37761

Исследование разветвленной линейной электрической цепи постоянного тока

Лабораторная работа

Физика

Цель работы Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и основных свойств линейных цепей постоянного тока. Экспериментальная часть Схема установки R1 = 100 Ом R2 = 50 Ом R3 = 25 Ом Е1 = 75 В E2 = 10 В Проверка законов Кирхгофа Измерено Вычислено I1 I2 I3 Ik 009 016 0065 0005 I1 I2 I3 = 0.065 А Вывод: Экспериментально были проверены законы Кирхгофа. Выставив необходимые значения сопротивлений и проведя необходимые измерения и...

Русский

2013-09-25

109.5 KB

50 чел.

Уфимский государственный авиационный технический университет

Теоретические основы электротехники

Лабораторная работа №1

Исследование разветвленной линейной электрической
цепи постоянного тока.

Выполнил:

ПО-222  ФИРТ                          

Уфа 2007

Цель работы

Экспериментальная проверка законов Кирхгофа и основных свойств линейных цепей постоянного тока.

  1.  Приборы и принадлежности

Лабораторная работа выполняется на стенде ЛСЭ-2 с использованием регулируемых источников постоянного напряжения БЛ-15, блока нагрузок (три потенциометра – 220 Ом, 50 Вт) и тестера.

  1.  Экспериментальная часть
    1.  Схема установки

R1 = 100 Ом

R2 = 50 Ом

R3 = 25 Ом

Е1 = 7,5 В

E2 = 10 В

  1.  Проверка законов Кирхгофа

Измерено

Вычислено

I1, A

I2, A

I3, A

Ik, A

0,09

0,16

0,065

0,005

I1 - I2 + I3 = 0.09 – 0.16 + 0.065 = 0,005 A

Измерено

Вычислено

d, В

m, В

f, В

n, В

, В

0

-8

1.6

10

17.5

17.5

7.5

            7.345

  1.  для внешнего контура:

I1R1 + I2R2 = E1 + E2

0,09*100 + 0,16*50 = 10 + 7.5 

2) для внутреннего контура:

I1R1I3R3 = E1 

0,09*100 – 0,065*25 = 7.5

Потенциальная диаграмма для внешней цепи:

         В            

  1.  Проверка теоремы об эквивалентном генераторе

Измерено

Вычислено

Uхх, В

Iкз, А

Rвн, Ом

I3, А

4

0.11

41,5

0,12

Rвн = Uхх /Iкз = 4/0.11 = 36.4 Ом

I3 = Uхх /(Rвн + R3) = 4/(25+36.4) = 0.065 А

Вывод:    

Экспериментально были проверены законы Кирхгофа. 

Выставив необходимые значения сопротивлений и проведя необходимые измерения и вычисления мы убедились в справедливости 1-го закона Кирхгофа. Измерив потенциалы точек и проведя вычисления по внешнему и внутреннему контурам мы выяснили справедливость 2-го з-на Кирхгофа.

С помощью опытов холостого хода и короткого замыкания мы  определил ЭДС и внутреннее сопротивление эквивалентного генератора. Мы получили то же значение I3 что и в 1 опыте что говорит о справедливости метода эквивалентного генератора.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31514. Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціально-трудових відносин 192.5 KB
  Оплата праці та її організація в умовах трансформації соціальнотрудових відносин Зміст учбового матеріалу: Системи оплати праці: сутність ознаки взаємозвязок та взаємозалежність. Відрядна форма оплати праці: сутність та види. Почасова форма оплати праці: сутність та види. Безтарифна система оплати праці.
31515. Аналіз і планування трудових показників 131.5 KB
  Аналіз і планування трудових показників Зміст учбового матеріалу: Планування продуктивності праці: методичні основи Розроблення плану продуктивності праці Планування й аналіз чисельності працівників Планування й аналіз заробітної плати 1. Методичні основи планування продуктивності праці Основними трудовими показниками є: продуктивність праці; чисельність працівників; фонд заробітної плати; середня заробітна плата Трудові показники визначаються технікоекономічними та іншими факторами виробництва: технікоорганізаційним рівнем...
31516. Міжнародна організація праці: значення, вплив на розвиток та методи регулювання соціально-трудових відносин 101.02 KB
  МОП: цілі завдання та структура 2. Основні види діяльності МОП 3. МОП: цілі завдання та структура Міжнародна організація праці МОП це міжурядова установа яка вирішує проблеми зайнятості населення. МОП була створена у 1919 р.
31517. Праця як об’єкт вивчення дисципліни „Економіка праці і соціально-трудові відносини” та основа життєдіяльності суспільства 96 KB
  Праця як обєкт вивчення дисципліни Економіка праці і соціальнотрудові відносини†та основа життєдіяльності суспільства Зміст учбового матеріалу: Діяльність та її види Праця як обєкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові відносиниâ€: предмет завдання зміст методи вивчення Система понять про працю: сутність характер аспекти розгляду Виробничий фактор праці Місце дисципліни в загальній системі економічних наук 1. Праця як обєкт вивчення дисципліни “Економіка праці і соціальнотрудові ресурсиâ€:...
31518. Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий 171 KB
  Ринок праці: зовнішній та внутрішньофірмовий Зміст учбового матеріалу: І. Зовнішній ринок праці: 1. Поняття ринку праці його елементи та функції 2. Структура типи сегменти ринку праці 3.
31519. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства 133.5 KB
  Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства Зміст учбового матеріалу: Населення як субєкт соціальноекономічних відносин. Населення як субєкт соціальноекономічних відносин. Населення це сукупність людей яка склалася історично та проживає на певній території. В залежності від його ролі у формуванні розвитку та реалізації виробничих відносин можна поділити на три функціональні групи: перша група населення повязане з виконанням господарських функцій промислові сільськогосподарські транспортні тощо.
31520. Зайнятість населення та безробіття 217.5 KB
  Зайнятість населення та безробіття Зміст учбового матеріалу: Зайнятість населення: сутність види класифікація Безробіття як складне економічне соціальне і психологічне явище Система показників оцінки ринку праці зайнятості та безробіття Регулювання зайнятості населення Програми сприяння зайнятості Зайнятість населення: сутність види класифікація Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту національного доходу. Економічна сутність зайнятості полягає у тому що вона...
31521. Соціально-трудові відносини та соціальне партнерство 206 KB
  Соціальнотрудові відносини та соціальне партнерство Зміст учбового матеріалу: Сутність соціальнотрудових відносин та особливості формування в умовах ринкової економіки. Система соціального захисту і соціальної забезпеченості Сутність соціального партнерства 1. Сутність соціальнотрудових відносин та особливості формування в умовах ринкової економіки. Соціальнотрудові відносини це взаємозалежність і взаємодія субєктів цих відносин яка виникає в процесі праці і спрямована на регулювання умов трудового життя.
31522. Організація праці 290 KB
  Організація праці Зміст учбового матеріалу: Сутність завдання напрямки обєкти організації праці Форми організації праці Поділ та кооперація праці Організація та обслуговування робочих місць Оцінювання стану організації праці 1. Сутність завдання напрями обєкти організації праці Організація праці це система науково обґрунтованих заходів раціонального поєднання працівників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов праці для одержання високих кінцевих соціальноекономічних результатів. Це процес приведення...