36978

Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Встановлення IIS Windows У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft Вимкнено за замовчуванням . IIS більше не є частиною установки за замовчуванням. Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS: В Control Pnel Панель управління клацніть на значкуdd or Remove Progrms Установка і видалення програм для відкриття діалогового вікна.

Украинкский

2013-09-23

1.27 MB

12 чел.

Лабораторна робота №4. Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux)

Мета: jдержати уміння p організації WEB-сервера.

Встановлення веб-сервера (Linux Slackware 10.2.)

 

В описі використано такі версії:

Apache - 2.0.58

MySQL - 5.0.22

PHP - 5.1.4

Новіші версії програмного забезпечення можна знайти на сайтах:

http://www.apache.org

http://www.php.net

http://www.mysql.com

Почнемо з того, що завантажимо усе програмне забезпечення:

   #wget http://mirrors.ccs.neu.edu/Apache/dist/httpd/httpd-2.0.58.tar.bz2

   #wget http://mysql.dn.ru/Downloads/MySQL-5.0/mysql-5.0.22.tar.gz

   #wget http://ru.php.net/get/php-5.1.4.tar.bz2/from/this/mirror

 Установка Apache

Розархівовуємо архів:

       #tar -xjvf httpd-2.0.58.tar.bz2

Далі заходимо в директорію, яку ми щойно розпакували:

       #cd httpd-2.0.58/

Починаємо встановлення:

       #./configure --prefix=/usr/local/httpd (--prefix=/user/local/httpd – описує шлях встановлення)

       #make

       #make install

Потім потрібно перейти в директорію /usr/local/httpd/conf і відредагувати файл httpd.conf:

       #cd /usr/local/httpd/conf/

       #nano httpd.conf

Знаходимо та змінюємо рядки в конфігураційному файлі:

       ServerAdmin eliziym@example.com

       (замість eliziym@example.com повинна бути ваша електронна адреса)

       ServerName www.example.com:80

       (www.example.com:80 – тут треба вказати адресу сервера і через двокрапку порт)

Знаходимо рядки:

       <Directory />

           Options FollowSymLinks

           AllowOverride None

       </Directory>

і змінюємо їх на:

       <Directory />

           Options None

           AllowOverride None

       </Directory>

Знаходимо:

       <Directory "usr/local/httpd/htdocs">

           Options Indexes FollowSymLinks

           AllowOverride None

           Order allow,deny

           Allow from all

       </Directory>

змінюємо на:

       <Directory "/usr/local/httpd/htdocs">

           Options None

           AllowOverride None

           Order allow,deny

           Allow from all

       </Directory>

Далі приховуємо інформацію про версію Apache і трохи захищаємо його. Для цього редагуємо в конфігураційному файлі наступні записи:

       ServerTokens Prod 

       ServerSignature Off 

       User nobody

       Group nobody

       Timeout 45

       UserDir disable

Виставляємо потрібні права доступу:

       #cd /usr/local/httpd/

       #chown root . bin conf logs

       #chgrp root . bin conf logs

       #chmod 755 . bin conf logs

       #chown root /usr/local/httpd/bin/httpd

       #chgrp root /usr/local/httpd/bin/httpd

       #chmod 511 /usr/local/httpd/bin/httpd

 Встановлення MySQL:

Слід додати нову групу і користувача в систему перед початком встановлення:

       #groupadd mysql

       #useradd -g mysql mysql

Розпаковуємо архів і переходимо в одержану директорію:

       #tar -zxvf mysql-5.0.22.tar.gz

       #cd mysql-5.0.22/

Приступаємо до конфігурування і встановлення:

       #./configure --prefix=/usr/local/mysql (--prefix=/user/local/mysql – описує шлях встановлення)

       #make

       #make install

Копіюємо конфігураційний файл:

       #cp support-files/my-medium.cnf /etc/my.cnf

Переходимо в директорію /usr/local/mysql і виконуємо там установку

адміністративних таблиць:

       #cd /usr/local/mysql

       #bin/mysql_install_db -user=mysql

Виставляємо потрібні права доступу:

       #chown -R root  .

       #chown -R mysql var

       #chgrp -R mysql .

Тепер потрібно запустити сервер, підключитися до нього і змінити пароль:

       #/usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &

       #/usr/local/mysql/bin/mysql -u root

       mysql> use mysql;

       mysql> set password for 'root'@'localhost' = password('passwd');

       mysql> flush privileges;

       mysql> \q

Замість слова passwd напишіть свій пароль.

Установка MySQL сервера закінчена.

