36974

Dивчення засобів роботи з масивами в C++

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Украинкский

2013-09-23

71.5 KB

4 чел.

Лабораторна робота №9

М е т а  р о б о т и : вивчення засобів роботи з масивами в C++. Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів.

Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Текст програми

 1.  1.#include<iostream.h>
 2.  2.#include<conio.h>
 3.  3.#include<stdio.h>
 4.  #include<math.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int Tem[n][n];int i,j;
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  if ((i%2)==1)
 7.  for (j=0;j<n;j++)
 8.  Tem[i][j]=(n-j);
 9.  else
 10.  for (j=0;j<n;j++)
 11.  Tem[i][j]=(j+1);
 12.  for (i=0;i<n;i++)
 13.  { cout<<"\n";
 14.  for (j=0;j<n;j++)
 15.  cout<<"   "<<Tem[i][j];
 16.  }
 17.  getch ();
 18.  return 0;
 19.  }

Результат виконання програми:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

Завдання 9_2: Скласти програму, яка утворює матрицю (n×n) випадкових дійсних чисел, знаходить найбільше значення серед елементів заштрихованої частини матриці та найменше – в незаштрихованій і виводить на екран матрицю та знайдені числа:

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdio.h>
 4.  #include<stdlib.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int i,j,c,q; int Man[n][n];
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  for(j=0;j<n;j++)
 7.  Man[i][j]=random(1000);
 8.  for (i=0;i<n;i++)
 9.  {
 10.  cout<<"\n";

 1.  for (j=0;j<n;j++)
 2.  printf("%6i",Man[i][j]);
 3.  }
 4.  c=1000;
 5.  q=0;
 6.  for (i=0;i<n;i++)
 7.  for(j=0;j<n;j++)
 8.  {
 9.  if (((i<j)&&(j<n/2))||(((i+j)>(n-1))
 10.  &&(i<n/2))||(((i+j)>(n-1))&&(j<i)))
 11.  {
 12.  if (Man[i][j]<c)
 13.  c=Man[i][j];
 14.  }
 15.  else {
 16.  if(Man[i][j]>q)
 17.  q=Man[i][j];
 18.  }}
 19.  cout<<"\nNaymenshe znachennya "<<c;
 20.  cout<<"\nNaybilshe znachennya "<<q;
 21.  getch();
 22.  return 0;
 23.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

Naymenshe znachennya 3

Naybilshe znachennya 959

Завдання 9-3: Скласти програму, яка будує квадратну матрицю випадкових цілих чисел (розміром 2n×2n), виводить її на екран, потім міняє місцями однойменні парні рядки та стовпці і виводить результат обробки.

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdlib.h>
 4.  #include<stdio.h>
 5.  int main()
 6.  {clrscr();

 1.  const int n=3;
 2.  int Tem[2*n][2*n];
 3.  int i,j,Q;

 1.  Q=1;
 2.  for (i=0;i<2*n;i++)
 3.  for (j=0;j<n*2;j++)
 4.  Tem[i][j]=random(1000);
 5.  for (i=0;i<n*2;i++)
 6.  { cout<<"\n";
 7.  for (j=0;j<n*2;j++)
 8.  printf("%6i",Tem[i][j]);
 9.  }
 10.  cout<<"\n";
 11.  for (i=0;i<n*2;i++)
 12.  for(j=0;j<n*2;j++)
 13.  {
 14.  Q=Tem[i][j];
 15.  Tem[i][j]=Tem[j][i];
 16.  Tem[j][i]=Q;
 17.  }
 18.  for (i=0;i<n*2;i++)
 19.  {  cout<<"\n";
 20.  for(j=0;j<n*2;j++)
 21.  printf("%6i",Tem[j][i]);
 22.  }
 23.  getch();
 24.  return 0;
 25.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

   10   536   108   685   952   661

    3   195   698   764   839   599

  335   700   564   827   923   549

   33   949    41   959   810   720

  355   274   165   219   451   113

  217   444   815   426   604   406


Змн
.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

PAGE  \* LOWER 1

Розроб.

Тащилин А.С

Перевір.

Зівенко В.О.

 

 

.

Затверд.

Зівенко В.О.

Лабораторна

робота №9

Літ.

Акрушів

5

МНУ ім.Сухомлинського

6.051003.К-128.12.ЛР

2

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

PAGE  \* LOWER 3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52393. С++ для начинающих 2.85 MB
  Мы также коснемся областей видимости класса вложенных классов и классов как членов пространства имен. В главе 14 детально исследуются средства имеющиеся в С для инициализации и...
52394. What Do You Know about Canada? 590 KB
  Right you are. At this lesson we’ll try to make a report in geography of Canada. We have invited to our English lesson your geography teacher as an expert in Geography. This lesson is unusual because you’ll get knowledge yourselves using different sources of information.
52395. Let’s celebrate together 780 KB
  Aims To develop students’ skills in all-round discussion, to practice speaking, reading, listening, writing on the topic, to study customs and traditions of English-speaking countries.
52396. Sport. We are the Champions 716.5 KB
  Objectives: - to develop communicative abilities of pupils in different situations; - to practice pupils in speaking, reading, listening; - to develop pupils` interest in sport. Level: Pre-Intermediate
52397. Чаша Гуманної Педагогіки – живе творіння 86 KB
  викладач психолого – педагогічних дисциплін куратор 202 СП групи Комунальний заклад Білоцерківський гуманітарно – педагогічний коледж Виховне заняття професійного спрямування Тема: Чаша Гуманної Педагогіки – живе творіння Мета: ознайомити з постулатами принципами Гуманної Педагогіки та основними положеннями Маніфесту...
52398. Хімія і чашка кави 80.5 KB
  Хімія і чашка кави Виконала викладач хімії спеціаліст вищої категорії Тимофеєва В. Позаурочний захід матеріал для уроків до тем: Органічні речовини в живій природі Органічні сполуки і здоров’я людини Тема: Хімія і чашка кави МЕТА: навчальна: заохочувати учнів до вивчення предмету хімії розширити їх знання про органічні сполуки...
52401. Большой чайный вечер «Мы за чаем не скучаем» 195 KB
  Вечер за чайным столом подготовили и провели учащиеся 6 класса. На столах – самовары чайные приборы. Сегодня у нас чайный вечер поэтому говорить мы будем только о чае.