37610

Изучение частотных характеристик мультивибратора Ройера в зависимости от величины нагрузки

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Установив входное напряжение 30 В, путем изменения нагрузки, изменяем ток нагрузки до минимального возможного значения, фиксируя каждый раз значения токов Iвх , Iн, напряжения на нагрузке и частоты. Рассчитываем значения потребляемой мощности, выходной мощности и КПД

Русский

2013-09-24

310.5 KB

21 чел.

 1.  Цель работы

Изучение частотных характеристик мультивибратора Ройера в зависимости от величины нагрузки

 1.  Описание электрической схемы

Рисунок 1 - - Мультивибратор Роера

 1.  Ход работы
  1.   Схема проведения эксперимента

Рисунок 2 - Исходная схема преобразователя постоянного напряжения

 1.   Снятие эксплуатационных характеристик преобразователя

Данные снимаемые с цифровых вольтметров и амперметров заносим в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты измерений и вычислений

Измерено

Вычислено

Uвх,  В

Iвх, А

Iвых, А

Uвых, В

f, кГц

Pвх, Вт

Pвых, Вт

h

30

15,7

0,36

36,1

325,4

469,7

12,9

0,027

25

13,9

0,33

33,3

284,5

348,4

11

0,032

20

11,9

0,271

25,2

260

238

6,8

0,028

15

8,276

0,176

17,626

157,371

124,14

3,102

0,025

12

6,537

0,129

12,871

115,728

78,444

1,66

0,021

Рисунок 3. Зависимость Uвых от Uвх

Рисунок 3. Зависимость h от Uвх

Рисунок 3. Зависимость f от Uвх

 1.  Снятие рабочих характеристик преобразователя    

Установив входное напряжение 30 В, путем изменения нагрузки,  изменяем ток нагрузки до минимального возможного значения, фиксируя каждый раз значения токов Iвх , Iн, напряжения на нагрузке и частоты. Рассчитываем значения потребляемой мощности, выходной мощности и КПД, а также определяем процентное изменение напряжения преобразователя. Полученные данные заносим в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты измерений и вычислений

Измерено

Вычислено

I0, А

Uвх, В

Iвх, А

Uон, В

f, кГц

Pвх, Вт

Pон, Вт

h,%

U,%

0,35

30

14

3,34

292,46

420

1,169

0,28

88,9

0,33

30

14,271

16,231

273,3

428,13

5,356

1,25

46

0,31

30

14,67

30,942

250,196

440,1

9,592

2,18

0,33

0,28

30

14,9

69,554

216,93

447

19,475

4,3

131,7

0,2

30

15,233

92,065

211,106

456,99

18,413

4,03

206

                         

Рисунок 4. Рабочие характеристики

 1.  Снятие осциллограмм напряжения и токов

При установленном номинальном режиме работы преобразователя снимаем осциллограммы на входе и выходе преобразователя:

 1.  При включение активно – емкостной нагрузке

Рисунок 5. Осциллограмма, снятая на входе преобразователя

Рисунок 6. Осциллограмма, снятая на выходе преобразователя,

при значении емкости С=1mФ

Рисунок 7. Осциллограмма коллекторного тока

Рисунок 8. Осциллограмма тока базы

Рисунок 9. Осциллограммы напряжения вторичной обмотки

Рисунок 10. Осциллограммы напряжения первичной обмотки

Рисунок 11. Осциллограмма напряжения обмотки обратной связи

 1.  При включение активно – индуктивной нагрузке

Рисунок 12. Осциллограммы на выходе выпрямителя

 1.  Построение графика зависимости частоты, напряжения, на выходе, напряжения на входе инвертора от величины нагрузки.

Нагрузка

Uвх, В

Uвых, В

F, Гц

10

12

1,7

451,2

2000

12

61,3

276,6

Рисунок 7. График зависимости f от Rнагрузки

Рисунок 7. График зависимости Uвых от Rнагрузки

Рисунок 7. График зависимости Uвх от Rнагрузки

Вывод: в ходе лабораторной работы, рассмотрен принцип работы преобразователя постоянного напряжения, сняты необходимые осциллограммы, построены графики, отражающие зависимость частоты от тока и на нагрузке, нами достигнут максимальный КПД = 3,2 %.

УГАТУ, гр. СПР-315

         6

Листов

Лит.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Султанов А.Х.

Утверд.

Н. Контр.

Реценз.

Сухинец Ж.А.

Провер.

