37647

Стабилизатор тока СТТ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: определить неисправность в стабилизаторе тока СТТ. Оборудование: осциллограф С1 – 101, тренажер Т – 97, вольтметр В7 – 20.

Русский

2013-09-24

655 KB

3 чел.

Трехгорный технологический институт
филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

уровень образования – базовый СПО
Специальность 210306 «Радиоаппаратостроение»

Очная – заочная форма обучения

Отчет

по лабораторной работе №02

по дисциплине «Регулировка и испытание радиоаппаратуры»

Тема лабораторной работы:

«Стабилизатор тока СТТ»

Выполнил:

студент группы РАС 5068      Е.Ж. Кожевников

Проверил:

преподаватель                        В.Н. Костюк

Трехгорный

2012 г.


Лабораторная работа №02

Стабилизатор тока СТТ

Цель работы: определить неисправность в стабилизаторе тока СТТ.

Оборудование: осциллограф С1 – 101, тренажер Т – 97, вольтметр В7 – 20.

Рис.1 Стабилизатор тока СТТ

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРА ТОКА СТТ:

1. Действующее значение входного переменного напряжения, В …………………….. 15

2. Частота переменного напряжения, Гц …………………………………………………… 50

3. Постоянное выходное стабилизированное напряжение, В ………………………….. 5,5

4. Значение сопротивления нагрузки, Ом ………………………………………………….. 100

5. Стабилизированный ток нагрузки, мА …………………………………………………… 55

6. Мощность, выделяемая на нагрузке, мВт ………………………………………………. 300

7. Амплитуда пульсации выходного напряжения, мВ ……………………………………. 10

8. Амплитуда пульсации напряжения на входе стабилизатора, мВ …………………… 2000

9. Частота пульсации, Гц ……………………………………………………………………… 100

1.2 ТАБЛИЦА 1

Контрольные гнезда

Состояние при исправной схеме

Х1,Х3,Х4,Х9

Замкнуты накоротко

Х7,Х14,Х11,Х16

Замкнуты накоротко

Х12,Х13,Х8,Х10

Замкнуты накоротко

Остальные контрольные гнезда

Не замкнуты накоротко

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы были произведены следующие предварительные и экспериментальные измерения, результаты которых сведены в таблицу 2:

1.3 ТАБЛИЦА 2

Контрольные гнезда

Предварительные измерения

Экспериментальные измерения

Напряжение, В

Напряжение, В

Х1,Х4 (Х2 – общ.)

U = 15

U = 16,2

Х5,Х9

U5 = 17,5

U5 = 20,3

Х6,Х9

U6 = 8,9

U6 = 12,3

Х8,Х10 (Х9 – общ.)

U8 = U10 = 8,2

U8 = U10 = 11,6

Х7,Х14 (Х9 – общ.)

U7 = U14 = 8,0

U7 = U14 = 10,4

Х12,Х13 (Х9 – общ.)

U12 = U13 = 7,5

U12 = U13 = 10,9

Х11,Х15,Х16 (Х9 – общ.)

U11 = U15 = U16 = 5

U11 = U15 = U16 = 6,1

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы были произведены следующие предварительные и экспериментальные измерения, результаты которых сведены в таблицу 3:

1.4 ТАБЛИЦА 3

Контрольные гнезда

Предварительные измерения

Экспериментальные измерения

Напряжение, В

Напряжение, В

Х5,Х10

UR1 = U5 – U10 = 20 – 9 = 11

UR1 = U5 – U10 = 8,7

Х56

UV5 = U5 – U6 = 10

UV5 = U5 – U6 = 8,2

Х67

UV6 = 2

UV6 = 2

Х1011

UV7 = 3,7

UV7 = 5,7

X1315

UV8 = 3,2

UV8 = 5

Х149

UR2 = 8

UR2 = 10,5

Х169

UR3 = 5,5

UR3 = 6,1

На основании предварительных и экспериментальных измерений были составлены графики зависимости, рис. 2:

1.5 ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ (рис.2)

По результатам выполненной работы и полученным данным можно сделать следующий вывод: сравним предварительные данные и данные после введения в систему ошибки, делаем вывод, что произошло короткое замыкание резистора R3.