 Встановлення PHP:

Розпаковуємо архів:

       #tar -xjvf php-5.1.4.tar.bz2

Переходимо в отриману директорію:

       #cd php-5.1.4/

Конфігурування та встановлення:

       #./configure --with-apxs2=/usr/local/httpd/bin/apxs --with-mysql=/usr/local/mysql

       #make

       #make install

Копіюємо конфігураційний файл:

       #cp php.ini-recommended /usr/local/lib/php.ini

Відкриваємо і трохи редагуємо конфігураційний файл Apache:

       #nano /usr/local/httpd/conf/httpd.conf

Додаємо на початок файлу рядок:

       AddType application/x-httpd-php .php

       AddType application/x-httpd-php .phtml

       AddType application/x-httpd-php-source .phps

Шукаємо рядок "DirectoryIndex". В кінеь цього рядка додаємо значення index.php. Рядок DirectoryIndex має тепер виглядати так:

       DirectoryIndex index.html index.html.var index.php

Встановлення всього програмного забезпечення завершено. Залишилось запустити, якщо у вас не запущений Apache, або перезавантажити його для того, щоб вступили в силу внесені нами нові параметри:

       #/usr/local/httpd/bin/apachectl start - для запуску сервера

       #/usr/local/httpd/bin/apachectl restart - для перезавантаження сервера

Перевіримо, як працює все те, що ми встановили. Для цього потрібно написати скрипт на РНР:

       #cd /usr/local/httpd/htdocs/

       #nano mysql.php

       

       <?

       $dblocation="127.0.0.1";

       $dbuser="root";

       $dbpasswd="passwd";

       $dbcnx=mysql_connect($dblocation, $dbuser, $dbpasswd);

       if(!$dbcnx)

       {

           echo("Не вдалося підключитися до бази даних");

           exit();

       }

       $dbq=mysql_query("select version();");

       echo(mysql_result($dbq,0));

       ?>

У змінній "$dbpasswd" замініть параметр "passwd" на пароль від вашої бази даних (MySQL).

Тепер відкриваємо будь-який браузер і переходимо за посиланням http://127.0.0.1/mysql.php:

       #lynx http://127.0.0.1/mysql.php

Встановлення, налаштування і тестування веб-сервера завершено.


Встановлення
 IIS (Windows)

У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft "Вимкнено за замовчуванням". IIS більше не є частиною установки за замовчуванням.

Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS:

  •  В Control Panel (Панель управління) клацніть на значкуAdd or Remove Programs (Установка і видалення програм) для відкриття діалогового вікна.
  •  Клацніть на кнопці Add/Remove Windows Components (Установка/видалення компонентів Windows) для запуску майстра компонентівWindows (Windows Components Wizard).
  •  Клацніть на компоненті Application Server (Сервер додатків), після чого натисніть на кнопку Details (Подробиці).
  •  Компоненти IIS розташовуються в області InternetInformation Services (IIS).

Якщо відмітити опцію IIS, то будуть встановлені тільки компоненти за замовчуванням. Для установки додаткових компонентів їх слід вказати вручну.

Компоненти IIS

При натисненні на кнопку Details (Подробиці) з'явиться список компонентів IIS (див. рис. 1.1).

Виберіть усі необхідні компоненти, потім три рази натисніть на кнопку OK, щоб повернутися до головного вікна Windows Components (Компоненти Windows). Після натиснення на кнопку Next (Далі) вставте компакт-диск Windows 2003, якщо він ще не знаходиться в дисководі.

Рисунок 1.1 – Компоненти IIS

Серверні розширення Background Intelligent Transfer Service (BITS)

Компонент Серверні розширення BITS складається з двох частин: фільтру ISAPI (Internet Server Application Programming Interface) – інтерфейсу прикладного

програмування інтернет-сервера для відвантаження даних через BITS  і оснащення

серверних розширень.

Примітка. Фільтр ISAPI, по суті, є динамічно підключеною бібліотекою (DLL), яка перевіряє вхідний код HTTP.

BITS дозволяє передавати файли у фоновому режимі, щоб не переривати роботу користувачів, що знаходяться в системі. Передача файлів контролюється для обмеження використовуваної смуги пропускання каналу зв'язку. У разі порушення з'єднання передача буде відновлена при його повторній установці. Після закінчення передачі файлу додаток, що просив цей файл, отримає повідомлення.

BITS встановлюється разом з Windows 2003 і WindowsXP і існує у вигляді окремої надбудови в Windows 2000.

