36957

Дослідження надійності нерезервованої системи

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

При постійних інтенсивностях відмов елементах де інтенсивність відмови системи. Ризик системи Rct і обчислюються по наступним формулам: де Qct=1Pct вірогідність відмови системи протягом часу t; qit вірогідність відмови iго елементу системи протягом часу t. Якщо елементи системи рівно надійні то співвідношення Rct до має вигляд: .

Украинкский

2013-09-23

36.8 KB

6 чел.

Тема: Дослідження надійності нерезервованої системи

Мета: Удосконалити свої вміння у дослідженні надійності нерезервованої системи

Теорія: основні показники надійності нерезервованої не відновлювальної системи

Основними показниками надійності нерезервованої не відновлювальної системи являються: Pc(t) – вірогідність безвідмовної роботи системи в тривалості часу t, T1 – середній час безвідмовної роботи. При постійних інтенсивностях відмов елементах

,

де - інтенсивність відмови системи.

Ризик системи Rc(t) і обчислюються по наступним формулам: ,

,

де Qc(t)=1-Pc(t) – вірогідність відмови системи протягом часу t;

qi(t) – вірогідність відмови i-го елементу системи протягом часу t.

Формула (2.1)являється точною, формула (2.2) – приблизною. Якщо елементи системи рівно надійні, то співвідношення Rc(t) до  має вигляд:

.

GR(t,n) являється функцією, що зменшує час, при цьому:

,.

Це означає, що з збільшенням тривалості часу роботи системи погрішність приближеної формули збільшується.

Послідовніст виконання лабораторної роботи

Лабораторну роботу потрібно виконувати в такому порядку:

 1.  Обрахувати показники надійності системи Pc(t) і T1. Значення вирогідності безвідмовної роботи Pc(t) слідує отримати t=T і t=T1.
 2.  Дослідити функцію ризику системи з точною формулою (1.1), для чого:
 3.  Получити формулу ризику для заданих n, λ, ri;
 4.  Дослідження залежності Rc(t), представив функцію у вигляді графіка і таблиці;
 5.  Вичислить значення ризику для початкових даних свого варіанту при t=T і t=T1.
 6.  Дослідити надійність GR(t,n) при припущенні, чого елементи системи рівнонадійні і інтенсивність відмови кожного елемента рівна їх середній интенсивності відмов, тобто λ=.
 7.  Зробити висновки.

Згідно результатам лабораторної роботи представляється звіт, в якому обовязковими являються наступні пункти:

 1.  Постановка завдання.
 2.  Розрахункові формули.
 3.  Численні значення показників надійності і ризику досліджувальної системи.
 4.  Значення часу непереривної роботи системи, при якому забезпечується потрібне значення ризику.
 5.  Графік і таблиці іункцій ризику.
 6.  Висновки по результатах досліджень.

Завдання

Варіант 1

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

1,1

0,5

3

4,2

2,1

2,1

4,4

4,8

r,умов.од.

2500

6000

3000

2850

6180

4200

680

1000

T=1500 год, R=8000 умов.од.

Варіант 2

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

2,6

3,2

6,4

1,2

3

1,8

5,1

4,2

r,умов.од.

6800

9200

2000

20000

9200

1000

2100

600

T=1200 год, R=5000 умов.од.

Варіант 3

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

0,5

0,2

1

1,2

0,6

2,1

1,2

0,7

r,умов.од.

12000

8000

6000

560

3200

7600

10000

770

T=2500 год, R=3200 умов.од.

Варіант 4

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

0,2

0,8

2,3

0,1

0,5

1,2

3,4

0,7

r,умов.од.

1200

2600

3000

14000

4500

9000

3500

2750

T=3800 год, R=5000 умов.од.


Варіант 5

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

1,1

2,3

4,7

0,6

5

4,8

3,2

2,6

r,умов.од.

2500

2600

1800

16000

4000

2600

1200

860

T=4000 год, R=4800 умов.од.

Варіант 6

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

1,2

0,8

1,6

0,2

0,1

0,05

6,2

2,4

r,умов.од.

6800

2400

3200

670

5000

20000

360

780

T=4200 год, R=3850 умов.од.

Варіант 7

Номера елементів

1

2

3

4

5

6

7

8

λ∙10-5,год-1

3,2

0,1

1

0,7

1,2

0,3

0,1

1,2

r,умов.од.

368

680

12000

7000

3200

1200

590

1050

T=5000 год, R=860 умов.од.

Далі показані варіанти завдання з 8 до 25, в яких показанно, із яких показанно ранше варіантів з 1 до 7 беруться значення λi , ri ,T, R.

