37758

Програмування в Java

Конспект урока

Информатика, кибернетика и программирование

Поздоровляю вас зі вступом в ряди програмістів на Java — розроблювачів технології початку XXI століття. Всі уроки ви повинні прочитувати вдома, а на лекції і лабораторних роботах ви повинні звітуватися за виконані завдання. Перше серйозне завдання ви знайдете в кінці Уроку 2. Всі завдання індивідуальні, щоб одержати залік в кінці семестру їх треба обовязково виконати

Украинкский

2013-09-25

172 KB

8 чел.

Програмування в  Java

Урок 1. Вступ

Поздоровляю вас зі вступом в ряди програмістів на Java — розроблювачів технології початку XXI століття. Всі уроки ви повинні прочитувати вдома, а на лекції і лабораторних роботах ви повинні звітуватися за виконані завдання. Перше серйозне завдання ви знайдете в кінці Уроку 2. Всі завдання індивідуальні, щоб одержати залік в кінці семестру їх треба обовязково виконати. Отже, встановлюйте на своїх компютерах JDK (що це таке дивись далі) - його можна скачати з Інтернет безкоштовно або діставайте яке-небудь інтегроване середовище програмування (JBuilder, Eclipse... ).  Останнє теж можна безкоштовно скачати з Інтернет, але вам прийдеться самостійно навчитися ним користуватися. Більше всього, що в лаборатрії ми будемо користуватися починаючи з третього уроку середовищем JBuilder.

1.1. Що таке Java

Це острів Ява в Малайському архіпелазі, територія Індонезії. Це сорт кофе, який полюбляють пити творці Java. А якщо серйозно, то відповісти на це питання досить важко, тому що границі Java, і без того розмиті, всь час розширюються. Спочатку Java (офіційний день нардження технології Java — 23 травня 1995 г.) призначалась для програмування побутових електронних пристроїв, таких як мобільні телефони. Потім Java стала застосовуватися для програмування браузерів — появились аплети. Потім виявилося, що на Java можна створювати повноцінні аплікації. Їх графічні елементи стали оформлять у вигляді компонентів — появились JavaBeans, з котрими Java ввійшла в світ розподілених систем і проміжного програмного забезпечення, тісно повязаних з технологією CORBA. Остався один крок до програмування серверів — цей крок був зроблений — зявилися сервлети і EJB (Enterprise JavaBeans). Сервери повинні взаємодіяти з базами даних — появились драйвери JDBC (Java DataBase Connection). Взаємодія виявилася ефективною, і багато систем управління базами даних і навіть операційні системи включили Java в своє ядро, наприклад Oracle, Linux, MacOS X, AIX. Що ще не охоплено? Назвіть, і через півроку почуєте, что Java уже застосовується і там. Із-за такої розмитості самого поняття його описують таким же розмитим словом — технологія.

Прочитавши цей абзац, ви, без сумніву, відчуєте комплекс неповноцінності – скільки в області інформатики, до якої ви і себе причисляєте, існує речей, про які ви не маєте жодного уявлення. Та замість розчарування це повинно надати вам запалу до найскорішого освоєння хоча би програмування у Java.

Таке швидке і широке розповсюдження технології Java не в останню чергу повязано з тим, що вона використовує нову, спеціально створену мову програмування, яка так і називається — мова Java. Ця мова створена на базі мов Smalltalk, Pascal, C++ і ін., увібравши їх кращі, на думку творців, риси і відкинувши гірші. На цей рахунок єсть різні думки, але безперечно, що мова виявилася зручною для вивчення, написані на ній програми легко читаються і налаштовуються: першу програму можна написати уже через годину після початку вивчення мови. Мова Java становиться мовою навчання обєктно-орієнтованому програмуванню, так само, як мова Pascal була мовою навчання структурному програмуванню. Недарма на Java уже написано величезна кількість програм, бібліотек класів, а власний аплет не написав тільки вже зовсім лінивий.

Для повноти картини належить сказати, что створювати аплікації для технології Java можна не тільки в мові Java, уже появились і інші мови, єсть навіть компілятори з мов  Pascal і C++, але краще все-таки використовувати мову Java; на ній всі аспекти технології викладаються простіше і зручніше.

Ясно, що всю технологію Java неможливо викласти в декількох лекціях, повне її описання складе цілу бібліотеку. Ми торкнемося тільки мови  Java. Після цього ви зможете створити Java аплікації будь-якої складності, вільно розбиратися в літературі і лістингах програм, продовжувати вивчення аспектів технології Java по спеціальній літературі. Мова Java теж дуже бурхливо розвивається, деякі її методи оголошуються застарілими (deprecated), появляються нові конструкції, збільшується вбудована   бібліотека класів, але єсть стабільне ядро мови, зберігається її дух і стиль. Ось на ньому ми і зконцентруємо нашу увагу.

1.2. Виконання Java-програми

Як ви знаєте, програма, написана на одній із мов високого рівня, до котрих відноситься і мова Java, так званий вихідний модуль ( "сирець" на жаргоні, від англійського "source"), не може бути зразу ж виконана. Її спочатку треба скомпілювати, тобто перевести в послідовність машинних команд — обєктний модуль. Але і він, як правило, не може бути зразу ж виконаним: обєктний модуль треба ще зкомпонувати із бібліотеками використовуваних в модулі функцій і організувати перехресні посилки між секціями обєктного модуля, одержавши в результі завантажувальний модуль — повністю готову до виконання програму.

Вихідний модуль, написаний на Java, не може уникнути цих процедур, але тут проявляється головна особливість технології Java — програма компілюється не зразу в машинні команди, не в команди якогось конкретного процесора, а в команди так званої віртуальної машини Java (JVM, Java Virtual Machine). Віртуальна машина Javaце сукупність команд разом з системою їх виконання. Для спеціалістів скажемо, що віртуальна машина Java повністю стекова, так що не вимагається складна адресація комірок памяті і велика кількість регістрів. Тому команди JVM короткі, більшість з них має довжину 1 байт, звідси команди JVM називают байткодами (bytecodes), хоча єсть команди довжиною 2 і 3 байти. Згідно статистичних дослідженнь середня довжина команди складає 1,8 байта. Повне описання команд і всієї архітектури JVM міститься в специфікації віртуальної машини Java (VMS, Virtual Machine Specification).

Друга особливість Java — всі стандартніе функції, що викликаються в програмі, підключаються до неї тільки на eтапі виконання, а не включаються в байт-коди. Як говорять спеціалісти, відбувається динамічне компонування (dynamic binding). Це теж сильно зменшує обєм скомпільованої програми.

Отже, на першому етапі програма, написана на мові Java, переводиться компілятором в байт-коди. Ця компіляція не залежить від типу якого-небудь конкретного процесора і архітектури деякого конкретного компютера. Вона може бути виконана зразу ж після написання програми. Байт-коди записуються в одному або декількох файлах, можуть зберігатися у зовнішній памяті або передаватися по мережі. Це особливо зручно дякуючи невеликому розміру файлів з байт-кодами. Потім одержані в результаті компіляции байт-коди можна виконувати на любому компютері, котрий має систему реалізації JVM. При цьому не має значення ні тип процесора, ні архітектура компютера. Так реалізується принцип Java "Write once, run anywhere" — "Написано раз, виконується де завгодно".

Інтерпретація байт-кодів і динамічне компонування значно сповільнюють виконання програм. Це не має значення в тих ситуаціях, коли байт-коди передаються по мережі, мережа все рівно повільніша любої інтерпретації, але в інших ситуаціях вимагається потужний і швидкий компютер. Тому постійно йде вдосконалення інтерпретаторів в сторону збільшення швидкості інтерпретації. Разроблені JIT-компілятори (Just-In-Time), запамятовуючі уже інтерпретовані частки кода в машинних командах процесора і просто виконуючі ці участки при повторному зверненні, наприклад, в циклах. Це значно збільшує швидкість обчислень, що повторяються. Фірма SUN розробила цілу технологію Hot-Spot і включає її в свою віртуальну машину Java. Але, звичайно, найбільшу швидкість може дати тільки спеціалізований процесор.

Фірма SUN Microsystems випустила мікропроцесори PicoJava, що працюють на системі команд JVM, і збираеться випускати цілу серію все більш потужних Java-процесорів. Єсть уже і Java-процесори інших фірм. Ці процесори безпосередньо виконують байт-коди. Але при виконанні програм Java на інших процесорах вимагається ще інтерпретація команд JVM в команди конкретного процесора, а значить, потрібна програма-інтерпретатор, причому для кожного типу процесорів, і для кожної архітектури компютера треба написати свій інтерпретатор.

Це завдання уже виішено практично для всіх компютерних платформ. На них реалізовані віртуальні машини Java, а для найбільш розповсюджених платформ існує декілька реалізацій JVM різних фірм. Все більше операційнних систем і систем управління базами даних включають реалізацію JVM в своє ядро. Створена і спеціальна операційна система JavaOS, яка застосовується в електронних пристроях. В більшості браузерів вбудована віртуальна машина Java для виконання аплетів.

Уважний читч уже помітив, що крім реалізації JVM для виконання байт-кодів на компютері ще потрібно мати набір функцій, які викликаються із байт-кодів і динамічно компонуються з байт-кодами. Цей набір оформляється у вигляді бібліотеки класів Java, яка складається з одного або декількох пакетів. Кожна функція може бути записана байт-кодами, але, оскільки вона буде зберігатися на конкретному комп’ютері, її можна записати прямо в системі команд цього комп’ютера, уникнувши тим самим інтерпретації байт-кодів. Такі функції називають "рідними" методами (native methods). Застосування "рідних" методів прискорює виконання програми.

Фірма SUN Microsystems — творець технології Java — безкоштовно розповсюджує набір необхідних програмних інструментів для повного циклу роботи с цією мовою програмування: компіляції, інтерпретації, налаштовування, який включає і багату бібліотеку класів, під назвою JDK (Java Development Kit). Є набори інструментальних програм і інших фірм. Наприклад, великою популярністю користується JDK фірми IBM.

1.3. Що таке JDK

Набір програм і класів JDK містить:

 •  компілятор javac із вихідного тексту в байт-коди;
 •  інтерпретатор java, який містить реалізацію JVM;
 •  полегшений інтерпретатор jre (в останніх версіях відсутній);
 •  програму перегляду аплетів appletviewer, що заміняє браузер;
 •  налаштовувач jdt>;
 •  дизассемблер javap; 
 •  програму архівації і стиснення jar; 
 •  програму збору документації javadoc;
 •  програму javah генерації заголовкових файлів мови С;
 •  програму javakey додавання електронного підпису;
 •  програму native2ascii, яка перетворює бінарні файли в текстові;
 •  програми rmic і rmiregistry для роботи з віддаленими об’єктами;
 •  програму serialver, яка визначає номер версії класу;
 •  бібліотеки і заголовкові файли "рідних" методів;
 •  бібліотеку класів Java API (Application Programming Interface).

В попередні версії JDK включались і налаштовувальні варіанти виконуваних програм: javac_g, java_g і т.д. Компанія SUN Microsystems постійно розвиває і обновляє JDK, кожний рік появляються нові версії. Відкрийте папку bin, яка входить у  JDK і ви побачите, які програми містить ваша версія. Ось що знаходиться на моєму комп’ютері.

Напряму я користувався лише трьома з цих програм (javac – компілятор, java – інтерпретатор, appletviewer – перегляд аплетів). Цього досить, щоб написати і випробувати програми, пов’язані з обчисленням і графікою, чим ми власне і займаємося. Дивлячись на інші програми цієї папки можете уявити, що технологія Java не вичерпується обчисленнями і графікою.

У 1996 р. була випущена перша версія JDK 1.0, яка модифікувалась до версії с номером 1.0.2. У цій версії бібліотека класів Java API містила 8 пакетів. Весь набір JDK 1.0.2 поставлявся в упакованому вигляді в одному файлі розміром близько 5 Мбайтів, а після розпаковування займав близько 8 Мбайтів на диску.

В 1997 р. появилась версія JDK 1.1, остання її модифікація, 1.1.8, випущена в 1998 р. У цій версії було 23 пакети класів, займала вона 8,5 Мбайтів в упакованому вигляді і близько 30 Мбайтів на диску.

У перших версіях JDK всі пакети бібліотеки Java API були упаковані в один архівний файл classes.zip і викликались безпосередньо із цього архіву, його не треба розпаковувати.

Потім набір інструментальних засобів був сильно перероблений. Версія JDK 1.2 вийшла в грудні 1998 р. і містила уже 57 пакетів класів. В архівному вигляді цей файл розміром майже 20 Мбайт і ще окремий файл розміром більше 17 Мбайт з упакованою документацією. Повна версія займає  130 Мбайт, із них близько 80 Мбайт займає документація.