Загальні файли (Common Files)

Для роботи IIS потрібна установка цього компонента.

Служба протоколу передачі файлів (FTP)

Компонент не встановлюється за замовчуванням. Служба FTP дозволяє створювати FTP-сервер, використовуваний для відвантаження або завантаження файлів.

Серверні розширення FrontPage 2002

Компонент потрібний для відвантаження веб-сайтів користувачів безпосередньо з Microsoft FrontPage або Visual InterDev. Він дозволяє розробникам веб-сторінок здійснювати контроль на веб-сервері, тому установка цього компонента є загрозою безпеки.

Диспетчер IIS (Internet Information Services Manager)

Опції цього компонента дозволяють настроювати і відкривати для загального доступу принтери через HTTP, аналогічно функціям веб-друку в Windows 2000 Server. Для WS03 ця служба є необов'язковою.

Служба NNTP

Компонент встановлює сервер новин для створення групп новин.

Служба SMTP

Служба SMTP дозволяє відправляти електронну пошту зсервера IIS. Використовується для веб-сайтів, що здійснюють відправку електронної пошти.

Служба WWW

Служба WWW є основною службою, що забезпечує роботу служб HTTP. Містить декілька компонентів.

Active Server Pages (ASP). Встановлює динамічні бібліотеки ASP і інші файли для роботи ASP на веб-сервері. Компонент встановлюється завжди, хоча відключений за замовчуванням.

Internet Data Connector (IDC). Реалізує роботу з базою даних на веб-сайті.

Remote Administration (HTML). Дозволяє виконувати віддалене адміністру-вання IIS через веб-браузер. Відрізняється від попередніх версій по HTML-адмініструванню IIS, які дозволяли адміністрування тільки одного сервера.

Remote Desktop Web Connection (Підключення до віддаленого робітника столу). Компонент встановлює елементи управління ActiveX для підключення браузеру Internet Explorer до сеансу сервера терміналу з використанням сторінок, що надаються. Цей компонент в Windows 2000 називався Terminal Services Advanced Client.

Server Side Includes (Включення серверної частини). Компонент забезпечує підтримку включень серверної частини і встановлюється завжди.

WebDAV Publishing. Є набором розширень HTTP, що дозволяє користувачам здійснювати доступ і управляти файлами в опублікованих з його допомогою каталогах на веб-сервері. Компонент встановлюється завжди.

World Wide Web Service (Служба WWW). Компонент є ядром додатку служби WWW. Без нього не можлива робота багатьох компонентів IIS.

Служби IIS

Існує декілька служб для підтримки IIS, їх перелік приведено в панелі управління службами в WS03. Набір служб залежить від встановлених компонентів IIS. Якщо компонент не встановлений, то пов'язана з ним служба в панелі управління службами не відображається.

Служба IIS Admin є головною службою адміністрування IIS, інші служби залежать від неї. При зупинці служби інші служби IIS будуть також зупинені.

FTP Publishing. Забезпечує роботу FTP-сервера в IIS.

World Wide Web Publishing. Забезпечує роботу веб-сервера в IIS.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). Забезпечує роботу сервера SMTP в IIS.

Network News Transfer Protocol (NNTP). Забезпечує роботу NNTP-сервера у IIS.

HTTP SSL. Потрібна для виконання службою WWW Publishing функції сертифікації SSL.

Порада. Служби пов'язані між собою таким чином, що службу, для функціонування якої потрібна робота іншої служби, не можна включити без другої служби. Ці залежності показані на вкладці Dependencies вікна Properties (Властивості) служби.

Структура каталогів IIS

Основні компоненти IIS розміщені в каталозі %systemroot%\System32\inetsrv. Структура каталогів inetsrv показана в наступній таблиці.

Веб-сайт адміністрування

У IIS 6 веб-сайт адміністрування дозволяє управляти усім сервером Windows з локального або віддаленого веб-браузеру. Веб-сайт адміністрування розміщений в каталозі %systemroot%\System32\ServerAppliance. Він функціонує через SSL, використовуючи порт 8098 за замовчуванням. Для доступу до веб-сайту адміністрування введіть в рядку адреси браузеру https ://ім'я_компьютера:8098 (де ім'я_комп'ютера є ім'ям комп'ютера, який необхідно адмініструвати).

Файли довідки IIS

Усі файли довідки IIS 6 переміщені в централізоване місце розташування разом з іншими файлами довідки Windows. Це папка %ystemroot%\help\iishelp. Найпростішим способом виклику довідки IIS є вибір команди Help/Help Topics (Довідка/Виклик довідки) в консолі MMC.

