37716

Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Статичні одновимірні масиви

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Украинкский

2015-01-18

675.08 KB

4 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з програмування

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками.

Обробка одновимірних масивів та рядків

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №3

Тема: Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків.

Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Завдання

1.  Задано цілий вектор A(n), ≤ 14. Сформувати вектор Х з тих елементів Ai, значення яких є прості числа.

Програма 1

#include <stdio.h>

void main()

{

int a[20],x[20],c[]={1,2,3,5,7,11,13},N,i,j,n=0,pr;

printf("Vvedit kil'kist' elementiv masuvy (<20):"); scanf("%d",&N);

printf("Vvedit elementu masuvy (<15):\n");

for (i=0;i<N;i++) {printf("\tA[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);

for (j=0;j<7;j++) {pr=(a[i]==c[j]); if (pr) {x[n]=a[i]; n++; break;}; }; };

if (n==0) printf("\nV masuvi prostuh 4usel nemae!\n");

else {printf("\nElementu masuva X:\n"); for (i=0;i<n;i++) printf("%d ",x[i]); printf("\n");};

}


Блок-схема 1

початок

c[]={1,2,3,5,7,11,13}

Ввести(N)

j=0, 7

i=0, N

Ввести(a[i])

pr=(a[ i ]==c[ j ])

+

pr?

x[n]=a[i], n=n+1;

+

n=0?

i=0, n

Простих чисел немає

Вивести(a[i])

кінець


2.  Задано ціле число (до 3-х розрядів). Записати це число словами.

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int n;

char str1[10][50]={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот", "сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

char str2[10][50]={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят", "шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

char str3[20][50]={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім", "дев'ять"};

char str4[10][50]={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять", "дев'ятнадцять"};

do printf("Введіть ціле число до 3-х розрядів: "), scanf("%d",&n); while ((n>999)||(n<0));

if (!n) printf("\tнуль\n");

else ((n%100<20)&&(n%100>10))?(printf("\t%s %s\n",str1[n/100],str4[n%10])): (printf("\t%s %s %s\n",str1[n/100],str2[n%100/10],str3[n%10]));

}


початок

Блок-схема 2

str1={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот",

"сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

str2={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят",

"шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

str3={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім","дев'ять"};

str4={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять",

"п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять","дев'ятнадцять"};

+

n>999?

n<0?

+

n≠0?

+

10<n%100<20?

Нуль

Вивести(str1[n/100],str4[n%10])

Ввести(n)

Вивести(str1[n/100],

str2[n%100/10],str3[n%10])

кінець

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився виконувати різні операції над статичними одновимірними масивами та обробляти рядки в мові програмування С, а також засвоїв циклічні оператори для обробки елементів масивів.