37275

Розрахунок і конструювання монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами

Курсовая

Архитектура, проектирование и строительство

0184 Визначення кількості стержнів армування Розрахунок і конструювання другорядної балки Розрахункова схема балки Статичний розрахунок балки Уточнення розмірів перерізу балки Розрахунок міцності балки в нормальних перерізах Розрахунок міцності балки в похилих перерізах Розрахунок на дію поперечної сили Розрахунок на дію згинального моменту Побудова обгинаючої епюри моментів Побудова епюри матеріалів Конструювання перерізу 11 Конструювання перерізу 22 Конструювання перерізу 33 Розрахункові перерізи для епюри...

Украинкский

2013-09-24

2.33 MB

35 чел.

Зміст

1. Розрахунок і конструювання монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами

 1.  Компоновка конструктивних схем і вибір оптимального варіанта перекриття
  1.  Розрахунок і конструювання плити
   1.  Визначення навантажень, що діють на плиту
   2.  Розрахункова схема плити
   3.  Статичний розрахунок плити
   4.  Уточнення конструктивних параметрів поперечного перерізу плити
   5.  Визначення площ робочої арматури в розрахункових перерізах плити
   6.  Конструювання плити із урахуванням вимог СНиП 2.03.01-84
   7.  Визначення кількості стержнів армування
  2.  Розрахунок і конструювання другорядної балки
   1.  Розрахункова схема балки
   2.  Статичний розрахунок балки
   3.  Уточнення розмірів перерізу балки
   4.  Розрахунок міцності балки в нормальних перерізах
   5.  Розрахунок міцності балки в похилих перерізах
    1.  Розрахунок на дію поперечної сили
    2.  Розрахунок на дію згинального моменту
   6.  Побудова обгинаючої епюри моментів
   7.  Побудова епюри матеріалів
    1.  Конструювання перерізу 1-1
    2.  Конструювання перерізу 2-2
    3.  Конструювання перерізу 3-3
    4.  Розрахункові перерізи для епюри матеріалів
    5.  Згинальні моменти другорядної балки

Список використаної літератури

1. Розрахунок і конструювання монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами

Монолітне ребристе перекриття являє собою єдину конструкцію, що складається з плит, другорядних і головних балок. У перекритті з балочними плитами використовується така схема розподілу на окремі елементи: плита обпирається на другорядні балки, другорядні балки – на головні, головні балки – на колони й стіни.

Вважається, що за такою схемою здійснюється передача навантаження з перекриття на фундамент.

Проектування монолітного ребристого залізобетонного перекриття з балочними плитами включає: компоновку конструктивної схеми; розрахунок і конструювання балочної плити, другорядної і головної балок.

 1.  Компоновка конструктивних схем і вибір оптимального варіанта перекриття

Компонуючи  конструктивну схему перекриття,  вибираємо  сітку колон, напрямок  головних і крок другорядних балок. По конструктивним міркуванням головні  балки  розміщуємо  вздовж будівлі.

        Вихідні дані для розрахунку перекриття над підвалом:
будинок цивільного призначення; розміри будинку в плані в осях – 51,6х24,4; кількість поверхів – 3; висота поверхів – 3 м; тип підлоги – бетонна мозаїчна; клас бетону конструкцій перекриття –
В15; арматурна сталь класу Вр-І – для плит і А- І І І для балок; стіни будинку – у дві цеглини з ефективним утеплювачем.

Тимчасове корисне нормативне навантаження на перекриття vser=2500 Н/м2.

Для заданних матеріалів знаходимо розрахункові характеристики:
для бетону класу В15 –
Rb=8,5 МПа, γb2=0,9; для арматури класу А-I І І – Rs=365 МПа, для Вр-1  - Rs=360МПа

Знаходимо максимальну і мінімальну кількість прольтів головних балок

,

Приймаємо nmb=8. Тоді довжина прольоту балки .

Знаходимо максимальну і мінімальну кількість прольтів в прольоті головної балки

.  

Приймаємо ns=3, а вздовж будинку =24 прольотів плит.

Знаходимо довжину середніх і крайніх прольотів плит

;
.

Знаходимо довжину середніх і крайніх прольотів головної балки

;

.

Знаходимо максимальну і мінімальну кількість прольтів другорядних балок

.

Приймаємо nsb=4.

Знаходимо довжину середніх і крайніх прольотів другорядних балок

;

.