Шакиров Р.В.

Разраб.

1203.593000.000 ПЗ

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

14865. КӨНЕ ДӘСТҮРДIҢ ОЗЫҒЫН ҚАЙТА ЖАҢҒЫРТСАҚ 67 KB
  ТАРИХ ТАҒЫЛЫМЫ КӨне дәстүрдiң озығын қайта жаңғыртсақ Жұмағұл ШӨженов Балқаш қаласының мамандандырылған әкiмшiлiк сотының төрағасы Шешендiк өнер Ұлы даланың тiршiлiгiнен өмiрге келген табиғи туындысы сол ортаның мұрасы ұлттық рухымыздың биiгi д...
14866. Ежелгі түркілердің наным-сенімдері 82 KB
  Ежелгі түркілердің нанымсенімдері Халықтың діні нанымсенімдері мен көзқарастары оның тарихына руханимәдени саяси өміріне үлкен әсер ететін фактор болып табылады. Дін – руханияттың өзекті саласы. Дін тарихын білмейінше белгілі бір аймақты мекендеген халық
14867. КӨРКЕМСӨЗ ӨКІЛДЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ИМАНДЫЛЫҚ ИДЕЯСЫ 54 KB
  КӨРКЕМСӨЗ ӨКІЛДЕРІНІҢ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ИМАНДЫЛЫҚ ИДЕЯСЫ Л.Ж. Ахметқалиева Төле би атындағы №8 гимназия Тараз қ. Еліміз тәуелсіздігін алып егеменді ел болғалы тәлім– тәрбие адамгершілік және өнеге мәселесіне назар аударылғанмен ол кешенді жүргізілмей отырға...
14868. ҚАЗАҚ ҒАШЫҚТЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 170 KB
  Бұлтбаева Айзада Зейкеновна ҚАЗАҚ ҒАШЫҚТЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ Зерттеу жұмысының жалпы сипаттамасы Диссертациялық зерттеудің өзектілігі. Халық эпосы қазақ баласының рухын көтеріп санасын түзейтін ғасырлар үні еліміздің рухани байлығының көне...
14869. Қазақ өнері 57 KB
  Қазақ өнері Өнерi. Қазақстан жерiнде кезiгетiн бейнелеу өнерiнiң алғашқы нұсқалары палеолит дәуiрiне жатады. Олар Қаратау мен Хантау тауларында тасқа қашалған жанжануарлар тұрпаты түрiнде кездеседi. Неолит және қола дәуiрiнде тасқа бедерленген Баянауыл үңгiрiндегi Павло
14870. ҚАЗАҚ ТАРИХЫ – ТҮРКІЛЕРДІҢ ДАЛАЛЫҚ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ 44 KB
  ҚАЗАҚ ТАРИХЫ – ТҮРКІЛЕРДІҢ ДАЛАЛЫҚ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІГІ Ж. Исахметұлы А.Е. Жұрынбай Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Жамбыл облыстық педагог кадрлардың білімін жетілдіру және қайта даярлау институты Тараз қ. Осы күнге дейін тарихшылардың ...
14871. Қазақ халқының салт-дәстүрлері 108 KB
  Қазақ халқының салтдәстүрлері Той малы Той малы дәстүр. Жүз жылқы той малына кетіпті М.Ж.Көпеев. Келін алуға келген қадірлі құдалар ел дәстүр салты бойынша сән салтанатымен жөн жосығымен келіп түседі. Бұл жолдың кәде жоралары да көп болады. Соның ішінде ең ба
14872. Мәдениет, салт-дәстүрлер 162.5 KB
  Мәдениет салтдәстүрлер Балаға ат қою Бала дүниеге келгеннен кейін атасы мен әжесі немесе ауыл ақсақалы балаға ат қояды. Ат қоюшы адам баланың құлағына: Сенің атың деп үш рет қайталайды. Бесікке салу Шілдехана өткеннен кейін баланың әкешешесі бесік тойын жаса
14873. Қазақтар 141.5 KB
  Қазақтар Қазақтар ұлт Қазақстан Республикасының байырғы және негiзгi халқы. Қдың ҚРдағы саны 83 млн. 1999 әлемде 124 млн. Түркi тiлдерiнiң солт.батыс қыпшақ тiлдерi тобына жататын қазақ тiлiнде сөйлейдi. Ислам дiнiнiң сүнниттiк бағытын қабылдаған. Оған дейiн шаман дiнiнiң негi...