37767

Протокол для передачі файлів FTP

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для переходу в інший каталог використовую команду CWD: CWD incoming. Для того щоб створити в цій директорії вводжу команду STOR: STOR myfile. Переходжу в інший каталог за допомогою команди CWD: cwd incoming та вводжу команду PWD яка відображає вмістиме каталогу з яким встановлений зв’язок:. Вводжу команду LS що відображає файли і підкаталоги в даному каталозі.

Украинкский

2013-09-25

189.19 KB

1 чел.

І ввести PASV для того щоб увійти в пасивний режим.

1.3 Останні 2 числа показують номер порта,щоб отримати його потрібно перше чило помножити на 256 і додати до другого.

Для створення ще одного підключення відкриваю ще одне вікно командної строки та за допомогою Telnet вводжу сервер ФТП з номером порту отриманим вище:

  telnet 10.40.0.150 57309

1.4 Команда LIST виводить список файлів в даній директорії:

1.5 Для переходу в інший каталог використовую команду CWD:

CWD incoming

1.6 Для того щоб створити в цій директорії вводжу команду STOR:

STOR myfile.txt

Після цього я вводжу текст що буде міститись в цьому файлі,після введення тексту натискаю комбінацію клавіш CTRL+].

Далі вводжу ОК для пересилки файлу:

2.1 За допомогою команди USER повторно авторизуюсь в системі.

2.2 Переходжу в інший каталог за допомогою команди CWD/:

cwd/incoming та вводжу команду PWD яка відображає вмістиме каталогу з яким встановлений звязок:

2.4 Вводжу команду LS що відображає файли і підкаталоги в даному каталозі:

2.5 Для передачі упакованих файлів наприклад ZIP,потрібно перейти в бінарний режим за допомогою команди BINARY,для переключення в режим ascii вводжу команду ASCII.

2.6 Для отримання файлу з віддаленого комп’ютера треба ввести команду GET:

2.7 Для пересилки файлу з віддаленого комп’ютера використовується команда PUT,для того щоб стерти файл з віддаленої машини використовується команда DELETE.

2.8 Для отримання інформації про команду OPEN вводиться команда ? open.

Висновок:На цій лабораторній роботі я дослідив протокол для передачі файлів FTP, вивчаючи модель взаємодії між клієнтом і сервером FTP за допомогою Telnet.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73884. Тензор механічної напруги 30.65 KB
  Однорідний протяжний пружний стрижень одновимірний кристал на який діє механічне напруження показано на рис. Механічне напруження не вектор і тому позначається парою стрілок однакових за величиною і протилежних за напрямом.
73885. Фізична природа власної полярності кристалів 40 KB
  Природа спонтанної поляризації піроелекrpиків (і, тим більше, власної полярності пєзоелекrpиків) не зводиться тільки до зсувів іонних пiдгpаток, але має бути врахована конфіrypація структури кристала.
73887. Тепловые свойства диэлектриков 26 KB
  Этот эффект представляет собой необратимый переход электрической энергии в тепловую энергию. Необходимо отметить что в пироэлектрических кристаллах возможен не только квадратичный но и линейный электротепловой эффект. Этот эффект является обратимым и называется электрокалорическим.
73888. Оптические свойства сопровождающиеся прирдной анизотропией диэлектрика 15.12 KB
  В линейно поляризированого света колебание происходит в одной полскости. В случае анизотропных сред оптически анизотропных структур это сраведливо для падения света в напралении главных оптических осей крсталла. Это обусловлено дисперсией показателя преломения чо в анизотропичной среде происходит в различных диапазонах в зависимости от направления света и его поляризации.
73889. Электромеханические свойства диэлектриков 88.5 KB
  Электромеханические свойства диэлектриков Из электрических откликов отметим в первую очередь поляризацию вследствие которой диэлектрик приобретает удельный электрический момент называемый также поляризованностью Pn.
73891. Вектори електричного поля, індукції та поляризованості 93.5 KB
  Однорідний протяжний пружний стрижень одновимірний кристал на який діє механічне напруження показано на рис. Механічне напруження не вектор і тому позначається парою стрілок однакових за величиною і протилежних за напрямом...