Каталог Inetpub

Каталог Inetpub є основним каталогом файлів IIS. У ньому розташовані каталоги з вмістом кожної встановленої служби. Шлях за замовчуванням для каталогу Inetpub  C:\Inetpub. Каталог Inetpub містить наступні підкаталоги.

Облікові записи в IIS

Оскільки функціонування усіх компонентів WS03 розглядається з точки зору безпеки, і для доступу потрібний обліковий запис, IIS встановлює дві облікові записи і одну групу у базу цих облікових записів для використання їх в роботі. Ці елементи дозволяють IIS виконувати програми і робочі процеси, а користувачам  здійснювати доступ до сайту. Нижче приведена детальніша інформація.

IUSR_COMPUTERNAME

Обліковий запис забезпечує анонімний доступ до веб-сайту при підключенні користувача до веб-сторінки без представлення вхідних даних. Такий користувач за замовчуванням є членом групи Guest (Гість).

IWAM_COMPUTERNAME

Обліковий запис використовується для запуску робочих процесів і є членом групи IIS_WPG.

IIS_WPG

Члени цієї групи можуть запускати робочі процеси. Будь-який обліковий запис, що виконує робочі процеси, має бути членом цієї групи. Це обліковий запис з низьким рівнем безпеки, що має права мережевої служби. Процеси, що використовують рівень прав Network Service (Мережева служба), здійснюють доступ до сервера так, як ніби вони знаходилися поза сервером, і тому не мають прямого доступу до операційної системи.

Ці процеси можна проглянути в консолі MMC Computer Management (Управління комп'ютером) панелі Administrative Tools (Адміністрування). Для відкриття списку Users and Groups (Користувачі і групи) виконайте наступні дії.

1. У меню Start (Пуск) виберіть Administrative Tools\Computer Management (Адміністрування\Управління комп'ютером).

2. Список користувачів і груп міститься у вікні Local Usersand Groups (Локальні користувачі і групи) консолі Computer Management (Управління комп'ютером).

3. Якщо комп'ютер є контролером домена, список користувачів і групп розташовується у вікні Active Directory Users And Computers (Комп'ютери і користувачі Active Directory) панелі Administrative Tools (Адміністрування).

МОЖЛИВИЙ ХІД РОБОТИ

1. Виконати встановлення WEB-сервера Apache та іншого програмного забезпечення, такого як: PHP та SQL з програмною оболонкою під загальною назвою Denwer.

2. Після встановлення програмного забезпечення виконати запуск Denwer: «Start Denwer». Після чого перевірити працездатність встановленого програмного забезпечення. Це можна зробити за допомогою запуску WEB-браузера, після чого в адресну стрічку ввести адресу http://localhost (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Стартове вікно WEB-сервера

3. Виконати заведення нової бузи даних за допомогою натиснення в меню вибору посилання «Заведение новых БД и пользователей MySQL». Після чого викликати вікно, показане на рис. 4.2.

Рисунок 4.2 - Вікно створення нових баз даних та користувачів MySQL

4. Для завершення створення нової бази даних натиснути кнопку «Создать БД и пользователя». Після чого в розділі «Утилиты» обрати «phpMyAdmin - администрирование СУБД MySQL», де обрати створену базу даних.

5. Налаштувати WEB-сервер IIS: «Пуск – Панель управління – Видалення програм – Увімкнення або вимкнення компонентів Windows».

Рисунок 4.3 – Увімкнення служби IIS

Натиснути «ОК». Після цього почнуть входити в дію зроблені додаткові налаштування компонентів Windows (рис. 4.4).

Рисунок 4.4 – Вікно виконання процесу введення в дію нових змін функцій

6. Після виконання налаштувань перевити роботу IIS, для цього в URL стрічці браузера ввести адресу http://localhost та натиснути «Enter». У вікні браузера буде виведено вікно вітання IIS (рис. 4.5).  Це свідчить про те, що налаштування виконано правильно.

