37694

Моделирование процесса диффузии

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Диффузия из ограниченного источника примеси где N0 приповерхностная концентрация диффузанта; Q см2 поверхностная плотность примеси; t время диффузии; Провести моделирование для Диффузия из бесконечного источника примеси. Диффузия из ограниченного источника примеси...

Русский

2013-09-25

187 KB

18 чел.

Диффузия из бесконечного источника примеси

,

где N0, cм–3 – приповерхностная концентрация диффузанта;

 erfc – дополнительная функция ошибок;

 D, см2/с – коэффициент диффузии;

 t – время диффузии;

 x – расстояние вглубь пластины, см;

Провести моделирование для t = 1; 3 ч.

1

2

3

4

N0, cм–3

6 ∙ 1016

8 ∙ 1017

4 ∙ 1018

7 ∙ 1017

D, см2

2 ∙ 10–15

9 ∙ 10–15

5 ∙ 10–14

3 ∙ 10–14

Диффузия из ограниченного источника примеси

,

,

где N0 – приповерхностная концентрация диффузанта;

 Q, см–2 – поверхностная плотность примеси;

 t – время диффузии;

Провести моделирование для t = 1; 2; 3 ч.

1

2

3

4

Q, см–2

2,8 ∙ 1011

8,1 ∙ 1012

9,5 ∙ 1013

1,3 ∙ 1013

D, см2

2 ∙ 10–15

9 ∙ 10–15

5 ∙ 10–14

3 ∙ 10–14

Лістинг в середовищі MatLab:

No=6e+16;

D=2e-15;

t1=3600;

t2=10800;

x=0:1e-8:1e-6;

N1=No.*erfc(x./(2*sqrt(D*t1)));

N2=No.*erfc(x./(2*sqrt(D*t2)));

figure(1)

plot(x ,N1 ,'b.', x, N2, 'b-');

title('Диффузия из бесконечного источника примеси');

xlabel('sm');

ylabel('N');

grid;

Q=2.8e+11;

D=2e-15;

t1=3600;

t2=7200;

t3=10800;

x=0:5e-7:2e-5;

N01=Q/sqrt(pi*D*t1);

N02=Q/sqrt(pi*D*t2);

N03=Q/sqrt(pi*D*t3);

N1=N01*exp(-x.*x/(4*D*t1));

N2=N02*exp(-x.*x/(4*D*t2));

N3=N03*exp(-x.*x/(4*D*t3));

figure(2)

plot(x ,N1 ,'b.',x ,N2 ,'b-',x ,N3 ,'bx');

title('Диффузия из ограниченного источника примеси');

xlabel('sm');

ylabel('N');

grid;

Графіки

Simulink:

 

Графіки:

НТУУ «КПИ»

Лабораторна робота № 6

з курсу: «Моделювання в електроніці»

тема: «Моделирование процесса диффузии»

Виконали:

студенти ІІІ курсу ФЕЛ

Групи ДП-71

Дубовський О.С.

Сергієнко М.С.