 1.  Розрахунок і конструювання плити

 1.  Визначення навантажень, що діють на плиту

Розрахунок виконуємо в два етапи: спочатку статичний, а потім – конструктивний. Для розрахунку навантажень конструкцію підлоги вибираємо згідно з вимогами СНиП 2.03.13-88. Підрахунок навантажень групуємо в табличній формі. Нормативні навантаження на 1м2 складаються з постійного навантаження , а також з корисного (тимчасового) . Значення нормативних навантажень являє собою розподілену на 1м2 перекриття власну вагу цього перекриття й вагу кожного із шарів підлоги окремо. При визначенні розрахункових навантажень  і  їх нормативні значення перемножають на коефіцієнт надійності за навантаженням  і коефіцієнт надійності за призначенням будівлі . Таким чином отримаємо:

Таблица . Підрахунок навантажень, що діють на 1м2 перекриття

п/п

Навантаження

,

Характеристичне навантаження,

Коефіцієнт надійності

Розрахункове

експлуат

навантаження

Розрахункове навантаження

За навантаженням,

За призна-ченням,

1

2

3

4

5

6

Постійне від ваги:

1

Мозаїчне поле

0,02524000

600

1,1

0,95

570

627

2

Цементної стяжки 0,0222000

440

1,3

0,95

418

543,4

3

Звукоізоляційного шару зі шлакобет.

 0,0416000

640

1,3

0,95

608

790,4

4

Плити перекриття

0,0625000

1500

1,1

0,95

1425

1567,5

Разом постійне

3021

3528

Тимчасове корисне

2500

1,2

0,95

1995

2394

Загальне навантаження

5016

11922

 1.  Розрахункова схема плити.

За розрахункову схему плити вважаємо нерозрізну балку, що являє собою смугу шириною 1м, вирізану з перекриття уздовж головних балок (між осями Б і А). Опори балки розміщуватимуться в місцях обпирання на другорядні балки. За розрахункову схему вважаємо п'яти пролітну балку.

Щоб знайти розрахункові прольоти, слід спочатку задатися розмірами поперечного перерізу другорядної балки:

Приймаємо .

Розрахунковий проліт  середніх плит береться таким, що дорівнює відстані в просвіті між другорядними балками:

.

Розрахунковий проліт крайньої плити при обпиранні її із одного боку на несучу стіну дорівнює:

Розрахунковими перерізами плити вважаються такі:

 •  1-1 — у першому прольоті на відстані  від опори А;
 •  2-2 — на опорі В зліва і справа від неї;
 •  3-3 посередині другого прольоту;
 •  4-4 на опорі С.

 1.  Статичний розрахунок плити

Знаходимо зусилля в найбільш небезпечних перерізах 1-1, 2-2, 3-3, 4-4:

Переріз 1-1:

Переріз 2-2:

Переріз 3-3:

Переріз 4-4:

 1.  Уточнення конструктивних параметрів поперечного перерізу плити

Як видно із схеми плити, її розрахунковим перерізом за всією довжиною буде прямокутник, ширина якого .

Товщину плити, визначену раніше як зведену  у процесі порівняння варіантів перекриття, уточнюють так. За максимальним моментом обчислюють її необхідну робочу висоту:

, де

 розрахунковий опір бетону, Мпа, для граничного стану першої групи. Приймаємо за ([1], стр.18, табл.13). Для заданого, по завданню класу бетона В15, приймаємо .

 коефіцієнт умов роботи, який приймаємо згідно ([1], стр.19, табл.15) рівним

 ширина перерізу. .

розрахункова відносна висота стиснутої зони. Визначаємо за формулою:

, де

коефіцієнт армування, який з досвіту проектування приймаємо .

 розрахунковий опір арматури для граничних станів першої групи, який приймаємо згідно ([1], стр.19, табл.15). .

Отже отримаємо:

Тоді:

Врахувавши, що максимальний момент діє в перерізі 1-1 і дорівнює  отримаємо робочу висоту плити:

Товщина плити:

, де

 діаметр робочої арматури, який приймаємо .

 товщина захисного шару, яка приймається не меншою за діаметр робочої арматури і не менша, згідно ([1], стр.58, п.5.5) 10 мм. Приймаємо .

Тоді:

Отже приймаємо товщину плити .

Тоді .

 1.  Визначення площ робочої арматури в розрахункових

перерізах плити

Робочу арматуру підбираємо для прольотних 1-1, 3-3 і опорних 2-2, 4-4 перерізів, де згинальні моменти максимальні. Потрібну площу її поперечного перерізу визначають у такій послідовності. Спочатку для вибраного перерізу обчислюємо коефіцієнт :

потім визначають за підрахованим значенням  коефіцієнт  за формулою:

за отриманим значенням  знаходимо площу робочої арматури:

.

 •  Переріз 1-1:

 •  Переріз 2-2:

 •  переріз 3-3, 4-4:

 1.  Конструювання плити із урахуванням вимог СниП 2.03.01-85

За знайденою в 1.2.5. площею арматури  виконуємо конструювання плити згідно з ( [2], п.5.33., 5.38., 5.39., 5.64., 5.65., стр.157-158 ). Анкерування плити приймаємо роздільне ( так як ) окремими стержнями. Мінімальний крок арматури (відстань між центрами сусідніх стержнів) приймаємо згідно ( [2], п.5.39, стр. 158.) :. Округлюючи до значення, Максимальний крок арматури, так як , приймаємо . Визначаємо кількість стержнів в кожному з чотирьох перерізів плити згідно ( [2],стр. 188, додаток 4.):

       Таблиця 1.2. Армування плити окремими стержнями

№ п/п

Проліт або опора; розрахункові перерізи

As із  розра-хунку, мм2

Армування

Робоча арматура

Розподільна арматура

діаметр, клас

крок, мм

фактична площа, мм2

діаметр, клас

крок, мм

1

Крайній проліт; переріз 1-1

187

Ø10 Вр-1

100

192

Ø3Вр-І

350

2

Перша проміжна опора; переріз 2-2

187

Ø10 Вр-1

100

192

Ø3Вр-І

350

3

Середні  прольоти та середні  опори  плит,  не  повністю  обпертих на балки ( в осях А-Б, Д-Е);  перерізи  3-3, 4-4

162

Ø10 Вр-1

200

170

Ø3Вр-І

350

4

Середні  прольоти  і  середні  опори  плит,  повністю  обпертих на балки (в осях Б-Д і 2-9); перерізи 3-3, 4-4

162

Ø10 Вр-1

200

170

Ø3Вр-І

350

5

Армування ділянок опирання плит на стіну ( вздовж осей 1, 10, А, Е)

-

Ø10 А-1

200

393

Ø3Вр-І

350

6

Арматура над головними балками

-

Ø10А-І

350

    

Ø3Вр-І

350

Конструювання  плити  починаємо  з  визначення  необхідного  числа  стержнів за  сортаментом  арматури (напр. дод.4 [3]),  потрібна  площа  яких  розрахована  в  п.1.2.4.  Робочу  арматуру  призначаємо  відповідно  до  завдання — класу  Вр-1,  діаметр  стержнів  приймаємо  відповідно  до  розрахунку  в п.1.2.4  — 10 мм.  Клас  розподільчої (монтажної)  арматури  відповідно  до  завдання — класу  Вр-І,  діаметр та крок приймаємо  за рекомендаціями  табл. 6.24 [4]d=3мм,  крок – 350мм.  

Відповідно  до  п.5.65 [3]  для  сприйняття  розтягуючи  зусиль  у  місцях  сполучення  плити  з  головною  балкою  передбачуємо  укладання  (у верхній  зоні  плити)  перпендикулярно  до  головної  балки  додаткової  арматури  з  розрахунку  не  менш  ніж  5  стержнів  діаметром  10 мм  на  1м  і  площею  перерізу  не  менш  третини  найбільшого  перерізу  прольотної  робочої  арматури.  Її  заводимо  у  кожний  бік  плити  від  грані  балки  на  довжину  ¼  розрахункового  прольоту  плити.

Результати  підбору  арматури  зводимо  в  табл. 1.3.

Анкерування  поздовжніх  робочих  стержнів  здійснюємо  в  другорядних  балках  на  відстані   від  їх  граней (за рис.6.91 [4]).  На  кінцях  стержнів  з  метою  забезпечення  їх  надійного  анкерування  виконуємо  гаки  відповідно  до  п.5.11 [3].  У  результаті  довжина  робочих  стержнів  збільшується  на  12,5d (за черт.92 [3]).

               Таблиця 1.3. Специфікація арматури плити ПМ

Поз.

Найменування

Кількість

Маса, кг

Найменування

Кількість

Маса, кг

1

Ø10А-І [12]

l= 2000

122

604

Ø10А-І [12]

= 1600

309

305

2

Ø10А-І [12]

= 2200

2684

664

3

Ø10А-І [12]

= 1240

195

275

4

Ø10А-І [12]

= 1300

195

275

5

Ø10А-І [12]

=590

760

233

Армування  плит,  прилеглих  до  стіни  вздовж  осі  1,  здійснюємо  такимиж  стержнями,  що  застосовується  в  плитах,  повністю  опертих  на  балки,  оскільки відповідно  до  розрахунків (табл.1.2)  діаметр  стержнів  арматури  такий  самий – 10 мм.  У  плиті  між  осями  Б  і  Д  установлюємо  додаткові  стержні (поз.6)  з  кроком  350  мм,  оскільки  в  цьому  разі  крок  поздовжніх  стержнів  у  першому  і  наступних  прольотах  різний.

 1.  Розрахунок і конструювання другорядної балки

Статичний розрахунок другорядних балок монолітного ребристого перекриття з балочними плитами виконують за методом граничної рівноваги. Розрахунок міцності балки виконують за перерізами нормальних, а також похилих до поздовжньої осі. Балки конструюють відповідно до вимог СниП 2.03.01-84.

 1.  Розрахункова схема балки

У розрахунках другорядна балка розглядається як нерозрізна багатопролітна, опорами якої є головні балки. Ми маємо три таких проліта. За всією довжиною балка завантажена рівномірно розподіленим погонним навантаженням , інтенсивність якого дорівнює навантаженню, прикладеному до , помноженому на відстань між осями другорядних балок і навантаженню від власної ваги погонної довжини другорядної балки, яке можна визначити, помноживши площу поперечного перерізу на об’ємну масу залізобетону:

, де

крок другорядних балок.

відповідно висота і ширина другорядної балки

об’ємна маса залізобетону.

коефіцієнт надійності відповідно за призначенням будівлі і за навантаженням.

За розрахункові прольоти середніх балок беруть відстань у просвіті між головними балками:

Для крайньої балки розрахунковий проліт:

.

Висоту і ширину головної балки визначаємо попередньо зі співвідношень:

Приймаємо .

Приймаємо .     

Тоді отримаємо:

 1.  Статичний розрахунок балки

У статичних розрахунках другорядних балок з рівними прольотами, або такими, які відрізняються не більше як на 20%, розрахункові згинальні моменти визначають, використовуючи метод граничної рівноваги:

 •  Переріз 1-1:

 •  Переріз 2-2:

 •  Переріз 3-3, 4-4:

Поперечні сили:

На крайній вільній опорі :

На першій проміжній опорі  зліва:

На першій проміжній опорі справа і на решті опор:

 1.  Уточнення розмірів перерізу балки

Оскільки другорядна балка і плита з’єднані монолітно, то і працюють вони разом. Це означає, що за розрахунковий переріз другорядної балки в прольотах (переріз 1-1, 3-3) слід вважати тавр, оскільки в цих місцях плита опиняється в стиснутій зоні. На опорах (переріз 2-2) розрахунковим перерізом другорядної балки буде прямокутник, оскільки тут плита опиняється в розтягнутій зоні й у роботі перерізу участі не бере.

Призначаючи розміри полки таврового поперечного перерізу, слід враховувати те, що ширина звисання  в кожний бік від ребра має бути не більше ніж  і , так як , не більше ніж  . Тобто:

Згідно з цих умов за основну приймаємо умову: . .

Тоді отримаємо, що

Визначаємо робочу висоту балки  на дію згинального моменту біля грані другої від краю опори ( переріз 2-2 ). Оскільки на цій опорі діє негативний момент і плита перебуває в розтягнутій зоні, то розрахунок ведемо як для прямокутного перерізу шириною :

, де

 розрахунковий опір бетону, МПа, для граничного стану першої групи. Приймаємо за ([1], стр.18, табл.13). Для заданого, по завданню класу бетона В20, приймаємо .

 коефіцієнт умов роботи, який приймаємо згідно ([1], стр.19, табл.15) рівним

 ширина другорядної балки. .

розрахункова відносна висота стиснутої зони. Визначаємо за формулою:

, де

коефіцієнт армування, який з досвіту проектування приймаємо .

 розрахунковий опір арматури для граничних станів першої групи, який приймаємо згідно ([1], стр.19, табл.15). .