Починаючи з версії JDK 1.2, всі продукти технології Java власного виробництва компанія SUN стала називати Java 2 Platform, Standard Edition, скорочено J2SE, a JDK перейменувала в Java 2 SDK, Standard Edition (Software Development Kit), скорочено J2SDK, оскільки випускається ще Java 2 SDK Enterprise Edition і Java 2 SDK Micro Edition. Між іншим, сама компанія SUN часто використовує і стару назву, а в літературі закріпилась назва Java 2. Крім 57 пакетів класів, обовязкових на любій платформі і одержавших назву Core API, в Java 2 SDK vl.2 входять ще додаткові пакети класів, названих Standard Extension API. У версії 2 SDK SE, vl.3, яка вийшла в 2000 р., уже 76 пакетів класів, які складають Core API. В упакованому вигляді це файл разміром близько 30 Мбайт, і ще файл з упакованою документацією розміром 23 Мбайти. Все це розпаковується в 210 Мбайт дискового простору. Ця версія вимагає процесор Pentium 166 і вище і не менше 32 Мбайтів оперативної памяті.

Зараз версія JDK 1.0.2 уже не використовується. Версія JDK 1.1.5 з графічною бібліотекою AWT вбудована в популярні браузери Internet Explorer 5.0 і Netscape Communicator 4.7, тому вона застосовується для створення аплетів. Технологія Java 2 широко використовується на серверах і в клієнт-серверних системах.

Щоб уявити всю складність Java технології, відкрийте файл Index в папці Packages. Тут ви знайдете близько сотні пакетів, і в деяких з них міститься по декілька десятків класів. Відкрити ці пакети можна з папки JВuilder*\jdk*\src\src\java\. (Замість зірочок треба поставити номери ваших версій програмного продукту).

Крім JDK, компанія SUN окремо розповсюджує ще і набір JRE (Java Runtime Environment).

1.4. Що таке JRE

Набір програм і пакетів класів JRE містить все необхідне для виконання байт-кодів, в тому числі інтерпретатор java (в попередніх версіях полегшений інтерпретатор jre) і бібліотеку класів. Це частина JDK, яка не містить компілятори, налаштовувачі і інші засоби розробки. Якраз JRE або його аналог інших фірм міститься в браузерах, що вміють виконувати програми на Java, в операційних системах і системах управління базами даних.

Хоча JRE входить до складу JDK, фірма SUN розповсюджує цей набір і окремим файлом.

Версія JRE 1.3.0 — це архівний файл розміром близько 8 Мбайтів, що розвертається у 20 Мбайтів на диску.

Після установки Java ви одержите каталог з назвою, наприклад, jdk1.3, а в ньому підкаталоги:

 •  bin, який містить виконувані файли;
 •  demo, який містить приклади програм;
 •  docs, котрий містить документацію, якщо ви її установили;
 •  include, котрий містить заголовкові файли "рідних" методів;
 •  jre, котрий містить набір JRE;
 •  old-include, для сумісності зі старими версіями;
 •  lib, котрий містить бібліотеки класів і файли властивостей;
 •  src, з вихідними текстами програм JDK. В нових версіях замість каталогу знаходиться упакований файл src.jar.

Так-так! Набір JDK містить вихідні тексти більшості своїх програм, написані на Java. Це дуже зручно. Ви завжди можете з точністю дізнатись, як працює той чи інший метод обробки інформації із JDK, проглянувши вихідний код даного метода. Це дуже корисно і для вивчення Java на "живих" працюючих прикладах.

Якщо ваш  JDK являється частиною якогось інтегрованого середовища програмування, наприклад JBuilder , то деякі з перечислених вище папок  можуть знаходитися в іншому місці. Прогляньте вашу папку JDK. 

1.5. Як користуватися JDK

Найпопулярнішим у нас є середовище програмування JBuilder, дуже схоже на Delphi, так як створені однією й тією ж фірмою. На ньому ми і зупинимося. Як користуватися JBuilder – розглянемо згодом. Але існує велика кількість і інших можливостей, аж до написання програми в Блокнот.