Київ 2010


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36927. Исследование статических и динамических характеристик уровнемеров 1.89 MB
  Губкина Кафедра автоматизации технологических процессов Лабораторная работа Исследование статических и динамических характеристик уровнемеров Методическое пособие к лабораторным работам по курсам : Методы и средства измерений испытаний и контроля Автоматизация производственных процессов Основы техники измерений Москва 2011 Введение Автоматизированные системы управления технологическими процессами АСУ ТП получают результаты измерений в процессе...
36928. Блочные симметричные алгоритмы шифровании. Режимы работы блочных алгоритмов 2.77 MB
  Блочными называются шифры в которых логической единицей шифрования является некоторый блок открытого текста после преобразований которого получается блок шифрованного текста такой же длины. Ситуации в которых постороннему наблюдателю известна часть исходного текста встречаются повсеместно. Это диктуется в первую очередь требованием невозможности обратного декодирования в отношении ключа при известных исходном и зашифрованном текстах. Предположим противник обладает некоторыми сведениями о статистических характеристиках открытого текста.
36929. Моделі оптимального використання взаємозамінних ресурсів 41 KB
  2 як зміниться план якщо норми затрат часу роботи обладнання А на одиницю продукції 1 збільшаться до 3 а обладнання В на одиницю продукції 2 зменшаться до 3. 4 Як зміниться розвязок задачі якщо прибуток від продажу продукції зросте на 10 де k порядковий номер у списку студентів групи: m=10k якщо k 10 m=20k якщо k 10 Задача 2 З наступних задач студентка вибирає одну відповідно до порядкового номера у списку студентів групи. Компанія Яваінâ віднедавна отримала статус ексклюзивного дистрибютора іспанської фірми із...
36930. Зовнішній вигляд сторінок. Їх оформлення. Форматування тексту 75 KB
  Форматування тексту. Навчитись змінювати параметри форматування абзаців: вирівнювання інтервал розміщення на сторінці табуляція обрамлення та заповнення список нумерація заголовків. Засвоїти поняття: автозбереження; резервні копії документів; режими відображення документів; пошук текстових документів за різними критеріями; захист документа; основні елементи документа; опції редагування; параметри форматування символів; параметри форматування абзацу; вирівнювання; відступ інтервал розміщення на сторінці табуляція ...
36931. Дослідження нормального розподілу 16.96 KB
  Створюємо таблицю зі стовпчиками задача а задача б задача в та рядками вага пакунку та ймовірність. Задача а Задача б Задача в Вага пакунку Менше 48 Більше 51 У межах від 48 до 51 кг. Ймовірність Задача а Для підрахунку ймовірності РХ 48 події що навмання взятий пакет важить менше 48 кг. Задача б Для підрахуваня ймовірності РХ 51 події що навмання взятий пакет важить більше 51 кг використаємо співвідношення РХ 51=1РХ 51.
36932. Амплітудний модулятор 211.5 KB
  Мета: Дослідження методики настроювання амплітудного модулятора Дослідження модуляційної характеристики амплітудного модулятора Дослідження режимів роботи амплітудного модулятора 1. Методика настроювання амплітудного модулятора на біполярному транзисторі: Для цього складемо схему: Після чого настроїмо резонансний контур на частоту несучого коливання. Закріпимо здобуті навички і налагодимо амплітудний модулятор на частоту модулю чого коливання 150кГц розрахуємо необхідні дані: Статична модуляційна характеристика: E Uвих 02...
36933. Неповністю визначені функції 424.25 KB
  Зберіть схему підключіть входи DCB до джерела логічних сигналів а вихід до логічного пробника. Намалюйте часові діаграми сигналів на виходах всіх логічних елементів схеми для всіх можливих комбінацій вхідних сигналів. Розробіть схему що формує на виході сигнал F із вхідних сигналів А В С як показано на рисунку. При перевірці її роботи для формування вхідних сигналів використайте: а джерела логічних сигналів; б генератор слів.
36934. Розробка засобів програмованого (тестового) контролю навчальних досягнень учнів з трудового навчання 29.76 KB
  Мета роботи: Вивчення дидактичних основ вибору питань для тестової перевірки навчальних досягнень учнів з трудового навчання. Оволодіти методикою проведення тестової перевірка знань умінь та навичок учнів за допомогою нових інформаційних технологій. Система тестування як форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з трудового навчання.
36935. ВИЗНАЧЕННЯ СТАЛОЇ В ЗАКОНІ СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА 127 KB
  Основні теоретичні відомості Якщо на тіло падає потік світла то частина цього потоку буде відбиватися від його поверхні а друга частина потоку що проникає в тіло буде поглинатися частинками тіла і перетворюватися в інші форми енергії в кінцевому рахунку в теплоту. Відношення відбитого потоку Фвідб до падаючого потоку Ф називається коефіцієнтом відбивання або поглинаючою здатністю тіла тобто а = Фвід6 Ф а відношення потоку що поглинається тілом до падаючого потоку називається коефіцієнтом поглинання або поглинаючою здатністю...