37762

Измерение вязкости жидкости по методу падающего шарика

Лабораторная работа

Физика

Измерение температуры жидкости t= 0C Расчет искомой величины. Расчет плотности материала шариков 2. Расчет вязкости жидкости Расчет границы погрешностей. Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения плотности материала шариков Расчет границы относительной погрешности результата измерения вязкости жидкости Расчет границы абсолютной погрешности результата измерений плотности Окончательный результат: вязкость жидкости при температуре t= 0C.

Русский

2013-09-25

45.5 KB

10 чел.

УГТУ-УПИ

Кафедра физики 

О Т Ч Ё Т

по лабораторной работе № 4

Измерение вязкости жидкости по методу падающего шарика 

Студент   Дино А.В

Группа   М-186Т

Преподаватель Юрк И.Л.

Дата   27.03.02

2002г.
Расчётная формула для измеряемой величины:

где  

  плотность материала шариков

2  плотность жидкости

 •             среднее значение диаметра шарика

g  ускорение свободного падения

время, в течение которого шарик проходит расстояние            L между метками

 m  масса шарика

 1.  Эскиз установки
 2.  
  Средства измерений и их характеристики.

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение меры

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности

осн

Аналитические весы              

тип             №

Микрометр№

Механический секундомер№

Шкалы:

        Минутная

        Секундная

Металлическая линейка

Ареометр №

Термометр (спиртовой) №

Установка   №         для определения коэффициента вязкости.

Исследуемая жидкость – глицерин.

 1.   Результаты измерений.

1.Измерение диаметров шариков.

di ,мм

(di -<d>)

(di - <d>)2

<d>=   мм     (di - <d>)2 =  мм2

S<d>=      мм

d=      мм

d=      мм

d=      мм

2. Измерение массы шариков.

mi , г

(mi - <m>)

(mi - <m>)2

<m>=  г.    (mi - <m>)2=   г2.

S<m>=tp,n*S<m>=   г.

m=осн=    г.

m=   

3. Измерение времени падения шариков.

i ,  c

(i - <>, c

(i - <>)2

<>=     c     (i - <>)2=  c2

S<>=

=tp,n*S<  >=   c

=осн=  c

=

4. Измерение плотности жидкости

 2=   г/см3

 2=2=       P=0,95

5. Измерение расстояния между метками

    L=    мм

6. Измерение температуры жидкости

   t=   0C

 1.  Расчет искомой величины.

1. Расчет плотности материала шариков

2. Расчет вязкости жидкости

 1.  Расчет границы погрешностей .
  1.  Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения плотности материала шариков

 1.  Расчет границы относительной погрешности результата измерения вязкости жидкости

 1.  Расчет границы абсолютной погрешности результата измерений плотности

 1.  Окончательный результат : вязкость жидкости при температуре t=      0C.

 1.  Выводы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36952. Проектування та створення баз даних у СУБД MS Access**. Створення табличних об’єктів засобами конструктора 858.5 KB
  Таблиці СУБД нормалізовані. Нормалізація процес видалення з таблиць даних що повторюються шляхом перенесення їх у інші таблиці записи яких не містять значень що дублюються. Структура реляційної таблиці визначається складом полів. Вміст поля подається у стовпці таблиці.
36953. Проведенння приймального суцільного контролю якості продукції 366.5 KB
  Підготувати прилад В7І6 до роботи і провести вимірювання опору резисторів на різких діапазонах. Підготувати прилад МО62 до роботи і провести вимірювання опору резисторів. 3 призначений для забезпечення високого вхідного опору приладу і перетворення величини вимірюваного опору в напругу. Перший каскад коефіцієнт підсилення якого дорівнює одиниці призначений для перетворення вимірюваного опору в напругу із цією метою на його виході автоматично.
36954. СУБД MS Access**. Сортування, пошук та відбір записів у таблиці. Конструювання запитів 1.34 MB
  Звичайний фільтр викликається послідовністю команд Записи Фильтр Изменить фильтр. Розширений Записи Фильтр Расширенный фильтр. Записи формуються шляхом обєднання записів таблиць що використовуються у запиті. Умови відбору сформульовані у запиті дозволяють фільтрувати записи що складають результат обєднання таблиць.
36955. Дослідження активних фільтрів на операційних підсилювачах у середовищі Electronics Workbench 95 KB
  Розрахувати номінали елементів наступних кіл: Примітка: для кожної зі схем доцільно обрати Ф а решту елементів розрахувати виходячи з вимог завдання варіанту; а ФНЧ першого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; б ФВЧ першого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; в ФНЧ другого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; г ФВЧ другого порядку на неінвертуючій ланці з частотою зрізу і коефіцієнтом підсилення ; д СФ на...
36957. Дослідження надійності нерезервованої системи 36.8 KB
  При постійних інтенсивностях відмов елементах де інтенсивність відмови системи. Ризик системи Rct і обчислюються по наступним формулам: де Qct=1Pct вірогідність відмови системи протягом часу t; qit вірогідність відмови iго елементу системи протягом часу t. Якщо елементи системи рівно надійні то співвідношення Rct до має вигляд: .
36958. Волоконно-оптические системы передачи повышенной пропускной способности 676 KB
  Основным преимуществом ВОЛС к высокой помехоустойчивостью; качества длинной линии передачи и корреляция; параметры стабильности воспроизведения канала; Цифровой строительство сети; И самое главное - очень технико-экономические показатели
36959. Спрощена інструкція по роботі з інформаційною системою для бізнес-планування Project Expert 790 KB
  Вікно Новый проект назву проекту наприклад Проект підприємства з випуску офісних меблів; варіант довільну назву варіанта наприклад: 1 або Оптимістичний; прізвище автора код спеціальності та номер групи наприклад Іванов І. В результаті зявиться робоче вікно Содержание рис. Робоче вікно Содержание Примітка: протягом подальшої роботи над проектом слід час від часу зберігати файл проекту. Робоче вікно Валюта проекта 2.
36960. Графічне представлення розподілів за допомогою функції «Гистограмма» 51.5 KB
  Загальні відомості Функція Гистограмма із пакету Анализ данных використовується для обчислення вибіркових і інтегральних частот попадання даних у вказані інтервали значень. Використання функції Гистограмма припускає існування трьох масивів: Входной интервал елементи таблиці де розміщені дані вибірки Интервал карманов елементи таблиці що вказують як вибираються інтервали згуртовування частот вибірки Выходной интервал це елементи таблиці куди буде виведений розподіл згрупованих частот. Завдання: Створити вибірку ціни у...