37661

Расчет транзисторного ключа

Практическая работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Задержка включения как указывалось обусловлена наличием входной емкости Свх транзистора.1б: где постоянная времени входной цепи транзистора; сопротивление резистора в этой цепи.1в имеет Исходные данные: питание коллектора Ек = 13В; сопротивление коллектора Rк = 17кОм; сопротивление базы Rб = 23 кОм; напряжение В; постоянная времени транзистора в схеме с общим эмиттером коэффициент усиления транзистора емкость коллектора Ск = 5пФ; емкость эмиттера Сэ = 5пФ; напряжение порога переключения транзистора Требуется...

Русский

2013-09-24

157.5 KB

112 чел.

Трехгорный технологический институт
филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»

уровень образования – базовый СПО
Специальность 210306 «Радиоаппаратостроение»

Очная – заочная форма обучения

Отчет

по практической работе №01

по дисциплине «Импульсная техника»

Тема практической работы:

«Расчет транзисторного ключа»

Выполнил:

студент группы РАС 5068      Е.Ж. Кожевников

Проверил:

преподаватель                        В.Н. Костюк

 

Трехгорный

2012 г.

Практическая работа №01

«Расчет транзисторного ключа»

Цель работы: определить продолжительность стадий переключения транзисторно – го ключа (рис.1,а).

Рис.1. Стационарные состояния ключа

Стационарные состояния ключа. Ключевой каскад (рис.1,а) может находиться в одном из двух стационарных состояний: во включенном (транзистор насыщен) и в выключенном (транзистор заперт).

Задержка включения, как указывалось, обусловлена наличием входной емкости  Свх транзистора. В исходном состоянии эта емкость заряжена до напряжения Um, а с момента появления положительного входного импульса начинает перезаряжаться и напряжение на ней стремится к значению Um (рис.1,б):

где – постоянная времени входной цепи транзистора; – сопротивление резистора в этой цепи.

Если ˃˃˃˃, то можно считать, что до уровня фронт импульса тока  нарастает линейно. Тогда из подобия соответствующих треугольников (рис.1,в) имеет

Исходные данные:

 •  питание коллектора Ек = 13В;
 •  сопротивление коллектора Rк = 1,7кОм;
 •  сопротивление базы Rб = 2,3 кОм;
 •  напряжение В;
 •  постоянная времени транзистора в схеме с общим эмиттером
 •  коэффициент усиления транзистора
 •  емкость коллектора Ск = 5пФ;
 •  емкость эмиттера Сэ = 5пФ;
 •  напряжение порога переключения транзистора

Требуется определить:

 •  время задержки включения ;
 •  длительность фронта включения
 •  время задержки выключения
 •  длительность фронта выключения
 •  время выключения

Порядок выполнения работы:

1. Задержка включения транзистора при

2. Для определения длительности фронта включения находим эквивалентную постоянную транзистора

и степень насыщения

Так как S˃˃1,то

Общее время включения транзистора

3. Задержка выключения находится по формуле

4. Длительность фронта выключения находится по формуле

Общее время выключения транзистора

Вывод: в том, что задержка выключения, связанная с насыщением транзистора, является самой длительной стадией переходных процессов. Поэтому в быстродействующих ключах транзистор удерживается от насыщения; такие ключи называются ненасыщенными.


210306.04.01.050.1359

 3

Лист_

Дата

_

Подпись_

№ Документа_

Лист

Изм.

Изм.

Лист

№ Документа_

Подпись_

Дата

_

Лист_

 3

210306.04.01.050.1359

ТТИ НИЯУ МИФИ СПО

РАС 5068

4

Листов

Лит.

Отчет по практической работе №01

Костюк

Утвердил

Н.Контр.

Реценз.

 Костюк

Проверил

Кожевников

Разработал

210306.04.01.050.1359

2

Лист

Дата

Подпись

№ Документа

Лист

Изм.

210306.04.01.050.1359

 4

Лист_

Дата

_

Подпись_

№ Документа_

Лист

Изм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36595. Основи екології. Курс лекцій 161.5 KB
  Предметом вивчення екології є умови та закономірності існування формування та функціонування біосфери від окремої особі до біосфери в цілому та їх взаємозвязок з зовнішніми умовами а також загальні закони розвитку екології. Самою простою структурою сучасної активної частини біосфери являється біогеоценоз. Це дало йому поштовх до створення всеохоплюючої теорії біосфери тобто тієї частини зовнішніх оболонок нашої планети які безпосередньо повязані з існуванням життя на Землі. Вернадський дав визначення біосфери: âБіосфера являє...
36596. Філософія. Курс лекцій 643.5 KB
  Філософське знання має свою специфіку, яка докорінно відрізняє його від конкретно-наукового знання. Річ у тім, що коли наукове знання на певному етапі історичного розвитку є точним, однозначним і тому загальноприйнятним для всіх людей, то філософське знання є поліфонічним, плюралістичним. Це означає, що на одні і тіж самі питання в різних філософських школах даються різні відповіді, які, що суттєво важливо, мають рівноцінне значення
36597. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЛОСОФИИ 899 KB
  Мировоззрение человека и философия.Мировоззрение человека: его сущность структура и исторические формы. Бытие и материя основа раскрытия сущности мира и человека. Философское понимание человека.
36598. Фінанси підприємства. Курс лекцій 766.5 KB
  Економічний зміст і причини виникнення Фінансова криза на підприємстві це кінцева стадія непрогнозованого процесу втрати під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів потенціалу розвитку у ході котрого структура капіталу та ліквідність підприємства погіршується настільки що це загрожує його подальшому існуванню. Під фінансовою кризою розуміють фазу розбалансованої діяльності підприємства та обмежених можливостей впливу його керівництва на фінансові відносини що виникають на цьому підприємстві. На практиці з кризою як правило...
36599. Розроблення та експлуатація нафтових, газових та газоконденсатних родовищ 8.29 MB
  Біда кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ; В. Коваленко кандидат технічних наук доцент кафедри видобування нафти і газу та геотехніки ПолтНТУ.46 Лекція №6 Приплив нафти і газу до свердловини.
36600. АКТУАРНА МАТЕМАТИКА 2.51 MB
  Метою дисципліни є - сформувати у студентів систематизовані теоретичні знання з основ створення, дослідження, практичного використання актуарних моделей, методики проведення страхових розрахунків Формування необхідних професійних якостей економістів вищої кваліфікації, підприємців, комерсантів, так як оволодіння статистичною методологією є однією з необхідних умов пізнання кон’юнктури ринку
36601. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК. Конспект лекцій 902.5 KB
  Предмет бухгалтерського обліку і методичні прийоми його вивчення. Баланс рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку. Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку.
36602. Управлінський облік. Конспект лекцій 2.21 MB
  Для нормального виконання названих функцій необхідна інформація, яку надає, перш за все, система бухгалтерського обліку. Інформація для управління повинна бути корисною, що передбачає її доречність, зрозумілість, своєчасність, порівнянність (співставність), об’єктивність, надійність, повноту, ефективність
36603. ФІЗИКА. Основні поняття та закони МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 2.95 MB
  Силовою характеристикою електричного поля є напруже ність Еr . Напруженість це векторна фізична величина яка визначається силою з якою поле діє на одиничний позитивний заряд внесений у дану точку поля: E = F . q0 Одиницею виміру напруженості у системі СІ є вольт на метр В м Енергетичною характеристикою поля є потенціал φ. Потен ціал це скалярна фізична величина яка визначається потенціальною енергією одиничного позитивного заряду вміщеного в цю точку поля.