Отже отримаємо:

Тоді:

Врахувавши, що момент, який діє в перерізі 2-2  дорівнює  отримаємо робочу висоту другорядної балки:

Висота перерізу балки:

, де

 діаметр робочої арматури

 товщина захисного шару, яка приймається не меншою за діаметр робочої арматури і не менша, згідно ([1], стр.58, п.5.5) 20 мм.

Товщину захисного шару з дотриманням вимог СниП приймаємо .

Тоді висота перерізу балки становить:

Приймаємо висоту перерізу балки .

Уточнюємо робочу висоту перерізу балки:

 1.  Розрахунок міцності балки в нормальних перерізах

Визначити міцність балки в нормальних перерізах для наявних данних – значить, підібрати таку кількість поздовжньої арматури в розрахункових перерізах, яка забезпечує міцність балки в них на дію відповідних згинальних моментів.

Перерізи 1-1 і 3-3 балки мають форму тавра. Тому площу робочої арматури балки в цих перерізах слід визначити залежно від положення границі стиснутої зони.

 •  Переріз 1-1:

Обчислюємо момент, що сприймається цим перерізом у припущені, що границя стиснутої зони проходить по нижній грані полки, а саме, при .

Так як , то переріз балки розглядаємо як прямокутний з розмірами  і .

Приймаємо поздовжню робочу арматуру у вигляді 4 стержні діаметром . Фактична площа вибраних стержнів:

 •  Переріз 3-3:

Обчислюємо момент, що сприймається цим перерізом у припущені, що границя стиснутої зони проходить по нижній грані полки, а саме, при .

Так як , то переріз балки розглядаємо як прямокутний з розмірами  і .

Приймаємо поздовжню робочу арматуру у вигляді 4 стержнів діаметром . Фактична площа вибраних стержнів:

 •  Переріз 2-2:

У перерізі 2-2 вплив полки не враховується, оскільки вона міститься в розтягнутій зоні. Тому поперечний переріз тут розраховуємо як прямокутний, для якого:

Приймаємо поздовжню робочу арматуру у вигляді 2 стержнів діаметром  і 2 діаметром . Фактична площа вибраних стержнів:

 •  Переріз 4-4:

У перерізі 4-4 вплив полки не враховується, оскільки вона міститься в розтягнутій зоні. Тому поперечний переріз тут розраховуємо як прямокутний, для якого:

Приймаємо поздовжню робочу арматуру у вигляді 2 стержнів діаметром  і 2 діаметром . Фактична площа вибраних стержнів:

 1.  Розрахунок міцності балки в похилих перерізах

Розрахунок міцності балки в похилих перерізах виконують згідно з вимогами нормативних документів окремо на дію поперечної сили і згинального момента.

 1.  Розрахунок на дію поперечної сили

Спочатку перевіряємо міцність балки в похилому перерізі на дію головних стискальних напружень в похилій смузі між похилими тріщинами виходячи з умови:

, де

поперечна сила в нормальному перерізі, який розташовується на відстані від опори не менше ніж . .

поперечне зусилля, яке сприймається бетоном в найбільш небезпечному перерізі балки при наявності конструктивно установленої поперечної арматури.

коефіцієнт, що враховує вплив хомутів, установлених конструктивно:

, де

модуль пружності арматури.

початковий модуль пружності бетону. Для важкого бетону класу  

площа перерізу у хомутів в одній площині перерізу балки. Приймаємо діаметр хомутів , так як .

Тоді:

ширина другорядної балки. .

крок хомутів, вибираємо згідно ([1], стр.62. п.5.27.). Так як , то повинні задовольнятися умови:

Отже приймаємо крок .

коефіцієнт, що визначається за формулою:

, де

коефіцієнт, який залежить від виду бетону. Для важкого бетону .

.

Перевіряємо чи виконується умова:

Отже умова виконується. Міцність балки по похилій смузі між похилими тріщинами забезпечена.

Перевіряємо умову:

, де

коефіцієнт, який вибираємо для важкого бетону згідно ([1], стр.40. п.3.32.)  

розрахунковий опір бетону на розтяг для першої групи граничних станів. Для важкого бетону класу , .

Отже умова виконується. Вибраний крок хомутів залишаємо незмінним.

Перевіряємо міцність балки за похилими перерізами на дію головних розтягуючих напружень у припущені відсутності хомутів за умовою:

, де

максимальна поперечна сила, обчислена на опорах . .

поперечне зусилля, яке сприймається бетоном у найбільш небезпечному перерізі балки в припущені відсутності хомутів.

