37655

Генератор низкой частоты ГНЧ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель работы: определить неисправность в генераторе низкой частоты ГНЧ. Оборудование: осциллограф С1 – 101, тренажер Т – 97, вольтметр В7 – 20.

Русский

2013-09-24

807 KB

37 чел.

Трехгорный технологический институт
филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

уровень образования – базовый СПО
Специальность 210306 «Радиоаппаратостроение»

Очная – заочная форма обучения

Отчет

по лабораторной работе №07

по дисциплине «Регулировка и испытание радиоаппаратуры»

Тема лабораторной работы:

«Генератор низкой частоты ГНЧ»

Выполнил:

студент группы РАС 5068      Е.Ж. Кожевников

Проверил:

преподаватель                        В.Н. Костюк

Трехгорный

2012 г.


Лабораторная работа №07

Генератор низкой частоты ГНЧ

Цель работы: определить неисправность в генераторе низкой частоты ГНЧ.

Оборудование: осциллограф С1 – 101, тренажер Т – 97, вольтметр В7 – 20.

Рис.1 Генератор низкой частоты ГНЧ

1.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГЕНЕРАТОРА НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ:

1. Амплитудное значение выходного напряжения, В ……………………………………. 3,0

2. Частота, кГц ………………………………………………………………………………...... 1

3. Сопротивление нагрузки, кОм …………………………………………………………….. 0,91

4. Постоянное напряжение питания, В …………………………………............................ 15

1.2 ТАБЛИЦА 1

Контрольные гнезда

Состояние при исправной схеме

Х1,Х16

Замкнуты накоротко

Х3,Х7,Х10,Х15

Замкнуты накоротко

Остальные контрольные гнезда

Не замкнуты накоротко

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы были произведены следующие предварительные и экспериментальные измерения, результаты которых сведены в таблицу 2:

1.3 ТАБЛИЦА 2

Контрольные гнезда

Предварительные измерения

Экспериментальные измерения

Напряжение, В

Напряжение, В

Х1,Х16 (Х9 – общ.)

U1 = U16 = 0

U1 = U16 = 0

Х2,Х9

U2 = 1

U2 = 1,1

Х3,Х7,Х10,Х15 (Х9 – общ.)

U3 = U7 = U10 = U15 = 15

U3 = U7 = U10 = U15 = 15,1

Х4,Х9

U4 = 1,1

U4 = 1,1

Х5,Х9

U5 = 8

U5 = 9,3

Х6,Х9

U6 = 0,6

U6 = 0,5

Х8,Х9

U8 = 0,4

U8 = 0,4

Х11,Х9

U11 = 5

U11 = 5,1

Х12,Х9

U12 = 8

U12 = 7,5

Х13,Х9

U13 = 4,5

U13 = 4,4

            Х14,Х9

               U14 = 3,8

             U14 = 3,8

В процессе подготовки к выполнению лабораторной работы были произведены следующие предварительные и экспериментальные измерения, результаты которых сведены в таблицу 3:

1.4 ТАБЛИЦА 3

Контрольные гнезда

Предварительные измерения

Экспериментальные измерения

Напряжение, В

Напряжение, В

Х12

UC2 = U2 – U1 = 1 – 0 = 1

UC2 = U2 – U1 = 1,1 – 0 = 1,1

Х24

UR1 = 0

UR1 = 0

Х34

UR3 = U3 – U4 = 13,9

UR3 = U3 – U4 = 14,1

Х49

UR2 = 1,1

UR2 = 1,1

X75

UR4 = 7

UR4 = 5,8

Х56

UV1 = 7,4

UV1 = 8,9

Х69

UR5 = 0,6

UR5 = 0,5

X1,X8

UR6 = 0,3

UR6 = 0,3

X8,X6

UR7 = 0,8

UR7 = 0,1

X5,X11

UC3 = 3

UC3 = 4,3

X10,X11

UR8 = 10

UR8 = 10

X11,X9

UR9 = 5

UR9 = 5,1

X10,X12

UR10 = 7

UR10 = 7,7

Х1213

UV2 = 4

UV2 = 3

Х13,Х14

UR11 = 0,6

UR11 = 0,7

Х149

UR12 = 3,4

UR12 = 3,8

Х1216

UC4 = 8

UC4 = 7,5

На основании предварительных и экспериментальных измерений были составлены графики зависимости, рис. 2:

1.5 ГРАФИКИ ЗАВИСИМОСТИ (рис.2)

По результатам выполненной работы и полученным данным можно сделать следующий вывод: сравним предварительные данные и данные после введения в систему ошибки, делаем вывод, что произошло короткое замыкание цепи С1, R2.


ТТИ НИЯУ МИФИ СПО

РАС 5068

5

Листов

Лит.

Отчет по лабораторной работе №07

остюк

Утверд.

Н.Контр.

Реценз.

 Костюк

Проверил

Кожевников

Разработал

210306.05.07.050.1359

2

Лист

Дата

Подпись

№ Документа

Лист

Изм.

210306.05.07.050.1359

 3

Лист_

 Дата

_

Подпись_

№ Документа_

Лист

Изм.

210306.05.07.050.1359

 4

Лист_

Дата

_

Подпись_

№ Документа_

Лист

Изм.

210306.05.07.050.1359

 5

Лист_

Дата

_

Подпись_

№ Документа_

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73925. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 311 KB
  Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Тому передусім слід відзначити помилковість віднесення до форм інвестицій реінвестиції які характеризують не об’єкт вкладення капіталу а процес використання доходу отриманого від інвестиційних операцій у процесі реінвестицій згідно з цим же законом інвестиційний доход може бути використано на здійснення як капітальних так і фінансових інвестицій.
73926. Аналіз фінансових звітів 462.5 KB
  Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз прибутковості підприємства. При вивченні теми про аналіз фінансових звітів необхідно приділити увагу сутності цілям та задачам аналізу фінансового стану підприємства. Для забезпечення якісного та детального аналізу фінансових звітів необхідно оволодіти загальними концептуальнометодичними принципами підходів і трактовок фінансового стану підприємства.
73927. ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ 442.5 KB
  Фінансова стратегія підприємства. Прогнозування показників фінансової звітності підприємства. Головна мета фінансового плану підприємства полягала у виявленні невикористаних ресурсів і визначенні суми платежів у бюджет величина якої відповідала перевищенню доходів підприємства над його витратами. За ринкової економіки значно підвищується матеріальна відповідальність керівника підприємства за його фінансовий стан.
73928. Антикризове фінансове управління підприємством 138.5 KB
  Необхідність оволодіння основами антикризового фінансового управління зумовлена тим що в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою фінансовогосподарську діяльність знаходячись під постійним впливом несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників які можуть призвести до фінансової кризи та банкрутства.
73930. Система забезпечення фінансового менеджменту 84.5 KB
  Фінансовий менеджмент є невід\'ємною складовою частиною загальної системи управління підприємством. Тому його організаційне забезпечення має бути інтегроване з загальною структурою управління підприємством.
73931. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 103.5 KB
  Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з врахуванням фактору інфляції. Необхідніть і сутність визначення вартості грошей у часі.
73932. Управління активами 123.5 KB
  Активи являють собою ресурси, контрольовані підприємтвом, використання яких призводять до збільшення економічних вигод у майбутньому. До них відносяться всі наявні матеріальні цінності, нематеріальні активи та кошти, що належать підприємству на певну
73933. АНАЛİЗ ФİНАНСОВИХ ЗВİТİВ 271 KB
  Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства. Розроблення конкретних заходів які спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення...