37688

Багатовимірні масиви. Функції. Обробка двовимірних масивів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: вивчити засоби опису функцій користувача та задання багатовимірних масивів, навчитись застосовувати функції користувача та алгоритми обробки багатовимірних масивів, зокрема двовимірних.

Украинкский

2015-01-18

563.03 KB

3 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з програмування

Функції. Багатовимірні масиви. Обробка двовимірних масивів

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №4

Тема: Функції. Багатовимірні масиви. Обробка двовимірних масивів.

Мета: вивчити засоби опису функцій користувача та задання багатовимірних масивів, навчитись застосовувати функції користувача та алгоритми обробки багатовимірних масивів, зокрема двовимірних.

Завдання

1. Задано матрицю А(mm), 1 < < 10. Знайти максимальний з елементів, розташованих над головною діагоналлю. Переставити рядки за зростанням значення другого елемента рядка.

Програма 1

#include <stdio.h>

void main()

{

srand(time(0));

int a[10][10],m,i,j,max;

printf("Vvedit kil'kist' r'adkiv i stovpziv M>1: "); scanf("%d",&m);

for (i=0;i<m;i++) {for (j=0;j<m;j++) a[i][j]=rand()%100,printf("%5d  ",a[i][j]); printf("\n");}

max=a[0][1];

for (j=1;j<m;j++) for (i=0;i<j;i++) if (a[i][j]>max) max=a[i][j]; printf("\nmax=%d \n",max);

//sorting

int maxi,t,l=m;

while(l>0) {maxi=0; for(i=1;i<l;i++) if (a[i][1]>a[maxi][1]) maxi=i;

       for (j=0;j<m;j++) t=a[l-1][j],a[l-1][j]=a[maxi][j],a[maxi][j]=t; l--; }

   for (i=0;i<m;i++) {for (j=0;j<m;j++) printf("%3d  ",a[i][j]); printf("\n");}    

}


Блок-схема 1

початок

Ввести(m)

j=1, m

i=0, m

i=0, j-1

j=0, m

a[i][j]=rand()%100

Вивести(a[i][j])

max=a[0][1]

a[i][j]>max?

+

max=a[i][j]

A

Вивести(max)


A

+

l>0?

l=l-1

maxi=i

maxi=0

i=0, m

i=0, m

j=0, m

i=1, l

+

a[i][1]>a[maxi][1]?

t=a[l-1][j],a[l-1][j]=a[maxi][j], a[maxi][j]=t

Вивести(a[i][j])

кінець

2.  Скласти програму визначення значення функції у точці. У програмі передбачити реалізацію трьох підпрограм (функцій): перша забезпечує введення інформації, друга забезпечує обчислення необхідної величини, третя – виведення результатів. Передачу параметрів між функціями організувати без використання глобальних змінних.

Програма 2

#include <stdio.h>

#include <math.h>

 

void read(int *x,int *m,int *n,int *k)

{

printf("Vvedit 4yslo X: "); scanf("%d",x);

printf("Vvedit 4yslo m: "); scanf("%d",m);

printf("Vvedit 4yslo n: "); scanf("%d",n);

printf("Vvedit 4yslo k: "); scanf("%d",k);

}

float F(int x,int m,int n,int k)

{

return sin(sqrt(m+2)*1.0/x+k*1.0/n)+log(pow(k*1.0/2+x*x,1/3));

}

void write(float y)

{

printf("\n\tY=%4.4f\n",y);

}

void main()

{

int x,m,n,k;

read(&x,&m,&n,&k);

write(F(x,m,n,k));

 }


кінець

вихід

Вивести(y)

write(y)

початок

read(x,m,n,k)

Ввести(x,m,n,k)

Блок-схема 2

                   

write(F(x,m,n,k))

read(x,m,n,k)

вихід

F (x,m,n,k)

Вивести(sin(sqrt(m+2)*1.0/x++k*1.0/n)+log(pow(k*1.0/2+
+x*x,1/3))
)

вихід

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився описувати функції з різними параметрами та значеннями і методи їх виклику, а також засвоїв алгоритми опису багатовимірних масивів та їх обробку в мові програмування С.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36119. Податкові системи зарубіжних країн 585 KB
  Так у Стародавньому Римі основними податками які справлялися у натуральній формі були поземельний податок податки на живий інвентар фруктові дерева виноградники та нерухомість. Іншим видом податку тих часів було поплужне тобто податок з кожного плуга. Після приєднання українських земель до Росії основним податком стає подимне або подвірний податок який сплачувався кожним селянським двором. Тому цей податок отримав назву поголовщина або подушна подать.
36120. ПОЛІТОЛОГІЯ. Курс лекцій 5.29 MB
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ. РОЗВИТОК ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНИ. ДЕРЖАВА ГОЛОВНИЙ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ. Проте в новий час розвиток політичної думки та уявлень про державу призвів до відокремлення науки про державу та її обособлення від політичної науки.
36121. Управління поведінкою споживача 1.03 MB
  Підходи та етапи моделювання поведінки споживачів. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу. Поведінка споживачів це дії які здійснює окрема особа купуючи і користуючись продукцією чи послугами це розумові і соціальні процеси що передують цим діям або настають за ними. Поведінка споживачів у промисловому маркетингу це процес прийняття рішення яким користується підприємство чи організація для визначення потреби у продуктах послугах ідентифікації оцінювання й вибору торгових марок і постачальників.
36122. Проектування трубопроводів 892.5 KB
  Особливості різних способів транспортування нафтинафтопродуктів і газу. Особливості трубопровідного транспорту. Особливості залізничного транспорту. Особливості морського транспорту. Особливості річкового транспорту. Особливості автомобільного транспорту. Економіка різних видів транспортування нафти інафтопродуктів. Вибір раціонального способу транспортування нафтовихвантажів. Методика розрахунку характеристик за способамитранспортування. Розрахунок економічних показників трубопровідноготранспорту...
36124. Основи статистики. Конспект лекцій 342.46 KB
  Статистичні спостереження. Статистичні спостереження. Суть та організаційні форми статистичного спостереження. План статистичного спостереження.
36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний обєкт релігійної віри Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.