3735

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения.

Контрольная

Химия и фармакология

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры. Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, оп...

Русский

2012-11-05

30.5 KB

36 чел.

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры.

Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, определяющие направленность и полноту протекания реакции.

Термохимия – это раздел химии, изучающий количественную сторону тепловых эффектов химических реакций.

При прохождении химической реакции изменяется энергетическое состояние системы. Для определения состояния системы используются термодинамические функции:

  •  внутренняя энергия, U;
  •  энтальпия, H;
  •  энтропия, S;
  •  энергия Гиббса, G.

Эти функции называют характеристическими функциями. Они имеют две особенности: их величины зависят от количества вещества и не зависят от способа (пути) достижения данного состояния.

Энтальпия химической реакции ΔHхр – это тепловой эффект реакции.

Реакция называется экзотермической, когда в результате ее протекания теплота выделяется (ΔH < 0) и эндотермической, когда теплота поглощается (ΔH > 0).

Для расчета тепловых эффектов используются термохимические уравнения. В этих уравнениях помимо реагирующих веществ указывается их агрегатное состояние, а также тепловые эффекты реакций.

В основе термохимических расчетов лежит закон Гесса: «тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути реакции, то есть от числа и характера промежуточных стадий».

Тепловой эффект образования одного моля вещества из простых веществ устойчивых при стандартных условиях (Т=298 К, р=1атм) называется энтальпией образования вещества и обозначается ΔHобр. в.

Следствия из закона Гесса: «Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов».

ΔHХ.Р. = ΔHобр. пр.реак. – ΔHобр. исх.

Примеры термохимических уравнений реакций:

С2Н4(г)2О(г)=C2H5OH(г)+45,76 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

2S(г) + CО2(г) = 2H2O(г) + CS2 – 65,43 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.

PCl5(K) + H2O(Г) = POCl3(Ж) + 2HCl(Г) + 111,4 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

N2 + O2 = 2NO – 180 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53141. Правила виконання ранкової гімнастики. Частини обличчя 106.5 KB
  Мета уроку: Практична: Ознайомити учнів із значенням та правилами виконання ранкової гігієнічної гімнастики; Закріплення рухових дій засобами естафет, рухливих ігор; Вивчення та відпрацювання вживання лексики по темі в усному мовленні; Формування навичок монологічного мовлення, сприйняття на слух іншомовних слів, опису людини за малюнком;
53142. Гімнастика до занять у початкових класах 56.5 KB
  Гімнастика до занять вирішує головним чином виховні та оздоровчі завдання. Щодня виконувані фізичні вправи надають сприятливий вплив на організм сприяють формуванню правильної постави виховують звичку до регулярних занять фізичними вправами. Колективне виконання вправ під час гімнастики до занять дисциплінує організовує і згуртовує учнів.
53143. Вплив розвитку дрібної моторики на формування мовлення дітей дошкільного віку 39.21 KB
  В роботі з дітьми а особливо з тими що вже мають порушення мовлення велику увагу необхідно приділяти розвитку функції дрібних м’язів рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням вони є одним з факторів його формування. Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. Пізніше на основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про те що рухи пальців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють розвиток мовлення дитини.
53144. Сценарий внеклассного мероприятия «Путешествие на планету «Гимназия» 50 KB
  Ученик: Мы на планете нашей Всех соберём друзей. Ученик: Педагоги в ней прекрасны Каждый чем – то да хорош. Для нас потом в науку Откроются пути Прославим мы гимназию – И он и я и ты Ученик: Гимназии нашей Пусть парус плывёт Ведь алым зовётся по праву. Может бать откроешь что – то Неизвестное пока Но добьёшься ты чего – то Это уж наверняка Многопрофильность даёт нам Сразу право выбирать Может даже президентом Гимназисты смогут стать Ученик: Нам в гимназии славно живется Многопрофильной стала она.
53145. Сценарій проведення виховного заходу з учнями 5 класу “Посвята в гімназисти” 41 KB
  Місце проведення: актова зала гімназії Обладнання: державні символи атрибути навчального закладу емблема 5Б класу мультимедійний проектор музичний центр.1: У гімназії Слов’янській Всі ми діти всі єдині Вчителі як ті батьки Нас навчають залюбки.1: Сьогодні у 5Б Слов’янської гімназії свято. А чи знаєте ви що гімназії завжди були в історії культури України символом освіченості чистоти та гідності.
53146. Интегрированный урок по русскому языку, природоведению, внеклассному чтению в 4 классе на тему: «Главного глазами не увидишь….» 59 KB
  Цель: Расширить представление учащихся о частях речи, о роли прилагательных в поэтической речи, совершенствование навыков быстрого выразительного чтения. Развитие воображения, наблюдательности, памяти, образного мышления, речи, умения слушать учителя, самостоятельно работать в группах, точно высказывать свою мысль, делать анализ прочитанного. Воспитывать чувство дружбы, отзывчивости.
53148. Глобальні проблеми людства 38 KB
  Річ у тім що паралельно з ним виникає і загострюється ряд проблем які безпосередньо зачіпають інтереси усього людства. Проблеми ці отримали назву глобальних тобто таких що охоплюють не якусь одну країну або групу країн а планету в цілому. Виникла навіть самостійна галузь знань – глобалістика яка вивчає найзагальніші планетарні проблеми сучасного і майбутнього розвитку людської цивілізації.