37036

Дружба в нашем классе

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вводная часть Здравствуйте ребята Вы же помните первый классный час который мы у вас проводили На какую тему он был Ответы детей Да ребятаон был про дружбу. Не имей 100 рублей а Старый друг лучше Нет друга – ищи а Друг познаётся А знаете ли вы ещё какиенибудь пословицы о дружбе Ответы детей Молодцы ребята – Считаете ли вы свой класс дружным Ответы детей – Что нужно сделать для того чтобы все в классе жили дружно Ответы детей Ребята для этого нужно уважать и помогать друг другу. одноклассники...

Русский

2013-09-23

36.5 KB

1 чел.

Классный час "Дружба в нашем классе"  

Цели: 

  •  развитие умений вести рассуждения;
  •  формирование нравственных качеств учащихся: умение дружить, беречь дружбу;
  •  на примерах из жизни своего класса показать важность и ценность дружеских отношений в коллективе.

Оборудование: листы А4

Этапы классного часа

Содержание

Примечания

I.Вводная часть

-Здравствуйте, ребята! Вы же помните первый классный час, который мы у вас проводили? На какую тему он был?

(Ответы детей)

-Да, ребята,он был про дружбу.

-Наш сегодняшний классный час будет тоже про дружбу, он называется «Дружба в нашем классе».

II.Основная часть

-Скажите, Нужна ли дружба людям?

(Ответы детей)

– Нам хорошо знакомы пословицы о дружбе. Вспомним их.

  •  Не имей 100 рублей, а…
  •  Старый друг лучше…
  •  Нет друга – ищи, а…
  •  Друг познаётся…

-А знаете ли вы ещё какие-нибудь пословицы о дружбе?

(Ответы детей)

-Молодцы, ребята!

– Считаете ли вы свой класс дружным?

(Ответы детей)

– Что нужно сделать для того, чтобы все в классе жили дружно?

(Ответы детей)

-Ребята, для этого нужно уважать и помогать друг другу.


-Теперь давайте отгадаем несколько загадок!

1. На контрольной даст списать,

С ним всегда легко болтать.

Если надо, даст совет,

Знает мой любой секрет.

Радость делит он со мной,

За меня всегда горой.

Коль беда случится вдруг,

Мне поможет верный... (друг)

2. Он за партою одной

Целый год сидит со мной.

Карандаш мне, ручку даст,

Никогда скучать не даст.

И его надежней нет,

Он по парте мой... (сосед)

3. Этим словом называются

Все, кто вместе обучаются.

Товарищи, друзья, проказники,

Конечно, это... (одноклассники)

-Молодцы, ребята! А теперь давайте с вами порисуем. Сейчас я раздам вам листочки и

вы нарисуете нам своего друга.

(дети рисуют)

III.Заключительная часть

- Какие вы все молодцы! Нам очень понравились ваши рисунки!

-Ребята, Мы приходили сюда каждый вторник, но теперь пришло время прощаться. Мы запомним вас как очень добрых, дружелюбных детей. И теперь мы хотим подарить вам маленькие подарки.

(Мы раздаём подарки детям)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68261. ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРМОАКУСТИЧНОГО ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ ЗАДАЧ ДЕФЕКТОСКОПІЇ 2.47 MB
  Мета і задачі дослідження: Розробити теоретичні основи ФТА дефектоскопії шляхом створення математичної моделі яка описує процеси перетворення оптичної енергії в механічну для тришарового пружного пакету до якого прикріплено четвертий п’єзопружний шар в стаціонарному режимі...
68262. ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ 466 KB
  Метою дисертаційного дослідження є створення методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності використання електричної енергії в суспільному виробництві які ґрунтуються на поєднанні удосконалених методик нормування питомих витрат електроенергії та удосконалених систем...
68263. ОСОБЛИВОСТІ НЕОДНОРІДНИХ СТРУКТУР У ФЕРИТ-ГРАНАТОВИХ ПЛІВКАХ 417 KB
  Спінпереорієнтаційний фазовий перехід першого роду від осьової фази до кутової фази відбувається шляхом зародкоутворення нової фази у доменній межі початкової фази. Особливості СПФП пояснено уявленням про зародок нової фази як про статичний солітон розміри якого зростають зі зміною співвідношення між константами анізотропії.
68264. ПРОБЛЕМА ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА У ПЕРІОДИЧНИХ ФАХОВИХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИДАННЯХ (50-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ століття) 218 KB
  Зміст освіти знаходить своє відображення в шкільних підручниках через що вони теж відповідно змінюються. Однією з багатьох проблем які необхідно розв’язати педагогічній науці на сучасному етапі є створення якісного шкільного підручника нового типу за змістом функціями принципами структурування змісту тощо.
68265. Алопластика післяопераційних ускладнених вентральних гриж великих розмірів 262.5 KB
  Однією з найбільш дискутабельних і актуальних проблем планової та ургентної хірургії на сьогоднішній день є лікування й реабілітація хворих на післяопераційні вентральні грижі. Зростання захворюваності на післяопераційні вентральні грижі у першу чергу пов’язано із застосуванням традиційних...
68266. АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО У СПРАВАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИБОРЧИМ ПРОЦЕСОМ 154 KB
  Захист виборчих прав свобод і законних інтересів забезпечується наявністю регламентованої адміністративної та судової процесуальної форми. Судовий порядок вирішення виборчих спорів забезпечує незалежність та неупередженість прийняття рішень гарантує їх об’єктивність.
68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...