37691

Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Украинкский

2013-09-25

143.69 KB

7 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з програмування

Складні структури даних. Структури.

Об’єднання. Бітові поля

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №5

Тема: Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля.

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Завдання

Створити структуру “Банк”, в якій містяться наступні поля:

-   прізвище, ім’я, по батькові;

-   номер рахунку;

-   дата останньої операції;

-   сума останньої операції;

-   сума вкладу.

Написати програму, що окремими функціями виконує наступні дії:

-   введення з клавіатури даних у масив, що складається з N змінних типу “Банк”;

-   впорядкування записів за зменшенням суми вкладу;

-   виведення на екран інформації про всіх абонентів, сума останньої операції яких не перевищує 100 грн і номер рахунку яких містить цифру, що вводиться із клавіатури.

Програма

#include <stdio.h>

#include <string.h>

struct {char pib[50],number[10],data[10]; int suma,vklad;} b[10],t;

int N;

void read()

{

int i;

do printf("Введіть кількість записів N (N<10): "), scanf("%d",&N); while ((N<=0)||(N>10));

for (i=0;i<N;i++)  {

  printf("\n\tВведіть прізвище,ім'я,по-батькові:  "); gets(b[i].pib);

  printf("\tВведіть номер рахунку:  "); gets(b[i].number);

  printf("\tВведіть дату останньої операції:  "); gets(b[i].data);

  printf("\tВведіть суму останньої операції:  "); scanf("%d",&b[i].suma);

  printf("\tВведіть суму вкладу:  "); scanf("%d",&b[i].vklad);  }

}

void sort()

{

int i,j;

for (i=0;i<N;i++) for (j=1;j<N;j++) if (b[j].vklad>b[j-1].vklad) t=b[j],b[j]=b[j-1],b[j-1]=t;

}

void res()

{

int i; char a;

printf("Введіть цифру: "); scanf("%s",&a);

for (i=0;i<N;i++) if ((b[i].suma<=100)&&(strchr(b[i].number,a)!=NULL))

   {printf("\n\tПІБ:  "); puts(b[i].pib);

    printf("\tНомер рахунку:  "); puts(b[i].number);

    printf("\tДата останньої операції:  "); puts(b[i].data);

    printf("\tСума останньої операції:  "); printf("%d\n",b[i].suma);

    printf("\tСума вкладу:  "); printf("%d\n",b[i].vklad);

   }  

}

void main()

{

read();

sort();

res();

}


Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився описувати та опрацьовувати структури в мові програмування С, сумісно зберігати дані різних типів, а також засвоїв створення функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8529. Державний лад. Форми правління. Урок 53.61 KB
  Тема уроку. Державний лад. Форми правління. Мета уроку: ознайомити учнів з основними аспектами питання про державний лад та форми правління розвивати в учнів здатність застосовувати отримані знання на практиці виховувати в ліцеїстів...
8530. Початок Української революції. Утворення Центральної Ради 58 KB
  Початок Української революції. Утворення Центральної Ради. Мета: зясувати причини, мету, програму діяльності Центральної ради, розглянути перший етап Української революції та його особливості, розвивати навички аналізу історичних фактів, вмін...
8532. Философия науки неопозитивизма: основные концепции 23.06 KB
  Философия науки неопозитивизма: основные концепции Третий этап позитивизма: неопозитивизм. (40-е гг. 20 в.) Основные представители: Шлик, Нейрат, Карнар, Айер. Главная задача философии неопозитивизма - это анализ языка науки, поэтому этот этап ...
8533. Постпозитивизм. проблема демаркации эмпирических и теоретических наук 19.63 KB
  Постпозитивизм. проблема демаркации эмпирических и теоретических наук Позитивизм - направление в науке и философии, исходящее из позитивного, т. е. из данного, устойчивого, фактического, несомненного, и ограничивает им свое изложение и исслед...
8534. Бытие как философская категория: основные формы и диалектика бытия 21.33 KB
  Бытие как философская категория: основные формы и диалектика бытия Бытие —- это философская категория, обозначающая независимое от сознания существование объективной реальности - космоса, природы, человека. Впервые понятие...
8535. История развития философского понятия материя 20.26 KB
  История развития философского понятия материя Уже в древности философы пытались представить видимое многообразие вещей как проявление видимого начала. Это общее, несотворимая и неуничтожимая основа всех вещей получила название субстанции. Формирован...
8536. Движение как коренное свойство материи 14.71 KB
  Движение как коренное свойство материи Материя обладает неотъемлемыми свойствами - атрибутами, главными из которых являются движение, пространственно временная определенность и отражение. Структурность материи, существование в ней определенного типа...
8537. Пространство и время как форма существования материи 19.78 KB
  Пространство и время как форма существования материи Пространство - это объективная форма существования материи, которая характеризует взаимное расположение материальных объектов способность их занимать определенный об и иметь определенную форму, с...