end

W=sort(W,'descend');

End

Робота функції:

>> vector(V)

ans =

            9     6     2    -2    -3    -5

Завдання 1.2.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки двовимірного масиву/матриці у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

E =       3    -1     7    -1

          -8     0    -1     0

            0   -1     7     5

          -1     0    -1    -5

           3    -1     0    -2

           5    -1     9     0

  1. Сформувати матрицю V, вилучивши з матриці E три останніх її рядки:

Текст функції:

function V= cut(X,n)

%Вилучення з матриці останніх рядків

%Cut(X,n), X-матриця, n-кількість рядків

i=1;

[rows,cols]=size(X);

z=rows-n;

m=cols;

for i=1:z

   for j=1:m

       V(i,j)=X(i,j);

   end

end

end

Робота функції:

>> V=cut(E,3)

V =         3    -1     7    -1

             -8     0    -1     0

                     0    -1     7     5

  1. Сформувати матрицю W, транспонуючи матрицю V:

Текст функції:

function W= transpose(X)

%Функція транспонування матриці

%transpose(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   for j=1:cols

       W(i,j)=X(j,i)

   end

end

end

Робота функції:

>> W=transpose(V)

W =         3    -8     0

              -1     0    -1

               7    -1     7

                      -1     0     5

  1. сформувати матрицю X як добуток двох матриць E і W:

Текст функції:

%Функція множення матриць

%product(X,Y), X,Y-матриці

[r,c]=size(X);

[r1,c2]=size(Y);

for i=1:r

   for k=1:c2

       s=0;

       for j=1:c

           s=s+X(i,j)*Y(j,k);

           Z(i,k)=s;

       end

   end

end

end

Робота функції:

>> X=product(E,W)

X =         60   -31    45

             -31    65    -7

              45    -7    75

               -5     9   -32

              12   -24    -9

                     79   -49    64

  1. Знайти першу норму матриці X:

Текст функції:

function W=norm1(X)

%Функція знаходження першої норми матриці

%norm1(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   sum=0;

   for j=1:cols

   sum=sum+abs(X(i,j));

   V(i)=sum;

   end

end

max=V(1);

for i=1:rows

   if (V(i)>max)

       max=V(i);

   end

end

W=max;

end

Робота функції:

>> norm1(X)

ans =    192

Висновок:під час лабораторної роботи я набув практичних навичок зі створення програм-функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17086. Знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь методом Зейделя 64.5 KB
  Лабораторна робота №23 Тема. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом Зейделя Мета. Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом Зейделя с заданою точністю; скласти програму. Устаткування: папір формату А4 ПК С Хід роботи Правила те...
17087. Метод Рунге-Кутта вирішення задачі Коші. Складання програми 156 KB
  Лабораторна робота №27 Тема. Метод РунгеКутта вирішення задачі Коші. Складання програми. Мета. Навчитися вирішувати задачу Коші методом РунгеКутта; скласти програму. Устаткування: папір формату А4 ПК програмне забезпечення Borland С. Хід роботи Вирішити задачу
17088. Екстраполяційний метод Адамса розв’язання задачі Коші 36.5 KB
  Лабораторна робота №28 Тема. Екстраполяційний метод Адамса розвязання задачі Коші. Мета. Навчитися знаходити розвязок диференційного рівняння екстраполяційним методом Адамса. Устаткування: папір формату А4 ручка калькулятор ПЗ С . Хід роботи Правила
17089. Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом 24.5 KB
  Лабороторна робота № 20 Тема. Знаходження коренів нелінійного рівняння ітераційним методом. Мета: навчитися вирішувати нелінійні рівняння методом ітерацій скласти програму. Обладнання: ПК програмне забезпечення С бумага формат А4 ручка. Хід роботи Пр
17090. Знаходження розв’язку системи лінійних рівнянь методом ітерацій, складання алгоритму 104.5 KB
  Лабораторна робота №21 Тема. Знаходження розвязку системи лінійних рівнянь методом ітерацій складання алгоритму. Мета. Навчитися вирішувати систему лінійних рівнянь методом ітерацій с заданою точністю скласти алгоритм. Устаткування: папір формату А4 ПК С Хі
17091. Метод Ейлера вирішення задачі Коші 152 KB
  Лабораторна робота №25 Тема. Метод Ейлера вирішення задачі Коші. Мета. Навчитися будувати розвязок задачі Коші по методу Ейлера. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4 програмне забезпечення Borland С ПК Хід роботи Індивідуальне завдання. Вико...
17092. Метод прогонки розв’язання крайової задачі. Складання програми 40.5 KB
  Лабораторна робота №30 Тема. Метод прогонки розвязання крайової задачі. Складання програми. Мета. Навчитися використовувати метод прогонки розвязання крайової задачі звичайного диференційного рівняння. Скласти програму. Устаткування: папір формату А4 ручка кал
17093. Вивчення інтегрованого середовища С 34 KB
  Лабораторна робота № 5 Тема: Вивчення інтегрованого середовища С Ціль роботи: навчитися використовувати інтегроване середовище С. Обладнання: ПКПО Borland C Теоретичні відомості Вид інтегрованого середовища і її можливості залежать від типу і версії компілято
17094. Базові конструкції структурного програмування 105.5 KB
  Лабораторна робота № 6 Тема: Базові конструкції структурного програмування. Мета: Навчитися здійснювати запуск Borland C 4.5 створювати новий файл редагування та компіляцію програми базові конструкції структурного програмування . Обладнання: П...