37642

Знайомство з об’єктно орієнтованим середовищем

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Створив новий проект,для зручності додав допоміжну форму. Для виклику допоміжної форми достатньо клацнути по формі (подія FormClick)

Украинкский

2013-09-24

26.48 KB

1 чел.

Лабораторна робота №2

Тема: Знайомство з об’єктно орієнтованим середовищем

Хід роботи

1)Створив новий проект,для зручності додав допоміжну форму.

File->New->Application

File->New->Form

Підключив Unit2.h  до Unit1.cpp

Для виклику допоміжної форми достатньо клацнути по формі(подія FormClick)

2) Додав на форми необхідні компоненти:

3)Для реалізації керування, додав події OnClick до кнопок керування

void __fastcall TForm2::Button5Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=(Form1->Height/2)-(Form1->Button1->Height);

Form1->Button1->Left=(Form1->Width/2)-(Form1->Button1->Width/2);

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button2Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top-5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button3Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top-5;

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left+5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button1Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top-5;

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left-5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button7Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top+5;

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left-5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button8Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top+5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button9Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Top=Form1->Button1->Top+5;

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left+5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button6Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left+5;

}

//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm2::Button4Click(TObject *Sender)

{

Form1->Button1->Left=Form1->Button1->Left-5;

}


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52145. Многочлен від однієї змінної та його корені 30.5 KB
  Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = 2х5 5х3 6х – 7 Вх = х3 х. Методом невизначених коефіцієнтів знайдіть значення параметра а якщо при діленні многочлена х4 ах3 – 2х2 х – 1 на тричлен х2 х – 1 остача дорівнює – 6х 2. Знайдіть корені многочлена 2х3 7х2 7х 2. Поділивши куточком многочлен Ах на многочлен Вх знайдіть неповну частку й остачу: Ах = х4 х 1 Вх = х2 х 1.
52146. Застосування похідної до дослідження функції та побудова графіків 51 KB
  Перш ніж побудувати графік функції її необхідно дослідити а схему дослідження оформимо у вигляді алгоритму. Алгоритм дослідження функції: Знайти область визначення функції. Знайти точки перетину з осями координат Дослідити функцію на парність непарність періодичність Знайти інтервали зростання і спадання функції Знайти точки екстремуму функції.
52147. Использование интеграла для вычисления площадей плоских фигур и объемов тел вращения 302.5 KB
  Начнем нашу совместную работу, с таких слов, которые будут напутствием. У математиков существует свой язык – язык формул. Расшифруйте математические записи. Переходя из одной кабины в другую в чертовом колесе обозрения.
52148. Формування та розвиток критичного мислення під час розвязування рівнянь вищих ступенів, розвязки яких зводяться до розвязування квадратних рівнянь 413.5 KB
  Мета уроку : Навчити учнів застосовувати формули під час розвязування рівнянь вищих степенів. Очікувані результати : Навчити розуміти формули за якими розвязуються рівняння вищих степенів.
52149. Математична статистика та її методи 3.18 MB
  Тип уроку: узагальнення та систематизація знань умінь і навичок. Хід уроку І. Ключові питання проекту: Що таке математична статистика Для чого потрібна вона людям Готуючись до уроку ви за бажанням увійшли до однієї з груп. Формулювання теми мети завдань уроку Учитель: формулює тему уроку Досягти можна успіху тільки тоді коли є певна мета.
52150. Логічні операції та вирази 225.5 KB
  Вчитель математики: Розглянемо Поняття висловлення Основним поняттям математичної логіки є поняття просте висловлення Алгеброю логіки називають розділ математичної логіки який вивчає загальні властивості виразів складених із окремих висловлень. Такі речення називаються простими висловленнями. Наприклад: Число 8 ділиться на 2; Берлін столиця Франції; Перше висловлення є простим та істинним бо однозначно можна сказати що дійсно число 8 ділиться на 2.
52151. Числові функції. Зростаючі і спадні, парні і непарні функції 962.5 KB
  На початку року в 10 класі декілька годин відводиться на узагальнення і систематизацію знань учнів про функції здобутих в попередніх класах. Тема: Числові функції. Зростаючі і спадні парні і непарні функції.
52152. Повторення. Перетворення графіків квадратичної функції 186.5 KB
  Мета. Розвивати уміння учнів узагальнювати та систематизувати знання про перетворення графіків квадратичної функції. Розвивати спостережливість, прийоми аналізу та синтезу, вміння та навички групової роботи та роботи на комп’ютері. Узагальнити та закріпити поняття найпростіших перетворень графіків функцій через виконання конкретних завдань. Формувати соціальні компетенції: почуття єдності команди, відповідальне відношення до навчання.