36963

Робота з базою знань «План-карта шляхів»

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

COM командою lod ‘edit Сформувати файл програми для роботи з базою знань defun можливо стан карта mpcn 'lmbd правило if eql стан cr правило list правило nil карта defun вглибину поточнийплан ppend можливо cdr cr поточнийплан план1...

Украинкский

2013-09-23

40 KB

1 чел.

Лабораторна робота №1

Робота з базою знань «План-карта шляхів»

План виконання роботи:

  1.  Завантажити оболонку muLisp (для цього запустити на виконання файл MULISP.EXE, яка розташована за адресою <Disk>:\Lisp_Prog\MULISP)
  2.  Завантажити редактор EDIT.COM (командою (loadedit))
  3.  Сформувати файл програми для роботи з базою знань

(defun можливо (стан карта )

   (mapcan '(lambda (правило)

                               (if (eql стан (car правило))

                                     (list правило) nil )

                 )

               карта)

)

 

(defun в-глибину (поточний-план)

   (append

          (можливо (cadr (car поточний-план)) план-1)

                           (cdr поточний-план))

   )

основна функція пошуку:

(defun пошук (кінець поточний-план маршрут метод)

(cond

    ((null поточний-план) (print (reverse маршрут)) nil)

; поточний план пустий

    ((eql кiнець (cadr (car поточний-план)))

;якщо  кінцевий пункт знайшовся в поточному-планi, тоді закінчити.

               (print  (reverse (cons кiнець маршрут))))

   ((member (cadr (car поточний-план)) маршрут)

;якщо наслідок вже є в маршруті, тоді рекурсивний пошук в cdr-плані.

              (пошук кiнець (cdr поточний-план) маршрут метод) )

;якщо всi попереднi умови не виконуються, тоді перетворимо поточний-;план заданим "методом", доповнимо "маршрут" i рекурсивно здійснюємо ;подальший пошук.

   ( t (пошук кiнець (funcall метод поточний-план)

          (cons (cadr (car поточний-план)) маршрут)

           метод ) ) )

)

(defun як-проїхати (початок кiнець карта метод)

    (пошук кiнець

                (можливо початок карта)

                (list початок)

              метод

   )

)

  1.  Заповнити базу знань через командну строку

$(setq plan1 '((Москва Київ) (Київ Москва) (Львiв Київ) (Київ Львiв) (Київ Харкiв) (Харкiв Київ) (Донецьк Харкiв) (Харкiв Донецьк) (Київ Луганськ) (Луганськ Ніжин) (Ніжин Київ)))

  1.  Викликати функцію пошуку шляху

(як-проїхати початок кінець карта метод)

Виклик функції

$(як-проїхати 'Львiв 'Ніжин план-1 в-глибину)

(Львiв Київ Москва Харкiв Донецьк Луганськ Ніжин)

вiдсiкти непотрiбнi пункти за допомогою наступної функції:

(defun вiдсiкти-лишнє (маршрут карта)

  (cond

       ((equal маршрут (відсікти маршрут карта ))

                 маршрут)

       (t (вiдсiкти-лишнє (вiдсiкти маршрут карта)))))

(defun вiдсiкти (маршрут карта рiшення)

    (cond

           ((null карта) nil)

           ((null маршрут) nil)

         ((null (cadr маршрут))

                  (reverse (cons (car маршрут) рiшення)))

          ((member (list (car маршрут) (cadr маршрут)) карта equal)                      

                         (вiдсiкти (cdr маршрут) карта

                          (cons (car маршрут) рiшення)))

       (t (вiдсiкти (cdr маршрут) карта рiшення))))

Застосуємо розроблену функцію:

$(вiдсiкти-лишнє (як-проїхати 'Львiв 'Ніжин план-1 в-глибину) план-1 )

(Львiв Київ Луганськ Ніжин)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

37701. Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів 1.24 MB
  Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.
37702. Моделювання і розробка ІС 691 KB
  У рамках Rtionl Rose використовуються наступні графічні діаграми UML: Діаграма варіантів використання дозволяє здійснити аналіз функцій системи. Діаграма класів дозволяє описати структуру інформаційних обєктів ІС. Діаграма станів дозволяє відобразити зміни станів окремого об'єкта чи субєкта ІС представляючи його у вигляді спеціального орієнтованого графа. Діаграма діяльності використовуються для опису інформаційних процесів; Діаграма послідовності служить для моделювання характеристик взаємодії передачі і прийому...
37703. Побудова локальної комп’ютерної мережі 1.95 MB
  2 Завдання: Навчитись встановлювати драйвери мережних адаптерів в середовищі операційних систем Windows 2000 XP; дослідити схеми підключення мережних пристроїв в локальній компютерній мережі топології âзіркаâ та âієрархічна зіркаâ; навчитись налаштовувати адресацію компютерів в локальній компютерній мережі; дослідити способи перевірки працездатності компютерної мережі за допомогою діагностичних утиліт. ІРАДРЕС МАСКУ ПОДСЕТИ ШЛЮЗ...
37705. Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO 64.5 KB
  Тема: Оцінка розміру та вартості проекту за моделлю COCOMO Мета: набуття навиків у прогнозуванні характеристик проектів ПЗ з використанням конструктивної моделі вартості CОnstructive CОst MОdel. Короткі теоретичні відомості COCOMO це множина моделей яка дозволяє обчислити вартість проекту ПЗ на основі одиниці виміру кількість рядків коду LOC. COCOMO включає наступні моделі: базова COCOMO застосовується у фазі специфікування вимог; проміжна COCOMO застосовується у фазах розробки множин вхідних умов проекту наприклад ...
37706. Введение в экономическую теорию. Основные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние 123.5 KB
  Экономическая теория - одна из наук об обществе. Термин экономия впервые предложен древнегреческим мыслителем Ксенофонтом. Встречается он и работах Аристотеля (IV в. до н. э.), которого иногда называют \"отцом\" экономической науки.
37707. Однофакторний аналіз 34.27 KB
  Найбільш прості розрахунки виходять при рівній кількості дослідів на кожному рівні фактора А табл. Таблиця 1 Вихідні дані для однофакторного дисперсійного аналізу з рівним числом паралельних дослідів Рівні фактора Номер досліду 1 2 . Суму квадратів всіх дослідів ; 2 3. Суму квадратів сум по стовпцях поділену на число дослідів в стовпцю ; 3 4.
37708. Глобальна культура сучасного світу 197.5 KB
  Одне за другим виникали поняття індустріального, постіндустріального, інформаційного суспільств, що с доказом прискореного загального розвитку, і водночас песимістичні прогнози щодо глобальних викликів: екологічного