36948

Мова програмування Matlab / Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову

Украинкский

2013-09-23

20.48 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №3.

Варіант – 5.

Виконав:

Студент гр. КН-ІІ-2

Дворник Олександр Олегович

Викладач: Сокульський Олег Євгенович

Київ – 2010

Лабораторна робота №3

Мова програмування Matlab / Simulink

Мета роботи: набуття практичних навичок створення програм-функцій.

Завдання 1.1.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову 

-6 Vk<10 і не кратні чотирьом, і впорядкувати його на спадання елементів.

V=[11 -3 8 -8 -4 -5 -2 -7 -12 9 4 6 -8 2 0]

Текст функції:

function W= vector(X)

%Масив W з елементів масиву Х, що задовольняють умову:-6<=Х(i)<10

%і не кратні чотирьом

% Масив W відсортований за спаданням

k=1;

n=length(X);

for i=1:n

if (X(i)<10&&X(i)>=-6&&(mod(X(i),4)~=0))

W(k)=X(i);

k=k+1;

end

end

W=sort(W,'descend');

End

Робота функції:

>> vector(V)

ans =

            9     6     2    -2    -3    -5

Завдання 1.2.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки двовимірного масиву/матриці у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

E =       3    -1     7    -1

          -8     0    -1     0

            0   -1     7     5

          -1     0    -1    -5

           3    -1     0    -2

           5    -1     9     0

  1. Сформувати матрицю V, вилучивши з матриці E три останніх її рядки:

Текст функції:

function V= cut(X,n)

%Вилучення з матриці останніх рядків

%Cut(X,n), X-матриця, n-кількість рядків

i=1;

[rows,cols]=size(X);

z=rows-n;

m=cols;

for i=1:z

   for j=1:m

       V(i,j)=X(i,j);

   end

end

end

Робота функції:

>> V=cut(E,3)

V =         3    -1     7    -1

             -8     0    -1     0

                     0    -1     7     5

  1. Сформувати матрицю W, транспонуючи матрицю V:

Текст функції:

function W= transpose(X)

%Функція транспонування матриці

%transpose(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   for j=1:cols

       W(i,j)=X(j,i)

   end

end

end

Робота функції:

>> W=transpose(V)

W =         3    -8     0

              -1     0    -1

               7    -1     7

                      -1     0     5

  1. сформувати матрицю X як добуток двох матриць E і W:

Текст функції:

%Функція множення матриць

%product(X,Y), X,Y-матриці

[r,c]=size(X);

[r1,c2]=size(Y);

for i=1:r

   for k=1:c2

       s=0;

       for j=1:c

           s=s+X(i,j)*Y(j,k);

           Z(i,k)=s;

       end

   end

end

end

Робота функції:

>> X=product(E,W)

X =         60   -31    45

             -31    65    -7

              45    -7    75

               -5     9   -32

              12   -24    -9

                     79   -49    64

  1. Знайти першу норму матриці X:

Текст функції:

function W=norm1(X)

%Функція знаходження першої норми матриці

%norm1(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   sum=0;

   for j=1:cols

   sum=sum+abs(X(i,j));

   V(i)=sum;

   end

end

max=V(1);

for i=1:rows

   if (V(i)>max)

       max=V(i);

   end

end

W=max;

end

Робота функції:

>> norm1(X)

ans =    192

Висновок:під час лабораторної роботи я набув практичних навичок зі створення програм-функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48187. Регионализация международных отношений 100 KB
  Современный мир не ограничивается реальным географическим пространством он стал многомерным. Политологи делают упор на распространение демократических институтов. Формирование единого мирового пространства на принципах европейского Просвещения оказалось в качестве основной приманки для бездумной советской интеллигенции сыгравшей роль разрушителя отечественного социокультурного пространства. В реальной действительности процесс глобализации идет по пути интернационализации элит формирования мирового клуба избранных преимущественно из...
48190. ІСТОРІЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОГО СХОДУ КУРС ЛЕКЦІЙ 2.42 MB
  ІНДІЯ ПІСЛЯ ІСЛАМСЬКОГО ЗАВОЮВАННЯ. Встановивши східну деспотію в СРСР вожді від “диктатури пролетаріату†не бажали залишати в умах підданих зайвих асоціацій і хоча після смерті Й. Інші річки Хуайхе Чжуцзян Хайхе Ляохе теж відігравали певну роль у природногосподарській системі традиційного Китаю а після завершення будівництва Великого каналу VII ст. Для тогочасних китайців було характерним міняти особисте ім'я людини протягом життя: в дитинстві всім давалося “молочне ім'я†жумін після повноліття основне мін нарешті...
48191. ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА. КУРС ЛЕКЦИЙ 2.87 MB
  Кожевников ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА КУРС ЛЕКЦИЙ Второе издание переработанное и дополненное Нижний Новгород 2008 УДК 340 ББК 67. Проблемы теории права: Курс лекций: Право: понятие сущность система; правотворчество и правовое регулирование. Нормы права правоотношения правосознание и правовая культура действие права. Вопервых на основе обобщения материала последних лет по правоведению и сохранения всего ценного накопленного в прошлые годы доступно изложить достаточно сложные и объемные вопросы относящиеся к природе права его...
48192. Джерела з історії середньовічної Європи (V-XV ст.) 145.5 KB
  На території власне германських областей панували місцеві діалекти зокрема законодавчі документи перекладалися цими діалектами. В Англії латина була мовою церкви документи та історичні твори писалися місцевою мовою. Поодинокі документи збереглися лише через те що знаходилися за межами імперії. Це варварські правди для раннього середньовіччя потім королівське законодавство правові документи феодального звичаєвого права парламентське законодавство.
48193. Лісові культури для Літинського лісництва «ДП Хмільницьке ЛГ» 938 KB
  Для задоволення потреб у садивному матеріалі дерев і чагарників, в лісовому господарстві створена і функціонує ціла сітка спеціалізованих лісових розсадників по вирощуванню потрібного садивного матеріалу, головним чином, з відкритою кореневою системою із застосуванням при цьому широкої та комплексної механізації і хімізації робіт (гербіцидів, міндобрив, отрутохімікатів).
48194. Мікроекономіка 22.13 MB
  Цей опорний конспект лекцій створено з метою надання допомоги студентам в процесі вивчення дисципліни. Інформація в опорному конспекті лекцій розташована в порядку викладання тем дисципліни у відповідності з навчальною програмою
48195. Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави 403 KB
  Соціальна профілактика як аспект соціальної політики держави Сутність соціальної профілактики. Предмет об’єкти та суб’єкти чинники соціальної профілактики. Рівні профілактики. Нормативноправова база держави в напрямку профілактики негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі.