36948

Мова програмування Matlab / Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову

Украинкский

2013-09-23

20.48 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №3.

Варіант – 5.

Виконав:

Студент гр. КН-ІІ-2

Дворник Олександр Олегович

Викладач: Сокульський Олег Євгенович

Київ – 2010

Лабораторна робота №3

Мова програмування Matlab / Simulink

Мета роботи: набуття практичних навичок створення програм-функцій.

Завдання 1.1.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову 

-6 Vk<10 і не кратні чотирьом, і впорядкувати його на спадання елементів.

V=[11 -3 8 -8 -4 -5 -2 -7 -12 9 4 6 -8 2 0]

Текст функції:

function W= vector(X)

%Масив W з елементів масиву Х, що задовольняють умову:-6<=Х(i)<10

%і не кратні чотирьом

% Масив W відсортований за спаданням

k=1;

n=length(X);

for i=1:n

if (X(i)<10&&X(i)>=-6&&(mod(X(i),4)~=0))

W(k)=X(i);

k=k+1;

end

end

W=sort(W,'descend');

End

Робота функції:

>> vector(V)

ans =

            9     6     2    -2    -3    -5

Завдання 1.2.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки двовимірного масиву/матриці у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

E =       3    -1     7    -1

          -8     0    -1     0

            0   -1     7     5

          -1     0    -1    -5

           3    -1     0    -2

           5    -1     9     0

  1. Сформувати матрицю V, вилучивши з матриці E три останніх її рядки:

Текст функції:

function V= cut(X,n)

%Вилучення з матриці останніх рядків

%Cut(X,n), X-матриця, n-кількість рядків

i=1;

[rows,cols]=size(X);

z=rows-n;

m=cols;

for i=1:z

   for j=1:m

       V(i,j)=X(i,j);

   end

end

end

Робота функції:

>> V=cut(E,3)

V =         3    -1     7    -1

             -8     0    -1     0

                     0    -1     7     5

  1. Сформувати матрицю W, транспонуючи матрицю V:

Текст функції:

function W= transpose(X)

%Функція транспонування матриці

%transpose(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   for j=1:cols

       W(i,j)=X(j,i)

   end

end

end

Робота функції:

>> W=transpose(V)

W =         3    -8     0

              -1     0    -1

               7    -1     7

                      -1     0     5

  1. сформувати матрицю X як добуток двох матриць E і W:

Текст функції:

%Функція множення матриць

%product(X,Y), X,Y-матриці

[r,c]=size(X);

[r1,c2]=size(Y);

for i=1:r

   for k=1:c2

       s=0;

       for j=1:c

           s=s+X(i,j)*Y(j,k);

           Z(i,k)=s;

       end

   end

end

end

Робота функції:

>> X=product(E,W)

X =         60   -31    45

             -31    65    -7

              45    -7    75

               -5     9   -32

              12   -24    -9

                     79   -49    64

  1. Знайти першу норму матриці X:

Текст функції:

function W=norm1(X)

%Функція знаходження першої норми матриці

%norm1(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   sum=0;

   for j=1:cols

   sum=sum+abs(X(i,j));

   V(i)=sum;

   end

end

max=V(1);

for i=1:rows

   if (V(i)>max)

       max=V(i);

   end

end

W=max;

end

Робота функції:

>> norm1(X)

