37804

Робота з дисками папками та файлами в середовищі Windows

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вивчив призначення програм основного меню при натисканні на клавішу пуск. запустив програму блокнот зафіксував у звіт призначення меню файли. За допомогою правої правої клавіші миші обо через меню Программы війти в програму проводник.

Украинкский

2013-09-25

669.5 KB

6 чел.

Лабораторная робота №1

Робота з дисками папками та файлами в середовищі Windows

Мета: вивчення структури екрану Windows основного меню, призначення стандартних та службових програм та структури вікон Мой компьютор, мои документи, корзина, властивостей об’єктів діалогових вікон панелі задач створення папок.

Вивчення робіт з дисками папками та файлами в Windows.

Виконання практичних робіт по обслуговуванню дисків.

Виконная основних робіт за папками та файлами.

Хід роботи:

 1.  Простежив завантаження ОС Windows. Записав в звіт параметри ОС.

 1.  Відкрив вікно «мой компьютор». Визначив по значкам всі локальні ПК диски записав їх у звіт.

Значки

Таблица

эскизи страниц

Плитка

Список

Таблиця

Значок

Ім`я файла

Розширення

Призначення

Microsoft word

.doc

Текстовий редактор

Microsoft Excel

.xls

Програма для роботи з  електронними таблицями

Microsoft access

.mdb

Програма для роботи з базами даних

Microsoft power point

.ppt

Програма для ствоення презентації

 1.  вивчив призначення складових частин екрану дисплея зафіксував у звіт складові частини екрану та їх елементів.

 1.  Вивчив призначення програм основного меню при натисканні на клавішу пуск.

 1.  Перевірив правильність встановлення дати та часу користуючись іконкою часу на панелі задач

 1.  Запустив на виконання стандартну програму канкулятор, та вивчив порядок його користування.

 1.  Запустив на виконання стандартну програму Paint та попробував створити довільний малюнок без збереження його на диск.

 1.  запустив програму блокнот, зафіксував у звіт призначення меню файли. Заніс в нього із збереженням файлу довільної інформацію.

 1.  За допомогою правої правої клавіші миші обо через меню «Программы» війти в програму проводник. Вивчив призначення елементів меню програми

 1.  Створив на диску Е дерево папок, і скопіював в кожну папку по декілька файлів з диску С за допомогою миші. Визначив розміри вільного та зайнятого міста на диску через свойства.

 1.  В меню «служебные програми» виконав перевірку диску Е на правильність інформації.

 1.  Організував пошук відомого по першив символам імені файлу на диску С: в режимі «Поиск» основного меню робочого столу Windows.

         

 1.  Завантажив програму NOD32, пере глянув головне меню екану, меню, вкладки, меню пуск, вікно перегляду результату, переглянув всі пункти меню.

Висновок: на данній лабораторній роботі я вивчив структуру екрану Windows, основного меню, призначення стандартних та службових програм та структури вікон. Вивчив роботу з дисками, папками та файлами.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47782. Закономірності зовнішньої форми кристалів 83.5 KB
  Поняття про кристали. У сучасній техніці кристали широко використовуються у радіотехніці електроніці автоматиці телемеханіці оптиці. Сьогодні у промислових умовах вирощують штучні кристали алмаз кварц напвпровідникові матеріали германій кремній різноманітні сполуки.
47783. Теоретико-методологічні та історичні засади політології 815.5 KB
  у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки що поклало початок активному формуванню в США системи політичних навчальних і наукових закладів.Моска публікує книгу Елементи політичної науки що дає підстави поширенню політичної науки у Європі з кінця ХІХ ст. Політика це форма суспільної діяльності спрямована на здобуття використання підтримку і повалення політичної влади реалізацію інтересів особи соціальних груп на різних рівнях інститутів політичної системи. Об'єктами політики є всі явища політичного і суспільного життя...
47784. Курс лекцій. Основи охорони праці 528 KB
  Предмет і задачі курсу Охорона праці Місце в системі наук. Правові і організаційні питання охорони праці. Система законодавчих актів з охорони праці.
47785. Основи психологічної практики (практична психологія). Курс лекцій 130.5 KB
  сихологічна практика, натомість сприяє збагаченню індивідуального досвіду, змінює рівень свідомості й характер потреб, впливає на вибір цінностей, ставлення до соціальних норм. Для цього спершу слід упредметнити (уречевити), об’єктивувати психологічний зміст суб’єкта (людини). І тут постають два шляхи для реалізації цього завдання...
47786. Основи технологій в галузях народного господарства. Курс лекцій 739 KB
  Виробничі системи створюють для виготовлення необхідної продукції. Основні переваги підвищення різноманітності та гнучкості виробництва на основі використання електродвигунів зростання якості продукції виробленої із сталі та інших метало продуктів стандартизація виробництва урбанізація. Основні переваги масове виробництво серійної продукції з використанням конверсійних технологій стандартизація виробництва розселення людей у приміських зонах. Засвоєння технологічних основ виробництва різних видів продукції стану базових галузей...
47788. Основи технологій в галузях народного господарства 2.92 MB
  Ливарне виробництво Загальні відомості про ливарне виробництво Способи виготовлення відливок Контроль якості відливокСутність ливарного виробництва полягає у виготовлення деталі або заготовки шляхом заливання рідкого металу в ливарну форму порожнина якої за розмірами і конфігурацією відповідає готовій деталі. Технології ливарного виробництва забезпечують можливість: виготовлення деталей різної форми різної маси...
47789. Психологія і педагогіка вищої школи: предмет, завдання, методи 734.5 KB
  Психологія вищої школи вивчає закономірності функціонування психіки студента як субєкта навчальнопрофесійної діяльності та закономірності науковопедагогічної діяльності викладача а також соціальнопсихологічні особливості професійнопедагогічного спілкування та взаємин викладачів і студентів. До найважливіших практичних завдань психології вищої школи в період реформування вищої освіти в Україні належать: розробка наукової психологометодичної бази для контролю за процесом повноцінністю змісту та умовами психічного розвитку студентів їх...
47790. СКЛАДАННЯ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.37 MB
  Окремі заняття по розділу 3 та 4 другої частини предмету доцільно проводити в цехах підприємства звертаючи увагу на аналіз економічної ефективності технологічних процесів складання вузлів. Вивчивши предмет студенти повинні знати особливості складання основних вузлів двигуна основні питання загального складання двигунів особливості технологічних процесів вміти...