36974

Dивчення засобів роботи з масивами в C++

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Украинкский

2013-09-23

71.5 KB

4 чел.

Лабораторна робота №9

М е т а  р о б о т и : вивчення засобів роботи з масивами в C++. Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів.

Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Текст програми

 1.  1.#include<iostream.h>
 2.  2.#include<conio.h>
 3.  3.#include<stdio.h>
 4.  #include<math.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int Tem[n][n];int i,j;
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  if ((i%2)==1)
 7.  for (j=0;j<n;j++)
 8.  Tem[i][j]=(n-j);
 9.  else
 10.  for (j=0;j<n;j++)
 11.  Tem[i][j]=(j+1);
 12.  for (i=0;i<n;i++)
 13.  { cout<<"\n";
 14.  for (j=0;j<n;j++)
 15.  cout<<"   "<<Tem[i][j];
 16.  }
 17.  getch ();
 18.  return 0;
 19.  }

Результат виконання програми:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

Завдання 9_2: Скласти програму, яка утворює матрицю (n×n) випадкових дійсних чисел, знаходить найбільше значення серед елементів заштрихованої частини матриці та найменше – в незаштрихованій і виводить на екран матрицю та знайдені числа:

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdio.h>
 4.  #include<stdlib.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int i,j,c,q; int Man[n][n];
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  for(j=0;j<n;j++)
 7.  Man[i][j]=random(1000);
 8.  for (i=0;i<n;i++)
 9.  {
 10.  cout<<"\n";

 1.  for (j=0;j<n;j++)
 2.  printf("%6i",Man[i][j]);
 3.  }
 4.  c=1000;
 5.  q=0;
 6.  for (i=0;i<n;i++)
 7.  for(j=0;j<n;j++)
 8.  {
 9.  if (((i<j)&&(j<n/2))||(((i+j)>(n-1))
 10.  &&(i<n/2))||(((i+j)>(n-1))&&(j<i)))
 11.  {
 12.  if (Man[i][j]<c)
 13.  c=Man[i][j];
 14.  }
 15.  else {
 16.  if(Man[i][j]>q)
 17.  q=Man[i][j];
 18.  }}
 19.  cout<<"\nNaymenshe znachennya "<<c;
 20.  cout<<"\nNaybilshe znachennya "<<q;
 21.  getch();
 22.  return 0;
 23.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

Naymenshe znachennya 3

Naybilshe znachennya 959

Завдання 9-3: Скласти програму, яка будує квадратну матрицю випадкових цілих чисел (розміром 2n×2n), виводить її на екран, потім міняє місцями однойменні парні рядки та стовпці і виводить результат обробки.

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdlib.h>
 4.  #include<stdio.h>
 5.  int main()
 6.  {clrscr();

 1.  const int n=3;
 2.  int Tem[2*n][2*n];
 3.  int i,j,Q;

 1.  Q=1;
 2.  for (i=0;i<2*n;i++)
 3.  for (j=0;j<n*2;j++)
 4.  Tem[i][j]=random(1000);
 5.  for (i=0;i<n*2;i++)
 6.  { cout<<"\n";
 7.  for (j=0;j<n*2;j++)
 8.  printf("%6i",Tem[i][j]);
 9.  }
 10.  cout<<"\n";
 11.  for (i=0;i<n*2;i++)
 12.  for(j=0;j<n*2;j++)
 13.  {
 14.  Q=Tem[i][j];
 15.  Tem[i][j]=Tem[j][i];
 16.  Tem[j][i]=Q;
 17.  }
 18.  for (i=0;i<n*2;i++)
 19.  {  cout<<"\n";
 20.  for(j=0;j<n*2;j++)
 21.  printf("%6i",Tem[j][i]);
 22.  }
 23.  getch();
 24.  return 0;
 25.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

   10   536   108   685   952   661

    3   195   698   764   839   599

  335   700   564   827   923   549

   33   949    41   959   810   720

  355   274   165   219   451   113

  217   444   815   426   604   406


Змн
.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

PAGE  \* LOWER 1

Розроб.

Тащилин А.С

Перевір.

Зівенко В.О.

 

 

.

Затверд.

Зівенко В.О.

Лабораторна

робота №9

Літ.

Акрушів

5

МНУ ім.Сухомлинського

6.051003.К-128.12.ЛР

2

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

PAGE  \* LOWER 3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6780. Творчість як основа перетворювальної діяльності людини 21.92 KB
  Творчість як основа перетворювальної діяльності людини. Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції - рушійна сила у розвитку виробництва. Основні поняття: творчість, мислення, винахід, винахідництво, раціоналізаторські пропозиції 1.Творчість ...
6781. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності 1.54 MB
  Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності 1.Інформаційні джерела як засіб проектної технології. Класифікація джерел інформації. Пошук необхідної інформації в довідниках та журналах. 2.Використання в проектній діяльності ...
6782. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел 886.6 KB
  Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел. 2.Електронний спосіб аналізу та компонування інформації для проекту. 3.Сутність написання рефератів. Технологія написання навчальних, контрольних, службових та творчих...
6783. Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування 454.62 KB
  Мета, завдання і значення дизайну як сучасного методу проектування. Основні принципи художнього конструювання. Послідовність художнього конструювання об'єктів технологічної діяльності. Технологія виконання проектної пропозиції. Мета, за...
6784. Основні етапи розробки дизайн-проекту 265.54 KB
  Основні етапи розробки дизайн-проекту. 2.Поняття експертиза виробу. 3.Поняття проектно-технологічна документація. 1.Основні етапи розробки дизайн-проекту. На цьому етапі, також здійснюється виготовлення робочої моделі та виконання робочих креслень. ...
6785. Загальні питання ергономіки. Ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного об’єкта 74.34 KB
  Загальні питання ергономіки. Ергономічний підхід до організації праці. Ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного об’єкта. Загальні питання ергономіки. На даний час, ергономіка являє собою достатньо розвинен...
6786. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини 229.08 KB
  Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини Проблеми загальносвітового рівня - демографічні, екологічні, енергетичні. Техногенні проблеми в суспільстві. Інформаційна система спостереження та аналізу стану природи...
6787. Економічний аналіз проекту. Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки 49.94 KB
  Економічний аналіз проекту Загальне поняття про економічну систему, продуктивні сили, засоби виробництва, три основних питання економіки продуктивність праці та основні її показники (норма часу, норма продуктивності). Прибуток і рен...
6788. Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо) 37.17 KB
  Шляхи економії матеріальних ресурсів проекту (підвищення якості об’єктів проектування, зменшення ваги, багаторазове використання деяких матеріалів тощо). 2.Поняття маркетингу як дослідження ринку певного регіону. 3.Дослідження потреб ринку. 1.Ш...