3735

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения.

Контрольная

Химия и фармакология

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры. Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, оп...

Русский

2012-11-05

30.5 KB

36 чел.

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры.

Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, определяющие направленность и полноту протекания реакции.

Термохимия – это раздел химии, изучающий количественную сторону тепловых эффектов химических реакций.

При прохождении химической реакции изменяется энергетическое состояние системы. Для определения состояния системы используются термодинамические функции:

  •  внутренняя энергия, U;
  •  энтальпия, H;
  •  энтропия, S;
  •  энергия Гиббса, G.

Эти функции называют характеристическими функциями. Они имеют две особенности: их величины зависят от количества вещества и не зависят от способа (пути) достижения данного состояния.

Энтальпия химической реакции ΔHхр – это тепловой эффект реакции.

Реакция называется экзотермической, когда в результате ее протекания теплота выделяется (ΔH < 0) и эндотермической, когда теплота поглощается (ΔH > 0).

Для расчета тепловых эффектов используются термохимические уравнения. В этих уравнениях помимо реагирующих веществ указывается их агрегатное состояние, а также тепловые эффекты реакций.

В основе термохимических расчетов лежит закон Гесса: «тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути реакции, то есть от числа и характера промежуточных стадий».

Тепловой эффект образования одного моля вещества из простых веществ устойчивых при стандартных условиях (Т=298 К, р=1атм) называется энтальпией образования вещества и обозначается ΔHобр. в.

Следствия из закона Гесса: «Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов».

ΔHХ.Р. = ΔHобр. пр.реак. – ΔHобр. исх.

Примеры термохимических уравнений реакций:

С2Н4(г)2О(г)=C2H5OH(г)+45,76 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

2S(г) + CО2(г) = 2H2O(г) + CS2 – 65,43 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.

PCl5(K) + H2O(Г) = POCl3(Ж) + 2HCl(Г) + 111,4 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

N2 + O2 = 2NO – 180 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84000. Узагальнення вивченого про прислівник 44 KB
  Мета: вдосконалювати вміння розпізнавати прислівники в усному і писемному мовленні. Розвивати вміння використовувати прислівники у текстах визначати їх роль; розвивати здатність учнів до взаємодії мовне чуття мислення увагу пам’ять; виховувати самостійність старанність наполегливість...
84001. Колективне складання текстів різного типу про осінь 207 KB
  Учитель читає вірш: Лоскоче душу промінь золотавий Убравши пишно парки і ліси Йде краєм осінь Туман ранковий стелиться над ставом І лине сум прощальної краси. звучить тиха мелодія і на дошці розміщені ілюстрації осені в природі Скажіть хто створює цю красу Так осінь.
84002. Вживання прикметників у прямому і переносному значенні 39.5 KB
  Мета: Формувати вміння розрізняти прикметники вжиті в прямому і переносному значенні; закріплювати знання про прикметники Їхню роль у тексті; розвивати інтерес до усної народної творчості; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до рідної мови.
84003. Космічна подорож. Закріплення знань про часові форми дієслова 37.5 KB
  Мета: формувати вміння учнів визначати час дієслів та змінювати дієслова за часами; спостерігати за роллю дієслів у реченні; збагачувати словниковий запас; розвивати мовлення; виховувати гордість за свою Батьківщину. Що називається дієсловом Як змінюються дієслова Як визначити час дієслова...
84004. РІД IМЕННИКIВ. ЗМІНЮВАННЯ IМЕННИКIВ ЗА ЧИСЛАМИ 96.5 KB
  Мета: - перевірити знання учнів про іменник, як частину мови, закріпити знання дітей про змінювання іменників за числами, повторити з учнями рід іменників, розвивати вміння правильно ставити рід у словах, повторити антоніми, збагачувати активний словник школярів, продовжувати роботу...
84005. Складання твору за картиною «Зима - чарівниця» 114 KB
  Мета: Ознайомити із темою уроку. Формувати вміння добирати найбільш влучні Прикметники під час складання твору. Розвивати зв’язне мовлення мислення, спостережливість. Удосконалювати чітко і повним реченням відповідати на запитання. Збагачувати словниковий запас. Виховувати любов до природи.
84006. Розвиток зв’язного мовлення. Твір «Моє місто» 133.5 KB
  Мета. Хід уроку Організація класу Актуалізація опорних знань Слово вчителя Діти послухайте вірш Моє місто Умань стародавнє. Яке місто названо у вірші З якої букви потрібно писати це слово На каліграфічній хвилинці повторимо правила написання букв У у букво сполучення із даними буквами.
84007. Навчальний переказ у формі прес-конференції 153.5 KB
  Мета: Вчити дітей передавати послідовно зміст зв’язного тексту. Розширити і збагатити знання учнів про сову, осмислити значення цієї пташки. Розвивати уяву, фантазію, спостережливість. Виховувати бережне ставлення до природи. Засобом рольової гри та нестандартним підходом...
84008. Общая характеристика эволюции управленческой мысли 19.83 KB
  Первобытно общинный рабовладельческий феодальный периоды. Индустриальный период. Период систематизации научно практических знаний. период связан с бурным развитием промышленности научные открытия и изобретения на фоне буржуазных революций.