36978

Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Встановлення IIS Windows У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft Вимкнено за замовчуванням . IIS більше не є частиною установки за замовчуванням. Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS: В Control Pnel Панель управління клацніть на значкуdd or Remove Progrms Установка і видалення програм для відкриття діалогового вікна.

Украинкский

2013-09-23

1.27 MB

11 чел.

Лабораторна робота №4. Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux)

Мета: jдержати уміння p організації WEB-сервера.

Встановлення веб-сервера (Linux Slackware 10.2.)

 

В описі використано такі версії:

Apache - 2.0.58

MySQL - 5.0.22

PHP - 5.1.4

Новіші версії програмного забезпечення можна знайти на сайтах:

http://www.apache.org

http://www.php.net

http://www.mysql.com

Почнемо з того, що завантажимо усе програмне забезпечення:

   #wget http://mirrors.ccs.neu.edu/Apache/dist/httpd/httpd-2.0.58.tar.bz2

   #wget http://mysql.dn.ru/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.22.tar.gz

   #wget http://ru.php.net/get/php-5.1.4.tar.bz2/from/this/mirror

 Установка Apache

Розархівовуємо архів:

       #tar -xjvf httpd-2.0.58.tar.bz2

Далі заходимо в директорію, яку ми щойно розпакували:

       #cd httpd-2.0.58/

Починаємо встановлення:

       #./configure --prefix=/usr/local/httpd (--prefix=/user/local/httpd – описує шлях встановлення)

       #make

       #make install

Потім потрібно перейти в директорію /usr/local/httpd/conf і відредагувати файл httpd.conf:

       #cd /usr/local/httpd/conf/

       #nano httpd.conf

Знаходимо та змінюємо рядки в конфігураційному файлі:

       ServerAdmin eliziym@example.com

       (замість eliziym@example.com повинна бути ваша електронна адреса)

       ServerName www.example.com:80

       (www.example.com:80 – тут треба вказати адресу сервера і через двокрапку порт)

Знаходимо рядки:

       <Directory />

           Options FollowSymLinks

           AllowOverride None

       </Directory>

і змінюємо їх на:

       <Directory />

           Options None

           AllowOverride None

       </Directory>

Знаходимо:

       <Directory "usr/local/httpd/htdocs">

           Options Indexes FollowSymLinks

           AllowOverride None

           Order allow,deny

           Allow from all

       </Directory>

змінюємо на:

       <Directory "/usr/local/httpd/htdocs">

           Options None

           AllowOverride None

           Order allow,deny

           Allow from all

       </Directory>

Далі приховуємо інформацію про версію Apache і трохи захищаємо його. Для цього редагуємо в конфігураційному файлі наступні записи:

       ServerTokens Prod 

       ServerSignature Off 

       User nobody

       Group nobody

       Timeout 45

       UserDir disable

Виставляємо потрібні права доступу:

       #cd /usr/local/httpd/

       #chown root . bin conf logs

       #chgrp root . bin conf logs

       #chmod 755 . bin conf logs

       #chown root /usr/local/httpd/bin/httpd

       #chgrp root /usr/local/httpd/bin/httpd

       #chmod 511 /usr/local/httpd/bin/httpd

 Встановлення MySQL:

Слід додати нову групу і користувача в систему перед початком встановлення:

       #groupadd mysql

       #useradd -g mysql mysql

Розпаковуємо архів і переходимо в одержану директорію:

       #tar -zxvf mysql-5.0.22.tar.gz

       #cd mysql-5.0.22/

Приступаємо до конфігурування і встановлення:

       #./configure --prefix=/usr/local/mysql (--prefix=/user/local/mysql – описує шлях встановлення)

       #make

       #make install

Копіюємо конфігураційний файл:

       #cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf

Переходимо в директорію /usr/local/mysql і виконуємо там установку

адміністративних таблиць:

       #cd /usr/local/mysql

       #bin/mysql_install_db -user=mysql

Виставляємо потрібні права доступу:

       #chown -R root  .

       #chown -R mysql var

       #chgrp -R mysql .

Тепер потрібно запустити сервер, підключитися до нього і змінити пароль:

       #/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

       #/usr/local/mysql/bin/mysql -u root

       mysql> use mysql;

       mysql> set password for 'root'@'localhost' = password('passwd');

       mysql> flush privileges;

       mysql> \q

Замість слова passwd напишіть свій пароль.

