37635

Ввести массив A(n)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Отдельная ячейка данных массива называется элементом массива. Элементами массива могут быть данные любого типа. В зависимости от количества измерений массивы делятся на одномерные массивы двумерные массивы трёхмерные массивы и так далее до nмерного массива. Одномерный массив – массив с одним параметром характеризующим количество элементов одномерного массива.

Русский

2013-09-24

105.45 KB

1 чел.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г.Смоленске

Отчет по лабораторной работе №12

по курсу «Информатика и программирование»

Студентка: Скобелева М.С.

Группа: ПИЭ-11

Преподаватель: Нестеров А.П.

Вариант: 2

Смоленск, 2012

  1.  Теоретическое введение

Массив - это структура данных, представленная в виде группы ячеек одного типа, объединенных под одним единым именем. Массивы используются для обработки большого количества однотипных данных. Отдельная ячейка данных массива называется элементом массива.  Элементами массива могут быть  данные любого типа. Массивы могут иметь как одно, так и более одного измерений. В зависимости от количества измерений массивы делятся на одномерные массивы, двумерные массивы, трёхмерные массивы и так далее до n-мерного массива.

Одномерный массив – массив с одним параметром, характеризующим количество элементов одномерного массива. Фактически одномерный массив - это массив, у которого может быть только одна строка, и n-е количество столбцов. Столбцы в одномерном массиве - это элементы массива. 

Нумерация ячеек массива всегда начинается с 0. Индекс ячейки – это целое неотрицательное число, по которому можно обращаться к каждой ячейке массива и выполнять какие-либо действия над ячейкой.   

Всегда сразу после имени массива идут квадратные скобочки, в которых задаётся размер одномерного массива, этим массив и отличается от всех остальных переменных.

Инициализация одномерного массива выполняется в фигурных скобках после знака равно, каждый элемент массива отделяется от предыдущего запятой.

1

int a[]={5,-12,-12,9,10,0,-9,-12,-1,23,65,64,11,43,39,-15};

  1.  Техническое задание

Ввести массив A(n). Если массив содержит не больше двух нулевых элементов, то уменьшить положительные элементы в два раза, иначе найти минимальный элемент массива.

  1.  Анализ технического задания

Необходимо ввести массив, посчитать количество нулевых элементов. Если их не больше двух, то положительные элементы уменьшить в два раза, иначе найти минимальный элемент.

  1.  Блок-схема алгоритма представлена на рисунке 1.

 

Рисунок 1

  1.  Текст  программы

# include<math.h>

# include<stdlib.h>

# include<conio.h>

# include<stdio.h>

void main ()

{ int a[10];

int i,k,min;

clrscr();

randomize();

for (i=0; i<10; i++)

{ a[i]=-5+random(10);

printf (“%7d”,a[i]);

}

k=0;

for (i=0; i<10; i++)

{ if (a[i]==0)

k=k+1;

}

printf (“\nk=%7d\n”,k);

if (k<=2)

{ for (i=0; i<10; i++)

{if (a[i]>0)

a[i]=a[i]/2;

printf (“%7d”, a[i]); }}

else

{min=a[0];

For (i=0; i<10; i++)

{if (a[i]<min)

min=a[i];}

printf(“\n%7d”, min); }

getch ();

}

  1.  Тестирование программы

  1.  Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы освоены приемы работы с одномерными массивами в С++.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65494. Тепловий захист короткозамкненого ротора асинхронного електродвигуна на основі контролю параметрів поточного режиму 945 KB
  Основним типом машин змінного струму, що вживаються в електроприводі механізмів власних потреб електростанцій, а також механізмів промислових підприємств, є асинхронні електродвигуни (АЕД) з короткозамкненим ротором (КЗР).
65495. Церковно-адміністративна та громадсько-політична діяльність митрополита Антонія (Храповицького) в Харківській єпархії (травень 1914 – червень 1918 рр.) 201.5 KB
  Діяльність владики Антонія на посаді архієпископа а потім митрополита Харківського та Охтирського припала на буремні роки Першої світової війни Української національнодемократичної революції та громадянської війни.
65496. Закономірності фазових і структурних перетворень в сплавах на основі системи ti-si при гартуванні та відпуску 11.77 MB
  Розробка новітніх сплавів передусім ґрунтується на досягненнях фізичного матеріалознавства в основному на даних досліджень фазових і структурних перетворень та фізики міцності. Водночас можливості таких методів структурної інженерії як легування в області твердих розчинів пластична деформація і термічна...
65497. ФУНКЦІОНАЛЬНА ПІДГОТОВКА ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ РІЗНИХ ІГРОВИХ АМПЛУА НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 222.5 KB
  Основним завданням підготовки футболістів у змагальному періоді є збереження їх рухового й функціонального потенціалу при постійному вдосконаленні індивідуального та командного рівня технікотактичної майстерності а також реалізація можливостей гравців у змаганнях...
65498. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЗНОСІВ КОЛІНЧАТИХ ВАЛІВ ЛОКОМОТИВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК 718 KB
  Така ситуація визначає необхідність розгортання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт спрямованих на забезпечення надійності та довговічності в експлуатації основних агрегатів тепловозів головне місце серед яких належить локомотивним енергетичним установкам ЛЕУ.
65499. ПОЛІПШЕННЯ ВОГНЕЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕАКЦІЙНО ЗДАТНИХ АНТИПІРЕНІВ 605 KB
  За отриманими рівняннями регресії для нормованих значень факторів – концентрація МПФА і концентрація аддукт ДА – були побудовані поверхні відгуку рис. Установлено що при введенні 15 МПФА і 10 аддукта ДА від маси тканини зберігаються міцні характеристики тканин...
65500. РОЛЬ КИСНЮ ТА СІРКИ ВУГІЛЛЯ В ПРОЦЕСАХ ЙОГО ТЕРМІЧНОЇ ДЕСТРУКЦІЇ 280.5 KB
  Наявність атомів оксигену сульфуру й у меншій мірі нітрогену в органічній масі вугілля ОМВ визначає ті властивості які відрізняють вугілля від інших вуглецевих матеріалів. Вугілля України Донецький Дніпровський басейни належить до найбільш сірчистого.
65502. Моделювання систем і процесів на основі оптимального планування експериментів 179 KB
  Задачі що вирішуються в дисертаційній роботі: розробити метод класифікації планів багатофакторного експерименту; удосконалити метод побудови оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту для отримання ефективних математичних моделей об’єктів...