37718

Знакомство с принципами микропрограммой эмуляции ЭВМ с программным управлением

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

р0= 1 1ый элемент р1= 1 2ой элемент р2 Ктый элемент RCT =К2 р3 Сумма Микропрограмма выполняемого алгоритма Выборка команды Адрес МК Операция Поле Значение Функция 00 mov PC OP dd PC 2 B SRC LU DB CONST 7 4 3 1 2 PC R7 D RGB RSC0 Шина DB 01 mov PC RF mov PC RGK JMP B R DST CH F 1 4 2 RF Чтение ОП RGR РЗУ JMP Адрес МК Операция Поле Значение Функция 02 dd R3R0 M MB LU CH 1 2 3 0 Из поля R1 команды Из...

Русский

2013-09-25

53 KB

0 чел.

Цель работы:

Знакомство с принципами микропрограммой эмуляции ЭВМ с программным управлением, микропрограммирование машинных команд СМ ЭВМ.

Задача:

 Найти число Фибоначчи с номером К. Пеpвые два числа Фибоначчи равны 1. Каждое последующее число равно сумме  двух предыдущих. Найти сумму первых К чисел ряда.

р0= 1      - 1ый элемент

р1= 1      - 2ой элемент

р2           - Ктый элемент

RACT =К-2

р3           - Сумма

Микропрограмма выполняемого алгоритма

Выборка команды

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

00

mov PC, AOP

add PC, #2

B

SRC

ALU

DBA

CONST

7

4

3

1

2

PC (R7)

DA, RGB

R+S+C0

Шина DB

01

mov (PC), RF

mov (PC), RGK

JMAP

B

R

DST

CHA

F

1

4

2

RF

Чтение ОП

RGR > РЗУ

JMAP

Адрес МК

Операция

Поле

Значение

Функция

02

Add R3,R0

MA

MB

ALU

CHA                                

1

2

3

0

Из поля R1 команды

Из поля R2 команды

R+S+C0

JZ

03

Mov R2,R1

MA

MB

CHA                                

1

2

0

Из поля R1 команды

Из поля R2 команды

JZ

04

Add R1,R0

MA

MB

ALU

CHA                                

1

2

3

0

Из поля R1 команды

Из поля R2 команды

R+S+C0

JZ

05

Mov R0,R2

MA

MB

1

2

Из поля R1 команды

Из поля R2 команды

06

Mov R7,0

B

SRC

7

4

07

Cmp RACT,0

ALU

CHA

CONST

6

9

0

RCPT

08

Add R3,R0

B

ALU

3

3

R+S+C0

09

Halt

JFI

5

stop

Таблица преобразования адресов:

Команда

Код команды

Код операции

Адрес микропрограммы

ADD

060000

2

MOV

010100

3

ADD

060200

4

MOV

010200

5

Вывод:

В ходе выполнения данной лабораторной работы я ознакомился с принципами микропрограммой эмуляции ЭВМ с программным управлением, а также мной были получены навыки микропрограммирования машинных команд СМ ЭВМ.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20243. Полімерний стат. клубок 46.5 KB
  клубок Полімерні молекули – ланцюги з великої кількості ланок вони можуть відрізнятися сладом однакові ланки або різні степенем гнучкості числом гілок та заряджених груп. Найпростіша полімерна молекула – послідовність великої кількості атомних груп з`єднаних у ланцюг ковалентними хімічними зв`язками. N масі ланцюга. Полімерний ланцюг має N 1 N 102 104 Полімерні молекули поділяються на лінійні та тривимірні.
20244. Спектральний склад розсіяного світла в газах. Ефект Мандельштама-Брілюена 85 KB
  Спектральний склад розсіяного світла в газах. Розсіяння світла – це зміна якоїсь характеристики потоку оптичного випромінювання світла при його взаємодії з речовиною. Цими характеристиками можуть бути просторовий розподіл інтенсивності частотний спектр поляризація світла. Фізична причина розсіяння світла в чистій речовині полягає в тому що в силу статистичної природи теплового руху молекул середовища в ньому виникають флуктуації густини.
20245. Особливості реологічної неньютонівської рідини 90 KB
  Не ньютонівська течіяпри різних швидкостях течії рідина характеризується різними в‘язкостями. Для того щоб визначити поняття не ньютонівської рідини згадаємо що таке ньютонівська рідина. Бінгалівська рідина межа пластичностітобто в системі існує область де напруження не впливає на зсув характерною ознакою є те що течія починається коли дотичне напруження τ перевищує межу пластичності θ. ; немає зсуву шарів рідина рухається як жорсткий стержень.
20246. Взаємодія повільних нейтронів 57 KB
  Зіткнення нейтрона з ядром може відбуватись двома шляхами: або 1без утворення проміжного ядра коли нейтрон розсіюється безпосередньо силовим полем ядрапружне та непружне розсіяння 2або з утворенням проміжного збудженого ядра з наступним його розпадом по одному з можливи каналів: Авипромінювання γ – квантів процес радіаційного захвату нейтрона ядром Б випромінювання заряджених частинок В ділення ядра В області повільних нейтронів енергія 1еВ основні процеси пружне ядерне розсіяння радіаційний захват нейтрона ядрома бо...
20247. Теорія капілярного віскозиметра 63.5 KB
  Віскозиметр – прилад для визначення в’язкості. Визначення в’язкості капілярним віскозиметром базується на законі Пуазейля і полягає в визначенні часу протікання визначеної кількості рідини або газу через вузькі трубки круглого прерізу при заданому перепаді тисків. Прилади для вимірювання в’язкості можна розділити на дві групи: 1Ті які використовують стаціонарні типи руху рідин капілярний метод метод падаючої кульки; 2 Використовуються нестаціонарні типи руху в основному обертальноколивальний рух коливання твердого тіла зануреного в...
20248. Розрахунок бінарної кореляційної функції числовими методами 61.5 KB
  Розглянемо як розрахувати бінарну кореляційну функцію цими методами: МК В окремих точках матимемо де середня кількість сусідів від відображаючої точки на відстані ri яка може бути обрахованою за наступною формулою: кількість сусідів у j – му положенні відображаючої точки S – кількість частинок в комірці. МД кількість частинок на відстані ri від μї частинки в момень часу n. l – кількість частинок в комірці р – кількість проміжків часу.
20249. Основи методу хвильової спектроскопії 89 KB
  З уширення спектральних ліній береться інформація про міжмолекулярну взаємодію. Є три причини уширення: 1.природня ширина ліній лише в основному стані нема уширення; 2.доплерівське уширення відбувається за рахунок молекул що знаходяться в тепловонму русі; 3.
20250. Термодинамічна теорія флуктуацій. Розподіл Гаусса. Флуктуації об’єму та температури 70.5 KB
  Термодинамічна теорія флуктуацій. Покладемо x0=0 то Врахуємо Підставимо 2 в 1 це фактично розподіл але треба знайти А функція розподілу Гауса або гаусіан для флуктуацій 3 загальна формула для знаходження флуктуацій основних фізичних величин однокомпонентної системи. 43 та порівняємо з : середньоквадратичні флуктуації об’єму ізотермічна стисливість середньоквадратичні флуктуації температури теплоємність при сталому V Висновки термодинамічної теорії флуктуацій: як...