37606

Исследование однородной линии в установившемся режиме

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Минск 2013 Цель работы: Наблюдение основных режимов работы линии исследование частотных свойств входного сопротивления. Домашнее задание: По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину линии которой эквивалентна данная искусственная линия содержащая 16 звеньев. Таблица 1 Вариант L0 мкГн км C0 пФ км r0 Ом км n0 1 620 21200 11 15 Определили частоту при которой на линии укладывается одна длина волны =16.

Русский

2013-09-24

282 KB

5 чел.

Белорусский Государственный Университет Информатики и Радиоэлектроники

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа № 15

«Исследование однородной линии в установившемся режиме»

(Вариант 1)

Выполнил:

студент гр. 120604

Слижик В.А.

Проверил:

Задедюрин Е.В.

Минск 2013

Цель работы:  Наблюдение основных режимов работы линии, исследование частотных свойств входного сопротивления.

Домашнее задание:

По исходным данным таблицы 1 согласно варианту рассчитали длину  линии, которой эквивалентна данная искусственная линия, содержащая 16 звеньев.

Таблица 1

Вариант

L0, мкГн/км

C0, пФ/км

r0, Ом/км

n0

1

620

21200

1,1

15

  1.  Определили частоту, при которой на линии укладывается одна длина волны (=16).

Рассчитали длину волны , получившуюся при частоте . Для искусственной линии .

  1.  Сравнили активное сопротивление  с величиной :

так как , то такую линию можно считать линией без потерь.

  1.  Рассчитали волновое сопротивление и постоянную  данной линии:

  1.  Рассчитали и построили кривые распределения действующих значений напряжения вдоль линии для режимов холостого хода и короткого замыкания, если напряжение в пучности равно 3 В.

Режим холостого хода, ,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 2.

2,77

1,14

2,12

2,12

1,148

2,77

0

3

  1.  Рассчитали и построили зависимость входных сопротивлений холостого хода и короткого замыкания от длины линии.

Режим холостого хода,

Режим короткого замыкания,

Результаты свели в таблицу 3.

-423,3

72,6

-175,36

175,36

-72,6

423,3

0

           

  1.  Начертили закон распределения напряжения и входного сопротивления для случая согласованной нагрузки.

  1.  Построили кривые  при нагрузке линии на реактивное индуктивное и емкостное сопротивление, если ,

  1.  Рассчитали частоты, при которых на линии укладывается, ,  … . Результаты расчета свели в таблицу 4.

                                   Таблица 4

l/λ

f, Гц

1113,8

2227,6

3341,4

4455,3

5569

6682,8

7796,6

8910,5

10024,3

11138,1

12251,9

13365,7

14479,5

15593,3

16707,2

17821

                                                                                                               

                                                                                                              Таблица 5

Рассчитано по эксп. данным

Рассчитано теоретически

l длина линии

ZН=Z0

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

ZН=ZВ

К.З.

Х.Х.

Z=+jx

Z= - jx

3.23

3.19

3.60

3.60

3.23

0

3.21

3.00

3.68

3.69

3.06

3.19

2.80

3.75

3.77

2.87

3.15

2.60

3.82

3.85

2.68

3.13

2.40

3.89

3.92

2.49

3.11

2.19

3.95

3.98

2.29

3.09

1.98

4.00

4.04

2.10

3.06

1.77

4.04

4.10

1.89

3.01

1.55

4.08

4.14

1.69

2.98

1.33

4.12

4.18

1.48

2.95

1.11

4.15

4.23

1.27

2.92

0.89

4.18

4.26

1.06

2.90

0.67

4.21

4.29

0.85

2.88

0.45

4.23

4.32

0.64

2.86

0.22

4.24

4.34

0.43

2.84

0.02

4.25

4.35

0.22

Вывод: В ходе лабораторной работы наблюдали за основными режимами работы линии. Исследовали частотные свойства входного сопротивления. Полученные расхождения в экспериментальных и расчётных данных объясняется наличием погрешностей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68982. Файли, робота з файлами 41 KB
  План заняття: Організація файлів Робота з файлами Підготовчі та завершальні операції Операції уведеннявиведення Пересування по файлу Організація файлів Є багато задач коли кількість компонентів певного типу будьякого з відомих уже нам наперед визначити неможливо то її визначають у процесі виконання програми.
68983. Текстові файли 36.5 KB
  В кінці кожного рядка є символ кінець рядка внутрішнє відображення якого залежить від реалізації. Звичайно кінець рядка це комбінація коду переведення каретки символ 13 за яким може бути код переведення рядка символ 10. Для програмування переважно немає потреби знати коди символів...
68984. Модулі. Модуль і його структура 49.5 KB
  Модуль - це сукупність сталих, типів даних, змінних, процедур і функцій, які можна використати у програмі або в іншому модулі. Сам модуль не є виконуваною програмою. Модульний підхід до проектування дає змогу розділити програму на частини, які компілюють окремо.
68985. Вказівники. Вказівний тип 35.5 KB
  У мові Паскаль для роботи з динамічними об’єктами передбачено спеціальний тип значень – вказівний. Це такий же простий тип, якими є цілий, дійсний, логічний. Однак для нього в мові не зарезервовано жодного стандартного ідентифікатора. Загальний вигляд опису вказівного типу такий...
68986. Операції над змінними вказівного типу 52 KB
  Оператор присвоєння записують так само як і для інших типів: S:=r; де 5 змінна вказівного типу r може бути змінною цього ж вказівного типу функцією тобто значенням якої є вказівник цього ж вказівного типу або порожній вказівник nil. Для введених нами раніше змінних вказівного типу...
68987. Динамічні рядки символів 47 KB
  На підставі вивчених типів можна одержувати різні структури даних, яких у мові Паскаль у явному вигляді немає. Прикладом такої структури є рядки - впорядковані послідовності символів. Рядки можна відображати за допомогою векторного зображення, коли послідовність символів - це послідовність компонентів вектора...
68988. Операції над динамічними рядками 38 KB
  Розглянемо процедуру шукання заданого елемента. Попередньо опишемо тип, який відображає рядок символів як динамічну структуру. Складемо логічну функцію виявлення заданого символу в заданому динамічному рядку. Передбачимо як побічний ефект логічної функції шукання елемента вказівку...
68989. Списки як динамічна структура даних 47.5 KB
  Розглянуті рядки символів, зображені у вигляді ланцюгів, тобто як динамічна структура, є частковим випадком такої структури - лінійного однонапрямленого списку. Різниця полягає в тому, що коли для рядків інформаційними елементами можуть бути тільки значення типу char...
68990. Поняття черги і стека 35.5 KB
  Поняття стека Поняття черги У програмуванні поняття черги як динамічної структури даних використовують для моделювання процесів пов’язаних з почерговим виконанням деяких замовлень. Поняття стека Другий вид черги називають стеком.