37606

Исследование однородной линии в установившемся режиме

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Минск 2013 Цель работы: Наблюдение основных режимов работы линии исследование частотных свойств входного сопротивления. Домашнее задание: По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину линии которой эквивалентна данная искусственная линия содержащая 16 звеньев. Таблица 1 Вариант L0 мкГн км C0 пФ км r0 Ом км n0 1 620 21200 11 15 Определили частоту при которой на линии укладывается одна длина волны =16.

Русский

2013-09-24

282 KB

6 чел.

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 15

«Исследование однородной линии в установившемся режиме»

(Вариант 1)

Выполнил:

студент гр. 120604

Слижик В.А.

Проверил:

Задедюрин Е.В.

Минск 2013

Цель работы:  Наблюдение основных режимов работы линии, исследование частотных свойств входного сопротивления.

Домашнее задание:

По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину  линии, которой эквивалентна данная искусственная линия, содержащая 16 звеньев.

Таблица 1

Вариант

L0, мкГн/км

C0, пФ/км

r0, Ом/км

n0

1

620

21200

1,1

15

  1.  Определили частоту, при которой на линии укладывается одна длина волны (=16).

Рассчитали длину волны , получившуюся при частоте . Для искусственной линии .

  1.  Сравнили активное сопротивление  с величиной :

так как , то такую линию можно считать линией без потерь.

  1.  Рассчитали волновое сопротивление и постоянную  данной линии:

  1.  Рассчитали и построили кривые распределения действующих значений напряжения вдоль линии для режимов холостого хода и короткого замыкания, если напряжение в пучности равно 3 В.

Режим холостого хода, ,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 2.

2,77

1,14

2,12

2,12

1,148

2,77

0

3

  1.  Рассчитали и построили зависимость входных сопротивлений холостого хода и короткого замыкания от длины линии.

Режим холостого хода,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 3.

-423,3

72,6

-175,36

175,36

-72,6

423,3

0

           

  1.  Начертили закон распределения напряжения и входного сопротивления для случая согласованной нагрузки.

  1.  Построили кривые  при нагрузке линии на реактивное индуктивное и емкостное сопротивление, если ,

  1.  Рассчитали частоты, при которых на линии укладывается, ,  … . Результаты расчета свели в таблицу 4.

                                   Таблица 4

l/λ

f, Гц

1113,8

2227,6

3341,4

4455,3

5569

6682,8

7796,6

8910,5

10024,3

11138,1

12251,9

13365,7

14479,5

15593,3

16707,2

17821

                                                                                                               

                                                                                                              Таблица 5

Рассчитано по эксп. данным

Рассчитано теоретически

l длина линии

ZН=Z0

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

ZН=ZВ

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

3.23

3.19

3.60

3.60

3.23

0

3.21

3.00

3.68

3.69

3.06

3.19

2.80

3.75

3.77

2.87

3.15

2.60

3.82

3.85

2.68

3.13

2.40

3.89

3.92

2.49

3.11

2.19

3.95

3.98

2.29

3.09

1.98

4.00

4.04

2.10

3.06

1.77

4.04

4.10

1.89

3.01

1.55

4.08

4.14

1.69

2.98

1.33

4.12

4.18

1.48

2.95

1.11

4.15

4.23

1.27

2.92

0.89

4.18

4.26

1.06

2.90

0.67

4.21

4.29

0.85

2.88

0.45

4.23

4.32

0.64

2.86

0.22

4.24

4.34

0.43

2.84

0.02

4.25

4.35

0.22

Вывод: В ходе лабораторной работы наблюдали за основными режимами работы линии. Исследовали частотные свойства входного сопротивления. Полученные расхождения в экспериментальных и расчётных данных объясняется наличием погрешностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68140. Морфологічні особливості дифузної нейроендокринної системи тонкої кишки при високій гострій тонкокишковій непрохідності та її корекції в експерименті 208 KB
  В останні роки встановлено що після резекції тонкої кишки значну функцію нейроендокринної регуляції бере на себе товста кишка Jeppesen P. Визначені загальні закономірності структурнофункціональної організації ендокринного апарату слизової оболонки тонкої кишки...
68141. КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В БАСЕЙНІ РІКИ ЗАХІДНИЙ БУГ У МЕЖАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1.11 MB
  Геосистема річкового басейну є найбільш чутливим індикатором змін довкілля та значною мірою відображає його стан що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку суспільства. Лише за комплексного й глибокого вивчення можливі науково обґрунтовані аналіз і прогнозування стану...
68142. ЛОГІСТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОЗИКОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ 260.5 KB
  Проте ряд питань пов’язаних з формуванням позикового потенціалу підприємств ще не знайшли належного відображення в наукових дослідженнях. Не менш важливим є визначення сутності та складових позикового потенціалу підприємства узгодження його складових обґрунтування особливостей логістичного...
68143. НАЦІОНАЛЬНЕ БАГАТСТВО УКРАЇНИ ЯК ПОТЕНЦІАЛ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 464.5 KB
  Національне багатство країни формує базові умови стратегії розвитку країни та створює підґрунтя для гармонізації стратегічних пріоритетів з новими закономірностями економічного зростання та завданнями формування збалансованих соціально- та екологічно-орієнтованих господарських систем.
68144. ТРАДИЦІЯ АРИСТОТЕЛІЗМУ У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 130.5 KB
  Сковороду і загалом кордоцентризм ця традиція прагне не так зрозуміти як пізнати осягнути шукає не розгадки а пережиття натомість у відповідності до аристотелізму томізм акцентував увагу на раціональній методиці пізнання як світу речей так і Бога. Отож поворотним пунктом вивчення аристотелізму...
68145. ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНОЇ СВОЄРІДНОСТІ ПОЕЗІЙ АНГЛІЙСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНТИКІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ 173 KB
  Реферована дисертація присвячена аналізу відтворення художніх образів в українських перекладах англійських та американських романтичних поезій. Інтерпретація художніх образів відноситься до важливих завдань у царині перекладознавчих досліджень. Однак інтерпретація образів романтичних поезій в англо-українських...
68146. ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЕКОСИСТЕМ У ЗОНІ ВПЛИВУ ВАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 5.76 MB
  ВАТ Волинь-Цемент що функціонує на території Здолбунівського району Рівненської області протягом 50ти років належить до екологічно небезпечних обєктів обласного значення і є одним з найбільших забруднювачів атмосферного повітря частка в загальних викидах 30 по області та 93 по району.
68147. ЛІКУВАННЯ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНОВОЇ КІСТКИ У ДІТЕЙ ЗОВНІШНІМ СТЕРЖНЕВИМ АПАРАТОМ 191.5 KB
  Переломи стегнової кістки у дітей і підлітків є частим та одним із найбільш тяжких ушкоджень Корж А. Аналіз даних літератури свідчить що у разі хірургічного лікування переломів стегнової кістки у дітей і підлітків використовують позаосередковий остеосинтез спицевими та стержневими...
68148. ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ НА ЗЛАМІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 137.5 KB
  Зазначений аспект обєктивно актуалізує потребу досліджень теоретикоконцептуального доробку щодо національної ідеї генерованого українською інтелектуальною спадщиною на зламі ХІХ-ХХ століть. Її системне комплексне сприйняття і збалансоване оформлення у вигляді телеологічних пріоритетів надзвичайно...