37694

Моделирование процесса диффузии

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Диффузия из ограниченного источника примеси где N0 приповерхностная концентрация диффузанта; Q см2 поверхностная плотность примеси; t время диффузии; Провести моделирование для Диффузия из бесконечного источника примеси. Диффузия из ограниченного источника примеси...

Русский

2013-09-25

187 KB

18 чел.

Диффузия из бесконечного источника примеси

,

где N0, cм–3 – приповерхностная концентрация диффузанта;

 erfc – дополнительная функция ошибок;

 D, см2/с – коэффициент диффузии;

 t – время диффузии;

 x – расстояние вглубь пластины, см;

Провести моделирование для t = 1; 3 ч.

1

2

3

4

N0, cм–3

6 ∙ 1016

8 ∙ 1017

4 ∙ 1018

7 ∙ 1017

D, см2

2 ∙ 10–15

9 ∙ 10–15

5 ∙ 10–14

3 ∙ 10–14

Диффузия из ограниченного источника примеси

,

,

где N0 – приповерхностная концентрация диффузанта;

 Q, см–2 – поверхностная плотность примеси;

 t – время диффузии;

Провести моделирование для t = 1; 2; 3 ч.

1

2

3

4

Q, см–2

2,8 ∙ 1011

8,1 ∙ 1012

9,5 ∙ 1013

1,3 ∙ 1013

D, см2

2 ∙ 10–15

9 ∙ 10–15

5 ∙ 10–14

3 ∙ 10–14

Лістинг в середовищі MatLab:

No=6e+16;

D=2e-15;

t1=3600;

t2=10800;

x=0:1e-8:1e-6;

N1=No.*erfc(x./(2*sqrt(D*t1)));

N2=No.*erfc(x./(2*sqrt(D*t2)));

figure(1)

plot(x ,N1 ,'b.', x, N2, 'b-');

title('Диффузия из бесконечного источника примеси');

xlabel('sm');

ylabel('N');

grid;

Q=2.8e+11;

D=2e-15;

t1=3600;

t2=7200;

t3=10800;

x=0:5e-7:2e-5;

N01=Q/sqrt(pi*D*t1);

N02=Q/sqrt(pi*D*t2);

N03=Q/sqrt(pi*D*t3);

N1=N01*exp(-x.*x/(4*D*t1));

N2=N02*exp(-x.*x/(4*D*t2));

N3=N03*exp(-x.*x/(4*D*t3));

figure(2)

plot(x ,N1 ,'b.',x ,N2 ,'b-',x ,N3 ,'bx');

title('Диффузия из ограниченного источника примеси');

xlabel('sm');

ylabel('N');

grid;

Графіки

Simulink:

 

Графіки:

НТУУ «КПИ»

Лабораторна робота № 6

з курсу: «Моделювання в електроніці»

тема: «Моделирование процесса диффузии»

Виконали:

студенти ІІІ курсу ФЕЛ

Групи ДП-71

Дубовський О.С.

Сергієнко М.С.

Київ 2010


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49634. Методичні вказівки. Мікропроцесорні пристрої 1.01 MB
  Варіанти завдань до курсового проекту № варіанта Зміст завдання Спроектувати мікропроцесорну систему керування пасажирським ліфтом Спроектувати мікропроцесорну систему регулювання температури Спроектувати мікропроцесорну систему контролю та індикації температури Спроектувати мікропроцесорну систему контролю й обліку споживаної електроенергії Спроектувати мікропроцесорну систему контролю й облік витрати води Спроектувати мікропроцесорну систему контролю й обліку витрати теплоносія Спроектувати мікропроцесорну систему...
49637. 36-квартирный 9-этажный 1-секционный жилой дом для посемейного заселения и постоянного проживания 736.5 KB
  Любое здание как искусственно созданная среда оказывает этическое и эстетическое воздействие на человека. Организация внутреннего пространства должна соответствовать этическим требованиям общества. Внешний облик здания, его интерьеры должны формироваться по законам архитектурной композиции.
49640. Організація роботи по перегляду і встановленню норм на підприємстві 363.5 KB
  Соціальноекономічні перетворення які характеризують сучасний стан і тенденції розвитку національної і міжнародної економіки потребують приведення в дію всіх резервів ефективності використання трудового і виробничого потенціалу що є неможливим без успішного вирішення проблем в сфері нормування праці. Нині ситуація зі значенням нормування праці радикально змінюється. Питанням побудови системи нормування праці управління системою нормування праці на різних рівнях управління економікою країни присвячені роботи російських науковців Генкіна Б....
49641. Прогнозирование стоимости подержанных сотовых телефонов 560 KB
  Искусственный интеллект и нейронные сети. Нейронные сети. Сети прямого распространения Feedforwrd Рекуррентные сети