37716

Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Статичні одновимірні масиви

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків. Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Украинкский

2015-01-18

675.08 KB

4 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

з програмування

Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками.

Обробка одновимірних масивів та рядків

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №3

Тема: Статичні одновимірні масиви. Оператори роботи з рядками. Обробка одновимірних масивів та рядків.

Мета: навчитись проводити обробку одновимірних масивів та рядків мовою програмування С.

Завдання

1.  Задано цілий вектор A(n), ≤ 14. Сформувати вектор Х з тих елементів Ai, значення яких є прості числа.

Програма 1

#include <stdio.h>

void main()

{

int a[20],x[20],c[]={1,2,3,5,7,11,13},N,i,j,n=0,pr;

printf("Vvedit kil'kist' elementiv masuvy (<20):"); scanf("%d",&N);

printf("Vvedit elementu masuvy (<15):\n");

for (i=0;i<N;i++) {printf("\tA[%d]=",i); scanf("%d",&a[i]);

for (j=0;j<7;j++) {pr=(a[i]==c[j]); if (pr) {x[n]=a[i]; n++; break;}; }; };

if (n==0) printf("\nV masuvi prostuh 4usel nemae!\n");

else {printf("\nElementu masuva X:\n"); for (i=0;i<n;i++) printf("%d ",x[i]); printf("\n");};

}


Блок-схема 1

початок

c[]={1,2,3,5,7,11,13}

Ввести(N)

j=0, 7

i=0, N

Ввести(a[i])

pr=(a[ i ]==c[ j ])

+

pr?

x[n]=a[i], n=n+1;

+

n=0?

i=0, n

Простих чисел немає

Вивести(a[i])

кінець


2.  Задано ціле число (до 3-х розрядів). Записати це число словами.

Програма 2

#include <stdio.h>

void main()

{

int n;

char str1[10][50]={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот", "сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

char str2[10][50]={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят", "шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

char str3[20][50]={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім", "дев'ять"};

char str4[10][50]={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять", "п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять", "дев'ятнадцять"};

do printf("Введіть ціле число до 3-х розрядів: "), scanf("%d",&n); while ((n>999)||(n<0));

if (!n) printf("\tнуль\n");

else ((n%100<20)&&(n%100>10))?(printf("\t%s %s\n",str1[n/100],str4[n%10])): (printf("\t%s %s %s\n",str1[n/100],str2[n%100/10],str3[n%10]));

}


початок

Блок-схема 2

str1={"","сто","двісті","триста","чотириста","п'ятсот","шістсот",

"сімсот","вісімсот","дев'ятсот"};

str2={"","десять","двадцять","тридцять","сорок","п'ятдесят",

"шістдесят","сімдесят","вісімдесят","дев'яносто"};

str3={"","один","два","три","чотири","п'ять","шість","сім","вісім","дев'ять"};

str4={"десять","одинадцять","дванадцять","тринадцять", "чотирнадцять",

"п'ятнадцять","шістнадцять","сімнадцять","вісімнадцять","дев'ятнадцять"};

+

n>999?

n<0?

+

n≠0?

+

10<n%100<20?

Нуль

Вивести(str1[n/100],str4[n%10])

Ввести(n)

Вивести(str1[n/100],

str2[n%100/10],str3[n%10])

кінець

Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився виконувати різні операції над статичними одновимірними масивами та обробляти рядки в мові програмування С, а також засвоїв циклічні оператори для обробки елементів масивів.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

42844. Усилитель звуковой частоты мощности тембров и громности 419.17 KB
  Схема усилителя Перечень элементов Заключение Список литературы Техническое задание Выходная мощность Pвых 35 Вт Сопротивление нагрузки Rн 4 Ом Входное напряжение Uвх 20мВ Сопротивление источника сигнала Rис 110 Ом...
42845. Технологический проект холодного цеха Столовой при промышленном предприятии на 210 мест 938 KB
  Общественное питание представляет собой отрасль народного хозяйства, основу которой составляют предприятия, характеризующиеся единством форм организации производства и обслуживания потребителей и различающихся по типам специализации.
42846. Разработка базы данных пациентов районной поликлиники 6.88 MB
  Описание таблиц и логической структуры базы данных. Схема данных. 29 Введение: Целью данной курсовой является создание базы данных для работников регистратуры поликлиники.
42847. Г. Маркузе и Франкфуртская социологическая школа 72.11 KB
  Среди центров и школ западной философии, которые на протяжении целых десятилетий сохраняли и до сих пор еще сохраняют заметное влияние на философию, социальную мысль всего мира, надо особо выделить так называемую франкфуртскую школу. Группа талантливых, а в политическом отношении радикально-критически настроенных философов, социологов, экономистов, историков, литераторов объединилась вокруг основанного в 1923 г. при Франкфуртском университете Института социальных исследований.
42848. Габаритний розрахунок монокуляра з вибором оптичної схеми об’єктива і окуляра 880.79 KB
  До таких призм можно віднести призми АкР90 Лемана ВкЛ0 Шмідта ВкР45 Систему двох призм : Аббе Ак0 Пехана Пк0 Порро Іго роду Систему трьох призм : Порро ІІго роду. Призма оптична деталь що має у своєму складі заломлюючі та відбиваючі поверхні які утворюють між собою двогранні кути Позначають призми двома великими літерами і числом яке вказує на кут відхилення осьового променя. Призми які є відбиваючими характеризуються коефіцієнтом: c = d D d довжина ходу осьового променя; D діаметр світлового пучка...
42849. Маркетингове дослідження компанії MTI 592.77 KB
  MTI українська компанія багатопрофільний ІТхолдинг один з найбільших гравців ринку інформаційних технологій України яка була заснована у 1991 році. Фактори макро і мікро середи в якому працює MTI. Компанія MTI є одним з найбільш великих в Україні постачальників комп'ютерної і офісної техніки.
42850. Розробка бізнес-плану діяльності підприємства 228.87 KB
  Організаційний план, планування показників по праці. Розраховані такі показники: середня тривалість щорічної відпустки, баланс робочого часу одного середньооблікового робітника, планова тривалість робочої зміни, корисний фонд робочого часу одного виробничого робітника на плановий рік, чисельність робітників на нормованих роботах та загальну чисельність працівників
42851. Розрахунок та оптиматизація характеристик системи електрозв’язку 117.29 KB
  1Перетворення аналогового сигналу в сигнал ІКМ5 2.3 Кодування сигналу та розробка коректую чого кодуза варіантом.4 Опис маніпуляції сигналу. В таблиці застосовані наступні позначення: Рс потужність сигналу Вт; Рс Рш.
42852. ДИЗАЙН: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І СТИЛІ ІНТЕР'ЄРУ. КЛАСИЧНИЙ СТИЛЬ ДИЗАЙНУ В ІНТЕРЄРІ 55.75 KB
  Дизайн виник на початку 20 ст. як реакція на стихійне формування візуальних і функціональних властивостей предметного середовища. Дизайн розробляє зразки її раціональної побудови, відповідні складного функціонуванню сучасного суспільства. Іноді під дизайном розуміють лише одну з його областей - проектування естетичних властивостей промислових виробів. Дизайн, однак, вирішує більш широкі соціально-технічні проблеми - функціонування виробництва, споживання, існування людей в предметній середовищі.