37001

Спектральні властивості цифрових сигналів

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудноімпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей. Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним. Як змінився спектр сигналу Введіть у вхідну послідовність пам’ять: а а вихід блоку формування біполярних імпульсів вхід блоку Upsmple. Проаналізуйте як змінився спектр цифрового сигналу використайте один із формуючих фільтрів.

Украинкский

2013-09-23

75.5 KB

2 чел.

Лабораторна робота №3

Тема роботи: Спектральні властивості цифрових сигналів.

Мета роботи: Дослідити залежність спектру сигналу з амплітудно-імпульсною модуляцією від форми цифрового імпульсу та статистичних властивостей бінарних послідовностей.

Завдання.

  1.  Зберіть модель, що використовувалась у Роботі № 1. Під’єднайте спектроаналізатор Spectrum Scope до виходу формуючого фільтра.
  2.  Виберіть коефіцієнти фільтра так, щоб передача здійснювалась за допомогою імпульсів тривалості T=1 c:

a) 

б)

в)

Коефіцієнти фільтра визначаються як , , , Lфактор збільшення розрізнення (блок Upsample). Для кожного випадку отримайте спектр сигналу та порівняйте його з теоретичним.

  1.  У генераторі випадкових чисел задайте ймовірність нуля, істотно відмінною від 0,5 (наприклад: 0,95). Як змінився спектр сигналу?
  2.  Введіть у вхідну послідовність пам’ять: а) , а) , - вихід блоку формування біполярних імпульсів,  - вхід блоку Upsample. Проаналізуйте, як змінився спектр цифрового сигналу (використайте один із формуючих фільтрів).
  3.  Запропонуйте схему модулятора, що для передачі символу «0» використовує імпульс (а), а для передачі «1» - імпульс (б). Що це за тип модуляції? Дослідіть спектр цифрового сигналу.
  4.  (Додатково) Запропонуйте схему, що реалізує модуляцію затримки (код Мілера) та дослідіть спектр цифрового сигналу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18512. Концепция логистики 36.5 KB
  Лекция 2. Концепция логистики. Концептуальные положения логистики. Цели и системы логистики. Концептуальные положения логистики. Концепция это система взглядов то или иное понимание явлений процессов. Концепцию логи...
18513. Закупочная логистика 115 KB
  Лекция 3. Закупочная логистика. Понятие задачи и функции закупочной логистики. Процесс приобретения материалов и его основные стадии. Определение потребности в материалах. Методы материального обеспечения производства. Методы рас...
18514. Производственная логистика. Системы управления материальными потоками 87.5 KB
  Производственная логистика. Понятие задачи и функции производственной логистики. Основы управления материальными потоками в производстве. Организация материальных потоков. Системы управления материальными потоками. Понятие задачи ...
18515. Распределительная логистика 54.5 KB
  Лекция 6. Распределительная логистика. Понятие и сферы применения распределительной логистики. Каналы распределения товаров. Формы доведения товара до потребителя. Понятие и сферы применения распределительной логистики. Логистика распреде...
18516. Информационная логистика 44 KB
  Лекция 7. Информационная логистика. Значение и задачи информации в логистике. Информационные логистические системы. Построение и функционирование логистических систем. Значение и задачи информации в логистике. Достижение целей логистики т
18517. Логистика запасов 55.5 KB
  Лекция 9. Логистика запасов. 1. Понятие сущность и необходимость в материальных запасах. 2. Классификация запасов. 3. Основные системы управления запасами. 4. Стратегии управления запасами. 1. Понятие сущность и необходимость в материальных запасах. Материальные
18518. Логистика складирования 83 KB
  Лекция 10. Логистика складирования. Понятие роль складов в логистике. Виды и функции складов. Процесс складирования. Формирование системы складирования. Оценка работы складов. Понятие роль складов в логистике. Под складом понимаются з
18519. Сервис в логистике 53 KB
  Лекция 11. Сервис в логистике. Понятие сервиса в логистике. Формирование системы логистического сервиса. Уровень логистического обслуживания. Критерии качества логистического обслуживания. Послепродажное логистическое обслуживание. 1. Понятие
18520. Расчет технико-экономических показателей и определение экономического эффекта программного продукта 359.5 KB
  Рахматуллин Р.Р. Расчет техникоэкономических показателей и определение экономического эффекта программного продукта: методические указания к расчетнографическому заданию курсовому и дипломному проектированию / Р.Р. Рахматуллин Л.Ф. Давлетбаева. – Оренбург: ООО Аге