37761

Исследование разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Физика

Цель работы Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и основных свойств линейных цепей постоянного тока. Экспериментальная часть Схема установки R1 = 100 Ом R2 = 50 Ом R3 = 25 Ом Е1 = 75 В E2 = 10 В Проверка законов Кирхгофа Измерено Вычислено I1 I2 I3 Ik 009 016 0065 0005 I1 I2 I3 = 0.065 А Вывод: Экспериментально были проверены законы Кирхгофа. Выставив необходимые значения сопротивлений и проведя необходимые измерения и...

Русский

2013-09-25

109.5 KB

50 чел.

Уфимский государственный авиационный технический университет

Теоретические основы электротехники

Лабораторная работа №1

Исследование разветвленной линейной электрической
цепи постоянного тока.

Выполнил:

ПО-222  ФИРТ                          

Уфа 2007

Цель работы

Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и основных свойств линейных цепей постоянного тока.

  1.  Приборы и принадлежности

Лабораторная работа выполняется на стенде ЛСЭ-2 с использованием регулируемых источников постоянного напряжения БЛ-15, блока нагрузок (три потенциометра – 220 Ом, 50 Вт) и тестера.

  1.  Экспериментальная часть
    1.  Схема установки

R1 = 100 Ом

R2 = 50 Ом

R3 = 25 Ом

Е1 = 7,5 В

E2 = 10 В

  1.  Проверка законов Кирхгофа

Измерено

Вычислено

I1, A

I2, A

I3, A

Ik, A

0,09

0,16

0,065

0,005

I1 - I2 + I3 = 0.09 – 0.16 + 0.065 = 0,005 A

Измерено

Вычислено

d, В

m, В

f, В

n, В

, В

0

-8

1.6

10

17.5

17.5

7.5

            7.345

  1.  для внешнего контура:

I1R1 + I2R2 = E1 + E2

0,09*100 + 0,16*50 = 10 + 7.5 

2) для внутреннего контура:

I1R1I3R3 = E1 

0,09*100 – 0,065*25 = 7.5

Потенциальная диаграмма для внешней цепи:

         В            

  1.  Проверка теоремы об эквивалентном генераторе

Измерено

Вычислено

Uхх, В

Iкз, А

Rвн, Ом

I3, А

4

0.11

41,5

0,12

Rвн = Uхх /Iкз = 4/0.11 = 36.4 Ом

I3 = Uхх /(Rвн + R3) = 4/(25+36.4) = 0.065 А

Вывод:    

Экспериментально были проверены законы Кирхгофа. 

Выставив необходимые значения сопротивлений и проведя необходимые измерения и вычисления мы убедились в справедливости 1-го закона Кирхгофа. Измерив потенциалы точек и проведя вычисления по внешнему и внутреннему контурам мы выяснили справедливость 2-го з-на Кирхгофа.

С помощью опытов холостого хода и короткого замыкания мы  определил ЭДС и внутреннее сопротивление эквивалентного генератора. Мы получили то же значение I3 что и в 1 опыте что говорит о справедливости метода эквивалентного генератора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31304. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з курсу Теорія автоматичного керування 1.49 MB
  Лінійні системи автоматичного керування (САК) описують лінійними диференціальними рівняннями. У цих рівняннях змінні та їх похідні зустрічаються лише у першому ступені й відсутні взаємні добутки змінних та їх добутки з похідними.
31305. Методичні вказівки до виконання контольних і розрахункових завданнь з курсу “Теорія електропривода” 725.5 KB
  Сумісна робота двигуна і робочої машини. Вираз характеристик двигуна у відносних одиницях. Гальмівні режими роботи двигуна: а з віддачею енергії в мережу рекуперативне гальмування; б режим противмикання; в режим електродинамічного гальмування. Механічні характеристики і регулювання швидкості двигуна при шунтуванні якоря.
31306. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДА 397.5 KB
  Незважаючи на різноманітність систем електропривода в завданні на проект а також у методичних вказівках здійснюється загальний підхід до розвязання задач вибору потужності двигуна дослідження статичних і неусталених режимів. Розрахувати відсутні параметри тахограми орієнтовно визначити потужність двигуна вибрати за каталогом двигун і редуктор. Виконати уточнений розрахунок потужності електродвигуна використовуючи формули приведення моментів і мас що обертаються. Розрахувати й побудувати статичні характеристики двигуна в розімкненій і...
31307. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорiя електропривода» (частина I) 2.27 MB
  Гальмівний режим Залежно від того як використовується перетворена електрична енергія існує декілька гальмівних режимів: режим рекуперативного гальмування або генераторний режим із віддачею енергії у мережу; при цьому активна механічна потужність із вала двигуна перетворюється в електричну і за відрахуванням втрат віддається в мережу тобто. Перехід із рушійного режиму в режим рекуперативного гальмування здійснюється при кутовій швидкості двигуна вище кутової швидкості ідеального холостого ходу; режим противмикання; при цьому двигун...
31308. «ТЕОРIЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДA» (ЧАСТИНА IІ) 4.07 MB
  1 На відміну від каскаду сталої потужності додаткова ЕРС вводиться в ротор АД від машини постійного струму механічно не звязаної з валом робочого двигуна рис. Очевидно що і потужність приводного двигуна ПД МПС повинна бути в цьому випадку однаковою з потужністю АД. машини постійного струму і випрямленої напруги ротора асинхронного двигуна. ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГУНА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ В СИСТЕМІ КВ Д МЕТА РОБОТИ Одержати експериментально швидкісні і за допомогою розрахунку ...
31309. Методичні вказівки щодо оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів денної та заочної форм навчання 1.08 MB
  Зразок обкладинки дипломної роботи. Додаток Б Зразок обкладинки дипломного проекту. Додаток В Зразок титульної сторінки комплексного дипломного проекту Додаток Г Зразок титульної сторінки дипломного проекту. Додаток Д Оформлення аркуша технічного завдання на дипломний проект роботу Додаток Е Оформлення відомості дипломного проекту.
31310. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 139.5 KB
  Выявить особенности представлений детей о пространстве и времени, отражённых в различных видах искусства. Разработать содержание и методы, обеспечивающие формирование представлений и времени и о пространстве, сохраняющих культурные ценности. Разработать целостную систему занятий по формированию представлений о пространстве и времени для детей 5-7 лет...
31311. Обучающая подсистема для лабораторного исследования характеристик замкнутых САУ в среде интернет 3.05 MB
  В данном дипломном проекте рассматривается Обучающая подсистема для лабораторного исследования характеристик замкнутых САУ в среде интернет. В экономической части дается техникоэкономическое обоснование разработки Обучающей подсистемы для лабораторного исследования характеристик замкнутых САУ в среде интернет с помощью частотных критериев устойчивости проводится расчет ее сметной стоимости и стоимости эксплуатации.1 Описание предметной области по характеристикам и частотным показателям качества САУ .
31312. Экспериментальная работа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Олимпийскими играми 281 KB
  Теоретические основы формирования представлений у детей старшего дошкольного возраста об Олимпийских играх. Научные основы развития детей старшего дошкольного возраста посредством олимпийского образования. Специфика формирования представлений детей старшего дошкольного возраста об Олимпийских играх 22 Выводы 31 II. Экспериментальная работа по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста с Олимпийскими играми 2.