37701

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів. Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Украинкский

2013-09-25

1.24 MB

6 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1

з програмування

Ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів

Виконав:

Студент групи КІ-10-1

Ноль М.Г.

Перевірив:

Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №1

Тема: ознайомлення з середовищем програмування. Структура програми. Програмування лінійних та розгалужених алгоритмів.

Мета: навчитись програмувати лінійні та розгалужені алгоритми мовою програмування С.

Завдання

1. За заданими сторонами a, b, c трикутника знайти величини згідно з варіантами. Передбачити введення значень a, b, c  з клавіатури. Виведення вихідних даних здійснювати з відповідним пояснюючим текстом.

Знайти радіус вписаного кола R та бісектрису la.

R=S/p;  p=(a+b+c)/2; ;

.

Блок-схема 1

початок

Ввести(a,b,c)

p=(a+b+c)/2;

;

;

Вивести(S,la)

кінець

Програма 1

#include <stdio.h>

#include <math.h>

void main()

{

float a,b,c;

printf("vvedit storonu trukytnuka: \n");

printf("A="); scanf("%f",&a);

printf("B="); scanf("%f",&b);

printf("C="); scanf("%f",&c);

float p,r,s,l;

p=(a+b+c)/2;

s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

r=s/p;

l=2*sqrt((b*c*p*(p-a)))/(b+c);

printf("radiyc vpusanogo kola R=%f \n bisektrusa la=%f \n",r,l);

}


2. Дано числа a, b, c. Надрукувати їх в порядку зменшення.

початок

Блок-схема 2

Ввести(a,b,c)

b<c?

a<c?

a<b?

b>c?

a>c?

a>b?

+

+

min=a

max=c

max=b

max=c

max=a

+

+

+

+

               

min=c

min=b

min=c

+

a≠max?

a≠min?

                                   

                                            

+

m=b

b≠max?

b≠min?

m=a

m=c

Вивести(max,m,min)

кінець

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int a,b,c;

printf("vvedit tru chusla:  ");

scanf("%d %d %d",&a,&b,&c);

int max,min,m;

max=(a>b)?((a>c)?a:c):((b>c)?b:c);

min=(a<b)?((a<c)?a:c):((b<c)?b:c);

m=((a!=min)&&(a!=max))?a:(((b!=min)&&(b!=max))?b:c);

printf("chusla v por'adky spadann'a:  %d %d %d \n",max,m,min);

}

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я ознайомився з середовищем програмування мови С та структурою програм, освоїв синтаксис для написання простих та розгалужених алгоритмів, навчився використовувати стандартні функції для вводу та виводу інформації, оголошувати різні типи змінних, а також засвоїв основні арифметичні операції.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7884. Школа и общественное дошкольное воспитание в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР (1946—1958 гг.) 126.5 KB
  Школа и общественное дошкольное воспитание в период восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства СССР (1946 гг.) Еще в ходе Великой Отечественной войны Коммунистическая партия и Советское правительство принимали меры по восста...
7885. Проверочные тесты по темам Педагогика как наука, Теория обучения 87.5 KB
  Проверочные тесты по темам Педагогика как наука, Теория обучения Тест 1 Задание. Выберите наиболее точное определение объекта педагогической науки: Ученик Учитель Образование Ребенок Развивающаяся личность Задание...
7886. Основы государства и права (коспект) 467.5 KB
  Основы государства и права (коспект) Введение В условиях развития рыночных отношений в экономике возросли требования к правовой подготовке специалистов. Соответственно от высшей школы требуют формирование широкого кругозора и правовой культуры...
7887. Основы термодинамики. Молекулярная физика 166 KB
  Основы термодинамики Молекулярная физика и термодинамика занимаются явлениями, обусловленными совокупным действием огромного числа непрерывно движущихся частиц. Несмотря на то, что каждая частица движется по законам механики, их совокупное движение ...
7888. Поняття про форму організації навчання 28.5 KB
  Поняття про форму організації навчання Відповідь на питання Як навчати? виводить нас на ще одну важливу категорію педагогіки - категорію форм організації навчання. Якщо поняття метод характеризує змістову або внутрішню сторону навчального процесу ...
7889. З історії розвитку організаційних форм навчання 23.57 KB
  З історії розвитку організаційних форм навчання Загальні форми організації навчання часто називають організаційними системами навчання. У різні періоди розвитку суспільства перевага надавалася тим чи іншим організаційним системам навчання. Найстаршо...
7890. Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку 19.33 KB
  Класно-урочна система навчання, її суть та історія розвитку Класно-урочна система навчання - це така організація навчального процесу, при якій учні групуються по класах і основною формою навчання є урок. Зміст навчання в кожному класі визначаєт...
7891. Причини, привід та початок Першої світової війни 35.5 KB
  Тема уроку. Причини, привід та початок Першої світової війни. Мета: розкрити причини, привід та початок Першої світової війни розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всес...
7892. Воєнні кампанії 1915-1918 років 19.03 KB
  Тема уроку. Воєнні кампанії 1915-1918 років. Мета: розкрити зміст воєнних кампаній 1915-1918 років розвивати аналітичні вміння при вивченні всесвітньої історії виховувати в учнів зацікавленість до новітнього періоду всесвітньої історії Обладнання:...