37691

Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Украинкский

2013-09-25

143.69 KB

7 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з програмування

Складні структури даних. Структури.

Об’єднання. Бітові поля

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №5

Тема: Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля.

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Завдання

Створити структуру “Банк”, в якій містяться наступні поля:

-   прізвище, ім’я, по батькові;

-   номер рахунку;

-   дата останньої операції;

-   сума останньої операції;

-   сума вкладу.

Написати програму, що окремими функціями виконує наступні дії:

-   введення з клавіатури даних у масив, що складається з N змінних типу “Банк”;

-   впорядкування записів за зменшенням суми вкладу;

-   виведення на екран інформації про всіх абонентів, сума останньої операції яких не перевищує 100 грн і номер рахунку яких містить цифру, що вводиться із клавіатури.

Програма

#include <stdio.h>

#include <string.h>

struct {char pib[50],number[10],data[10]; int suma,vklad;} b[10],t;

int N;

void read()

{

int i;

do printf("Введіть кількість записів N (N<10): "), scanf("%d",&N); while ((N<=0)||(N>10));

for (i=0;i<N;i++)  {

  printf("\n\tВведіть прізвище,ім'я,по-батькові:  "); gets(b[i].pib);

  printf("\tВведіть номер рахунку:  "); gets(b[i].number);

  printf("\tВведіть дату останньої операції:  "); gets(b[i].data);

  printf("\tВведіть суму останньої операції:  "); scanf("%d",&b[i].suma);

  printf("\tВведіть суму вкладу:  "); scanf("%d",&b[i].vklad);  }

}

void sort()

{

int i,j;

for (i=0;i<N;i++) for (j=1;j<N;j++) if (b[j].vklad>b[j-1].vklad) t=b[j],b[j]=b[j-1],b[j-1]=t;

}

void res()

{

int i; char a;

printf("Введіть цифру: "); scanf("%s",&a);

for (i=0;i<N;i++) if ((b[i].suma<=100)&&(strchr(b[i].number,a)!=NULL))

   {printf("\n\tПІБ:  "); puts(b[i].pib);

    printf("\tНомер рахунку:  "); puts(b[i].number);

    printf("\tДата останньої операції:  "); puts(b[i].data);

    printf("\tСума останньої операції:  "); printf("%d\n",b[i].suma);

    printf("\tСума вкладу:  "); printf("%d\n",b[i].vklad);

   }  

}

void main()

{

read();

sort();

res();

}


Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився описувати та опрацьовувати структури в мові програмування С, сумісно зберігати дані різних типів, а також засвоїв створення функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48780. Реалізація трудового потенціалу в умовах глобалізації економіки 97 KB
  В даній роботі ми дослідили вплив глобалізації на реалізацію трудового потенціалу її позитивні та негативні наслідки. Однак залучення до глобальних процесів країн з різними економічними технологічними та експортноімпортними можливостями на умовах рівної інституціональної відкритості призводить до нерівних результатів коли переваги глобалізації використовують економічно розвинені країни а слаборозвинені держави зазнають негативних наслідків. Тому питання реалізації трудового потенціалу в...
48781. Схемотехнічна і конструкторська розробка вузла сканування, що входить в склад оптико-електричного приладу 911.5 KB
  Спектральні прилади призначені для розкладу складного спектра випромінювання на монохроматичні складові і для вимірювання їх довжини хвилі та інтенсивності. За допомогою сучасних спектральних приладів можливо докладно вивчати властивості і будову різних матеріалів їх структуру і хімічний склад по наявності в спектрі випромінювання або поглинання визначених спектральних ліній. Тому виник розділ спектроскопії названий лазерною спектроскопією під якою розуміється сукупність апаратури і методів дослідження в яких лазери використовуються...
48783. Использование нейронных сетей для определения коммуникативных способностей индивидов 425 KB
  Слышали и про холодильники с выходом в Интернет и про внедрение Microsoft в будущие версии Windows элементов искусственного интеллекта. В подобном развитии области искусственного интеллекта нет ничего необычного. И наконец сети третьей группы являющиеся дальнейшим развитием предыдущих представляют собой уже нейроподобные системы и нацелены они на создание экзотических в настоящее время виртуальных личностей информационных копий человека средой обитания которых является глобальная сеть Интернет. Сейчас в Интернете повсеместно можно...