3735

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения.

Контрольная

Химия и фармакология

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры. Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, оп...

Русский

2012-11-05

30.5 KB

36 чел.

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры.

Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, определяющие направленность и полноту протекания реакции.

Термохимия – это раздел химии, изучающий количественную сторону тепловых эффектов химических реакций.

При прохождении химической реакции изменяется энергетическое состояние системы. Для определения состояния системы используются термодинамические функции:

  •  внутренняя энергия, U;
  •  энтальпия, H;
  •  энтропия, S;
  •  энергия Гиббса, G.

Эти функции называют характеристическими функциями. Они имеют две особенности: их величины зависят от количества вещества и не зависят от способа (пути) достижения данного состояния.

Энтальпия химической реакции ΔHхр – это тепловой эффект реакции.

Реакция называется экзотермической, когда в результате ее протекания теплота выделяется (ΔH < 0) и эндотермической, когда теплота поглощается (ΔH > 0).

Для расчета тепловых эффектов используются термохимические уравнения. В этих уравнениях помимо реагирующих веществ указывается их агрегатное состояние, а также тепловые эффекты реакций.

В основе термохимических расчетов лежит закон Гесса: «тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути реакции, то есть от числа и характера промежуточных стадий».

Тепловой эффект образования одного моля вещества из простых веществ устойчивых при стандартных условиях (Т=298 К, р=1атм) называется энтальпией образования вещества и обозначается ΔHобр. в.

Следствия из закона Гесса: «Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов».

ΔHХ.Р. = ΔHобр. пр.реак. – ΔHобр. исх.

Примеры термохимических уравнений реакций:

С2Н4(г)2О(г)=C2H5OH(г)+45,76 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

2S(г) + CО2(г) = 2H2O(г) + CS2 – 65,43 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.

PCl5(K) + H2O(Г) = POCl3(Ж) + 2HCl(Г) + 111,4 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

N2 + O2 = 2NO – 180 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38172. Об’єкти та напрямки економічного аналізу обороноздатності держави 144 KB
  Політичні і економічні засади забезпечення обороноздатності України. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр.
38173. Особливості цивільного контролю над воєнною організацією держави 145.5 KB
  Проблема цивільного контролю над збройними силами є частиною більш широкої проблеми військово-цивільних відносин в суспільстві. Ця проблема займає значне місце у політиці будь-якої держави, від розв’язання якої залежить характер розвитку суспільно-політичного устрою, стабільність владних відносин і суспільства в цілому.
38174. Карл Хаусхофер – Континентальний блок 59.5 KB
  Карл Хаусхофер народився в Мюнхені 27 серпня 1869 в сім’ї університетської інтелігенції. В молодості він намагався зробити військову кар’єру. Перед початком Першої Світової Війни він служив німецьким військовим аташе в Японії, де познайомився з імператорською родиною.
38175. Національні інтереси України та їх вплив на геополітику 160.5 KB
  Проблеми національних інтересів та національної безпеки. Основна частина 160 Обговорення питання №1 âСутність національних інтересів держави â 160 3. Докорінна зміна сучасного світоустрою й геополітичної ситуації на планеті після припинення ідеологічного протистояння двох соціальних систем відбувається на тлі повсюдного посилення погроз безпеки й проявів...
38176. Головні тенденції розвитку ВПО на глобальному рівні. Воєнно-політичні регіони 127.5 KB
  Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Воєнна безпека як категорія воєнної науки та складова національної безпеки України Наука і оборона. За останнє десятиріччя провідні країни світу переглянули основи своєї оборонної політики і прийняли оновлені стратегічні документи: США Стратегію національної безпеки 2002 р. як глобальну оновлену стратегію оборони та безпекиâ; Російська Федерація РФ Концепцію національної безпеки 2000 р.
38177. Досвід застосування інформаційно-психологічних операцій США перед війною в Іраці 102 KB
  Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004 року.Національна безпека України 1994 1996 рр. Політологія: підручник для курсантів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України За заг.
38178. Ідеологічна і психологічна боротьба у міжнародних конфліктах на початку ХХ століття 103.5 KB
  На початку 90х років поняття інформаційна війна зявилося в США й активно увійшло в загальносвітову практику. В США Японії Німеччині Франції Ізраїлі та інших країнах пильна увага приділяється інформації яка по праву вважається одним з головних факторів володіння сучасним світом. В єдиній доктрині протиборства в сфері управління і зв'язку яка була розроблена комітетом начальників штабів військових сил США термін інформаційна війна визначається як сукупність заходів що вживаються з метою досягнення інформаційної перемоги над...
38179. Активные методы обучения как способ продвижения рекламного продукта 323.5 KB
  В результате выполнения дипломной работы разработан универсальный психологический тренинг командообразования, предназначенный для групп, состоящих из 10 – 15 человек, длительностью 16 часов.
38180. Органи державної влади як суб’єкти управління ЗСУ 146 KB
  ЗС України та політична система України Заняття №3: Органи державної влади як субєкти управління ЗСУ Час: 2 години Мета заняття: 1. Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. Конституція України зі змінами відповідно до Закону України Про внесення змін до Конституції Україниâ № 2222IV від 8 грудня 2004...