Изм.

Лист

№ Документа

Подпись

Дата

ист

2

210306.05.02.050.1359

Разработал

Кожевников

Проверил

 Костюк

Реценз.

Н.Контр.

Утверд.

Костюк

Отчет по лабораторной работе №02

Лит.

Листов

5

ТТИ НИЯУ МИФИ СПО

РАС 5068

Изм.

Лист

№ Документа_

Подпись_

 Дата

_

Лист_

 3

210306.05.02.050.1359

Изм.

Лист

№ Документа_

Подпись_

 Дата

_

Лист_

 4

210306.05.02.050.1359

Изм.

Лист

№ Документа_

Подпись_

 Дата

_

Лист_

 5

210306.05.02.050.1359


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68267. Діалогічність свята (на прикладі культури народів Криму) 130 KB
  Актуальність дослідження свята як культурної форми зумовлена тим що воно завжди несе в собі позитивну емоційночуттєву компоненту що сприяє створенню справжньої конструктивної діалогічності як основи реалізації принципів толерантності та добросусідства.
68268. МОДЕЛІ БЕЗПЕКИ У ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ 161.5 KB
  Роль ЧР у світовій політиці і глобальній економіці є великою але при цьому складається загрозлива ситуація вакууму безпеки що актуалізує вивчення підходів дослідників різних країн до проблем безпеки в Причорномор’ї; пріоритетів зовнішньої політики України...
68269. Муніципальна влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та функціонування 281.5 KB
  Влада як соціальний феномен завжди привертала і буде привертати увагу дослідників різних галузей соціогуманітарних наук. Особливо це проявляється у переломні епохи соціально-політичного розвитку, коли змінюються політичні режими або реальною стає загроза дестабілізації механізму...
68270. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРОВАДЖЕННІ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ 324.5 KB
  Особливого значення вказана діяльність набуває під час притягнення осіб, які вчинили порушення митних правил (далі – ПМП), до адміністративної відповідальності, адже саме в компетенцію посадових осіб митних органів входить виявлення та припинення вказаних правопорушень...
68271. ІМПРЕСИВНА ГРАФОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ В ПРОЕКТУВАННІ ОБ’ЄКТІВ ДИЗАЙНУ 6.55 MB
  Мета дослідження: створення імпресивної графоаналітичної моделі в проектуванні об’єктів дизайну з використанням теорії психофізики сприйняття. Під імпресивною моделлю розуміють таку модель, згідно з якою об'єкти дизайну проектувалися із врахуванням математичних...
68272. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 289 KB
  Ефективність діяльності підприємств ресторанного господарства в ринковій економіці особливо в умовах жорсткої конкуренції безпосередньо залежить від активізації інноваційної діяльності підприємств та реалізації їх ефективної інноваційної політики. Різноманітність інновацій і заходів їх реалізації...
68273. СУБСТАНТИВНІ КОМПОЗИТИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПРОЦЕСУАЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ 190.5 KB
  Мета дослідження полягає в системному описі формальної та ономасіологічної структури іменниківкомпозитів зі значенням процесуальності в російській мові. Для досягнення зазначеної мети необхідним є вирішення наступних завдань: визначити можливі структурні типи композитопобудови іменників...
68274. ФІНАНСОВО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ 186 KB
  Ринок цінних паперів будучи важливим і специфічним елементом фінансового ринку здійснює вагомий вплив на економічний розвиток країни. На цьому ринку держава органи місцевого самоврядування суб’єкти господарювання мають можливість акумулювати фінансові ресурси за допомогою цінних...
68275. ТВОРЧІСТЬ Я. П. ДЕ БАЛЬМЕНА ТА РОСІЙСЬКА РОМАНТИЧНА ПРОЗА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ 143 KB
  Мета роботи – проаналізувати із сучасних наукових засад літературну спадщину Я. П. де Бальмена та визначити її ідейно-художню значущість. Досягнення цієї мети зумовило необхідність розв’язання таких завдань: узагальнити окремі біографічні відомості про Я. П. де Бальмена й систематизувати інформацію...