37299

Перехідна характеристика об’єкта керування

Контрольная

Производство и промышленные технологии

Користуючись теоремою розкладення та стандартною функцією перетворення Лапласа розрахувати та побудувати перехідні характеристики об'єкта керування. Перехідну характеристику ht будуємо за допомогою стандартної операції зворотного перетворення Лапласа програмного середовища Mthcd. Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини hp Задаємо початкові умови: Знайдемо перехідну функцію за допомогою теореми розкладення. Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом...

Украинкский

2013-09-24

101.5 KB

2 чел.

1. Користуючись теоремою розкладення та стандартною функцією перетворення Лапласа, розрахувати та побудувати перехідні характеристики об'єкта керування.

Для того, щоб дослідити якість перехідного процесу системи автоматичного керування ,як правило  потрібно мати її перехідну функцію.

Перехідну характеристику h(t) будуємо за допомогою стандартної операції зворотного перетворення Лапласа програмного середовища «Mathcad». Для варто скористатись теоремою розкладання .

 

Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини

h(p),                            

Задаємо початкові умови:

Знайдемо перехідну функцію за допомогою теореми розкладення.

Спочатку знаходимо перетворення за Лапласом вихідної величини

h(p),

де F1(p) – чисельник h(p),

    F2(p) – знаменник.

Потім знаходимо корені рк характеристичного рівняння F2(p)=0 і для визначення перехідної функції h(t) підставити їх числові значення у відповідний вираз:

h(t)=,

де  - похідна знаменника h(p) по р.

  

Знайдемо перехідну функцію за допомогою оберненого перетворення Лапласа. Для цього після запису виразу для h(p) скористаємося функцією Mathcad” „invlaplace”.

Побудуємо перехідні характеристики на одному графіку, вони повинні накладатися.

Перехідна характеристика об’єкта керування


Змн
.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

рк.

КНУТД.БАК2-09.008.008 П3

Розроб.

Кононенко І.П.

Перевір.

Черноморченко В.К.

Реценз.

Н. Контр.

 Затверд.

Перехідна характеристика об’єкта керування

Літ.

Акрушів

Бак-2-09

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

КНУТД.БАК2-09.008.008 П3

Wоб

:=

4.5

Kоб

:=

2.4

ф

T

p

(

)

Kоб

e

p

-

t

×

×

Tф

p

×

1

+

(

)

×

T1

p

×

1

+

(

)

T2

p

×

1

+

(

)

×

T3

p

×

1

+

(

)

×

T4

p

×

1

+

(

)

×

:=