3735

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения.

Контрольная

Химия и фармакология

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры. Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, оп...

Русский

2012-11-05

30.5 KB

36 чел.

Химическая термодинамика. Термохимия, термохимические уравнения. Экзотермические и эндотермические реакции. Приведите примеры.

Химическая термодинамика – это раздел химии, изучающий энергетику химических реакций, а так же факторы и критерии, определяющие направленность и полноту протекания реакции.

Термохимия – это раздел химии, изучающий количественную сторону тепловых эффектов химических реакций.

При прохождении химической реакции изменяется энергетическое состояние системы. Для определения состояния системы используются термодинамические функции:

  •  внутренняя энергия, U;
  •  энтальпия, H;
  •  энтропия, S;
  •  энергия Гиббса, G.

Эти функции называют характеристическими функциями. Они имеют две особенности: их величины зависят от количества вещества и не зависят от способа (пути) достижения данного состояния.

Энтальпия химической реакции ΔHхр – это тепловой эффект реакции.

Реакция называется экзотермической, когда в результате ее протекания теплота выделяется (ΔH < 0) и эндотермической, когда теплота поглощается (ΔH > 0).

Для расчета тепловых эффектов используются термохимические уравнения. В этих уравнениях помимо реагирующих веществ указывается их агрегатное состояние, а также тепловые эффекты реакций.

В основе термохимических расчетов лежит закон Гесса: «тепловой эффект химической реакции зависит от природы и состояния исходных веществ и продуктов реакции и не зависит от пути реакции, то есть от числа и характера промежуточных стадий».

Тепловой эффект образования одного моля вещества из простых веществ устойчивых при стандартных условиях (Т=298 К, р=1атм) называется энтальпией образования вещества и обозначается ΔHобр. в.

Следствия из закона Гесса: «Энтальпия химической реакции равна сумме энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы энтальпий образования исходных веществ с учетом их стехиометрических коэффициентов».

ΔHХ.Р. = ΔHобр. пр.реак. – ΔHобр. исх.

Примеры термохимических уравнений реакций:

С2Н4(г)2О(г)=C2H5OH(г)+45,76 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

2S(г) + CО2(г) = 2H2O(г) + CS2 – 65,43 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.

PCl5(K) + H2O(Г) = POCl3(Ж) + 2HCl(Г) + 111,4 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является экзотермической.

N2 + O2 = 2NO – 180 кДж – термохимическое уравнение реакции. Данная реакция является эндотермической.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52042. Звязок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання 171 KB
  Робота з індивідуальним матеріалом. «Учитель» викладає індивідуальний геометричний матеріал, а учень на основі цього складає приклад на додавання і два приклади на віднімання.
52043. Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови 103.5 KB
  Загальна характеристика частин мови МЕТА: поглибити знання про морфологію як розділ науки про мову його зміст і завдання; розвивати вміння і навички розпізнавати вивчені частини мови в реченнях розуміти їх роль у мовленні визначати відомі граматичні ознаки; формувати в учнів навички правильного написання слів вміння визначати орфограми і застосовувати їх в писемному мовленні; формувати уміння узагальнювати набуті знання; розвивати усне і писемне мовлення; розвивати память...
52044. Поема «Мойсей»- одна з вершин творчості Івана Яковича Франка 56 KB
  Поема Мойсей одна з вершин творчості Івана Яковича Франка. Обладнання: портрет Івана Франка виставка книгілюстрації до поеми Мойсей карта мандрів Мойсея тематична стіннівка.Франка Мойсей історією написання ; підготувати розповідь про неї; випустити тематичні стіннівки. 1 група науковці подають матеріал про написання поеми Мойсей; 2 група літературознавці презентують образ Мойсея та інші образи; 3 група літературні критики розповідають про особливості стилю поеми Мойсей; 4 група читці члени редколегії ...
52045. Багатство мови і мовлення: інтонаційне, лексичне, фразеологічне, морфологічне, синтаксичне 87.5 KB
  Плачинда мову Діти а як вам вдалося вдома уявити себе в різних образах Які мовні засоби забезпечують засвідчують багатство образність логічність мовлення Послухаємо. За допомогою яких художніх засобів ви досягли образності мовлення В яких стилях тропи використовуються менше У науковому та офіційноділовому Учні зачитують свої творимініатюри Перевтілення. Отже написавши твориперевтілення ви збагатили своє мовлення за допомогою різних художніх засобів стали на крок ближче до удосконалення свого мовлення.
52046. Урок здоров’я 49 KB
  Навчальна мета: використовуючи набуті знання учнями на уроках біології та фізики показати їх застосуванню в повсякденному житті, систематизувати відомості про здоров’я людини.
52047. День Именинника - сценарии дня рождения 28 KB
  Конкурс для неименинников. Конкурс Парикмахеры Конкурс для всех команд. Конкурс Повара От каждой команды по одному участнику. Конкурс Подарок Пока кулинары готовятся подумаем чего же нам еще не хватает.
52048. Супер-сценарий маскарадного Нового года 25 KB
  Компания из 11 человек:1 Дед Мороз: настоящий костюм урвали у знакомых;2снежная королева: серое вечернее платье на шее колье из горного стекла думаю есть у любой девушки на крайний случай можно сделать самой из мишурыдождик из проволоки сделала каркас высокого воротника купила стальную блестящую ткань 2м. это была моя замораживающая палочка;3царь: из картона и фальги корона скипетр и держава из фальги и сподручных средств накидка из старого покрывала обшитого красной мишурой;4серкетарь царя: можно обычный строгий костюм;5шут...
52049. Маскарад для любимого 23.5 KB
  Костюм горничной: черный комплект белья обшила белым кружевом благо оно продается практически везде. Костюм медсестры: нашить на белое белье красные крестики совсем несложно также как и найти белые чулки. Костюм школьницы: здесь проблем практически не возникло короткая юбочка со складками и подходящая рубашечка в моем гардеробе нашлись очень легко. Костюм чертенка: рожки продаются в большинстве детских отделов а красночерное белье я нашла в своем гардеробе.
52050. Сценарий Нового года по-гавайски 33.5 KB
  Объявляется аукцион Новый год. Итак общими усилиями мы выяснили что Новый год это. Такой уж это праздник Новый год шумный веселый но всегда остается много мусора.