37627

МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1 Тема: МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ ОТЧЕТ ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ ГР. Постановка задачи Выполнить сравнение трех видов сортировки: метод вставки метод стандартного обмена метод пузырька и метод простого выбора. Метод вставки

Русский

2013-09-24

22.16 KB

4 чел.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА №51

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОРНОЙ РАБОТЕ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

РУКОВОДИТЕЛЬ

доц.,к.т.н

Е.А. Коренева

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Тема: МЕТОДЫ СОРТИРОВКИ

ОТЧЕТ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР.

5112

В.С. Красавчикова

подпись, дата

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург
2011

1. Постановка задачи

Выполнить сравнение трех видов сортировки: метод вставки, метод стандартного обмена (метод «пузырька») и метод простого выбора.

2. Формализация задачи

Для выполнения поставленной задачи необходимо сравнить время выполнения сортировок для массивов размерностью 10,1000 и 10000 элементов. Вычисление времени произвести с помощью функции GetTime. Массив заполнить тремя способами: случайными числами, числами по возрастанию, числами по убыванию. Засечь время выполнения и составить сравнительную таблицу.

3. Схема алгоритма

3.1 Метод вставки

Лист 1

КОНЕЦ

НАЧАЛО

a

a(j+1):=buf

dec (j)


a[j]:=a[j+1]

buf=a[i]
j=i-1

i=2,n

a

(j>=1) and (a[j]>buf)

Рис. 1

 3.2 Метод стандартного обмена

Лист 1

КОНЕЦ

a

s:=a[j]
a[j]:=a[j+1]
a[j+1]:=s

j=1,n-i

i=1,n-1

a

НАЧАЛО

 a(j+1)<a(j)

Рис. 2

 3.3 Метод простого выбора

f:=k

max:=a[k]

k=2,n

a[k]>max

f:=1

max:=a[1]

i=1,n-1

a

НАЧАЛО

 

НАЧАЛО

a

a[i]:=max

a[f]:=a[i]


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

16100. Адвокатура України 587 KB
  Глава І Поняття та сутність інституту адвокатури Слово адвокатура походить від латинського кореня advocare advocatus закликати запрошений1. На перших ступенях юридичного розвитку людського суспільства адвокатура в тому вигляді у якому вона існує сьогодні у єв
16102. Разработка специализированных средств человеко-компьютерного интерфейса. Обучение навыкам работы на компьютере с использованием прототипа данного интерфейса 5.69 MB
  В интерактивных (особенно визуальных) системах потребителем (визуальной) информации является, прежде всего, другой человек. Компьютер же при использовании визуальных методов представления вводимой информации в любом случае получает простые команды на выполнение той или иной операции.
16103. Органи державної влади України 3.44 MB
  Найбільша увага приділяється проблемам органів законодавчої влади в механізмі здійснення державної влади та проблемам органів виконавчої і судової влади, їх структури, функцій та форм діяльності, здійсненню парламентської, адміністративної і судової реформ.
16104. Право соціального забезпечення 2.21 MB
  У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України та відповідно до програми курсу «Право соціального забезпечення» розглядаються питання правового регулювання соціального захисту громадян в Україні.
16105. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин 168 KB
  Г. В. Пасічник М С. Хруппа В. М. Жмінько та ін. Виявлення та ліквідація підпільних лабораторій з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин: Метод. рекомендації. К.: РВВ МВС України 2000. 35 с. У методичних рекомендациях дано кримінолопчне визначення понят
16106. Українська державність у 1917-1919рр 1.57 MB
  У книзі висвітлюється історія формування, розвитку та падіння першої у XX ст. Української держави, пов’язаних з цим соціальних процесів, культурних перетворень та політичних подій. Головна увага приділяється розгляду періоду гетьманування П. Скоропадського, під час якого Україна перетворилася на справжній державний органам з усіма властивими йому ознаками та атрибутами
16107. Адміністративна діяльність: Навчальний посібник 167 KB
  Забезпечення належного громадського порядку в країні, який відповідав би вимогам сучасного періоду, є однією з важливих функцій держави. У здійсненні цієї функції беруть участь всі державні органи, посадові особи та громадяни. Важлива роль у забезпеченні виконання цієї функції відводиться органам внутрішніх справ, для яких, згідно з їх правовим положенням, громадський порядок в країні - є головне завдання
16108. Кримінальне право України 2.01 MB
  Як самостійна галузь права кримінальне право являє собою сукупність юридично закріплених норм, що визначають загальні принципи, умови і підставу кримінальної відповідальності й покарання, а також встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинними і які види та межі покарань застосовуються до осіб, що їх вчинили