коефіцієнт, який приймаємо для важкого бетону згідно ([1], стр.39. п.3.31.)  

коефіцієнт, що враховує вплив стиснутих полок таврових, двотаврових елементів:

, але для прямокутних елементів .

розрахунковий опір бетону на розтяг для першої групи граничних станів. Для важкого бетону класу , .

Тоді отримаємо:

Отже умова не виконується, тріщини утворюються. Потрібне врахування хомутів. Перевіряємо міцність балки за похилими перерізами з урахуванням хомутів, припустивши спочатку, що відігнуті стержні в роботі балки не беруть:

, де

поперечна сила від зовнішнього навантаження в найбільш віддаленому від опори кінці похилого перерізу:

, де

поперечна сила в опорному перерізі.

зовнішнє навантаження на другорядну балку. .

довжина проекції похилого перерізу на поздовжню вісь елемента. Для знаходження  потрібно знати :

, де

розрахунковий опір поперечної арматури для першої групи граничних станів.

Оскільки  , то:

, де

, де

коефіцієнт, який враховує вид бетону і визначається згідно ([1], стр.39. п.3.31.). Для важкого бетону . Тоді:

Тоді:

приймаємо с=1,3м

поперечне зусилля, що сприймається бетоном:

поперечне зусилля, що сприймається хомутами:

, де

.

Так як , то повинні задовольнятися умови:

Так як остання умова не виконується, то приймаємо .

Тоді:

Перевіряємо чи виконується умова:

Оскільки умова виконується, то міцність балки за похилими перерізами, армованими хомутами , забезпечена. Відігнуту арматуру не потрібно враховувати.

 1.  Побудова згинаючої епюри моментів

Обгинаючу епюру моментів будуємо наступним чином. Для цього знаходимо спочатку відношення тимчасового навантаження до постійного:

За обчисленим відношенням  знаходимо значення коефіцієнтів  і . Моменти обчислюємо в табличній формі. Точку перетину верхньої правої частини обгинаючої епюри в прольоті  з горизонтальною віссю знайдемо за виразом:

Таблиця . Обчислення значень ординат обгинаючої епюри моментів у перерізах другорядної балки

Проліт

Розрахун-ковий переріз

Відстань від лівої опори до перерізу

Значення коефіцієнта

,

Згинальні моменти,

АБ

1

0,837

0,065

586,38

38,11

2

1,674

0,090

586,38

52,77

3

2,511

0,075

586,38

43,98

0,6

0,075

586,38

11,73

4

3,348

0,020

586,38

11,73

5

0,0

0,0715

586,38

 

41,93

 

 

БВ

5

0,0

-0,0715

999,92

  

41,93

6

1,093

0,018

-0,0128

999,92

17,99

-12,79

7

2,186

0,058

0,0219

999,92

57,99

21,89

0,5

999,92

32,63

8

3,279

0,058

0,0239

999,92

57,99

23,89

9

4,372

0,018

-0,0139

999,92

17,99

-13,89

10

5,465

-0,0625

999,92

 

-62,49

 1.  Побудова епюри матеріалів

Під епюрою матеріалів розуміють графік згинальних моментів, які сприймаються нормальними перерізами сконструйованої другорядної балки. Епюра матеріалів будується накладанням її на обгинаючу епюру згинальних моментів (в однаковому масштабі). Це дозволяє наочно оцінити, наскільки відрізняється момент, що сприймається перерізом балки, від згинального моменту, який діє в цьому самому перерізі від зовнішнього навантаження. Для того, щоб цю різницю звести до мінімуму і таким чином економно заармувати балку, необхідно зайву арматуру обірвати в прольоті або перевести у верхню зону. Для цього спочатку потрібно законструювати розрахункові перерізи.

 1.  Розрахункові перерізи для епюри матеріалів

 

 1.  Згинальні моменти другорядної балки

Епюру матеріалів будуємо в прольотах  і . Ординати епюри матеріалів в  перерізі балки знаходимо за формулою:

.

Побудову епюри починаємо від опори .

Переріз 1-1

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями , при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

Переріз 2-2

У цьому перерізі момент сприймається 2 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 4 стержнями  і 2 стержнями    при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

Переріз 3-3

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями , при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

Переріз 4-4

У цьому перерізі момент сприймається 2 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 4 стержнями  і 1 стержнем  при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

Переріз 5-5

У цьому перерізі момент сприймається 2 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 4 стержнями   при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

Переріз 6-6

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями  та 2 стержнями  при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

Переріз 7-7

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями  та 2 стержнями  при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

Переріз 8-8

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями  та 2 стержнями  при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

Переріз 9-9

У цьому перерізі момент сприймається 4 стержнями , при і . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

.

