37701

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Украинкский

2013-09-25

1.24 MB

6 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з програмування

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Виконав:

Студент групи КІ-10-1

Ноль М.Г.

Перевірив:

Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №1

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів.

Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Завдання

1. За заданими сторонами a, b, c трикутника знайти величини згідно з варіантами. Передбачити введення значень a, b, c  з клавіатури. Виведення вихідних даних здійснювати з відповідним пояснюючим текстом.

Знайти радіус вписаного кола R та бісектрису la.

R=S/p;  p=(a+b+c)/2; ;

.

Блок-схема 1

початок

Ввести(a,b,c)

p=(a+b+c)/2;

;

;

Вивести(S,la)

кінець

Програма 1

#include <stdio.h>

#include <math.h>

void main()

{

float a,b,c;

printf("vvedit storonu trukytnuka: \n");

printf("A="); scanf("%f",&a);

printf("B="); scanf("%f",&b);

printf("C="); scanf("%f",&c);

float p,r,s,l;

p=(a+b+c)/2;

s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

r=s/p;

l=2*sqrt((b*c*p*(p-a)))/(b+c);

printf("radiyc vpusanogo kola R=%f \n bisektrusa la=%f \n",r,l);

}


2. Дано числа a, b, c. Надрукувати їх в порядку зменшення.

початок

Блок-схема 2

Ввести(a,b,c)

b<c?

a<c?

a<b?

b>c?

a>c?

a>b?

+

+

min=a

max=c

max=b

max=c

max=a

+

+

+

+

               

min=c

min=b

min=c

+

a≠max?

a≠min?

                                   

                                            

+

m=b

b≠max?

b≠min?

m=a

m=c

Вивести(max,m,min)

кінець

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int a,b,c;

printf("vvedit tru chusla:  ");

scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);

int max,min,m;

max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);

min=(a<b)?((a<c)?a:c):((b<c)?b:c);

m=((a!=min)&&(a!=max))?a:(((b!=min)&&(b!=max))?b:c);

printf("chusla v por'adky spadann'a:  %d %d %d \n",max,m,min);

}

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я ознайомився з середовищем програмування мови С та структурою програм, освоїв синтаксис для написання простих та розгалужених алгоритмів, навчився використовувати стандартні функції для вводу та виводу інформації, оголошувати різні типи змінних, а також засвоїв основні арифметичні операції.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

53542. Вульф Григорій (Юрій) Вікторович 202.18 KB
  Георгій Вікторович Вульф народився в 1863 р. в м. Чернігові. Закінчив 6 чоловічу класичну гімназію у Варшаві в 1881 р. і вступив до Варшавського університету, на природне відділення фізико-математичного факультету. З 2-го курсу почав працювати з кристалографії
53544. Генезис научного направления финансовый менеджмент, цели и задачи финансового менеджмента 14.57 KB
  Как известно языковая норма регулятор правильности литературного языка и условие его устойчивости стабильности. Лексические повтор слова синонимическая замена использование антонимов многозначных слов однокоренных слов слов одной тематической группы ключевые слова Морфологические замена существительных и других частей речи местоимениями видовременное единство глаголов наречий места и времени вводных слов и предложений союзов частиц и др. Синтаксические наличие вопросноответной формы синтаксического параллелизма определенного...
53545. Нашего стола царица или выходец из Южной Америки 95.5 KB
  Цель: расширить знания об одной из основных овощных культур, развивать художественные и творческие способности учащихся, учить анализу собранного материала, воспитывать уважение к людям труда.
53546. ИГРЫ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 85.5 KB
  Можно проводить игры на аудирование текста, не имея ни картинок, ни рисунков, ни заранее приготовленных вопросов, ни пунктов текста и т.д., это игры на развитие аудитивной памяти. Учитель читает текст в нормальном темпе, играющие слушают
53547. Система показателей оценки имущественного положения организации 13.86 KB
  Основными характеристиками имущественного положения компании являются: сумма хозяйственных средств, доля внеоборотных активов в валюте баланса, доля активной части основных средств, коэффициент износа, коэффициент выбытия, коэффициент обновления.
53548. Квіти - це життя, надія, радість і натхнення 1.31 MB
  Мета: ознайомити учнів з фрагментами життєвого та творчого шляху видатної української художниці Катерини Білокур; розвивати вміння правильно сприймати і розуміти зміст картини; вчити вдало висловлюватися про побачене; розвивати вміння самостійно підбирати кольори і їх відтінки для вдалого відтворення краси квітки у малюнку; розвивати естетичні смаки; виховувати почуття глибокої поваги до творців прекрасного;...
53550. Використання елементів методів проектів та комп’ютерної підтримки на уроках фізики 646.5 KB
  Важливим аспектом застосування інтерактивних технологій є оновлення структури уроків. Кожен вчитель знає, що такі уроки краще запам’ятовуються учнями, викликають зацікавленість і бажання взяти участь в уроці. В нашій роботі ми пропонуємо використання різних форм роботи на уроках математики, фізики та інформатики.