36963

Робота з базою знань «План-карта шляхів»

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

COM командою lod ‘edit Сформувати файл програми для роботи з базою знань defun можливо стан карта mpcn 'lmbd правило if eql стан cr правило list правило nil карта defun вглибину поточнийплан ppend можливо cdr cr поточнийплан план1...

Украинкский

2013-09-23

40 KB

1 чел.

Лабораторна робота №1

Робота з базою знань «План-карта шляхів»

План виконання роботи:

  1.  Завантажити оболонку muLisp (для цього запустити на виконання файл MULISP.EXE, яка розташована за адресою <Disk>:\Lisp_Prog\MULISP)
  2.  Завантажити редактор EDIT.COM (командою (loadedit))
  3.  Сформувати файл програми для роботи з базою знань

(defun можливо (стан карта )

   (mapcan '(lambda (правило)

                               (if (eql стан (car правило))

                                     (list правило) nil )

                 )

               карта)

)

 

(defun в-глибину (поточний-план)

   (append

          (можливо (cadr (car поточний-план)) план-1)

                           (cdr поточний-план))

   )

основна функція пошуку:

(defun пошук (кінець поточний-план маршрут метод)

(cond

    ((null поточний-план) (print (reverse маршрут)) nil)

; поточний план пустий

    ((eql кiнець (cadr (car поточний-план)))

;якщо  кінцевий пункт знайшовся в поточному-планi, тоді закінчити.

               (print  (reverse (cons кiнець маршрут))))

   ((member (cadr (car поточний-план)) маршрут)

;якщо наслідок вже є в маршруті, тоді рекурсивний пошук в cdr-плані.

              (пошук кiнець (cdr поточний-план) маршрут метод) )

;якщо всi попереднi умови не виконуються, тоді перетворимо поточний-;план заданим "методом", доповнимо "маршрут" i рекурсивно здійснюємо ;подальший пошук.

   ( t (пошук кiнець (funcall метод поточний-план)

          (cons (cadr (car поточний-план)) маршрут)

           метод ) ) )

)

(defun як-проїхати (початок кiнець карта метод)

    (пошук кiнець

                (можливо початок карта)

                (list початок)

              метод

   )

)

  1.  Заповнити базу знань через командну строку

$(setq plan1 '((Москва Київ) (Київ Москва) (Львiв Київ) (Київ Львiв) (Київ Харкiв) (Харкiв Київ) (Донецьк Харкiв) (Харкiв Донецьк) (Київ Луганськ) (Луганськ Ніжин) (Ніжин Київ)))

  1.  Викликати функцію пошуку шляху

(як-проїхати початок кінець карта метод)

Виклик функції

$(як-проїхати 'Львiв 'Ніжин план-1 в-глибину)

(Львiв Київ Москва Харкiв Донецьк Луганськ Ніжин)

вiдсiкти непотрiбнi пункти за допомогою наступної функції:

(defun вiдсiкти-лишнє (маршрут карта)

  (cond

       ((equal маршрут (відсікти маршрут карта ))

                 маршрут)

       (t (вiдсiкти-лишнє (вiдсiкти маршрут карта)))))

(defun вiдсiкти (маршрут карта рiшення)

    (cond

           ((null карта) nil)

           ((null маршрут) nil)

         ((null (cadr маршрут))

                  (reverse (cons (car маршрут) рiшення)))

          ((member (list (car маршрут) (cadr маршрут)) карта equal)                      

                         (вiдсiкти (cdr маршрут) карта

                          (cons (car маршрут) рiшення)))

       (t (вiдсiкти (cdr маршрут) карта рiшення))))

Застосуємо розроблену функцію:

$(вiдсiкти-лишнє (як-проїхати 'Львiв 'Ніжин план-1 в-глибину) план-1 )