1.6. Java в Internet

Розроблена для використання в мережах, Java просто не могла не знайти відображення на сайтах Internet. Дійсно, маса сайтів повністю присвячена або містить інформацію про технологію Java. Одна тільки фірма SUN має декілька сайтів з інформацією про Java:

 •  http://www.sun.com/ — тут всі посилки, звідси можна скопіювати JDK;
 •  http://java.sun.com/ — основний сайт Java, звідси теж можна скопіювати JDK;
 •  http://developer.java.sun.com/ — маса корисних речей для розроблювача;
 •  http://industry.java.sun.com/ — новини технології Java;
 •  http://www.javasoft.com/ — сайт фірми JavaSoft, підрозділу SUN;
 •  http://www.gamelan.com/. 

На сайті фірми IBM є великий розділ http://www.ibm.com/developer . /Java/, де можна знайти дуже багато корисного для програміста.

Компанія Microsoft містить інформацію про Java на своєму сайті: http:// www.microsoft.com/java/.

Великий внесок в розвиток технології Java робить корпорація Oracle: http://www.oracle.coin/.

Існує багато спеціалізованих сайтів:

 •  http://java.iba.com.by/ — Java team IBA (Білорусія);
 •  http://www.artima.com/; 
 •  http://www.freewarejava.com/; 
 •  http://www.jars.com/ — Java Review Service;
 •  http://www.javable.com — російськомовний сайт;
 •  http://www.javaboutique.com/; 
 •  http://www.javalobby.com/; 
 •  http://www.javalogy.com/; 
 •  http://www.javaranch.com/; 
 •  http://www.javareport.com/ — незалежне джерело інформації для розроблювачів;
 •  http://www.javaworld.com — електронний журнал;
 •  http://www.jfind.com/ — збірник програм і статей;
 •  http://www.jguru.com/ — поради спеціалістів;
 •  http://www.novocode.com/; 
 •  http://www.sigs.com/jro/ — Java Report Online;
 •  http://www.sys-con.com/java/; 
 •  http://theserverside.com/ — питання створення серверних Java-аплікацій;
 •  http://servlets.chat.ru/; 
 •  http://javapower.da.ru/ — збірник FAQ російською мовою;
 •  http://www.purejava.ru/; 
 •  http://java7.da.ru/; 
 •  http://codeguru.earthweb.com/java/ — великий збірник аплетів і інших програм;
 •  http://securingjava.com/ — обговорюються питання безпеки;
 •  http://www.servlets.com/ — питання по написанню аплетів;
 •  http://www.servletsource.com/; 
 •  http://coolservlets.com/; 
 •  http://www.servletforum.com/; 
 •  http://www.javacats.com/.

Персональні сайти:

 •  http://www.bruceeckel.com/ — сайт Bruce Eckel;
 •  http://www.davidreilly.com/java/; 
 •  http://www.comita.spb.ru/users/sergeya/java/ — питання, що стосуються русифікації Java.

На жаль, адреси сайтів часто міняються. Можливо, ви вже не знайдете деяких із перечислених сайтів, зате появляться багато інших.

1.7. Література по Java

Повне і строге описання мови викладено в книзі The Java Language Specification, Second Edition. James Gosling, Bill Joy, Guy Steele, Gilad Bracha». Ця книга в електронному вигляді знаходиться за адресою http://java.sun.com/docs /books/jls/second_edition/html/j.title.doc.html і займає в упакованому вигляді близьо 400 Кбайт.

Таке ж повне і строге описання віртуальноїй машини Java викладено в книзі «The Java Virtual Machine Specification, Second Edition. Tim Lindholm, Frank Yellin». В электронному вигляді вона знаходиться за адресою http://java.sun.com /docs/books/vmspec/2nd-edition/html/VMSpecTOC.doc.htmI.

Тут же необхідно відзначити книгу "батька" технології Java Джеймса Гослінга, написану разом з  Кеном Арнольдом. Є російський переклад Гослинг Дж., Арнольд К. Язык программирования Java: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 1997. — 304 с.: ил.

Компанія SUN Microsystems має на своєму сайті постійно поновлюваний електронний підручник Java Tutorial, розміром уже більше 14 Мбайт: http://java.sun.com/docs/books/tutorial/. Час від часу зявляється його друковане видання The Java Tutorial, Second Edition: Object-Oriented Programming for the Internet. Mary Campione, Kathy Walrath.

