37443

Потребительские свойства товаров. Общие понятия и номенклатура потребительских свойств

Доклад

Маркетинг и реклама

Свойства товаров, обусловливающие их пригодность удовлетворять определенные потребности населения и проявляющиеся в процессе эксплуатации или потребления, называют потребительскими. В совокупности потребительские свойства составляют качество.

Русский

2014-10-12

17.07 KB

12 чел.

Потребительские свойства товаров. Общие понятия и номенклатура потребительских свойств.

Свойства товаров, обусловливающие их пригодность удовлетворять определенные потребности населения и проявляющиеся в процессе эксплуатации или потребления, называют потребительскими. В совокупности потребительские свойства составляют качество.

Номенклатура потребительских свойств — это перечень потребительских свойств, подразделенный на взаимосвязанные уровни и используемый при различных операциях по оценке качества товаров.

Структура потребительских свойств представляет собой комплексные и единичные свойства, разделенные на уровни по правилам иерархической классификации. Структура потребительских свойств служит основой формирования номенклатуры потребительских свойств и показателей качества. Структура потребительских свойств и показателей качества уточняется в зависимости от назначения отдельных групп товаров и выполняемых ими функций.

Целью выбора номенклатуры потребительских свойств и показателей качества товаров являются:

проведение комплексной оценки качества товаров, определение их конкурентоспособности;

включение перечня потребительских свойств в нормативно-технические документы на продукцию;

комплексная оценка потребительских свойств продукции при разработке и постановке ее на производство;

определение потребительских свойств при проведении экспертизы товаров;

определение свойств безопасности при проведении сертификации продукции;

установление перечня потребительских свойств и показателей качества при организации товарного обращения, для специализации и кооперирования производства.

Номенклатура потребительских свойств и показателей качества должна учитывать цели и условия эксплуатации или потребления товара, а также отражать современные достижения науки, техники и технологии и изменения в структуре спроса и потребления.

Выбор номенклатуры потребительских свойств и показателей качества товаров включает три этапа:

изучение товара;

разработку развернутой номенклатуры потребительских свойств и показателей качества конкретного товара;

определение номенклатуры потребительских свойств и показателей качества конкретного товара.

Развернутую номенклатуру потребительских свойств и показателей качества по отдельным группам товаров разрабатывают на основе типовой номенклатуры качества товаров. Номенклатура потребительских показателей качества товаров должна соответствовать номенклатуре его важнейших потребительских свойств.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54533. Народні звичаї і обряди 73 KB
  Мета: розширювати коло знань про звичаї і обряди українського народу, розвивати творчі здібності, позитивні риси характеру учнів, виховувати повагу і прищеплювати любов до народних традицій і звичаїв, рідної землі.
54534. НАРОДНА КУЛЬТУРА І СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИХОВАННЯ 99.5 KB
  Її завдання виховувати людину гармонійною щоб вона була достойним представником Роду. Структура програми враховує завдання через ознайомлення з народною культурою допомогти учневі визначитись у виборі моральних орієнтирів життєвого шляху в загальнолюдському плані у формуванні усвідомленості та смисловій наповненості існування в усвідомленні своєї потрібності в цьому світі себе як ланки в ланцюгу поколінь ти не один ти частка РОДУ ти його продовження від тебе залежить МАЙБУТНЄ. Практичні завдання: Складання схеми родоводу....
54535. Множення чисел 1 і 0. Множення на 1 і 0. задачі на дві і три дії 52.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з правилами множення чисел 0 і 1, а також на ці числа; розвивати логічне мислення та вміння розв’язувати задачі; вдосконалювати обчислювальні навички; дослідити святкування “Зустріч весни ” донести скарби традицій, звичаїв та обрядів старшого покоління до дитячих сердець; спонукати до пошуків культурної спадщини духовного життя свого краю; виховувати пізнавальну активність учнів, любов до рідного краю.
54536. Роль народознавства в системі навчально-виховного процесу 119.5 KB
  В умовах сучасності, коли матеріальні питання стають у житті людини приоритетними, духовність втрачає свою актуальність. Але виховання дитини не повинно бути бездуховним. Виховуючи чуйну, добру, відповідальну, чесну людину, яка буде гідним громадянином своєї країни, кожен педагог обирає свій шлях, найефективнішу методику із великої кількості існуючих.
54537. Народознавство на уроках української мови, літератури та в позакласній роботі 66.5 KB
  Мета: поглибити узагальнити й систематизувати знання учнів про складнопідрядні речення з підрядними обставинними; удосконалювати пунктуаційні навички уміння робити аналіз тексту синтаксичний та морфологічний розбір речення будувати складнопідрядні речення повторити правопис великої букви; розвивати культуру усного й письмового мовлення школярів мислення творчі навички...
54539. Роль насильства в історії 118 KB
  Мета уроку: сформувати в учнів цілісне розуміння суті різних форм насильства у історії; допомогти їм усвідомити наслідки війн та революцій в історії суспільства; розкрити роль насильства в історії та сформувати негативне ставлення до його застосування в наш час; визначити трагічні наслідки насильницького втручання в історію нашого народу; показати співвідношення революцій і реформ розкрити соціальні механізми реформування суспільства; допомогти учням усвідомити що лише шляхом цілеспрямованого здійснення соціальних реформ а не через...