37299

Перехідна характеристика об’єкта керування

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Користуючись теоремою розкладення та стандартною функцією перетворення Лапласа розрахувати та побудувати перехідні характеристики об'єкта керування. Перехідну характеристику ht будуємо за допомогою стандартної операції зворотного перетворення Лапласа програмного середовища Mthcd. Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини hp Задаємо початкові умови: Знайдемо перехідну функцію за допомогою теореми розкладення. Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом...

Украинкский

2013-09-24

101.5 KB

2 чел.

1. Користуючись теоремою розкладення та стандартною функцією перетворення Лапласа, розрахувати та побудувати перехідні характеристики об'єкта керування.

Для того, щоб дослідити якість перехідного процесу системи автоматичного керування ,як правило  потрібно мати її перехідну функцію.

Перехідну характеристику h(t) будуємо за допомогою стандартної операції зворотного перетворення Лапласа програмного середовища «Mathcad». Для варто скористатись теоремою розкладання .

 

Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини

h(p),                            

Задаємо початкові умови:

Знайдемо перехідну функцію за допомогою теореми розкладення.

Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини

h(p),

де F1(p) – чисельник h(p),

    F2(p) – знаменник.

Потім знаходимо корені рк характеристичного рівняння F2(p)=0 і для визначення перехідної функції h(t) підставити їх числові значення у відповідний вираз:

h(t)=,

де  - похідна знаменника h(p) по р.

  

Знайдемо перехідну функцію за допомогою оберненого перетворення Лапласа. Для цього після запису виразу для h(p) скористаємося функцією Mathcad” „invlaplace”.

Побудуємо перехідні характеристики на одному графіку, вони повинні накладатися.

Перехідна характеристика об’єкта керування


Змн
.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

рк.

КНУТД.БАК2-09.008.008 П3

Розроб.

Кононенко І.П.

Перевір.

Черноморченко В.К.

Реценз.

Н. Контр.

 Затверд.

Перехідна характеристика об’єкта керування

Літ.

Акрушів

Бак-2-09

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

КНУТД.БАК2-09.008.008 П3

Wоб

:=

4.5

Kоб

:=

2.4

ф

T

p

(

)

Kоб

e

p

-

t

×

×

Tф

p

×

1

+

(

)

×

T1

p

×

1

+

(

)

T2

p

×

1

+

(

)

×

T3

p

×

1

+

(

)

×

T4

p

×

1

+

(

)

×

:=


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36966. Дослідження базових схем підсілюваньніх каскадів на біполярніх транзисторах 284 KB
  Re емітерний опір Rl R2 резистори дільника що задає режим каскаду по постійному струму. Особливістю класичної схеми каскаду з СБ рис. Залежно від струму колектора транзистора і величини падіння напруги на електродах транзистора усилительного каскаду а також від амплітуди вхідного сигналу розрізняють наступні режими підсилення: режим А; режим В; режим С; режим D і проміжні режими наприклад АВ. Підсилювальний каскад по схемі з СЕ Для підсилювального каскаду класу А розрахунок статичного режиму полягає у виборі такого колекторного...
36968. Захист мережевого сервісу (засобами ОС Windows 2003 Server, OC Linux) 259.5 KB
  Типове ім'я принципіалу виглядає так root dmin@GRINDER.COM що означає ім'я primry nme root характеристику instnce який належить сектору GRINDER.conf [libdefults] defult_relm = GRINDER.COM kdc і dmin сервер для GRINDER.
36969. Дослідження процесу програмування взаємодій за допомогою засобів С++ або С# 14.5 KB
  Система забезпечує сканування кожної книги і обчислює загальну вартість покупки. Система дозволяє клієнту розрахуватися готівкою або кредитною картою. Після підтвердження оплати система контролю покупок друкує чек та зберігає дані про зроблені покупки. При цьому система веде облік повернених покупок.
36970. ЗРІВНОВАЖУВАННЯ ОБЕРТОВИХ МАС 357.36 KB
  Зміст роботи: провести балансування вала із закріпленими на ньому кількома незрівноваженими дисками розміщенням в його опорних перерізах противаг масу і розташування яких визначити з умови статичної та динамічної рівноваги обертових мас у векторній формі.1 а із закріпленими на його валу масами m1 і m2 положення яких задано координатами iri αi. Схема балансування незрівноваженого ротора Припустимо що маси незрівноважені тобто головний вектор і головний момент сил інерції системи не дорівнюють нулю.
36971. Організація VPN-мереж 295 KB
  Відкрийте службу Маршрутизація і віддалений доступ і зайдіть у властивості сервера. Зайдіть на вкладку IP виберіть назву внутрішнього адаптера і створіть статичний пул адрес відмінний від внутрішнього який буде присвоюватися VPNклієнтам. У вкладці Журнал событий виставіть параметр вести журнал всех событий Конфігурація портів Зайдіть у властивості Порты . В результаті у вас зявиться таке вікно: Конфігуруємо NT Зайдіть у IPмаршрутизация NTпреобразование сетевых адресов .
36972. Анализ данных с помощью функций табличного процессора 208.5 KB
  Ход работы: Постановка задачи: С помощью табличного процессора Microsoft Excel выполнить следующие операции: Создать по приведённому образцу таблицу Реки Украины. На рабочем листе 1 воспользовавшись заготовкой и отформатировав по приведённому на листе образцу создайте таблицу Реки Украины. Переименуйте данный лист в Реки Украины. Необходимо диаграмме присвоить соответствующее имя использовать маркеры долей в расположить лист с диаграммой сразу за листом Реки Украины.
36974. Dивчення засобів роботи з масивами в C++ 71.5 KB
  Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).