У цьому самому перерізі момент сприймається 2 стержнями  та 2 стержнями  при . Щоб знайти  спочатку обчислюємо :

Тоді .

Список використаної літератури

 1.  СНиП 20.03.01-84. Бетонные и железобетонные конструкции. - М., 1985
 2.  СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М., 1986
 3.  Залізобетонні конструкції: П.Ф.Вахненко, А.М.Павліков, О.В.Горик, В.П.Вахненко. За ред. П.Ф.Вахненко.-К.:Вища школа, 1999
 4.  Проектирование железобетонных конструкций./Справочное пособие/. Под ред. А.В.Голышева.-К.,1990
 5.  Железобетонные конструкции. Курсовое и дипломное проектирование./под ред. А.Я.Барашикова. –К.,Высшая школа,1987
 6.  Конструювання залізобетонних елементів. Навч. Посібник/П.П.Воскобійник, М.М.Губій, О.А.Довженко та інші, За ред. М.М.Губія. – Полтава:Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2002


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46881. Леонтьев А.Н. «К теории развития психики ребенка» 34.5 KB
  К теории развития психики ребенка.В ходе развития ребенка изменяется место которое он занимает в системе человеческих отношений.Все другие люди отношения к которым опосредованы для ребенка отношениями устанавливающимися в первом круге. Перестраивается система отношений; появляется общественная функция роль ребенка.
46883. Методы диагност обследования больных туберкульозом лёгких 34.5 KB
  Диагностика (туберкулодиагностика) - метод изучения инфицированности микобактериями туберкулеза, а также реактивности инфицированных или вакцинированных людей, основанный на применении туберкулиновых проб.
46884. ТУБЕРКУЛЁЗ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ 34.5 KB
  ТУБЕРКУЛЁЗ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов обычно морфологически подразделяют на инфильтративную форму сходную с прикорневой пневмонией характеризующейся преимущественно перифокальными реакциями вокруг поражённых узлов и туморозную форму сходную с опухолевыми заболеваниями и характеризующуюся преимущественно гиперплазией лимфатических узлов и казеозом. При хорошо работающей педиатрической службе туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов чаще выявляют при обследовании ребёнка или подростка...
46886. ИСКУССТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ 34.99 KB
  К категории искусственных технологических баз относятся также такие технологические базы которые в целях повышения точности базирования обрабатываемой заготовки в приспособлении предварительно обрабатываются с более высокой точностью чем это требуется для готового изделия по чертежу.Характерным примером искусственных технологических баз могут служить центровые отверстия не требующиеся для готового пала и необходимые исключительно из технологических соображений.
46887. Особенности философии Возрождения. Человек как центральная проблема философии эпохи Возрождения 35 KB
  Гуманизм представляет собой в эту эпоху образ мышления где идея блага человека объявляется главной целью социального и культурного развития. Обращение к человеку не просто анализ его земного бытия а показатель сущности человека в мире. Путь творческой деятельности и творчества Особое значение приобретает не только духовная красота человека но и его телесная красота. Индивидуализм как принципиальная установка при рассмотрении человека становится средством обоснования его самоценности необходимости освобождения от...
46888. Метод проектов 35 KB
  Для комплексного решения задач технологического обучения используются различные методы в том числе выполнение творческих проектов целью которых является включение учащихся в процесс преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления. Выполняя проекты школьники осваивают методы инновационной творческой деятельности учатся самостоятельно находить и анализировать информацию получать и применять знания по различным отраслям приобретать умения и навыки практической работы опыт...
46889. Планування площадки з «нульовим» балансом земляних мас 35 KB
  Розроблення ґрунтів здійснюють з метою підготовки основи під будинки та споруди для зміни природного рельєфу місцевості. Процес розроблення ґрунту складається з трьох основних операцій: розроблення ґрунту його переміщення транспортування та укладання з ущільненням. Розроблення може виконуватись з метою створення виїмки та насипу. Під час виконання земляних робіт велике значення має транспортування ґрунту до місця його призначення тому важливим завданням технолога є вибір і розроблення найефективніших методів розроблення та...