36948

Мова програмування Matlab / Simulink

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом. Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову

Украинкский

2013-09-23

20.48 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний транспортний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Лабораторна робота №3.

Варіант – 5.

Виконав:

Студент гр. КН-ІІ-2

Дворник Олександр Олегович

Викладач: Сокульський Олег Євгенович

Київ – 2010

Лабораторна робота №3

Мова програмування Matlab / Simulink

Мета роботи: набуття практичних навичок створення програм-функцій.

Завдання 1.1.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки одновимірного масиву у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

Cформувати масив W з елементів масиву V, що задовольняють умову 

-6 Vk<10 і не кратні чотирьом, і впорядкувати його на спадання елементів.

V=[11 -3 8 -8 -4 -5 -2 -7 -12 9 4 6 -8 2 0]

Текст функції:

function W= vector(X)

%Масив W з елементів масиву Х, що задовольняють умову:-6<=Х(i)<10

%і не кратні чотирьом

% Масив W відсортований за спаданням

k=1;

n=length(X);

for i=1:n

if (X(i)<10&&X(i)>=-6&&(mod(X(i),4)~=0))

W(k)=X(i);

k=k+1;

end

end

W=sort(W,'descend');

End

Робота функції:

>> vector(V)

ans =

            9     6     2    -2    -3    -5

Завдання 1.2.

Скласти программу-функцію Matlab/Simulink для розв’язання задачі обробки двовимірного масиву/матриці у загальному вигляді, а обчислення на комп’ютері виконати для конкретних даних згідно з варіантом.

E =       3    -1     7    -1

          -8     0    -1     0

            0   -1     7     5

          -1     0    -1    -5

           3    -1     0    -2

           5    -1     9     0

  1. Сформувати матрицю V, вилучивши з матриці E три останніх її рядки:

Текст функції:

function V= cut(X,n)

%Вилучення з матриці останніх рядків

%Cut(X,n), X-матриця, n-кількість рядків

i=1;

[rows,cols]=size(X);

z=rows-n;

m=cols;

for i=1:z

   for j=1:m

       V(i,j)=X(i,j);

   end

end

end

Робота функції:

>> V=cut(E,3)

V =         3    -1     7    -1

             -8     0    -1     0

                     0    -1     7     5

  1. Сформувати матрицю W, транспонуючи матрицю V:

Текст функції:

function W= transpose(X)

%Функція транспонування матриці

%transpose(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   for j=1:cols

       W(i,j)=X(j,i)

   end

end

end

Робота функції:

>> W=transpose(V)

W =         3    -8     0

              -1     0    -1

               7    -1     7

                      -1     0     5

  1. сформувати матрицю X як добуток двох матриць E і W:

Текст функції:

%Функція множення матриць

%product(X,Y), X,Y-матриці

[r,c]=size(X);

[r1,c2]=size(Y);

for i=1:r

   for k=1:c2

       s=0;

       for j=1:c

           s=s+X(i,j)*Y(j,k);

           Z(i,k)=s;

       end

   end

end

end

Робота функції:

>> X=product(E,W)

X =         60   -31    45

             -31    65    -7

              45    -7    75

               -5     9   -32

              12   -24    -9

                     79   -49    64

  1. Знайти першу норму матриці X:

Текст функції:

function W=norm1(X)

%Функція знаходження першої норми матриці

%norm1(X), X-матриця

[rows,cols]=size(X);

for i=1:rows

   sum=0;

   for j=1:cols

   sum=sum+abs(X(i,j));

   V(i)=sum;

   end

end

max=V(1);

for i=1:rows

   if (V(i)>max)

       max=V(i);

   end

end

W=max;

end

Робота функції:

>> norm1(X)

ans =    192

Висновок:під час лабораторної роботи я набув практичних навичок зі створення програм-функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1945. Добро починається з тебе 24.1 KB
  Мета: допомогти учням з’ясувати сутність понять добро, доброта, милосердя як принципів людського буття, навчити учнів критично ставитися до своїх вчинків та вчинків інших людей, аналізувати матеріал з різних джерел і самостійно робити правильні висновки.
1946. Воспитательные функции классного руководителя как организатора воспитательного процесса в школе 25.53 KB
  Основным структурным элементом воспитательной системы школы является класс. Именно здесь организуется познавательная деятельность, формируются социальные отношения между учащимися. Представительские функции в органах самоуправления школы реализуются также чаще всего от имени класса.
1947. Мисс 8 Марта. Воспитательное мероприятие 40.5 KB
  Формировать у учащихся коммуникативные навыки общения в классе, со сверстниками, обогатить культуру общения в семье, развивать эмоциональную сферу учащихся.
1948. Культура мовлення 20.69 KB
  Поглиблювати розуміння учнями етики спілкування, формувати негативне ставлення до лихослів'я, переконувати в потребі кожного підвищувати культуру свого мовлення — найголовнішу ознаку загальної культури.
1949. Шкідливим звичкам немає місця серед нас 24.61 KB
  Ознайомити із поняттям звичка, розкрити різницю між корисними та шкідливими звичками, сприяти усвідомленню учнями необхідності формування корисних звичок, формувати вміння порівнювати і формулювати висновки, розвивати логічне мислення на прикладах впливу корисних та шкідливих звичок на здоров'я та спосіб життя людини; виховувати силу волі для формування корисних звичок та подолання шкідливих, позитивне ставлення до оздоровчого способу життя.
1950. Воспитательный лагерь во Франции 25.5 KB
  Учебно-воспитательное заведение La Rouvelière. Строгость и интенсивное обслуживание каждого молодого человека.
1951. Система воспитательной работы (по видам детства) 25.04 KB
  Основные направления и технология педагогической деятельности. Формирование начальных детских убеждений (НДУ) у младших школьников. Создание ситуации успеха в учебной деятельности.
1952. Воспитательное мероприятие: Вредные привычки 27.26 KB
  Воспитывать в учащихся потребность быть здоровыми. Убеждать в негативном воздействии на молодой организм психоактивных веществ (табачный дым, алкоголь).
1953. Посвята в юні хіміки 26.58 KB
  Розвивати інтереси учнів до вивчення хімії, формувати вміння робити висновки про значення явищ, що оточують учнів, виявити обдарованих учнів, здатних вивчати предмет на більш глибокому рівні.