37036

Дружба в нашем классе

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вводная часть Здравствуйте ребята Вы же помните первый классный час который мы у вас проводили На какую тему он был Ответы детей Да ребятаон был про дружбу. Не имей 100 рублей а Старый друг лучше Нет друга ищи а Друг познаётся А знаете ли вы ещё какиенибудь пословицы о дружбе Ответы детей Молодцы ребята Считаете ли вы свой класс дружным Ответы детей Что нужно сделать для того чтобы все в классе жили дружно Ответы детей Ребята для этого нужно уважать и помогать друг другу. одноклассники...

Русский

2013-09-23

36.5 KB

1 чел.

Классный час "Дружба в нашем классе"  

Цели: 

  •  развитие умений вести рассуждения;
  •  формирование нравственных качеств учащихся: умение дружить, беречь дружбу;
  •  на примерах из жизни своего класса показать важность и ценность дружеских отношений в коллективе.

Оборудование: листы А4

Этапы классного часа

Содержание

Примечания

I.Вводная часть

-Здравствуйте, ребята! Вы же помните первый классный час, который мы у вас проводили? На какую тему он был?

(Ответы детей)

-Да, ребята,он был про дружбу.

-Наш сегодняшний классный час будет тоже про дружбу, он называется «Дружба в нашем классе».

II.Основная часть

-Скажите, Нужна ли дружба людям?

(Ответы детей)

– Нам хорошо знакомы пословицы о дружбе. Вспомним их.

  •  Не имей 100 рублей, а…
  •  Старый друг лучше…
  •  Нет друга – ищи, а…
  •  Друг познаётся…

-А знаете ли вы ещё какие-нибудь пословицы о дружбе?

(Ответы детей)

-Молодцы, ребята!

– Считаете ли вы свой класс дружным?

(Ответы детей)

– Что нужно сделать для того, чтобы все в классе жили дружно?

(Ответы детей)

-Ребята, для этого нужно уважать и помогать друг другу.


-Теперь давайте отгадаем несколько загадок!

1. На контрольной даст списать,

С ним всегда легко болтать.

Если надо, даст совет,

Знает мой любой секрет.

Радость делит он со мной,

За меня всегда горой.

Коль беда случится вдруг,

Мне поможет верный... (друг)

2. Он за партою одной

Целый год сидит со мной.

Карандаш мне, ручку даст,

Никогда скучать не даст.

И его надежней нет,

Он по парте мой... (сосед)

3. Этим словом называются

Все, кто вместе обучаются.

Товарищи, друзья, проказники,

Конечно, это... (одноклассники)

-Молодцы, ребята! А теперь давайте с вами порисуем. Сейчас я раздам вам листочки и

вы нарисуете нам своего друга.

(дети рисуют)

III.Заключительная часть

- Какие вы все молодцы! Нам очень понравились ваши рисунки!

-Ребята, Мы приходили сюда каждый вторник, но теперь пришло время прощаться. Мы запомним вас как очень добрых, дружелюбных детей. И теперь мы хотим подарить вам маленькие подарки.

(Мы раздаём подарки детям)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73766. Текст як форма реалізації мовнопрофесійної діяльності. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні 85.5 KB
  Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування Стиль 1 суспільно необхідний історично сформований різновид літературної мови її функціональна підсистема що обслуговує певну сферу суспільної діяльності мовців і відповідно до цього має свої особливості добору й використання мовних одиниць. Кожний стиль має свою сферу використання призначення ознаки і мовні засоби; 2 сукупність прийомів використання мовних засобів що є характерною для творчості окремого письменника діяча культури мовця індивідуальний стиль; 3...
73767. Східня Україна і козачина на порозі XVII ст. Соціальне значіннє козацтва 357.5 KB
  До сього треба додати ще як постулят також на перший погляд елєментарний і скромний але в практичнім переведенню дуже мало удобоносний се право воєнних контінґентів козацьких взаміну за їx службу державі й охорону полудневих границь на приставстваrdquo; кватири і виживленнє в коронних маєтностях. що йно тільки сам замок збудовано люстрація виказує 36 сїл або хуторівrdquo; що належать до староства Білоцерківського 9 таких же осад на міських ґрунтах десяток сїл в шляхетських державах крім того в Романівськім ключу 5 сїл цїлий...
73768. Полїтичні обставини перших десятилїть XVII в. і їx вплив на зріст і розвій козачини 476 KB
  Не кажуть про Ливонїю тільки про Швецію і дуже її боять ся щоб туди не завели їх на погибільrdquo; доносив кореспондент. Нема згоди між нимиrdquo; доносив згаданий кореспондент Замойскому в початках квітня ст. І чи сукно прийшло б на чотири тисячі чи на шість і так само якісь гроші то хочуть розібрати між собою ті що були в волоськім походї а иньшим дати не хочуть; кажуть так: ми се заслужили а иньші нехай собі заслугують. Так була й Кощина мова на радї: обіцяно гроші й сукно з початку на чотири тисячі а тепер на шість ...
73769. Козачина в службі національних українських змагань. Київський освітний рух і відновленнє православної єрархії 404.5 KB
  Тодї як польські полїтики і правителї тїшили ся приборканнєм української своєволї вчиненим комісією 1619 р. І те що не удавало ся осягнути заходам публицїстів і богословів полїтичних дїячів і релїґійних аґітаторів лїпших сил духовних і світських сучасної України й Білоруси було здобуто завдяки тому що справу взяло під охорону своєї шаблї низове рицарство буйних добичників так мало звязаних з яким небуть церковним житєм що сучасник Сарнїцкий збиравши відомости про козаків 1580х років...
73772. Початки української козачини 378 KB
  Вони брали ся за рішеннє сього питання тодї як се явище не тільки скристалїзувало ся вповнї набуло незвичайної екстензивної сили стало великою й впливовою суспільною верствою але й покрило собою иньші суспільні верстви стало репрезентантом української народности pr ехсеllеnсе подібно як народ шляхецькийrdquo; репрезентував сучасну народнїсть польську. І таке всенародне значіннє козачини в звязку з незмірноориґінальними прикладами козацького устрою козацької стихії що так різко відріжняли її на тлї загального поневолення народнїх...