(Львiв Київ Луганськ Ніжин)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52545. Україно! Мій духмяний дивоцвіт 53 KB
  Разом: Збулося Хлопчик: 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла Акт проголошення України незалежною самостійною демократичною державою. На цьому шляху загинула незліченна кількість кращих синів і дочок України які відстоювали її незалежність. Шлях України позначений високими степовими могилами руїнами та прекрасними безіменними невідомо коли і ким складеними піснями. Хлопчик: Народе України Твоєю силою волею.
52546. Внутрішні гіперпосилання на веб-сторінках 107.5 KB
  Ввести поняття внутрішнього посилання, ознайомити з правилом запису внутрішнього посилання, навчити учнів створювати внутрішні гіперпосилання на веб-сторінці, розвивати пізнавальну активність, вміння індивідуально працювати за комп’ютером, виховувати інтерес до інформатики і біології, формувати інтерес учнів до природи рідного краю і питань збереження рослин.
52547. Усі уроки української літератури в 5 класі 25.52 MB
  Навчальний посібник містить конспекти усіх уроків української літератури для 5 класу 12-річної школи. Серед них уроки текстуального вивчення творів, уроки позакласного читання, розвитку звязного мовлення, виразного читання, літератури рідного краю, тематичного оцінювання. Запропоновані розробки містять елементи нестандартних підходів, інтерактивних методик. Даний посібник розрахований на вчителів української літератури шкіл різних типів, керівників методичних, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
52548. Capital 35 KB
  One of the factor of production which we are going to study is capital.The word "capital" refers to all tools, machines, buildings, and other goods which are not consumed directly for the satisfaction of the buyer, but which are used to produce or manufacture other goods and services which are consumed by the buyers. In modern civilization, the use of capital has become inevitable.
52549. Усі уроки до курсу «Історія Стародавнього світу». 6 клас 1.29 MB
  Як зробити урок цікавим і змістовним? Як сформувати в учнів стійкий інтерес до вивчення історії? На ці та багато інших питань, що постають сьогодні перед учителем, спробували дати відповідь автори цього посібника. Увазі читачів пропонуються усі уроки з історії Стародавнього світу для 6 класу загальноосвітніх шкіл. Вони створені з використанням сучасних освітніх технологій і повністю відповідають
52550. Усі уроки української мови у 9 класі 12.02 MB
  Автори пропонованого посібника в основу розроблених уроків поклали основні чотири змістові лінії: мовленнєву, мовну, діяльнісну й соціокультурну. У зв’язку з цим дібрані методи, прийоми й засоби навчання української мови спрямовані, по-перше, на формування мовних і мовленнєво-комунікативних умінь і навичок, збагачення мовлення лексико-фразеологічними, граматичними і стилістичними засобами; по-друге, на вдосконалення загальнопізнавальних, організаційних і творчих умінь, ціннісних орієнтацій тощо; по-третє, на формування національних і загальнолюдських культурних цінностей за допомогою мовленнєво-ко мунікативного дидактичного матеріалу
52551. Усі уроки фізики 10 клас. Рівень стандарту 72.22 MB
  Мета навчального посібника - надати методичну допомогу вчителям у розподілі навчального матеріалу по уроках та його систематизації. Для кожного уроку визначено мету уроку, тип уроку, демонстрації, план викладу нового матеріалу, а також наведено запитання, які ставляться учням під час викладу нового матеріалу. Викад нового матеріалу може бути сценарієм уроку в діалоговому режимі.
52553. Літературно-музичний вечір «Реве та стогне Дніпр широкий» (до 70-річчя визволення Дніпропетровської області від фашистських загарбників) 1.84 MB
  За героїзм та відвагу при обороні Дніпропетровська командирові 8ої танкової дивізії було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. Леніна на виблискуючому крилі літака в металі шаленого полум’я стоїть пам’ятник мужнім льотчикам Героям Радянського Союзу Гомоненку і Вдовенку. На проспекті Правди в затишній алеї встановлено бюст відважному льотчику двічі Герою Радянського Союзу Анатолію Яковичу Брандису. Двічі Герой Радянського Союзу.