37643

Дослідження типів, що визначаються, в мові Паскаль (інтервальний, перечислювальний, множинний)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написати програму на мові Паскаль яка складається з наступних дій: Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання. Опису трьох інтервальних типів на основі перечислювального типу. Опису та ініціювання двох змінних різних інтервальних типів. Написати програму на мові Паскаль яка складається з наступних дій: Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.

Украинкский

2013-09-24

19.02 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторна робота 3.2

З дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови

На тему: Дослідження типів, що визначаються, в мові Паскаль (інтервальний, перечислювальний, множинний)

Виконав:

студент групи ФКН-101

Лілянов В.С.

Перевірив:

Скалова В.А.

Київ-2010

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3.2

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ, В МОВІ ПАСКАЛЬ (ІНТЕРВАЛЬНИЙ, ПЕРЕЧИСЛЮВАЛЬНИЙ, МНОЖИННИЙ)

Завдання 1.

Написати програму на мові Паскаль, яка складається з наступних дій:

 1.  Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.
 2.  Опису трьох інтервальних типів на основі перечислювального типу.
 3.  Визначення атрибутів інтервальних типів, використовуючи базові операції.
 4.  Опису та ініціювання двох змінних різних інтервальних типів.
 5.  Визначення максимальної змінної.

Завдання 2.

Написати програму на мові Паскаль, яка складається з наступних дій:

 1.  Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.
 2.  Опису множинного типу на основі перечислювального типу.
 3.  Опису трьох множин згідно з варіантом завдання.
 4.  Знайти множину, що складається з елементів, які одночасно входять і до 1-ї  і до 2-ї множини (операція пересікання).
 5.  Знайти множину, що складається з всіх елементів, які входять до 2-ї та 3-ї множини (операція об’єднання).
 6.  Знайти множину, що складається з елементів 1-ї множини, які не входять до 3-ї множини (операція віднімання).
 7.  Визначити чи є 3-тя множина надмножиною 2-ї множини (операція відношення).
 8.  Визначити чи є такі елементи множинного типу, які одночасно входять до всіх множин (операція входження in).

Код програми 1:

program laba3_2;

type

transport=(tanker,kater,katamaran,avtobus,poizd,troleybus,litak,derijabl,deltaplan);

voda=tanker..katamaran;

zemlya=avtobus..troleybus;

povitrya=litak..deltaplan;

var

v:voda;

z:zemlya;

p:povitrya;

t:transport;

begin

v:=high(voda);

z:=low(zemlya);

p:=high(povitrya);

if (v>p) then

t:=v else

t:=p;

end.

V=katamaran

Z=avtobus

P=deltaplan   

T =deltaplan

                                                  Код програми 2:

program laba3_2b;

uses crt;

type

kvitu=(roza,senpoliya,barbarus,lipa,zveroboy,evkalipt,iris,liliya,aloe);

kvit=set of kvitu;

const

one: kvit =[roza, senpoliya,barbarus];

two: kvit =[ lipa,zveroboy,evkalipt];

thire: kvit=[ iris,liliya,aloe];

var

a1,a2,a3:boolean;

b1,b3,b4:kvit;b2:kvitu;

begin     clrscr;

b1:=one*two;

b3:=one-thire;

b4:=two+thire;

a2:=one<=thire;

for b2:=roza to aloe do begin

a1:= (b2 in one) and (b2 in two) and (b2 in thire);

if a1=true then a3:=true;end;

writeln('chu e 3 mnojina nadmnojinoyu 2',a2);

writeln('chu e taki elementu yaki vhodyat odnochasno do csih mnojin',a3);

end.

B1=[]

B3=[roza..barbarus]

B4=[lipa..aloe]

A2=false

A3=false

Висновок: дослідили типи, що визначаються в мові Паскаль.