36948

Мова програмування Matlab / Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову

Украинкский

2013-09-23

20.48 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №3.

Варіант – 5.

Виконав:

Студент гр. КН-ІІ-2

Дворник Олександр Олегович

Викладач: Сокульський Олег Євгенович

Київ – 2010

Лабораторна робота №3

Мова програмування Matlab / Simulink

Мета роботи: набуття практичних навичок створення програм-функцій.

Завдання 1.1.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову 

-6 Vk<10 і не кратні чотирьом, і впорядкувати його на спадання елементів.

V=[11 -3 8 -8 -4 -5 -2 -7 -12 9 4 6 -8 2 0]

Текст функції:

function W= vector(X)

%Масив W з елементів масиву Х, що задовольняють умову:-6<=Х(i)<10

%і не кратні чотирьом

% Масив W відсортований за спаданням

k=1;

n=length(X);

for i=1:n

if (X(i)<10&&X(i)>=-6&&(mod(X(i),4)~=0))

W(k)=X(i);

k=k+1;

end

end

W=sort(W,'descend');

End

Робота функції:

>> vector(V)

ans =

            9     6     2    -2    -3    -5

Завдання 1.2.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки двовимірного масиву/матриці у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

E =       3    -1     7    -1

          -8     0    -1     0

            0   -1     7     5

          -1     0    -1    -5

           3    -1     0    -2

           5    -1     9     0

  1. Сформувати матрицю V, вилучивши з матриці E три останніх її рядки:

Текст функції:

function V= cut(X,n)

%Вилучення з матриці останніх рядків

%Cut(X,n), X-матриця, n-кількість рядків

i=1;

[rows,cols]=size(X);

z=rows-n;

m=cols;

for i=1:z

   for j=1:m

       V(i,j)=X(i,j);

   end

end

end

Робота функції:

>> V=cut(E,3)

V =         3    -1     7    -1

             -8     0    -1     0

                     0    -1     7     5

  1. Сформувати матрицю W, транспонуючи матрицю V:

Текст функції:

function W= transpose(X)

%Функція транспонування матриці

%transpose(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   for j=1:cols

       W(i,j)=X(j,i)

   end

end

end

Робота функції:

>> W=transpose(V)

W =         3    -8     0

              -1     0    -1

               7    -1     7

                      -1     0     5

  1. сформувати матрицю X як добуток двох матриць E і W:

Текст функції:

%Функція множення матриць

%product(X,Y), X,Y-матриці

[r,c]=size(X);

[r1,c2]=size(Y);

for i=1:r

   for k=1:c2

       s=0;

       for j=1:c

           s=s+X(i,j)*Y(j,k);

           Z(i,k)=s;

       end

   end

end

end

Робота функції:

>> X=product(E,W)

X =         60   -31    45

             -31    65    -7

              45    -7    75

               -5     9   -32

              12   -24    -9

                     79   -49    64

  1. Знайти першу норму матриці X:

Текст функції:

function W=norm1(X)

%Функція знаходження першої норми матриці

%norm1(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   sum=0;

   for j=1:cols

   sum=sum+abs(X(i,j));

   V(i)=sum;

   end

end

max=V(1);

for i=1:rows

   if (V(i)>max)

       max=V(i);

   end

end

W=max;

end

Робота функції:

>> norm1(X)

ans =    192

Висновок:під час лабораторної роботи я набув практичних навичок зі створення програм-функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48212. Фінанси курс лекцій 3.08 MB
  Грошовий характер фінансів — важлива ознака фінансів. Гроші є обовязковою умовою існування фінансів. Фінанси – це грошові відносини, які виникають у процесі розподілу та перерозподілу вартості валового суспільного продукту і частини національного багатства у звязку з формуванням грошових прибутків та нагромаджень у субєктів господарювання і держави та використанням їх на поширене відтворення, матеріальне стимулювання робітників, задоволення соціальних та інших потреб суспільства.
48213. Організація надання туристичних послуг у готелях та туристично-рекреаційних комплексах 167 KB
  Туристичне обслуговування в готелях. Екскурсійне обслуговування. Програмне забезпечення організації туристичного обслуговування. ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ.
48217. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 3.94 MB
  Теория государства и права: Курс лекций Под ред. ПРЕДИСЛОВИЕ Литература по общей теории государства и права пока еще не отражает в полной мере тех глубоких перемен которые происходят сегодня в России. Книга рассчитана как на студентов первых курсов только начинающих изучать основы теории государства и права так и на студентоввыпускников уже получивших необходимую подготовку.
48218. Теория массовой коммуникации 388 KB
  Массовая коммуникация - процесс распространения информации с помощью технических средств (пресса, радио, телевидение и др.) на численно большие, рассредоточенные аудитории