37010

Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на мові програмування C#

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Індивідуальні завдання. Дано порядковий номер факультету вивести на екран його назву. Дан порядковый номер месяца вывести на экран количество месяцев оставшихся до конца года. Дан порядковый номер дня месяца вывести на экран количество дней оставшихся до конца месяца.

Украинкский

2013-09-23

31.5 KB

16 чел.

Лабораторна работа №2.

Тема:  Створення консольних додатків. Обробка розгалужених обчислювальних процесів на  мові програмування C#.

Мета: Оволодіти практичними навичками у створенні,  редагуванні та обробці розгалужених обчислювальних процесів на  мові програмування C#.

Хід виконання лабораторної роботи.

 1.  Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператори розгалуження  if розрахувати  значення функції з точністю до трьох знаків після коми. Результат розрахунку вивести на екран з відповідним повідомленням. Наприклад:

Значення f(x) = 2.675 при х = 2.125 та x < a

 

2. Створити консольний додаток, в якому, використовуючи оператор switch, вивести на екран відповідну назву змінної.

 1.  Створити звіт.

Індивідуальні завдання.

 1.  Дано порядковий номер факультету, вивести на екран його назву.

 1.  Дан порядковый номер месяца, вывести на экран количество месяцев оставшихся до конца года.
 2.  Дан порядковый номер дня месяца, вывести на экран количество дней оставшихся до конца месяца.
 3.  Дан номер масти m (1 £ m £ 4), определить название масти. Масти нумеруются: «пики» - 1, «трефы» - 2, «бубны» - 3, «червы» - 4.
 4.  Дан номер карты k (6 £ k £ 14), определить достоинство карты. Достоинства определяются по следующему правилу: «туз» - 14, «король» - 13, «дама» - 12, «валет» - 11, «десятка» - 10, …, «шестерка» - 6.
 5.  Дан номер масти m (1 £ m £ 4) и номер достоинства карты k (6 £ k £ 14). Определить полное название соответствующей карты в виде «дама пик», «шестерка бубен» и т.д.
 6.  С  1 января 1990 года по некоторый день прошло n дней, определить название текущего месяца.
 7.  С  1 января 1990 года по некоторый день прошло m месяцев, определить название текущего месяца.
 8.  С некоторой даты по настоящий день прошло m месяцев, определить название месяца неизвестной даты.
 9.  С некоторой даты по настоящий день прошло m месяцев, найти неизвестную дату.
 10.  С некоторой даты по настоящий день прошло n дней, найти неизвестную дату.
 11.  С 1 января 1990 года по некоторый день прошло m месяцев и n дней, определить название текущего месяца.
 12.  Дано расписание приемных часов врача. Вывести на экран приемные часы врача в заданный день недели (расписание придумать самостоятельно).
 13.  Проведен тест, оцениваемый в целочисленный баллах от нуля до ста. Вывести на экран оценку тестируемого в зависимости от набранного количества баллов: от 90 до 100 – «отлично», от 70 до 89 – «хорошо», от 50 до 69 – «удовлетворительно», менее 50 – «неудовлетворительно».
 14.  Дан год. Вывести на экран название животного, символизирующего заданный год по восточному календарю.
 15.  Дан возраст человека мужского пола в годах. Вывести на экран возрастную категорию: до года – «младенец», от года до 11 лет – «ребенок», от 12 до 15 лет – «подросток», от 16 до 25 лет – «юноша», от 26 до 70 лет – «мужчина», более 70 лет – «старик».
 16.  Дан пол человека: м – мужчина, ж – женщина. Вывести на экран возможные мужские и женские имена в зависимости от введенного пола.
 17.  Дан признак транспортного средства: a – автомобиль, в – велосипед, м - мотоцикл, с – самолет, п – поезд. Вывести на экран максимальную скорость транспортного средства в зависимости от введенного признака.
 18.  Дан номер телевизионного канала. Вывести на экран наиболее популярные программы заданного канала.
 19.  Дан признак геометрической фигуры на плоскости: к – круг, п – прямоугольник, т - треугольник. Вывести на экран периметр и площадь заданной фигуры (данные, необходимые для расчетов, запросить у пользователя).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59212. Особливості тексту-опису. Робота автора у тексті-описі 72.5 KB
  Особливості текстуопису. Виявити особливості текстуопису Виявити роботу автора опису. Які види текстів ми вже уміємо писати Текстрозповідь Які ж особливості мас тексірозповідь Важливо викласти послідовність подій не розірвати ланцюжок подій...
59213. Вправи і завдання на застосування і заучування таблиці множення числа три 219 KB
  Мета: Пояснити, як скласти таблицю множення числа три. Вчити застосовувати її при розв’язанні прикладів, завдань. Розвивати математичні знання учнів. Виховувати працелюбність.
59214. Команда присвоєння. Кодоплівка. Проміжні величини 34.5 KB
  Для того щоб запам’ятати або змінити значення величини в алгоритмічній мові є спеціальна команда – команда присвоєння яка записується в такому вигляді: зміна: = вираз або кодоплівка ім’я змінної: = вираз...
59215. Перевірка і редагування тестів-описів 43 KB
  Мета: Вчити перевіряти творчі роботи, редагуючи тексти і виправляти помилки. Розвивати мислення, мовлення та уміння самостійно здійснювати контроль за виконанням творчих робіт. Виховувати шанобливе ставлення до мови.
59216. Множення двоцифрового числа на одноцифрове 26 KB
  Розвивати мислення і память виховувати охайність працелюбність. Розв’язуємо задачі. Розв’язування прикладів коментовано множення числа на суму ІІІ. Розв’язування задач.
59217. Додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Приклади виду 34 + 52 68.5 KB
  Вчити застосувати здобуті знання під час обчислення виразів розв’язанні різних завдань. Розвивати увагу спостережливість. 24 73 = 20 4 70 3 Як зручно обчислити суму 2 Пояснити розв’язання прикладу 34 52.
59218. Текст-опис за картиною. Сценарій проведення уроку 28.5 KB
  Передати функції контролю за написанням твору групам Розвивати спостережливість, зв’язне мовлення, уміння чітко висловлювати свої думки. Виховувати шанобливе ставлення до слова і любов до природи.
59219. Текст-опис за картиною В. Д. Поленова: Ставок, що заріс 32 KB
  Мета. Вчити змальовувати пейзажі за картиною та колективно складеним планом. Розвивати мову і спостережливість, збагачувати словниковий запас, розвивати уміння висловлювати свої думки та почуття.
59220. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку, коли в частці дістають нулі 27.5 KB
  Мета: Ознайомити учнів з випадком ділення, коли в середині або в кінці частки з’являються нулі. Продовжити роботу з формування в учнів уміння виконувати письмове ділення на одноцифрове число. Розвивати логіку мислення. Виховувати працелюбність.