Установка MySQL сервера закінчена.

 Встановлення PHP:

Розпаковуємо архів:

       #tar -xjvf php-5.1.4.tar.bz2

Переходимо в отриману директорію:

       #cd php-5.1.4/

Конфігурування та встановлення:

       #./configure --with-apxs2=/usr/local/httpd/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql

       #make

       #make install

Копіюємо конфігураційний файл:

       #cp php.ini-recommended /usr/local/lib/php.ini

Відкриваємо і трохи редагуємо конфігураційний файл Apache:

       #nano /usr/local/httpd/conf/httpd.conf

Додаємо на початок файлу рядок:

       AddType application/x-httpd-php .php

       AddType application/x-httpd-php .phtml

       AddType application/x-httpd-php-source .phps

Шукаємо рядок "DirectoryIndex". В кінеь цього рядка додаємо значення index.php. Рядок DirectoryIndex має тепер виглядати так:

       DirectoryIndex index.html index.html.var index.php

Встановлення всього програмного забезпечення завершено. Залишилось запустити, якщо у вас не запущений Apache, або перезавантажити його для того, щоб вступили в силу внесені нами нові параметри:

       #/usr/local/httpd/bin/apachectl start - для запуску сервера

       #/usr/local/httpd/bin/apachectl restart - для перезавантаження сервера

Перевіримо, як працює все те, що ми встановили. Для цього потрібно написати скрипт на РНР:

       #cd /usr/local/httpd/htdocs/

       #nano mysql.php

       

       <?

       $dblocation="127.0.0.1";

       $dbuser="root";

       $dbpasswd="passwd";

       $dbcnx=mysql_connect($dblocation, $dbuser, $dbpasswd);

       if(!$dbcnx)

       {

           echo("Не вдалося підключитися до бази даних");

           exit();

       }

       $dbq=mysql_query("select version();");

       echo(mysql_result($dbq,0));

       ?>

У змінній "$dbpasswd" замініть параметр "passwd" на пароль від вашої бази даних (MySQL).

Тепер відкриваємо будь-який браузер і переходимо за посиланням http://127.0.0.1/mysql.php:

       #lynx http://127.0.0.1/mysql.php

Встановлення, налаштування і тестування веб-сервера завершено.


Встановлення
 IIS (Windows)

У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft "Вимкнено за замовчуванням". IIS більше не є частиною установки за замовчуванням.

Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS:

  •  В Control Panel (Панель управління) клацніть на значкуAdd or Remove Programs (Установка і видалення програм) для відкриття діалогового вікна.
  •  Клацніть на кнопці Add/Remove Windows Components (Установка/видалення компонентів Windows) для запуску майстра компонентівWindows (Windows Components Wizard).
  •  Клацніть на компоненті Application Server (Сервер додатків), після чого натисніть на кнопку Details (Подробиці).
  •  Компоненти IIS розташовуються в області InternetInformation Services (IIS).

Якщо відмітити опцію IIS, то будуть встановлені тільки компоненти за замовчуванням. Для установки додаткових компонентів їх слід вказати вручну.

Компоненти IIS

При натисненні на кнопку Details (Подробиці) з'явиться список компонентів IIS (див. рис. 1.1).

Виберіть усі необхідні компоненти, потім три рази натисніть на кнопку OK, щоб повернутися до головного вікна Windows Components (Компоненти Windows). Після натиснення на кнопку Next (Далі) вставте компакт-диск Windows 2003, якщо він ще не знаходиться в дисководі.

Рисунок 1.1 – Компоненти IIS

Серверні розширення Background Intelligent Transfer Service (BITS)

Компонент Серверні розширення BITS складається з двох частин: фільтру ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) – інтерфейсу прикладного

програмування інтернет-сервера для відвантаження даних через BITS  і оснащення

серверних розширень.

Примітка. Фільтр ISAPI, по суті, є динамічно підключеною бібліотекою (DLL), яка перевіряє вхідний код HTTP.

BITS дозволяє передавати файли у фоновому режимі, щоб не переривати роботу користувачів, що знаходяться в системі. Передача файлів контролюється для обмеження використовуваної смуги пропускання каналу зв'язку. У разі порушення з'єднання передача буде відновлена при його повторній установці. Після закінчення передачі файлу додаток, що просив цей файл, отримає повідомлення.