Повне описання Java API містится в документації, але є друковане видання The Java Application Programming Interface. James Gosling, Frank Yellin and the Java Team, Volume 1: Core Packages; Volume 2: Window Toolkit and Applets.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75598. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА КОРОТКИХ СИГНАЛОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ СИГНАЛА 140 KB
  Одной из важнейших задач цифровой обработки зашумленных сигналов является обнаружение информативного сигнала в потоке данных искаженных шумами и помехами и определение его параметров. Каждая из этих операций позволяет выполнять преобразования исходного сигнала например переход сигнала из временной области в частотную или наоборот причем при этом производится уменьшение уровня шумов в обработанном сигнале. В задачах обнаружения и определения параметров защумленных сигналов усиление эффекта подавления шумов и...
75599. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА КОРОТКИХ СИГНАЛОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ РАДИОИМПУЛЬСАМИ 189.5 KB
  Известный способ измерения расстояния до объекта основан на измерении времени задержки отраженного радиолокационного сигнала от возбуждающего радиоимпульса. По времени задержки отраженного сигнала от зондирующего определяется толщина металла. Однако увеличение количества накоплений позволяет улучшать отношение сигнал шум без искажения формы и уменьшения амплитуды накопленного отраженного сигнала лишь до некоторого предела. При ограничении времени проведения анализа количество возможных...
75600. ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА НЕСТАЦИОНАРНЫХ СИГНАЛОВ. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА-ХУАНГА 140 KB
  Каждый из этих колебательных режимов может быть представлен функцией внутренней моды intrinsic mode function IMF. IMF представляет собой колебательный режим как часть простой гармонической функции но вместо постоянной амплитуды и частоты как в простой гармонике у IMF могут быть переменная амплитуда и частота как функции независимой переменной времени координаты и пр. Любую функцию и любой произвольный сигнал можно разделить на семейство функций IMF. Процесс отсева функций IMF.
75601. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ГИЛЬБЕРТА 30.5 KB
  Спектральный анализ Гильберта HS применяется для описания нестационарных сигналов т. Мгновенная частота может быть вычислена по формуле wt = d q t dt Цель применения преобразования Гильберта IMF определенные вышеприведенным способом допускают вычисление физически значимых мгновенных частот что дает возможность создать частотно-временное представление сигнала на основе преобразования Гильберта. ЦОС по методу Гильберта-Хуанга включает последовательное применение нескольких...
75602. ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ 345.5 KB
  Целью обработки может являться также улучшение качества изображения для лучшего визуального восприятия геометрические преобразования масштабирование поворот в общем нормализация изображений по яркости контрастности резкости выделение границ изображений автоматическая классификация и подсчет однотипных объектов на изображении сжатие информации об изображении. К основным видам искажений изображений затрудняющих идентификацию можно отнести: Недостаточную контрастность и яркость связанную с недостаточной освещенностью объекта;...
75603. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 1.67 MB
  MTLB предоставляет средства интерактивной работы с изображениями в различных графических форматах включая: Изменение масштаба изображения; Изменение яркости и контрастности; Поворот изображения; Многие виды фильтрации; Конвертирование графического формата...
75604. СРЕДСТВА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ 1.07 MB
  Hассмотрен классический подход к решению задачи обнаружения сигнала приведенный ниже. либо сумму детерминированного сигнала Vt и шума. Будем считать что факт наличия сигнала Vt тоже случаен. Для решения вопроса о наличии сигнала в данный момент можно принять правило: сигнал присутствует если...
75605. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЦОС. ВЫБОР АЦП 231.5 KB
  В системе ЦОС содержащей АЦП производится переход от непрерывного сигнала к числовому массиву с учетом шага квантования по уровню DX и шага дискретности по времени Dt. Выбор шага квантования по уровню Выбор шага квантования по уровню производится из условия достижения необходимой точности восстановления значений непрерывного измеряемого сигнала в ЭВМ по дискретным отсчетам. Количество уровней квантования N АЦП в диапазоне изменения входного сигнала Xmin – Xmx равно а количество разрядов выходного кода n=log2N Расчет интервала дискретности по...
75606. ОС. Реализация на ПЛИС и ЦСП 524 KB
  Реализация на ПЛИС и ЦСП Современные алгоритмы ЦОС: пути реализации и перспективы применения http: www. Последние годы характеризуются резким ростом плотности упаковки элементов на кристалле многие ведущие производители либо начали серийное производство либо анонсировали ПЛИС с эквивалентной емкостью более 1 миллиона логических вентилей. Цены на ПЛИС к сожалению только лишь в долларовом эквиваленте неуклонно падают...