37643

Дослідження типів, що визначаються, в мові Паскаль (інтервальний, перечислювальний, множинний)

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Написати програму на мові Паскаль яка складається з наступних дій: Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання. Опису трьох інтервальних типів на основі перечислювального типу. Опису та ініціювання двох змінних різних інтервальних типів. Написати програму на мові Паскаль яка складається з наступних дій: Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.

Украинкский

2013-09-24

19.02 KB

3 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій

Лабораторна робота 3.2

З дисципліни: Основи програмування та алгоритмічні мови

На тему: Дослідження типів, що визначаються, в мові Паскаль (інтервальний, перечислювальний, множинний)

Виконав:

студент групи ФКН-101

Лілянов В.С.

Перевірив:

Скалова В.А.

Київ-2010

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3.2

ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬСЯ, В МОВІ ПАСКАЛЬ (ІНТЕРВАЛЬНИЙ, ПЕРЕЧИСЛЮВАЛЬНИЙ, МНОЖИННИЙ)

Завдання 1.

Написати програму на мові Паскаль, яка складається з наступних дій:

 1.  Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.
 2.  Опису трьох інтервальних типів на основі перечислювального типу.
 3.  Визначення атрибутів інтервальних типів, використовуючи базові операції.
 4.  Опису та ініціювання двох змінних різних інтервальних типів.
 5.  Визначення максимальної змінної.

Завдання 2.

Написати програму на мові Паскаль, яка складається з наступних дій:

 1.  Опису перечислювального типу згідно з варіантом завдання.
 2.  Опису множинного типу на основі перечислювального типу.
 3.  Опису трьох множин згідно з варіантом завдання.
 4.  Знайти множину, що складається з елементів, які одночасно входять і до 1-ї  і до 2-ї множини (операція пересікання).
 5.  Знайти множину, що складається з всіх елементів, які входять до 2-ї та 3-ї множини (операція об’єднання).
 6.  Знайти множину, що складається з елементів 1-ї множини, які не входять до 3-ї множини (операція віднімання).
 7.  Визначити чи є 3-тя множина надмножиною 2-ї множини (операція відношення).
 8.  Визначити чи є такі елементи множинного типу, які одночасно входять до всіх множин (операція входження in).

Код програми 1:

program laba3_2;

type

transport=(tanker,kater,katamaran,avtobus,poizd,troleybus,litak,derijabl,deltaplan);

voda=tanker..katamaran;

zemlya=avtobus..troleybus;

povitrya=litak..deltaplan;

var

v:voda;

z:zemlya;

p:povitrya;

t:transport;

begin

v:=high(voda);

z:=low(zemlya);

p:=high(povitrya);

if (v>p) then

t:=v else

t:=p;

end.

V=katamaran

Z=avtobus

P=deltaplan   

T =deltaplan

                                                  Код програми 2:

program laba3_2b;

uses crt;

type

kvitu=(roza,senpoliya,barbarus,lipa,zveroboy,evkalipt,iris,liliya,aloe);

kvit=set of kvitu;

const

one: kvit =[roza, senpoliya,barbarus];

two: kvit =[ lipa,zveroboy,evkalipt];

thire: kvit=[ iris,liliya,aloe];

var

a1,a2,a3:boolean;

b1,b3,b4:kvit;b2:kvitu;

begin     clrscr;

b1:=one*two;

b3:=one-thire;

b4:=two+thire;

a2:=one<=thire;

for b2:=roza to aloe do begin

a1:= (b2 in one) and (b2 in two) and (b2 in thire);

if a1=true then a3:=true;end;

writeln('chu e 3 mnojina nadmnojinoyu 2',a2);

writeln('chu e taki elementu yaki vhodyat odnochasno do csih mnojin',a3);

end.

B1=[]

B3=[roza..barbarus]

B4=[lipa..aloe]

A2=false

A3=false

Висновок: дослідили типи, що визначаються в мові Паскаль.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4636. Регулювання якості повітряного середовища 92.5 KB
  Регулювання якості повітряного середовища Кондиціонування повітря Кондиціонер типу спліт-система має два блока, один розташовується усередині приміщення, другій зовні на стіні будівлі. У першому блоці розташовані компресор, вентилятор, в...
4637. Охорона праці. Конспект лекцій. Нещасні випадки та види інструктажів 214.5 KB
  Лекція Основні визначення в галузі охорони праці. Трудова діяльність – це джерело розвитку суспільства, створення матеріальних, культурних і духовних цінностей, передумова існування як кожної окремої людини, так і людства в цілому....
4638. Дослідження машини постійного струму 61 KB
  Дослідження машини постійного струму Мета роботи. Ознайомитися з конструкцією та паспортом машини. Оволодіти способами передпускової розмітки виводів машини постійного струму та розрахунками за паспортними даними. Обладнання та прилади. Машина...
4639. Исследование характеристик диодов и стабилитронов 55 KB
  Исследование характеристик диодов и стабилитронов Цель работы. Научиться составлять и рассчитывать схемы включения полупроводниковых приборов, экспериментальным путем получить их вольтамперные характеристики. Подготовка к лабораторной работе...
4640. Фармакология, курс лекций 971.42 KB
  Педиатрическая фармакология – изучает особенности действия лекарств на детский организм. Перинатальная фармакология – изучает действие ЛС на плод (от 24 нед. до родов) и организм новорожденного (в первые 4 недели жизни). Гериатрическая фармакология – изучает особенности действия и применения ЛС у лиц пожилого и старческого возраста. Фармокогенетика – изучает роль генетических факторов в чувствительности организма к лекарствам.
4641. Вивчення основних схем включення операційних підсилювачів 132.5 KB
  Вивчення основних схем включення операційних підсилювачів Мета роботи: Ознайомитися з основними схемами включення операційних підсилювачів і методикою вибору їх параметрів Підготовка до лабораторної роботи та її виконання. Операційним підсилювачем...
4642. Наближені обчислення, рекурентні співвідношення, обґрунтування коректності 108.5 KB
  Наближені обчислення, рекурентні співвідношення, обґрунтування коректності Постановка задачі Завдання:Обчислити значень функції на інтервалі Результати оформити у вигляді таблиці...
4643. Принципи побудови кінематичної структури передавального механізму - коробки швидкостей 4.93 MB
  Мета роботи:ознайомитися з принципами побудови кінематичної структури передавального механізму (коробки швидкостей), застосуванням графоаналітичного методу кінематичного розрахунку приводу із ступінчастим регулюванням швидкостей. Кінемат...