BITS встановлюється разом з Windows 2003 і WindowsXP і існує у вигляді окремої надбудови в Windows 2000.

Загальні файли (Common Files)

Для роботи IIS потрібна установка цього компонента.

Служба протоколу передачі файлів (FTP)

Компонент не встановлюється за замовчуванням. Служба FTP дозволяє створювати FTP-сервер, використовуваний для відвантаження або завантаження файлів.

Серверні розширення FrontPage 2002

Компонент потрібний для відвантаження веб-сайтів користувачів безпосередньо з Microsoft FrontPage або Visual InterDev. Він дозволяє розробникам веб-сторінок здійснювати контроль на веб-сервері, тому установка цього компонента є загрозою безпеки.

Диспетчер IIS (Internet Information Services Manager)

Опції цього компонента дозволяють настроювати і відкривати для загального доступу принтери через HTTP, аналогічно функціям веб-друку в Windows 2000 Server. Для WS03 ця служба є необов'язковою.

Служба NNTP

Компонент встановлює сервер новин для створення групп новин.

Служба SMTP

Служба SMTP дозволяє відправляти електронну пошту зсервера IIS. Використовується для веб-сайтів, що здійснюють відправку електронної пошти.

Служба WWW

Служба WWW є основною службою, що забезпечує роботу служб HTTP. Містить декілька компонентів.

Active Server Pages (ASP). Встановлює динамічні бібліотеки ASP і інші файли для роботи ASP на веб-сервері. Компонент встановлюється завжди, хоча відключений за замовчуванням.

Internet Data Connector (IDC). Реалізує роботу з базою даних на веб-сайті.

Remote Administration (HTML). Дозволяє виконувати віддалене адміністру-вання IIS через веб-браузер. Відрізняється від попередніх версій по HTML-адмініструванню IIS, які дозволяли адміністрування тільки одного сервера.

Remote Desktop Web Connection (Підключення до віддаленого робітника столу). Компонент встановлює елементи управління ActiveX для підключення браузеру Internet Explorer до сеансу сервера терміналу з використанням сторінок, що надаються. Цей компонент в Windows 2000 називався Terminal Services Advanced Client.

Server Side Includes (Включення серверної частини). Компонент забезпечує підтримку включень серверної частини і встановлюється завжди.

WebDAV Publishing. Є набором розширень HTTP, що дозволяє користувачам здійснювати доступ і управляти файлами в опублікованих з його допомогою каталогах на веб-сервері. Компонент встановлюється завжди.

World Wide Web Service (Служба WWW). Компонент є ядром додатку служби WWW. Без нього не можлива робота багатьох компонентів IIS.

Служби IIS

Існує декілька служб для підтримки IIS, їх перелік приведено в панелі управління службами в WS03. Набір служб залежить від встановлених компонентів IIS. Якщо компонент не встановлений, то пов'язана з ним служба в панелі управління службами не відображається.

Служба IIS Admin є головною службою адміністрування IIS, інші служби залежать від неї. При зупинці служби інші служби IIS будуть також зупинені.

FTP Publishing. Забезпечує роботу FTP-сервера в IIS.

World Wide Web Publishing. Забезпечує роботу веб-сервера в IIS.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Забезпечує роботу сервера SMTP в IIS.

Network News Transfer Protocol (NNTP). Забезпечує роботу NNTP-сервера у IIS.

HTTP SSL. Потрібна для виконання службою WWW Publishing функції сертифікації SSL.

Порада. Служби пов'язані між собою таким чином, що службу, для функціонування якої потрібна робота іншої служби, не можна включити без другої служби. Ці залежності показані на вкладці Dependencies вікна Properties (Властивості) служби.

Структура каталогів IIS

Основні компоненти IIS розміщені в каталозі %systemroot%\System32\inetsrv. Структура каталогів inetsrv показана в наступній таблиці.

