37716

Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Статичні одновимірні масиви

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Украинкский

2015-01-18

675.08 KB

4 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з програмування

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками.

Обробка одновимірних масивів та рядків

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №3

Тема: Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків.

Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Завдання

1.  Задано цілий вектор A(n), ≤ 14. Сформувати вектор Х з тих елементів Ai, значення яких є прості числа.

Програма 1

#include <stdio.h>

void main()

{

int a[20],x[20],c[]={1,2,3,5,7,11,13},N,i,j,n=0,pr;

printf("Vvedit kil'kist' elementiv masuvy (<20):"); scanf("%d",&N);

printf("Vvedit elementu masuvy (<15):\n");

for (i=0;i<N;i++) {printf("\tA[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);

for (j=0;j<7;j++) {pr=(a[i]==c[j]); if (pr) {x[n]=a[i]; n++; break;}; }; };

if (n==0) printf("\nV masuvi prostuh 4usel nemae!\n");

else {printf("\nElementu masuva X:\n"); for (i=0;i<n;i++) printf("%d ",x[i]); printf("\n");};

}


Блок-схема 1

початок

c[]={1,2,3,5,7,11,13}

Ввести(N)

j=0, 7

i=0, N

Ввести(a[i])

pr=(a[ i ]==c[ j ])

+

pr?

x[n]=a[i], n=n+1;

+

n=0?

i=0, n

Простих чисел немає

Вивести(a[i])

кінець


2.  Задано ціле число (до 3-х розрядів). Записати це число словами.

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int n;

char str1[10][50]={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот", "сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

char str2[10][50]={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят", "шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

char str3[20][50]={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім", "дев'ять"};

char str4[10][50]={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять", "дев'ятнадцять"};

do printf("Введіть ціле число до 3-х розрядів: "), scanf("%d",&n); while ((n>999)||(n<0));

if (!n) printf("\tнуль\n");

else ((n%100<20)&&(n%100>10))?(printf("\t%s %s\n",str1[n/100],str4[n%10])): (printf("\t%s %s %s\n",str1[n/100],str2[n%100/10],str3[n%10]));

}


початок

Блок-схема 2

str1={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот",

"сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

str2={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят",

"шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

str3={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім","дев'ять"};

str4={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять",

"п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять","дев'ятнадцять"};

+

n>999?

n<0?

+

n≠0?

+

10<n%100<20?

Нуль

Вивести(str1[n/100],str4[n%10])

Ввести(n)

Вивести(str1[n/100],

str2[n%100/10],str3[n%10])

кінець

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився виконувати різні операції над статичними одновимірними масивами та обробляти рядки в мові програмування С, а також засвоїв циклічні оператори для обробки елементів масивів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

1706. Аналіз діяльності Балаклійського лісового господарства 116.53 KB
  ПРИРОДНО-ІСТОРИЧНІ ТА КЛІМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІЇ ДП БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДП БАЛАКЛІЙСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РУБОК ДОГЛЯДУ У СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ ТА МЕТОДИ ОЦІНКИ СОРТИМЕНТНОЇ СТРУКТУРИ ЗАПАСУ, ЩО ВИБИРАЄТЬСЯ.
1707. Правовое регулирования участия в арбитражном процессе государственных органов 238.5 KB
  Общие положения участия в арбитражном процессе органов государственной власти, местного самоуправления и иных органов в защиту публичных интересов. Особенности рассмотрения в арбитражном суде дел об оспаривании нормативных правовых актов.
1708. Эффективность ЛФК при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника 130.69 KB
  ЛФК как метод реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника. Клинические проявления остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Задачи и принципы физической реабилитации при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника.
1709. Вивчення техніко-тактичної підготовки юних баскетболістів і розробка методики її розвитку 81.04 KB
  Теоритичні і методичні основи техніко-тактичної підготовки юних баскетболістів в умовах шкільної секції. Исследование уровня технико-тактической подготовленности баскетболисток спортивно-оздоровительной группы. Методичні рекомендації з підвищення рівня техніко-тактичної підготовленості баскетболістів.
1710. Связи с общественностью в продвижении театрального продукта на региональном уровне 241.82 KB
  Технологии связей с общественностью и современная культурная среда. Анализ системы продвижения МБУ Театра Юного Зрителя г. Нижнекамска. Разработка PR проекта по продвижению МБУ Театра Юного Зрителя г. Нижнекамска. Сегментация рынка театрально-зрелищных услуг и анализ потребителей.
1711. Следственный осмотр компьютерных объектов при расследовании преступлений 353.5 KB
  Компьютерные объекты в криминалистике. Использование информационных технологий в преступной деятельности. Особенности механизма следообразования при совершении преступлений с использованием компьютерных объектов. Особенности производства следственного осмотра при расследовании преступлений, совершенных с использованием компьютерных объектов.
1712. Модели, методы и программное обеспечение для управления взаимодействием с поставщиками и заказчиками на основе агентно-ориентированного подхода и диалоговых логик 1.27 MB
  Программные системы поддержки отношений с клиентами и поставщиками в электронном бизнесе. Моделирование диалога между агентами в подсистемах управлениях отношениями между агентами многоагентных систем. Роль диалога и переговоров во взаимодействиях, реализуемых в системах управления отношениями с поставщиками и клиентами. Многозначные и нечёткие логики в диалоговых задачах ИИ.
1713. Анализ факторов, формирующих макросреду ЗАО Идея Паркета 731.28 KB
  Анализ влияния экономических факторов среды. Ситуация на рынке жилья городов России. Описание пробковых покрытий. Виды материалов из которых потребитель делает свой выбор. Дополнительный уход и аксессуары. Анализ товарной политики ЗАО Идея Паркета.
1714. Електронні та іонні прилади 1.54 MB
  Утворення дефектів у процесі росту плівки і покриття (дислокації). Нанокристалігчні та амфорні плівкові матеріали. Загальна характеристика процесу розсіювання високоенергетичних електронів у твердому тілі. Поняття про область взаємодії електронів з твердим тілом. Будова растрового електронного мікроскопу.