3773

Комп’ютерне моделювання в економіці

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Розв'язання засобами сучасних комп'ютерних технологій укономічних та інженерних задач, що моделюються сумісними системами лінійних алгебраїчних рівнянь.

Украинкский

2012-11-09

100.33 KB

4 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний транспортний університет

Факультет транспортних та інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем і технологій

Комп’ютерне моделювання в економіці

Лабораторна робота №1

Варіант – 5

Виконав: Дворник О.О.

Викладач:Шумейко О. А.

Київ – 2011


Лабораторна робота №1

1. Розв'язання засобами сучасних комп'ютерних технологій

укономічних та інженерних задач, що моделюються сумісними

системами лінійних алгебраїчних рівнянь.

Завдання 1.1. Розв'язання систем m лінійних алгебраїчних

рівнянь з n невідомими (випадок m=n).

5

6

A :=  11

 10

1

6

9 7

9

7 5

5

5 8

25 5 40

1

1 1

A = 2.345 × 10

10 

 9150 

 8450 

6

9  B :=  9700 

 25000 

25 

1 

 1250 

3

−3

 −0.111

−8.529 × 10

 −0.036

0.305

−1

A =  6.397 × 10− 3

−0.23

 −0.102

−0.316

0.243

0.249

−1

X := A

⋅B

0.614 

0.104

−0.016

0.015

0.014

−1.953 

−0.179 −0.026

3.58 

−0.134

0.016

3.721 

0.194

0.012

−4.962 

 300 

 300 

X =  200 

 150 

 300 


Завдання 1.2. Розв'язання систем m лінійних алгебраїчних

рівнянь з n невідомими (випадок m>n).

8

6

6

A := 

3

3

7

5 7 5 7

7 6 3

8 3 5

3 7 5

8 3 8

4 7 7

5

7

9

3

2

T

A ⋅A = 1.501 × 10

(

T

)− 1 AT B

X := A A

 19750 

16000 

 17950 

B := 

16100 

 16050 

 17450 

8

 750 

 500 

X =  450 

 850 

 550 


Завдання 1.1

А=

5

6

11

10

1

6

9

5

25

1

9

7

5

5

1

7

5

8

40

1

10

6

9

25

1

В=

-0,110874 -0,008529 0,104478 -0,015778 0,614072

-0,036247 0,304904 0,014925 0,014072 -1,953092

0,006397 -0,230277 -0,179104 -0,026013 3,579957

-1

А = -0,102345 -0,315565 -0,134328 0,016205 3,720682

0,24307 0,249467 0,19403 0,011514 -4,96162

Х=

300

300

200

150

300

Завдання 1.2

А=

В=

8

6

6

3

3

7

5

7

8

3

8

4

7

6

3

7

3

7

5

3

5

5

8

7

7

5

7

9

3

2

19750

16000

17950

16100

16050

17450

203

Т

А *А=

191

189

176

178

191

189

176

178

227

174

193

185

174

201

176

186

193

176

197

168

185

186

168

217

9150

8450

9700

25000

1250


0,075267 -0,042291 -0,06552 0,019824 0,015127

-0,042291 0,057543 0,047572 -0,041401 -0,02309

Т

(А *А)

-1=

-0,06552 0,047572 0,098522 -0,04509 -0,036352

0,019824 -0,041401 -0,04509 0,055971 0,014351

0,015127 -0,02309 -0,036352 0,014351 0,031933

8

5

АТ=

Х=

6

7

6

8

3

3

3

8

7

4

7

5

7

6

3

5

3

5

7

7

5

9

3

8

3

7

7

2

750

500

450

850

550 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31614. УШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ 80 KB
  2 У залежності від ступеня порушень внутрішньоклітинного гомеостазу розрізняють: а зворотні зникають після припинення дії ушкоджуючого фактора б незворотні ведуть до загибелі клітини. 3 В залежності від періоду життєвого циклу клітини: а мітотичне і б інтерфазне. Насильницьке виникає у разі дії на здорову клітину фізичних хімічних і біологічних факторів інтенсивність яких перевищує порогові подразнення до яких клітина адаптувалася Цитопатичне виникає внаслідок первинного порушення захиснопристосувальних...
31615. АНЕМІЇ 83.5 KB
  Механічний гемоліз виникає внаслідок механічного руйнування еритроцитів при роздавлюванні еритроцитів у судинах стопи маршовий гемоліз. Окисний гемоліз розвивається унаслідок вільнорадикального окислювання ліпідів і білків плазматичної мембрани еритроцитів коли збільшується проникність еритроцитарної мембрани що надалі веде до реалізації осмотичного механізму гемолізу. Детергентний гемоліз зв’язаний з розчиненням ліпідних компонентів мембрани еритроцитів речовинамидетергентами.
31616. АРИТМІЇ СЕРЦЯ а головною причиною раптової смерті при серцевій патології у 93 є. 68 KB
  1 Номотопні аритмії при яких генерація імпульсів як і в нормі відбувається пейсмейкерними клітинами pce nd mker Рклітинами в синуснопередсердному вузлі. За цих умов генерація імпульсів відбувається не в синуснопередсердному вузлі а в інших структурах провідної системи що є водіями ритму II і III порядку. При цьому можуть розвиватися наступні види патологічних ритмів серця: а передсердний повільний ритм водій ритму знаходиться в структурах лівого передсердя частота серцевих скорочень менше 70 у 1 хв; б атріовентрикулярний...
31617. ГАРЯЧКА 74.5 KB
  Температура тіла безумовно не може служити в цьому розумінні універсальним критерієм однак не залежне від зовнішньої температури “саморозігрівання†організму супроводжує багато різноманітних за походженням хвороб маючи при цьому у своїй основі єдиний патофізіологічний механізм. Гарячка проявляється тимчасовим підвищенням температури тіла не залежно від температури зовнішнього середовища і звичайно супроводжується рядом характерних змін обміну речовин і фізіологічних функцій. 2 Нейрони “заданого рівня температури†група...
31618. ГІПОКСІЯ 82 KB
  І Екзогенний тип гіпоксії гіпоксична гіпоксія виникає внаслідок зменшення парціального тиску кисню у повітрі. При підйомі в гори з врахуванням ознак гіпоксії що розвивається виділяють наступні зони: I. Висотна хвороба гостра чи блискавична форма гіпоксичної гіпоксії яка виникає під час висотних польотів у літальних апаратах з кабінами відкритого типу чи при порушенні герметичності кабін закритого типу. Патогенетичною основою екзогенного типу гіпоксії у всіх випадках є артеріальна гіпоксемія тобто зменшення тиску кисню в...
31619. ЕКСТРЕМАЛЬНІ СТАНИ 132.5 KB
  Велика кількість крові скопичується в розширених венозних і артеріальних судинах черевної порожнини легень підшкірної клітковини що значно зменшує ОЦК і АТ і отже приплив крові до серця. Обумовлене цим зниження серцевого викиду крові приводить до ще більшого зменшення ОЦК і АТ що ускладнює стан пацієнта. У результаті зазначених змін розвивається комплекс закономірних стереотипних взаємозалежних змін в організмі до яких відносять тріаду характерних порушень: 1 Розлади і недостатність функцій органів і фізіологічних систем:...
31620. ЗАПАЛЕННЯ. Фагоцитоз 78 KB
  Потім в ділянку запалення виходять мононуклеарні фагоцити моноцити які фагоцитують не тільки мікроорганізми а і зруйновані клітини. Головне завдання лейкоцитів в зоні запалення – фагоцитоз мікроорганізмів і продуктів розпаду пошкоджених клітин. □ Рецептороопосередковані механізми обумовлюються існуванням на поверхні фагоцитів спеціальних рецепторів для молекул які входять до складу мікробної стінки наприклад для вуглеводню зімозану або для молекул які з‘являються на поверхні власних нежиттєздатних клітин зони запалення.
31621. Запалення. Етіологія запалення 99.5 KB
  Крім того запалення є важливою захиснопристосувальною реакцією яка сформувалася в процесі еволюції як засіб збереження цілого організму за рахунок втрати його якоїсь певної частини. Запалення ушкоджує цілу структурнофункціональну одиницю тканини або органа яка носить назву гістіон і включає в себе: 1 специфічні для даної тканини чи органа клітини паренхіматозні клітини; 2 елементи сполучної тканини: а клітини фіброцити фібробласти моноцити гранулоцити тканині базофіли б сполучнотканинні волокна колагенові еластичні...
31622. ЗАХВОРЮВАННЯ НИРОК 85.5 KB
  Гломерулонефрит двохстороннє дифузне захворювання нирок алергійної природи. Гострий гломерулонефрит ГГН найбільш розповсюджене захворювання нирок особливо у молодому віці 2040 років має тривалий сезонний перебіг загострюється з жовтня по березень і є причиною розвитку ХНН. гіпертензивний синдром виникає у зв’язку із гіпоксією юкстагломерулярного апарату нирок що веде до активації ренінангіотензинальдостеронвазопресинної системи і супроводжується виникненням реноваскулярної гіпертензії.