Веб-сайт адміністрування

У IIS 6 веб-сайт адміністрування дозволяє управляти усім сервером Windows з локального або віддаленого веб-браузеру. Веб-сайт адміністрування розміщений в каталозі %systemroot%\System32\ServerAppliance. Він функціонує через SSL, використовуючи порт 8098 за замовчуванням. Для доступу до веб-сайту адміністрування введіть в рядку адреси браузеру https ://ім'я_компьютера:8098 (де ім'я_комп'ютера є ім'ям комп'ютера, який необхідно адмініструвати).

Файли довідки IIS

Усі файли довідки IIS 6 переміщені в централізоване місце розташування разом з іншими файлами довідки Windows. Це папка %ystemroot%\help\iishelp. Найпростішим способом виклику довідки IIS є вибір команди Help/Help Topics (Довідка/Виклик довідки) в консолі MMC.

Каталог Inetpub

Каталог Inetpub є основним каталогом файлів IIS. У ньому розташовані каталоги з вмістом кожної встановленої служби. Шлях за замовчуванням для каталогу Inetpub  C:\Inetpub. Каталог Inetpub містить наступні підкаталоги.

Облікові записи в IIS

Оскільки функціонування усіх компонентів WS03 розглядається з точки зору безпеки, і для доступу потрібний обліковий запис, IIS встановлює дві облікові записи і одну групу у базу цих облікових записів для використання їх в роботі. Ці елементи дозволяють IIS виконувати програми і робочі процеси, а користувачам  здійснювати доступ до сайту. Нижче приведена детальніша інформація.

IUSR_COMPUTERNAME

Обліковий запис забезпечує анонімний доступ до веб-сайту при підключенні користувача до веб-сторінки без представлення вхідних даних. Такий користувач за замовчуванням є членом групи Guest (Гість).

IWAM_COMPUTERNAME

Обліковий запис використовується для запуску робочих процесів і є членом групи IIS_WPG.

IIS_WPG

Члени цієї групи можуть запускати робочі процеси. Будь-який обліковий запис, що виконує робочі процеси, має бути членом цієї групи. Це обліковий запис з низьким рівнем безпеки, що має права мережевої служби. Процеси, що використовують рівень прав Network Service (Мережева служба), здійснюють доступ до сервера так, як ніби вони знаходилися поза сервером, і тому не мають прямого доступу до операційної системи.

Ці процеси можна проглянути в консолі MMC Computer Management (Управління комп'ютером) панелі Administrative Tools (Адміністрування). Для відкриття списку Users and Groups (Користувачі і групи) виконайте наступні дії.

1. У меню Start (Пуск) виберіть Administrative Tools\Computer Management (Адміністрування\Управління комп'ютером).

2. Список користувачів і груп міститься у вікні Local Usersand Groups (Локальні користувачі і групи) консолі Computer Management (Управління комп'ютером).

3. Якщо комп'ютер є контролером домена, список користувачів і групп розташовується у вікні Active Directory Users And Computers (Комп'ютери і користувачі Active Directory) панелі Administrative Tools (Адміністрування).

МОЖЛИВИЙ ХІД РОБОТИ

1. Виконати встановлення WEB-сервера Apache та іншого програмного забезпечення, такого як: PHP та SQL з програмною оболонкою під загальною назвою Denwer.

2. Після встановлення програмного забезпечення виконати запуск Denwer: «Start Denwer». Після чого перевірити працездатність встановленого програмного забезпечення. Це можна зробити за допомогою запуску WEB-браузера, після чого в адресну стрічку ввести адресу http://localhost (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Стартове вікно WEB-сервера

3. Виконати заведення нової бузи даних за допомогою натиснення в меню вибору посилання «Заведение новых БД и пользователей MySQL». Після чого викликати вікно, показане на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 - Вікно створення нових баз даних та користувачів MySQL

4. Для завершення створення нової бази даних натиснути кнопку «Создать БД и пользователя». Після чого в розділі «Утилиты» обрати «phpMyAdmin - администрирование СУБД MySQL», де обрати створену базу даних.

5. Налаштувати WEB-сервер IIS: «Пуск – Панель управління – Видалення програм – Увімкнення або вимкнення компонентів Windows».

Рисунок 4.3 – Увімкнення служби IIS

Натиснути «ОК». Після цього почнуть входити в дію зроблені додаткові налаштування компонентів Windows (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Вікно виконання процесу введення в дію нових змін функцій

6. Після виконання налаштувань перевити роботу IIS, для цього в URL стрічці браузера ввести адресу http://localhost та натиснути «Enter». У вікні браузера буде виведено вікно вітання IIS (рис. 4.5).  Це свідчить про те, що налаштування виконано правильно.

