37710

БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Изучение структуры и функций блока микропрограммного управления БМУ, составление и отладка микропрограмм обработки данных, записанных в ОП, с использованием циклов и подпрограмм.

Русский

2013-09-25

208 KB

2 чел.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра «Вычислительная техника»


Лабораторная работа № 2

по дисциплине

«Организация ЭВМ и систем»

«БЛОК МИКРОПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА С ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТЬЮ»

Выполнил:

ст. гр. ВТ-109

Потоцкий В.И.

Проверил:

Темченко К. А.

Владимир 2011


1.
Цель работы.

Изучение структуры и функций блока микропрограммного  управления БМУ,  составление и отладка микропрограмм обработки данных,  записанных в ОП, с  использованием  циклов  и подпрограмм.

2. Задача.

Сформировать 4 массива, содержащие поразрядные  двоичные функции, аргументами которых являются  одноименные  элементы массивов А и В. Вычисление четверки функций для одной пары аргументов оформить как подпрограмму

3. Схема алгоритма задачи.

Основная программа:

Подпрограмма:

Распределение регистровой памяти.

R1-содержит массив A из одного элемента;

R2-содержит массив В из одного элемента;

R4-используется для хранения элемента массива A;

R5- используется для хранения элемента массива B;

RA-в нем хранится результат первой функции;

RB-в нем хранится результат второй функции;

RC-в нем хранится результат третьей функции;

RD-в нем хранится результат четвертой функции;

RE-используется для промежуточного хранения R4;

4. Составление микропрограммы.

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

0

NACH:

MOV #50,R1

B

SRC

DST

CONST

1

4

1

50

R1

DA,RGB

SDA (РЗУ,АОР)

адрес

1

MOV(R1),R4

B

R

DST

4

1

4

R4

чтение ОП

Запись РЗУ

2

MOV #100,R2

B

SRC

DST

CONST

1

4

1

100

R2

DA,RGB

SDA (РЗУ,АОР)

адрес

3

MOV (R2),R5

B

R

DST

5

1

4

R5

чтение ОП

запись РЗУ

4

JSR PC,FUN

JFI

CHA

CONST

4

1

14

Б/у переход

CJS

адрес

5

MOV#110,AOP

SRC

DST

CONST

4

3

110

DA

записать в AOP

адрес

6

MOV RA,@#110

A

W

DST

A

1

2

RA

запись в RGW

запись в ОП

7

MOV#120,AOP

SRC

DST

CONST

4

3

120

DA

записать в AOP

адрес

8

MOV RB,@#120

A

W

DST

B

1

2

RB

запись в RGW

запись в ОП

9

MOV#130,AOP

SRC

DST

CONST

4

3

130

DA

записать в AOP

адрес

A

MOV RC,@#130

A

W

DST

C

1

2

RC

запись в RGW

запись в ОП

B

MOV#140,AOP

SRC

DST

CONST

4

3

140

DA

записать в AOP

адрес

C

MOV RD,@#140

HALT

A

W

DST

JFI

D

1

2

5

RD

запись в RGW

запись в ОП

STOP

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

14

FUN:

MOV RE,R4

A

B

4

E

RE

R4

15

AND R4,R5

A

B

ALU

5

4

E

R5

R4

R&S

16

MOV RA,R4

A

B

4

A

R4

RA

17

MOV R4,RE

A

B

E

4

RE

R4

18

OR R4,R5

A

B

ALU

5

4

F

R5

R4

R\/S

19

MOV RB,R4

A

B

4

B

R4

RB

1A

MOV R4,RE

A

B

E

4

RE

R4

1B

AND R4,R5

NEG R4

A

B

ALU

5

4

C

R5

R4   

R&S

1C

MOV RC,R4

A

B

4

C

R4

RC

1D

MOV R4,RE

A

B

E

4

RE

R4

1E

OR R4,R5

NEG R4

A

B

ALU

5

4

D

R5

R4

R\/S

1F

MOV RD,R4

RTS PC

A

B

JFI

CHA

4

D

4

A

R4

RD

б/у переход

CRTN

5. Тесты

A

B

A&B

A\/B

A&B

A\/B

FF57

8688

8600

FFDF

79FF

0020

Как видно из таблицы, МП работает правильно.

6. Вывод.