ans =    192

Висновок:під час лабораторної роботи я набув практичних навичок зі створення програм-функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22717. Політика США щодо СРСР у 1972 - 1974 рр 24.5 KB
  І лише 1973 року Сполучені Штати відмовилися від загальної військової повинності і перейшли до створення професійної армії на добровільній основі. В грудні 1969 року США зняли деяке обмеження у торговельній сфері з СРСР через місяць конгрес ратифікував підписаний 1968 року Сполученими Штатами Великобританією та Радянським Союзом Договір про непоширення ядерної зброї згодом розпочалися американорадянські попередні переговори в Гельсінкі а потім у Відні про обмеження систем протиракетної оборони та страіегічних озброєнь. 30 вересня 1971...
22718. Латиноамериканський курс адміністрації Дж. Буша (мол.) 26.5 KB
  Целью его второй поездки за пределы США будет запланированный на конец апреля в Квебеке Саммит Америк где главным вопросом значится экономическая интеграция в рамках Западного полушария. То что в случае прихода к власти Буша одним из основных направлений внешней политики США станет именно латиноамериканское не вызывало у серьезных аналитиков никаких сомнений. Уж слишком тесно переплелись в этом регионе стратегические интересы США и интересы семейства Бушей в том числе лично Джорджа Бушамладшего. С другой стороны фундаментальным...
22719. Нова ядерна стратегія адміністрації Дж. Картера 25.5 KB
  Зовнішньополітична діяльність адміністрації 39го президента США здобула суперечливі та неоднозначні оцінки. 1 нарешті за наполяганням США керівництво НАТО на Брюсельській нараді в грудні 1979 року прийняло рішення про розміщення в країнах Західної Європи починаючи з 1983 року ракет середнього радіусу Дії. 1977 року президент Джиммі Картер запропонував Міністерству оборони зменшити американські і радянські стратегічні носії на 200250 з кожної сторони внаслідок чого в США та Росії залишилося б приблизно по 2000 боєголовок.15 Цифра ця майже...
22720. Латиноамериканська політика США у період адміністрації Р. Рейгана 24 KB
  Латиноамериканська політика США у період адміністрації Р. Рейган был сторонником активизации внешней политики США и такая возможность вскоре представилась благодаря событиям в Центральной Америке. Одновременно США поддерживали демократические силы Сальвадора выступавшие против насилия и других нарушений прав человека эскадронами смерти карательными отрядами правых и способствовали приходу к власти правительства избранного демократическим путем. США помогали стабилизировать обстановку но разгул насилия в стране не прекращался и даже...
22721. Політика США щодо Японії у 90-х роках 43.5 KB
  Політика США щодо Японії у 90х роках. Все эти особенности существенно осложняют политику США в отношении Японии хотя мало влияют на сложившийся консенсус по вопросу о ее фактической безальтернативности. Сторонники сближения с Китаем в свою очередь также не ставят под сомнение необходимость наращивания сотрудничества с Японией отчасти в целях усиления американских позиций в Китае отчасти для сохранения самой Японии в орбите США. Немало американских политиков продолжают относиться к Японии с настороженностью не исключают ее эвентуальный...
22722. Політика США на Близькому та Середньому Сході у період адміністрації Дж. Буша (ст.) 30.5 KB
  Політика США на Близькому та Середньому Сході у період адміністрації Дж. Бюджетные проблемы о которых в основном и говорили средства массовой информации США освещая работу правительства и конгресса 2 августа 1990 г. Президент США отдал приказ о прекращении всех видов торговли с Ираком и о замораживании иракских и кувейтских активов в американских банках. Политика США в данном вопросе базируется на четырех принципах: требование вывода иракских войск из Кувейта; восстановление законного правительства этой страны; приверженность к миру и...
22723. Відносини між США та Російською Федерацією у 1992 р 27.5 KB
  Відносини між США та Російською Федерацією у 1992 р. Отношений США и СНД как таковых не существует так как СНД юридически не существует. В основном это отношения двусторонние США и стран СНД. После распада СССР внимание США было сосредоточено в основном на Росси.
22724. Еволюція відносин США з Російською Федерацією 29.5 KB
  Буш и Путин заявили что они осознают важность многосторонних контртеррористических усилий в том числе под эгидой ООН восьмерки Евросоюза Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ группы 6 2 и в формате НАТОРоссия а также такие региональные контртерроористические инициативы как Шанхайская организация сотрудничества. Публикуется в связи с саммитом НАТОРоссия 28 мая 2002 в Италии Ниже приводится текст справки Белого дома о новом Совете НАТОРоссия опубликованной в связи с проведением 28 мая саммита НАТОРоссия...
22725. Американсько-канадське військово-стратегічне співробітництво в роки холодної війни 24.5 KB
  Канада принимала активное участие в деятельности ООН и внесла значительный вклад в осуществление так называемого плана Коломбо программы по совместному экономическому и социальному развитию принятой на конференции стран британского Содружества в г. В то же время в вопросах обороны Канада полагалась в основном на систему военных блоков в первую очередь НАТО в создании которой в 1949 принимал участие премьерминистр Канады СенЛоран. В 1958 Канада заключила с США соглашение о создании Объединенного командования противовоздушной обороны...