Рисунок 4.5 – Вікно вітання IIS


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34302. Анализируя динамику затрат живого и прошлого труда по мере рационалистического развития технологического 29.5 KB
  Анализируя динамику затрат живого и прошлого труда по мере рационалистического развития технологического процесса установлено что уменьшение суммы живого и прошлого труда происходит только до определенного предела. Дальнейшее увеличение затрат прошлого труда фактически не будет обеспечивать увеличение производительности труда а будет лишь увеличивать стоимость выпускаемой продукции и становится экономически нецелесообразным. Как определить этот предел эту границу переход к которой фактически будет означать топтание на месте даже при...
34303. Динамика развития реального технологического процесса 34 KB
  Динамика развития реального технологического процесса кривая ломанная линия Она описывает реальную динамику развития производительности от вооруженности. Точка 37 произошло изменение в развитии технологического процесса и прошел этап эвристического развития У увеличивается У1 до У2. Недостаток совершенного развития 24 дальше 45 резкое повышение производительности труда.
34304. Эволюционный путь развития технологических процессов 22.5 KB
  Эволюционный путь развития технологических процессов Использование в производстве рационалистических решений совершенствующих вспомогательные ходы технологического процесса представляет собой эволюционный путь его развития. Сущность технических решений обеспечивающих эволюционный путь развития технологических процессов заключается в замене движений человека на подобные движения механизмов на вспомогательных элементах процесса. На современном этапе развития техники практически любой вид движения возможно осуществить известными механизмами....
34305. Революционный путь развития технологических процессов 29 KB
  Революционный путь развития технологических процессов Использование в производстве эвристических технических решений совершенствующих рабочие ходы технологического процесса представляет собой революционный путь его развития. Во 2ом варианте после перехода на технологию с более высоким уровнем не происходит одновременного снижения затрат живого и прошлого труда на единицу продукции а даже возможно временное повышение их что казалось бы позволяет сделать вывод об отсутствии какоголибо развития но если проследить за дальнейшим эволюционным...
34306. Модели и методы оценки технологических процессов 23.5 KB
  Модели и методы оценки технологических процессов В настоящее время можно выделить три основных подхода к изучению научнотехнического развития прва описанию технологий и их развития: экономический подход технократический или пифагорский подход системный подход. В рамках экономического подхода развивалось направление связанное с решение задач планирования научнотехнического развития прва для обеспечения заданного необходимого прироста объема выпуска продукции использование так называемых балансовых методов планирования. С целью...
34307. Понятие о системах технологических процессов 24 KB
  Понятие о системах технологических процессов. Система это целое составленное из отдельных частей ке находятся в тесном отношении между собой . Технологическая система это совокупность взаимосвязанных предметов производства исполнителей и направлено на выполнение отдельных операций и процессов в целом. Между операцией в технологическом процессе и системах можно считать условленным так как они имеют опред.
34308. Исторические этапы развития систем технологий 27.5 KB
  В своем развитии системы технологических процессов прошли ряд исторических этапов. Однако сознательная организация системы технологических процессов произошла в средневековье. Впервые организованная система технологических процессов проявила себя в цехах ремесленников. По структуре цехи ремесленников представляли собой систему параллельных технологических процессов.
34309. Классификационные признаки систем технологий 23 KB
  Важнейшим признаком характеризующим технологические системы является их структура. Механизированная отличается использованием различных механизмов для осуществления как рабочих так и вспомогательных процессов в элементах системы участок станков машиностроительного предприятия. Жесткая связь подсистем характеризуются немедленным прекращением функционирования технологической системы в целом при отказе хотя бы одной подсистемы. При нежесткой связи между элементами системы возможно непродолжительное функционирование системы в случае...
34310. Структура технологической системы производства 25.5 KB
  Структура технологической системы производства. Свойства элементарных технологических процессов распространяются и на технологические системы более высокого иерархического уровня которые образованы совокупностями технологических процессов. Таким образом технологическую систему производства образуют параллельные последовательные и комбинированные системы технологических процессов. Еще одним важным фактором в формировании технологических систем являются технологические связи между элементами системы а также их характер.