37606

Исследование однородной линии в установившемся режиме

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Минск 2013 Цель работы: Наблюдение основных режимов работы линии исследование частотных свойств входного сопротивления. Домашнее задание: По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину линии которой эквивалентна данная искусственная линия содержащая 16 звеньев. Таблица 1 Вариант L0 мкГн км C0 пФ км r0 Ом км n0 1 620 21200 11 15 Определили частоту при которой на линии укладывается одна длина волны =16.

Русский

2013-09-24

282 KB

6 чел.

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 15

«Исследование однородной линии в установившемся режиме»

(Вариант 1)

Выполнил:

студент гр. 120604

Слижик В.А.

Проверил:

Задедюрин Е.В.

Минск 2013

Цель работы:  Наблюдение основных режимов работы линии, исследование частотных свойств входного сопротивления.

Домашнее задание:

По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину  линии, которой эквивалентна данная искусственная линия, содержащая 16 звеньев.

Таблица 1

Вариант

L0, мкГн/км

C0, пФ/км

r0, Ом/км

n0

1

620

21200

1,1

15

  1.  Определили частоту, при которой на линии укладывается одна длина волны (=16).

Рассчитали длину волны , получившуюся при частоте . Для искусственной линии .

  1.  Сравнили активное сопротивление  с величиной :

так как , то такую линию можно считать линией без потерь.

  1.  Рассчитали волновое сопротивление и постоянную  данной линии:

  1.  Рассчитали и построили кривые распределения действующих значений напряжения вдоль линии для режимов холостого хода и короткого замыкания, если напряжение в пучности равно 3 В.

Режим холостого хода, ,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 2.

2,77

1,14

2,12

2,12

1,148

2,77

0

3

  1.  Рассчитали и построили зависимость входных сопротивлений холостого хода и короткого замыкания от длины линии.

Режим холостого хода,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 3.

-423,3

72,6

-175,36

175,36

-72,6

423,3

0

           

  1.  Начертили закон распределения напряжения и входного сопротивления для случая согласованной нагрузки.

  1.  Построили кривые  при нагрузке линии на реактивное индуктивное и емкостное сопротивление, если ,

  1.  Рассчитали частоты, при которых на линии укладывается, ,  … . Результаты расчета свели в таблицу 4.

                                   Таблица 4

l/λ

f, Гц

1113,8

2227,6

3341,4

4455,3

5569

6682,8

7796,6

8910,5

10024,3

11138,1

12251,9

13365,7

14479,5

15593,3

16707,2

17821

                                                                                                               

                                                                                                              Таблица 5

Рассчитано по эксп. данным

Рассчитано теоретически

l длина линии

ZН=Z0

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

ZН=ZВ

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

3.23

3.19

3.60

3.60

3.23

0

3.21

3.00

3.68

3.69

3.06

3.19

2.80

3.75

3.77

2.87

3.15

2.60

3.82

3.85

2.68

3.13

2.40

3.89

3.92

2.49

3.11

2.19

3.95

3.98

2.29

3.09

1.98

4.00

4.04

2.10

3.06

1.77

4.04

4.10

1.89

3.01

1.55

4.08

4.14

1.69

2.98

1.33

4.12

4.18

1.48

2.95

1.11

4.15

4.23

1.27

2.92

0.89

4.18

4.26

1.06

2.90

0.67

4.21

4.29

0.85

2.88

0.45

4.23

4.32

0.64

2.86

0.22

4.24

4.34

0.43

2.84

0.02

4.25

4.35

0.22

Вывод: В ходе лабораторной работы наблюдали за основными режимами работы линии. Исследовали частотные свойства входного сопротивления. Полученные расхождения в экспериментальных и расчётных данных объясняется наличием погрешностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64810. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ТА СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТАБЛЕТОК З ПЛІВКОВИМИ ПОЛІМЕРНИМИ ПОКРИТТЯМИ 635 KB
  При огляді літературних даних і відгуків споживачів препаратів в формі таблеток непокритих і покритих оболонками, в Україні відзначені випадки недоброякісних таблеток з різними видами браку продукції, особливо в таблетках, упакованих в первинну паперову упаковку...
64811. УДОСКОНАЛЕННЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЗНАЧЕННЯ СТРУМІВ В СТІНКАХ ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЇХ ІЗОЛЯЦІЙНОГО ПОКРИТТЯ 280.5 KB
  Існуючі методи і засоби оперативного контролю стану ізоляційного покриття які базуються на безконтактному визначенні струмів у стінках підземних трубопроводів і оцінці характеру зміни цих струмів вздовж траси не завжди...
64812. Заохочувальні адміністративні процедури 143.5 KB
  Актуальність визначення сутності заохочення як методу діяльності органів державного управління обумовлена потребою підвищення ефективності управлінського впливу на суспільні відносини які весь час змінюються і потребують адекватного правового регулювання.
64813. Наукові основи моделювання процесів різання з використанням числових методів 762.5 KB
  Теорія різання спираючись головним чином на глибокі експериментальні дослідження досягла значних успіхів не тільки у розумінні процесів та явищ що відбуваються під час стружкоутворення на контактних поверхнях різального інструмента та в обробленій поверхні...
64814. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ ОБЧИСЛЮВАЧІВ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СИСТЕМ 1022.5 KB
  Вирішення численних науковотехнічних завдань розвязання яких неможливе без використання високопродуктивних та економічних обчислювачів у звязку із підвищеними і специфічними вимогами до оброблення інформації. Такі завдання можна об'єднати в основні групи...
64815. ЛІКУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ МІЖГОМІЛКОВОГО СИНДЕСМОЗУ ПРИ ТРАВМАХ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 441.5 KB
  Стандартною методикою оперативного лікування показання до якого розширюються з кожним роком повних розривів міжгомілкового синдесмозу є стабільний остеосинтез гомілкових кісток однимдвома шурупами уведеними з боку малогомілкової кістки у великогомілкову дистальне блокування.
64816. ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ ОПТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПРИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВІЙ МІКРООБРОБЦІ 3.99 MB
  Вперше аналіз електроннопроменевого впливу на мікрорельєф поверхні і ПШ германію та кремнію представлено в роботах Г. Ващенком розвинені математичні моделі та вперше розроблені наукові основи керування параметрами стрічкового електронного потоку при обробці оптичного скла і оптичних керамік...
64817. Мінливість ознак рижію ярого та створення нового вихідного матеріалу методом хімічного мутагенезу 456 KB
  Важливою задачею при створенні нових сортів ярого рижію є вивчення колекційних зразків з метою визначення кращих із них для подальшої селекційної роботи. Тому селекційні дослідження спрямовані на вивчення мінливості ознак рижію ярого й визначення ефективності...
64818. ТЕХНОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ КОЛЕКТОРІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ ШЛАКОВОГО ЛИТТЯ 3.18 MB
  Значна частина каналізаційних мереж України перебуває у передаварійному та аварійному стані і потребує термінового відновлювання. Через корозію абразивний знос розгерметизацію стикових зєднань конструкції каналізаційних мереж передчасно руйнуються втрачаючи несучу здатність...