37773

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА И ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ ВО ВРЕМЕНИ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Цель лабораторной работы – определить модуль деформации песчаного и глинистого грунтов. Коэффициент сжимаемости. Коэффициент относительной сжимаемости...

Русский

2013-09-25

94.5 KB

8 чел.

Федеральное агентство по образованию

Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-Строительный Университет

Кафедра механики грунтов

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА И ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТОВ ВО ВРЕМЕНИ (ГОСТ 20276-99)

 Выполнила: студентка

 

 

Санкт-Петербург

2010

Цель лабораторной работы – определить модуль деформации песчаного и глинистого грунтов.

1. Коэффициент сжимаемости

;

2. Коэффициент относительной сжимаемости

,

принять: для песка e0 = 0,8, для глины e0 = 1,1;                                 

3. Безразмерный коэффициент, зависящий от коэффициента бокового расширения грунта

,

принять: для песка ν = 0,25, для глины ν = 0,35;                                 

4. Модуль деформации

.

Результаты определения деформаций грунта

Интенсивность давления Р, МПа

Время от начала приложения ступени давления t

Отсчеты по индикаторам, мм

Нарастание деформации от второй ступени давления S, мм

Полная деформация при данном давлении ∆hi, мм

Левый

Правый

Среднее арифметическое

1

2

3

4

5

6

7

Глинистый грунт

Р0=0,00

0

8,300

8,300

8,300

-

h0=0,00

Р1=0,05

24 ч.

6,630

6,971

6,8005

-

h1=1,4995

Р2=0,20

0

6,630

6,971

6,8005

0,000

1 мин.

6,409

6,645

6,527

0,2735

2 мин.

6,357

6,602

6,4795

0,321

3 мин.

6,330

6,573

6,4545

0,346

5 мин.

6,276

6,531

6,4085

0,392

10 мин.

6,189

6,451

6,320

0,4805

20 мин.

6,089

6,346

6,2175

0,583

30 мин.

6,051

6,259

6,155

0,6455

h2=2,145

Песчаные грунты

Р0=0,00

0

9,400

9,400

9,400

-

h0=0,00

Р1=0,05

24 ч.

9,072

8,959

9,0155

-

h1=0,3845

Р2=0,20

0

9,072

8,959

9,0155

0,000

1 мин.

8,940

8,759

8,8495

0,166

2 мин.

8,936

8,755

8,8455

0,170

3 мин.

8,926

8,742

8,834

0,182

5 мин.

8,921

8,739

8,830

0,1855

10 мин.

8,919

8,736

8,827

0,1885

20 мин.

8,917

8,732

8,8245

0,191

h2=0,5755

Результаты определения содержания глинистой фракции

Грунт

Интенсивность давления Р, МПа

Полная деформация при данном давлении ∆hi, мм

Изменение коэффициента пористости

Коэффициент пористости

Глина

Р0=0,00

Р1=0,05

Р2=0,20

0,000

1,4995

2,145

0,000

0,1574

0,2252

1,1

0,9426

0,8748

Песок

Р0=0,00

Р1=0,05

Р2=0,20

0,000

0,3845

0,5755

0,000

0,0346

0,0518

0,8

0,7654

0,7482

1. Глина

,

,

,

.

2. Песок

,

,

,

.

 


Компрессионные кривые

Кривые угасания осадок во времени


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

20799. Николай II 73 KB
  Императора Николая II можно оценивать как хорошего или плохого правителя, но нельзя точно утверждать или доказывать то, чего мы на самом деле не знаем, ведь в революции верх одержали большевики, а историю, как известно всегда пишет победитель, не смотря на то, лживая это история или правдивая.
20800. Опыт выживания в проекте-камикадзе Д.Н. Топорков 5.33 MB
  Состояние после года разработки: директор по ИТ заказчика, курирующий этот проект уволен, генеральный директор компании-разработчика понижен акционерами до зама, главный архитектор лишился доверия начальства
20801. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації 52.5 KB
  Фоновий науковий моніторинг навколишнього природного середовища це спеціальні високоточні спостереження за всіма складовими навколишнього середовища а також за характером складом кругообігом та міграцією забруднювальних речовин за реакцією організмів на забруднення на рівні окремих популяцій екосистем і біосфери в цілому. Ряд країн має мережу надземних станцій на яких здійснюються неперервний відбір та аналіз проб на наявність в атмосфері забруднювальних речовин СО2 СО пилу свинцю радіонуклідів. Державний комітет з...
20802. Економічні методи управління, регулювання раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 137.5 KB
  Це платежі за ресурси та забруднення надання пільг в оподаткуванні підприємств надання на пільгових умовах коротко і довгострокових позичок для реалізації проектів щодо забезпечення раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища звільнення від оподаткування фондів охорони довкілля; передача частини коштів позабюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища на довготривалих договірних умовах підприємствам установам організаціям і громадянам для вжиття заходів із гарантованого...
20803. Економічна та соціальна ефективність здійснення природоохоронних заходів 47 KB
  Економічна та соціальна ефективністьздійснення природоохоронних заходів 8. Методичні вказівки До природоохоронних заходів належать усі види господарської діяльності спрямовані на зниження й ліквідацію негативного антропогенного впливу на навколишнє природне середовище збереження поліпшення і раціональне використання природноресурсного потенціалу країни регіонів а саме: 1 будівництво та експлуатація очисних знешкоджувальних споруд та обладнання; 2 розвиток мало та безвідходних технологічних процесів і виробництв; 3 розміщення...
20804. Науково-технічний прогрес та економіка природокористування 50 KB
  Методичні вказівки Екологічна експертиза в Україні вид науковопрактичної діяльності спеціально уповноважених державних органів екологоекспертних формувань та обєднань громадян що рунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні аналізі та оцінці передпроектних проектних та інших матеріалів чи обєктів реалізація та дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоровя людей спрямована на підготування висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і...
20805. Регіональні екологічні проблеми України 86.5 KB
  Це було можливим за відсутності ефективно діючих правових адміністративних та економічних механізмів природокористування законодавства з охорони довкілля. Ці та інші чинники зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства призвели до значної деградації довкілля України надмірного забруднення поверхневих і підземних вод повітря й земель нагромадження в дуже великих кількостях шкідливих у тому числі високотоксичних відходів виробництва. Високий рівень концентрації промислових обєктів нераціональна структура промислового...
20806. Курс «Екологія» 107.5 KB
  Він передбачає: засвоєння основних закономірностей взаємодії людини суспільства і природи; ознайомлення з особливостями впливу антропогенних факторів на природне середовище; вивчення проблем повязаних зі станом охороною та раціональним використанням природних ресурсів; управління процесом природокористування. Концепції безплатності та невичерпності природних ресурсів затратнорезультатна концепція; її безпідставність. Диференційна рента як основний критерій економічної оцінки природних ресурсів. Проблема раціонального використання...
20807. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на довкілля 92.5 KB
  Наслідком цього стало скорочення окремих життєво важливих ресурсів лісових земельних і водних а також надмірне забруднення довкілля в багатьох регіонах землі. Питома вага різних галузей промисловості й транспорту в загальному обсязі забруднення атмосфери становить у : теплова енергетика 257; чорна металургія 234; нафтовидобувна і нафтохімічна 137; транспорт 116; кольорова металургія 111; гірничодобувна 71; підприємства будівельного комплексу 34; машинобудування 28; інші галузі 12. На всіх його стадіях...