37762

Измерение вязкости жидкости по методу падающего шарика

Лабораторная работа

Физика

Измерение температуры жидкости t= 0C Расчет искомой величины. Расчет плотности материала шариков 2. Расчет вязкости жидкости Расчет границы погрешностей. Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения плотности материала шариков Расчет границы относительной погрешности результата измерения вязкости жидкости Расчет границы абсолютной погрешности результата измерений плотности Окончательный результат: вязкость жидкости при температуре t= 0C.

Русский

2013-09-25

45.5 KB

7 чел.

УГТУ-УПИ

Кафедра физики 

О Т Ч Ё Т

по лабораторной работе № 4

Измерение вязкости жидкости по методу падающего шарика 

Студент   Дино А.В

Группа   М-186Т

Преподаватель Юрк И.Л.

Дата   27.03.02

2002г.
Расчётная формула для измеряемой величины:

где  

  плотность материала шариков

2  плотность жидкости

 •             среднее значение диаметра шарика

g  ускорение свободного падения

время, в течение которого шарик проходит расстояние            L между метками

 m  масса шарика

 1.  Эскиз установки
 2.  
  Средства измерений и их характеристики.

Наименование средства измерения и его номер

Предел измерений или номинальное значение меры

Цена деления шкалы

Класс точности

Предел основной погрешности

осн

Аналитические весы              

тип             №

Микрометр№

Механический секундомер№

Шкалы:

        Минутная

        Секундная

Металлическая линейка

Ареометр №

Термометр (спиртовой) №

Установка   №         для определения коэффициента вязкости.

Исследуемая жидкость – глицерин.

 1.   Результаты измерений.

1.Измерение диаметров шариков.

di ,мм

(di -<d>)

(di - <d>)2

<d>=   мм     (di - <d>)2 =  мм2

S<d>=      мм

d=      мм

d=      мм

d=      мм

2. Измерение массы шариков.

mi , г

(mi - <m>)

(mi - <m>)2

<m>=  г.    (mi - <m>)2=   г2.

S<m>=tp,n*S<m>=   г.

m=осн=    г.

m=   

3. Измерение времени падения шариков.

i ,  c

(i - <>, c

(i - <>)2

<>=     c     (i - <>)2=  c2

S<>=

=tp,n*S<  >=   c

=осн=  c

=

4. Измерение плотности жидкости

 2=   г/см3

 2=2=       P=0,95

5. Измерение расстояния между метками

    L=    мм

6. Измерение температуры жидкости

   t=   0C

 1.  Расчет искомой величины.

1. Расчет плотности материала шариков

2. Расчет вязкости жидкости

 1.  Расчет границы погрешностей .
  1.  Расчет границы абсолютной погрешности результата измерения плотности материала шариков

 1.  Расчет границы относительной погрешности результата измерения вязкости жидкости

 1.  Расчет границы абсолютной погрешности результата измерений плотности

 1.  Окончательный результат : вязкость жидкости при температуре t=      0C.

 1.  Выводы:


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22603. Political System of Federal Republic Germany 2.03 MB
  0 – December 6 2004 CONTENTS Introduction I. December 2004 06:20:44 Bundesland. December 2004 06:20:45 Candidate. December 2004 06:20:45 City.
22605. Психологические особенности внедрения систем электронного документооборота 267 KB
  Рассмотреть внедрение системы электронного документооборота как проект, рассмотреть технические особенности и сложности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть психологические особенности внедрения системы электронного документооборота, рассмотреть существующие психологические типы сотрудников
22606. Реляційне числення. Мова “Альфа” 58.5 KB
  RANGE ОПД X GET WП.КД = Д3 RANGE ОПД X – оператор декларації ОПД – тип X – змінна. Перший варіант: RANGE Д X GET WОПД.колір = червоний RANGE ОПД Y GET W2П.
22608. Накриття множин залежності 65.5 KB
  Х0 = Х Х1 = Х0 {атрибути які можуть бути отримані з Х0 за один крок} . Хi1 = Хi  { атрибути які можуть бути отримані з Х0 за і кроків} Якщо Хк = Хк1 = Х то процес обривається достроково якщо на деякому кроці Хк зрівнюється з усією множиною атрибутів. Приклад: ABC CA BCD ACDB DEG BEC CGBD CEAG Побудуємо замикання 2х атрибутів: BD BD = {B D E G} = X1 X2 = {B D E G C} X3 = {B D E G C A} – всі атрибути побудовані В = {B}  B не може бути квазіключем D = {DEG} Мінімізуємо дану структуру: Перевірка кожної...
22609. Логічне проектування баз даних 77 KB
  A6 Атрибути А1 і А3 не входять у структуру функціональної залежності. Визначення функціональної повної залежності: М2 функціонально повно залежить від М1 якщо R.M1 Зобразимо це графічно: Реляція знаходиться в 3 НФП якщо вона в 2 НФП і не має транзитивної залежності атрибутів відносно кожного квазіключа. Реляція в 3 НФП якщо вона не має має транзитивної залежності атрибутів відносно кожного квазіключа.
22610. Вимірювання електрорушійної сили ( ЕРС ) та напруг компенсаційним методом 54 KB
  Ознайомитись з компенсаційним методом вимірювання ЕРС та напруг. Компенсаційний метод вимірювання. Цей недолік усувається якщо вимірювання здійснювати методом порівняння з мірою коли невідома величина порівнюється з мірою а на шкалі відтворюються лише відносні значення.
22611. ВИЗНАЧЕННЯ ПИТОМОГО ОПОРУ ПРОВІДНИКА 37.5 KB
  Змінюючи струм від мінімального до максимального значень зніміть вольтамперну характеристику опору провідника. Визначте абсолютну похибку  будьякого окремо взятого вимірювання за формулою середнього квадратичного відхилення питомого опору S та порівняйте її з похибкою визначеною за методом НК. Дайте відповідь на запитання: Чи підвищується точність визначення питомого опору при багаторазових вимірюваннях 6.