Варіанти 8-16

Номер варіанта

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Номер варіанта для  λi

1

2

3

4

5

6

7

1

2

Номер варіанта для  ri ,T, R

7

6

5

3

2

1

4

6

5

Варіанти 17-25

Номер варіанта

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Номер варіанта для  λi

3

5

5

6

7

1

3

3

4

Номер варіанта для  ri ,T, R

4

1

1

3

5

2

6

7

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22543. Моменты инерции относительно параллельных осей 119.5 KB
  Моменты инерции относительно параллельных осей. Задачу получить наиболее простые формулы для вычисления момента инерции любой фигуры относительно любой оси будем решать в несколько приемов. Если взять серию осей параллельных друг другу то оказывается что можно легко вычислить моменты инерции фигуры относительно любой из этих осей зная ее момент инерции относительно оси проходящей через центр тяжести фигуры параллельно выбранным осям. Расчетная модель определения моментов инерции для параллельных осей.
22544. Главные оси инерции и главные моменты инерции 157 KB
  Главные оси инерции и главные моменты инерции. Как уже известно зная для данной фигуры центральные моменты инерции и можно вычислить момент инерции и относительно любой другой оси. Именно можно найти систему координатных осей для которых центробежный момент инерции равен. В самом деле моменты инерции и всегда положительны как суммы положительных слагаемых центробежный же момент может быть и положительным и отрицательным так как слагаемые zydF могут быть разного знака в зависимости от знаков z и у для той или иной площадки.
22545. Прямой чистый изгиб стержня 99.5 KB
  Прямой чистый изгиб стержня При прямом чистом изгибе в поперечном сечении стержня возникает только один силовой фактор изгибающий момент Мх рис. Так как Qy=dMx dz=0 то Mx=const и чистый прямой изгиб может быть реализован при загружении стержня парами сил приложенными в торцевых сечениях стержня. Сформулируем предпосылки теории чистого прямого изгиба призматического стержня. Для этого проанализируем деформации модели стержня из низкомодульного материала на боковой поверхности которого нанесена сетка продольных и поперечных рисок...
22546. Прямой поперечный изгиб стержня 122 KB
  Прямой поперечный изгиб стержня При прямом поперечном изгибе в сечениях стержня возникает изгибающий момент Мх и поперечная сила Qy рис. 1 которые связаны с нормальными и касательными напряжениями Рис. Связь усилий и напряжений а сосредоточенная сила б распределеннаяРис. Однако для балок с высотой сечения h l 4 рис.
22547. Составные балки и перемещения при изгибе 77.5 KB
  Составные балки и перемещения при изгибе ПОНЯТИЕ О СОСТАВНЫХ БАЛКАХ Работу составных балок проиллюстрируем на простом примере трехслойной балки прямоугольного поперечного сечения. Это означает что моменты инерции и моменты сопротивления трех независимо друг от друга деформирующихся балок должны быть просуммированы Если скрепить балки сваркой болтами или другим способом рис. 1 б то с точностью до пренебрежения податливостью наложенных связей сечение балки будет работать как монолитное с моментом инерции и моментом сопротивления...
22548. Напряжения и деформации при кручении стержней кругового поперечного сечения 130.5 KB
  Напряжения и деформации при кручении стержней кругового поперечного сечения Кручением называется такой вид деформации при котором в поперечном сечении стержня возникает лишь один силовой фактор крутящий момент Мz. Крутящий момент по определению равен сумме моментов внутренних сил относительно продольной оси стержня Oz. С силами лежащими в плоскости поперечного сечения стержня интенсивности этих сил касательные напряжения и Мz связывает вытекающее из его определения уравнение равновесия статики рис. 1 Условимся считать Mz...
22549. Практические примеры расчета на сдвиг. Заклепочные соединения 58.5 KB
  Заклепки во многих случаях уже вытеснены сваркой; однако они имеют еще очень большое применение для соединения частей всякого рода металлических конструкций: стропил ферм мостов кранов для соединения листов в котлах судах резервуарах и т. В них закладывается нагретый до красного каления стержень' заклепки с одной головкой; другой конец заклепки расклепывается ударами специального молотка или давлением гидравлического пресса клепальной машины для образования второй головки. Мелкие заклепки малого диаметра меньше 8 мм ставятся в...
22550. Расчет заклепок на смятие и листов на разрыв 93.5 KB
  1 указана примерная схема передачи давлений на стержень заклепки. Принято считать что неравномерное давление передающееся на поверхность заклепки от листа распределяется равномерно по диаметральной плоскости сечения заклепки. При этом напряжение по этой диаметральной плоскости оказывается примерно равным наибольшему сминающему напряжению в точке А поверхности заклепки. Передача давлений на стержень заклепки.
22551. Расчет сварных соединений 91.5 KB
  Этим обеспечивается высокое качество металла сварного шва механические свойства которого могут резко ухудшиться под влиянием кислорода и азота воздуха при отсутствии обмазки или при тонкой обмазке. При проверке прочности сварных швов учитывается возможный непровар в начале шва и образование кратера в конце. Поэтому расчетная длина шва принимается меньшей чем действительная или проектная на 10 мм. Здесь условная рабочая площадь сечения шва где расчетная длина шва а высота шва h принимается равной толщине свариваемых элементов t.