В ходе работы я изучил структуру и функцию блока микропрограммного  управления  БМУ,  составил и отладил микропрограмму обработки данных,  записанных в ОП, используя при этом подпрограмму.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25251. Основні форми теорії та принципи її побудови 28 KB
  Основні форми теорії та принципи її побудови. У більш вузькому розумінні вища найрозвинутіша форма організації наукового знання що дає цілісне уявлення про закономірності та суттєві звязки певної області дійсності предмету даної теорії. Інші форми наукового знання закони класифікації типології первинні пояснювальні схеми можуть передувати та складати базу теорії. Сукупність певних тверджень та понять аксіом та методологічних принципів їх взаємодії складають певний базис теорії.
25252. Суперечка між універсалістами та комунітаристами в сучасній політичній філософії 23.5 KB
  Якщо ж переходити до сучасності то Роулз намагався реконструювати кантіанські принципи де є пріоритет права над благом. Тобто Роулз та його прибічники ліберали намагаються відшукати загальний консенсус та розмірковують над зародками світового громадянського правового ладу. Метою Роулза є втілити принципи всезагальної справедливості у реальне життя та зробити суспільство стабільним. Роулз у Теорії справедливості навіть пропонує у вихідній позиції представити що не знаєте свого віку статі соціального походження.
25253. Соціальна філософія Франкфуртської школи 27 KB
  Подібну думки висловлює і Маркузе в роботі Одномірна людина. Одномірна людина керується такою ж бідною та плоскою філософією. На думку Еріха Фрома людина народжується тоді коли він розриває первісні звязки з природою що характеризують тваринне існування. Розірвавши їх людина стає одинокою що змушує її обрати 1 із 2х можливих шляхів: скоритися іншому або скорити іншого.
25254. Культура як об’єкт і предмет філософського осмислення 29.5 KB
  В той же час формується і протилежний підхід до питання про вплив культури на людське життя. Виділяють наступні підходи до вивчення історії людської культури: Формаційний Маркс Енгельс: Історія розглядається як зміна супільноекономічних формацій рухомою силою якої вважається класова боротьба. Кожній формації властивий власний тип культури який еволюціонує в своєму розвитку від формації до формації. Процес розвиток культури наділяється прогресивним характером який підпорядковується єдиній логіці історичного процесу утвердження...
25255. Моральні цінності і основні тенденції сучасної культури 27 KB
  Біоетичні проблеми: вторгнення в природу людини пересадка органів клонування суррогатне материнство штучне запліднення зміна статі евтаназія виявляє неможливість узгодження моральної і медицинської позицій. Таким чином під сучасними гуманістичними тенденціями приховуються цілком протилежні процеси егоїстичне і руйнівне ставлення людини до природи як до навколишньої так і до власної; гіпертрафія значення індивідуальної людини що нерідко приховує за собою інтереси конкретних соціальних груп.
25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...
25257. Специфічні риси античної філософської парадигми 30 KB
  Основні досократичні школи: Мілетська школа Фалес Анаксімандр Анаксімен Вчення Геракліта Ефеського Атомізм Демокріта Піфагорійський союз Елейська школа Ксенофан Парменід Зенон Софісти Сократичні школи: мегарська Евклід синтезували вчення Парменіда про буття з вищим поняттям сократівської етики поняттям добра кінічна основою щастя вважали нехтування суспільними нормами циніки кіренайська гедонізм Платон учень Сократа засновник Академії: вчення про ідеї як досконалі речі теорія пізнання знання як пригадування...
25258. Монізм-плюралізм. Суть „елейської кризи” в античній філософії 27.5 KB
  буття єдине істине нерухоме умоглядне розум та умовиводи. Існує лише буття небуття не існує тотожність мислення і буття. Оскільки небуття не можливо помислити то його не має Пізнання засобами органів відчуттів не достовірне. Апорії Зенона Ахілл і черепаха Стріла: логічно неможливе мислення множинності речей припущення руху приводить до суперечностей Опоненти олеатів сперечалися з постулатами про єдність буття і його нерухомість апелювали до чуттєвоконкретної реальності що є багатоманітною і мінливою.
25259. Суть Сократовських тез 22.5 KB
  Осн заслуга в тому що діалог був осн методом знаходження істини. Даний вислів був переосмислений Сократом і означав 1 відмову від космологічної спекуляції досократиків 2 кореляцію осн постулата інтелектуальної етики Сократа добродетелб есть знание який передбач самопізнання пізнання своєї моральної сутності та її наступна реалізація пізнай хто ти єсть і стань ним шляхом досягнення щастя.