Рисунок 4.5 – Вікно вітання IIS


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83775. Субъекты налоговых правоотношений: общая характеристика 46.47 KB
  Точное определение субъекта налогового права имеет и практическое значение поскольку позволяет выявить круг лиц вступающих в налоговые отношения и действия которых влекут юридически значимые последствия. Наличие критериев позволяющих относить какоелибо физическое или юридическое лицо к субъектам налогового права дает возможность установить какие лица и их действия подпадают под юрисдикцию законодательства о налогах и сборах. Только субъекты налогового права могут иметь права и нести обязанности предусмотренные НК РФ и принятыми в...
83776. Правовой статус налогоплательщиков, налоговых агентов и налоговых представителей 57.26 KB
  Возникновение обстоятельств влекущих уплату суммы налога или сбора служит юридическим фактом на основании которого субъект налогового права приобретает статус участника налоговых правоотношений. 11 НК РФ указывает что физические лица осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства при исполнении налоговых обязанностей не вправе ссылаться на то что они не являются индивидуальными...
83777. Банки как субъекты налогового права. Иные участники налоговых отношений 49.16 KB
  Иные участники налоговых отношений. 9 НК РФ к участникам налоговых отношений регулируемых законодательством о налогах и сборах фактически они таковыми являются и обладают специальным налоговоправовым статусом. Банки являются субъектами налоговых правоотношений обеспечивающими налоговые изъятия и наделенными в связи с этим соответствующими правами и обязанностями. Участие банков в налоговых отношениях носит более сложный по сравнению с иными участниками налоговых отношений регулируемых законодательством о налогах и сборах характер.
83778. Правовой статус налоговых органов. Их права и обязанности. Обязанности должностных лиц налоговых органов 43.23 KB
  Обязанности должностных лиц налоговых органов. Правовой статус налоговых органов РФ объем и характер прав и обязанностей системы налоговых органов России строго определенных законодательством. Правовое положение налоговых органов обусловлено их местом в системе органов государственного управления страны наделением их над ведомственными полномочиями по отношению к организационно неподчиненным объектам управления по контролю за соблюдением налогового законодательства правильностью их исчисления полнотой и своевременностью внесения в...
83779. Правовой статус таможенных органов, финансовых органов, органов внутренних дел, следственных органов 44.78 KB
  Таможенные органы пользуются правами и несут обязанности налоговых органов по взиманию налогов при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного союза в соответствии с таможенным законодательством ТС и законодательством РФ о таможенном деле. При исполнении указанных функций таможенные органы и их должностные лица реализовывают в пределах своей компетенции права и обязанности налоговых органов ст. В ходе проведения контрольных мероприятий таможенные органы вправе: запрашивать документы и сведения в том числе в форме электронных...
83780. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Объекты налогообложения. Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения 44.19 KB
  Сущность исполнения налоговой обязанности заключается в уплате налога или сбора. Налоговая обязанность возникает с момента возникновения установленных налоговым законодательством обстоятельств предусматривающих уплату конкретного налога или сбора. Так вот обстоятельствами с которыми налоговое законодательство связывает возникновение налоговой обязанности являются следующие: вопервых это наличие объекта конкретного налога или сбора; вовторых это наличие непосредственной связи между этим объектом и субъектом налогоплательщиком. И...
83781. Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по уплате налогов и соборов; порядок исчисления налогов; взыскание налога за счет денежных средств и иного имущества налогоплательщика 46.34 KB
  Основания возникновения изменения и прекращения обязанности по уплате налогов и соборов; порядок исчисления налогов; взыскание налога за счет денежных средств и иного имущества налогоплательщика. Возникновение обязанности по уплате налогов и сборов связано с несколькими обстоятельствами: с наличием конституционноправовой обязанности по уплате налогов по нормам законодательства о налогах и сборах в которых детализируется реализация обязанности по уплате налогов объектами налогообложения.  Основанием возникновения налогового обязательства...
83782. Изменение срока уплаты налога и сбора: общие условия изменения срока уплаты; обстоятельства исключающие изменение срока уплаты, органы, уполномоченные принимать решение об изменении сроков уплаты 41.84 KB
  Изменением срока уплаты налога и сбора признается перенос установленного срока уплаты налога и сбора на более поздний срок. Срок уплаты налога и или сбора может быть изменен в отношении всей подлежащей уплате суммы налога и или сбора либо ее части с начислением процентов на сумму задолженности. Изменение срока уплаты налога и сбора осуществляется в форме отсрочки рассрочки инвестиционного налогового кредита.
83783. Порядок и условия предоставления отсрочки и рассрочки по уплате налога и сбора. Инвестиционный налоговый кредит. Порядок и условия его предоставления 48.98 KB
  Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты на срок не превышающий один год соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы задолженности. Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена заинтересованному лицу если имеются достаточные основания полагать что возможность уплаты указанным лицом такого налога возникнет в течение срока на который предоставляется отсрочка или рассрочка при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 1 причинение этому лицу ущерба в результате стихийного...