37701

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Украинкский

2013-09-25

1.24 MB

6 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з програмування

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Виконав:

Студент групи КІ-10-1

Ноль М.Г.

Перевірив:

Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №1

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів.

Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Завдання

1. За заданими сторонами a, b, c трикутника знайти величини згідно з варіантами. Передбачити введення значень a, b, c  з клавіатури. Виведення вихідних даних здійснювати з відповідним пояснюючим текстом.

Знайти радіус вписаного кола R та бісектрису la.

R=S/p;  p=(a+b+c)/2; ;

.

Блок-схема 1

початок

Ввести(a,b,c)

p=(a+b+c)/2;

;

;

Вивести(S,la)

кінець

Програма 1

#include <stdio.h>

#include <math.h>

void main()

{

float a,b,c;

printf("vvedit storonu trukytnuka: \n");

printf("A="); scanf("%f",&a);

printf("B="); scanf("%f",&b);

printf("C="); scanf("%f",&c);

float p,r,s,l;

p=(a+b+c)/2;

s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

r=s/p;

l=2*sqrt((b*c*p*(p-a)))/(b+c);

printf("radiyc vpusanogo kola R=%f \n bisektrusa la=%f \n",r,l);

}


2. Дано числа a, b, c. Надрукувати їх в порядку зменшення.

початок

Блок-схема 2

Ввести(a,b,c)

b<c?

a<c?

a<b?

b>c?

a>c?

a>b?

+

+

min=a

max=c

max=b

max=c

max=a

+

+

+

+

               

min=c

min=b

min=c

+

a≠max?

a≠min?

                                   

                                            

+

m=b

b≠max?

b≠min?

m=a

m=c

Вивести(max,m,min)

кінець

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int a,b,c;

printf("vvedit tru chusla:  ");

scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);

int max,min,m;

max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);

min=(a<b)?((a<c)?a:c):((b<c)?b:c);

m=((a!=min)&&(a!=max))?a:(((b!=min)&&(b!=max))?b:c);

printf("chusla v por'adky spadann'a:  %d %d %d \n",max,m,min);

}

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я ознайомився з середовищем програмування мови С та структурою програм, освоїв синтаксис для написання простих та розгалужених алгоритмів, навчився використовувати стандартні функції для вводу та виводу інформації, оголошувати різні типи змінних, а також засвоїв основні арифметичні операції.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6904. Суеверие голубя 59.5 KB
  Суевериеголубя Сказать, что подкрепление это стимул на ответные реакции, значит сказать ничего более чем то, что он следует за ответной реакцией. Он может следовать из-за некоторых механических связей или из-за посредничества другого механизма...
6905. Нужны ли теории научения 652.5 KB
  Нужны ли теории научения В своей работе 1950 г. Скиннер задался вопросом - Нужны ли теории научения? и предположил, что нет. Он определил понятие слова теория. Оно означало "любое объяснение наблюдаемого факта, апеллирующее к событиям, происх...
6906. Электромагнитное поле. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной и интегральной форме. Волновое уравнение 28.22 KB
  Электромагнитное поле. Полная система уравнений электромагнитного поля в дифференциальной и интегральной форме. Волновое уравнение. Электромагнитное поле - это совокупность электрических и магнитных полей, которые могут переходить друг в друга...
6907. Визначення питомого заряду електрону методом магнетрону 276.5 KB
  Визначення питомого заряду електрону методом магнетрону Мета роботи - вивчення одного з методів визначення питомого заряду електрону, який базується на рухові заряджених частинок під дією однорідного магнітного і радіального електричного полів,...
6908. Дослідження електричних полів 279.5 KB
  Дослідження електричних полів Мета роботи: користуючись методом електролітичної ванни визначити еквіпотенціальні поверхні та силові лінії електричного поля між електродами різної конфігурації, розрахувати траєкторію руху пучка електронів. Зміст робо...
6909. Термоелектронна емісія 387 KB
  Термоелектронна емісія Мета роботи: дослідження явища термоелектронної емісії на основі циліндричного вакуумного діода та його вольт-амперних характеристик перевірка закону трьох других та визначення питомого заряду електрона визначення роботи ...
6910. Дослідження плазми газового розряду 410.5 KB
  Дослідження плазми газового розряду Мета роботи: визначення основних параметрів плазми (температури електронного газу і концентрації електронів) методом електричних зондів Ленгмюра. Зміст роботи і завдання 1. Для трьох - п’яти різних значе...
6911. Дослід Франка та Герца 126.5 KB
  Дослід Франка та Герца Мета роботи: Дослідити вольт-амперну характеристику вакуумної лампи з парами ртуті. Переконатися, що електрони які зазнали зіткнень з атомами ртуті передають їм енергію лише характерними порціями (енергія переходу). Визначити ...
6912. Методи вимірювання магнітних полів 79.5 KB
  Методи вимірювання магнітних полів Мета роботи: Ознайомлення з принципом дії приладу Ш1-1 для вимірювання індукції магнітного поля (принцип ядерного магнітного резонансу). Ознайомлення з принципом дії прилада Ш1-8 для вимірювання індукції магн...