37407

Исследование источника вторичного электропитания на базе однофазной мостовой схемы выпрямления

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: Изучение принципа работы и параметров источника вторичного электропитания на базе мостовой схемы выпрямителя.

Русский

2013-09-24

132.5 KB

0 чел.

Федеральное агентство по образованию

ГОУ ВПО “СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ”

Кафедра электроники

Лабораторная работа №2

Исследование источника вторичного электропитания на базе однофазной мостовой схемы выпрямления

Выполнил:

Андропов Н.Н., гр. 23-6

Красноярск, 2007

Цель работы: Изучение принципа работы и параметров источника вторичного электропитания на базе мостовой схемы выпрямителя.

Приборы и оборудование:

  •  Стенд ИП-2.
  •  Мультиметр.
  •  Электронный осциллограф.
  •  Вольтметры и миллиамперметры, установленные на стенде.

Таблица 2.1: Результаты замеров.

1

Jн(мА)

15

30

50

70

90

Rн

Ud1(B)

13

13

13

13

12.5

2

Jн(мА)

25

30

50

70

90

CRн

Ud2(B)

22

22

21

20

20

3

Jн(мА)

25

30

50

70

90

LRн

Ud3(B)

13

13

13

13

12.5

4

Jн(мА)

25

30

50

70

90

LCRн

Ud4(B)

22

21.5

21

20

19.5

Таблица 2.2 Результаты замеров

Параметры при Jн = 50 мА

Вид нагрузки

Rн

CRн

LRн

LCRн

1

2

3

4

Ud(B)

13

21

13

21

Ua(B)

22

4

22

4

A

0.86

1.4

0.86

1.4

q

1.69

0.19

1.69

0.19

S

-

8.89

1.0

8.89

Схема № 1

Схема № 2

Схема № 3

Схема № 4

 

 Цель работы
: Изучение принципа работы и параметров источника вторичного электропитания на базе мостовой схемы выпрямителя.

Приборы и оборудование:

  •  Стенд ИП-2.
  •  Мультиметр.
  •  Электронный осциллограф.
  •  Вольтметры и миллиамперметры, установленные на стенде.

Таблица 2.1: Результаты замеров.

1

Jн(мА)

90

Rн

Ud1(B)

2

Jн(мА)

CRн

Ud2(B)

3

Jн(мА)

LRн

Ud3(B)

4

Jн(мА)

LCRн

Ud4(B)

Таблица 2.2 Результаты замеров

Параметры при Jн = 50 мА

Вид нагрузки

Rн

CRн

LRн

LCRн

1

2

3

4

Ud(B)

Ua(B)

A

q

S


10
V

5мс

A =

Q =

S =

Rвых = Ом

10V

5мс

A =

Q =  

S =

Rвых = Ом

A =

Q =

Rвых = Ом

10V

5мс

RH:

CRH , LCRH:

LRH:

A =

Q =

S =

Rвых = Ом

5мс

0V

JH

Ud

RH:

Ud

JH

CRH , LCRH:

Ud

JH

LRH:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73966. Технология предоставления дополнительных услуг в гостинице 62.5 KB
  Как мы уже знаем туристская услуга это совокупность целенаправленных действий в сфере обслуживания которые ориентированы на удовлетворение потребностей туриста или экскурсанта отвечающие целям туризма характеру и направленности туристской услуги тура туристского продукта. услуги также стали объектом государственной стандартизации. Объектами стандартизации в туристскоэкскурсионном обслуживании населения являются: реализация туристских и экскурсионных услуг туристские путешествия рекламно информационные услуги транспортные...
73967. Текстология. Творческая история и теоретические вопросы литературоведения 88 KB
  Изучение истории памятника на всех этапах его существования дает представление о последовательности истории создания текста. В истории текста отражены закономерности художественного мышления автора его личность и мировоззрение индивидуальность и творческая воля. Основные понятия истории текста Текст важнейший предмет текстологии.
73968. СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 67.5 KB
  Сопоставляя современные произведения с произведениями античной литературы эстетическая критика стремилась разграничить художественную и нехудожественную литературу постичь эстетику поэзии. Неофилологическое направление базирующееся на опыте сравнительноисторической лингвистики широко использовало сравнительный подход к изучению произведения. Таким образом братья Гримм Бенфей Тейлор разрабатывая генетический принцип изучения произведения стремились решить вопрос о происхождении словесного искусства и расширить границы сравнительного...
73969. Давні слов’яни 183.5 KB
  Хронологічні межі курсу: з найдавніших часів до сьогодення. Історія слов’янських народів є невід’ємною частиною всесвітньої історії, в той же час має свої особливості, охоплює періоди: найдавніші часи, добу середньовіччя, нову та новітню історію, у т. ч. на початку ХХІ ст.
73970. ПОЛАБСЬКО-ПОМОРСЬКІ СЛОВЯНИ (УІІІ-ХІІ СТ.) 326.5 KB
  Розселення полабськопоморських племен Франкословянське протистояння Вендська держава словян Підкорення німцями полабських словян РОЗСЕЛЕННЯ ПОЛАБСЬКОПОМОРСЬКИХ ПЛЕМЕН Помітну роль в історії середньовічної Європи відігравали найзахідніші словянські племена які займали територію між річками Лаба Ельба та її притоками Салою Зааном на заході та Одрою Одером на сході.
73973. Українсько – болгарські відносини в 90-х роках ХХ століття 109 KB
  Обґрунтовується висновок що реалізація сучасної української державної політики щодо національних меншин відбувається в руслі демократичного визнання рівних політичних соціальних економічних та культурних прав і свобод усіх громадян України незалежно від їх етнічної приналежності. У досліджуваний період було закладено основи системи реґіональної співпраці України та Болгарії. Матеріали та висновки які містяться в роботі можуть бути використані для підготовки узагальнюючої роботи з історії українськоболгарських відносин у курсах історії...
73974. НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ТА СПРОБИ ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX ст.) 224.5 KB
  Освічений абсолютизм майже повністю знищив рештки чеської державності. Вважаючись осібним королівством, що мало власного монарха, увінчаного короною Св. Вацлава, Чехія фактично опинилася в становищі однієї з багатьох провінцій Габсбурзької монархії. Нею керували центральні австрійські інституції та місцеві чиновники, яких призначав уряд.